Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj."— Transkript prezentace:

1 Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování  Bc. Soňa Kovaříková  koordinátorka komunitního plánování Zlín  tel: 577 630 935  e-mail: sonakovarikova@muzlin.cz

2 Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Co předcházelo komunitnímu plánování ve Zlíně?  18. 5. 2005 KS RMZ doporučila RMZ zapojení SMZ do procesu plánování sociálních služeb ve Zlíně metodou komunitního plánování  Červenec 2005 vytvoření triády  Dne 8. 8. 2005 RMZ schválila zapojení SMZ do procesu plánování sociálních služeb ve Zlíně

3 Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj.  Září 2005 – leden 2006 proškolení triády  Říjen 2005 vypracován projekt ze SROPu na realizaci projektu  Dne 21. 12. 2005 Zastupitelstvo Zlínského kraje projekt schválilo

4 Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Rok 2006  1. 1. 2006 zahájení projektu  Projekt je rozdělen do 3 fází: 1. Příprava a způsob organizačního zajištění procesu komunitního plánování sociálních služeb a jeho propagace – 1. 1. 2006 – 31. 5. 2006 2. Analýzy, získávání podkladů, propagace projektu – 1. 6. 2006 – 31. 5. 2007 3. Tvorba koncepce komunitního plánu sociálních služeb, připomínkování, vlastní plán, aktualizace, propagace projektu – 1. 6. 2007 – 28. 2. 2008

5 Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj.  Leden vytvořeno místo koordinátorky komunitního plánování  Březen aktualizace Průvodce sociální péčí (a některými navazujícími službami) ve Zlíně – Aktualizovaný abecední rejstřík – březen 2006  Březen – červenec - výběr metodika zpracovatele analýz

6 Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj.  15. 5. setkání s nestátními neziskovými organizacemi ustanoveny 4 pracovní skupiny: 1. Děti, mládež, rodina 2. Senioři 3. Občané se zdravotním postižením 4. Nezaměstnaní a osoby ohrožené sociálním vyloučením  Červenec setkání pracovních skupin s metodikem komunitního plánování z organizace Centrum komunitní práce Ústí nad Labem  Srpen 1. samostatné setkání pracovních skupin

7 Organizační struktura projektu ZMZ RMZ KS RMZ Řídící skupina 1. Pracovní skupina Děti, mládež, rodina 2. Pracovní skupina Senioři 3. Pracovní skupina Občané se zdravotním postižením 4. Pracovní skupina Nezaměstnaní a osoby ohrožené sociálním vyloučením Koordinátorka Vysvětlivky: ZMZ – Zastupitelstvo města Zlína RMZ – Rada města Zlína KS RMZ – Komise sociální Rady města Zlína KZP RMZ – Komise pro zdravotně postižené Rady města Zlína KZP RMZ metodik

8 Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj.  20. 9. „Kulatý stůl“ setkání představitelů SMZ se subjekty zapojenými do komunitního plánování  23. října I. veřejné setkání (pojmy, historie, SWOT analýza)  Listopad SWOT analýzy ve skupinách ve spolupráci s metodikem komunitního plánování  6. prosince Vánoční koncert pro subjekty zapojené do komunitního plánování

9 Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Současná situace - rok 2007  Nacházíme se ve 3. etapě projektu – Tvorba koncepce komunitního plánu sociálních služeb, připomínkování, vlastní plán, aktualizace, propagace  Únor – červen cíle a opatření pracovních skupin  Březen aktualizace Průvodce sociální péčí (a některými navazujícími službami) ve Zlíně – březen 2007  Květen – červenec odevzdání materiálů cílů a opatření  Září první návrh střednědobého plánu sociálních a souvisejících služeb ve Zlíně na období 2008 - 2012

10 Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj.  Materiál je rozdělen do 3 částí: Část A Informace potřebné k plánování Část B Organizační zajištění procesu plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Část C Rozvoj služeb pro jednotlivé cílové skupiny

11 Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Děti, mládež, rodina 5 cílů: 1. 1 Aktivity vedoucí k naplnění volného času mládeže 1. 2 Eliminace sociálně patologických jevů v souvislosti s rodinou 1. 3 Posílení terénní práce s rodinou 1. 4 Spolupráce s probační a mediační službou 1. 5 Udržitelnost a rozvoj služeb přechodného bydlení

12 Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Děti, mládež, rodina 1. 1 Aktivity vedoucí k naplnění volného času mládeže Opatření:  Udržitelnost a rozvoj stávajících nízkoprahových zařízení  Rozvoj streetworku – terénní práce s neorganizovanou mládeží  Navázání spolupráce se školským odborem – rozvoj školských klubů v ZŠ

13 Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Děti, mládež, rodina 1. 2 Eliminace sociálně patologických jevů v souvislosti s rodinou Opatření:  Zajištění a rozšíření internátních služeb SVP  Udržitelnost stávajících služeb poradenské činnosti zaměřené na poradenství pro rodiny, pro ženy a dívky, mezilidské vztahy apod.  Udržitelnost stávajících služeb pomoci pro rodiče a děti v obtížných rodinných situacích (syndrom ADHD)

14 Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Děti, mládež, rodina 1. 3 Posílení terénní práce s rodinou Opatření:  Práce s rodinou v přirozeném sociálním prostředí  Materiální pomoc pro těhotné ženy v sociální nouzi  Navýšení počtu pracovníků OSPOD

15 Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Děti, mládež, rodina 1. 4 Spolupráce s probační a mediační službou Opatření:  Podpora (zajištění) činnosti multidisciplinárního týmu: OSPOD, PČR, probační a mediační službou  Udržitelnost a rozšíření programové činnosti pro mladistvé ohrožené delikvencí, provozované v rámci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

16 Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Děti, mládež, rodina 1. 5 Udržitelnost a rozvoj služeb přechodného bydlení Opatření:  Udržitelnost stávajících služeb azylového ubytování pro matky s dětmi v tísni  Zkvalitnění služeb ve startovacích bytech  Řešení problémů ubytování pro rodiny s dětmi

17 Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Senioři 2 cíle: 2. 1 Zajištění další kapacity v domech s pečovatelskou službou 2. 2 Zvýšení kvality života seniorů ve Zlíně

18 Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Senioři 2. 1 Zajištění další kapacity v domech s pečovatelskou službou Opatření :  Výstavba Domu s pečovatelskou službou  Zpracování záměru výstavby dalšího Domu s pečovatelskou službou

19 Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Senioři 2. 2 Zvýšení kvality života seniorů ve Zlíně Opatření:  Podpora organizací zajišťujících rezidenční služby pro seniory  Rozvoj klubové činnosti seniorů  Vznik nového klubu seniorů u Majáku  Vzdělávání seniorů  Rozvoj pečovatelské služby  Rozvoj domácí zdravotní péče  Nízkoprahové centrum pro seniory  Úprava ceny jízdného v MHD

20 Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Občané se zdravotním postižením 7 cílů: 3. 1 Udržení, rozvoj, podpora a zkvalitnění stávajících služeb 3. 2 Zajištění a vznik nových služeb 3. 3 Zaměstnávání občanů se zdravotním postižením 3. 4 Rozvoj vzájemné spolupráce mezi subjekty zajišťující služby pro zdravotně postižené občany 3. 5 Zajištění programů a aktivit pro uživatele 3. 6 Zajištění poradenství občanům města Zlína 3. 7 Odstraňování bariér ve městě

21 Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Občané se zdravotním postižením 3. 1 Udržení, rozvoj, podpora a zkvalitnění stávajících služeb Opatření:  Rozvoj denních stacionářů  Rozvoj týdenních stacionářů  Rozvoj center denních služeb  Rozvoj terénních služeb  Rozvoj chráněného bydlení  Udržení asistenční služby  Rozvoj tlumočnické služby

22 Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Občané se zdravotním postižením 3. 2 Zajištění a vznik nových služeb Opatření:  Chráněné bydlení  Odlehčovací služby

23 Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Občané se zdravotním postižením 3. 3 Zaměstnávání občanů se zdravotním postižením Opatření:  Rozšíření kapacit chráněného zaměstnávání a samotného zaměstnávání občanů se zdravotním postižením  Rozvoj podporovaného zaměstnávání směrem ke zdravotně postiženým občanům  Rekvalifikační kurzy, aktivizačně motivační programy, rozvoj spolupráce se zaměstnavateli

24 Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Občané se zdravotním postižením 3. 4 Rozvoj vzájemné spolupráce mezi subjekty zajišťující služby pro zdravotně postižené občany Opatření:  Rozvoj vlastní propagace subjektů  Zvýšení aktivit subjektů v oblasti poskytování informací vůči občanům

25 Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Občané se zdravotním postižením 3. 5 Zajištění programů a aktivit pro uživatele Opatření:  Zajištění setkávání uživatelů, podpora rozvoje svépomocných skupin  Aktivní programy pro uživatele

26 Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Občané se zdravotním postižením 3. 6 Zajištění poradenství občanům města Zlína Opatření:  Rozvoj služeb půjčovny kompenzačních pomůcek  Zajištění odborného poradenství

27 Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Občané se zdravotním postižením 3. 7 Odstraňování bariér ve městě – Bezbariérové město Opatření:  Zajištění činnosti odborné konzultační skupiny k odbourávání bariér ve městě Zlíně

28 Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Nezaměstnaní a osoby ohrožené sociálním vyloučením 9 cílů: 4. 1 Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova 4. 2 Posílit terénní práci 4. 3 Bydlení pro ženy bez přístřeší 4. 4 Bydlení pro muže bez přístřeší 4. 5 Pracovní terapie pro lidi bez domova 4. 6 Domov se zvláštním režimem 4. 7 Zajištění služeb primární prevence pro osoby ohrožené závislostí 4. 8 Zajištění služeb sekundární prevence pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 4. 9 Zajištění služeb terciální prevence pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

29 Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Nezaměstnaní a osoby ohrožené sociálním vyloučením 4. 1 Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova Opatření:  Zajištění provozu denního centra ve Zlíně

30 Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Nezaměstnaní a osoby ohrožené sociálním vyloučením 4. 2 Posílit terénní práci Opatření:  Zajištění a zkvalitnění provozu terénních programů  Rozšíření služeb

31 Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Nezaměstnaní a osoby ohrožené sociálním vyloučením 4. 3 Bydlení pro ženy bez přístřeší Opatření:  Zajištění 2 míst v noclehárně pro ženy  Zajištění 2 lůžek v azylovém domě pro ženy bez domova

32 Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Nezaměstnaní a osoby ohrožené sociálním vyloučením 4. 4 Bydlení pro muže bez přístřeší Opatření:  Zajištění 5 nových míst noclehárny pro muže bez domova  Zajištění provozu azylových domů pro muže

33 Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Nezaměstnaní a osoby ohrožené sociálním vyloučením 4. 5 Pracovní terapie pro lidi bez domova Opatření:  Podpora myšlenky vytvoření chráněných pracovních míst  Spolupráce s neziskovou sférou a Úřadem práce ve Zlíně  Vznik a zajištění provozu sociální firmy

34 Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Nezaměstnaní a osoby ohrožené sociálním vyloučením 4. 6 Domov se zvláštním režimem Opatření:  Podpora myšlenky vzniku domu se zvláštním režimem  Nalezení nebo výstavba vhodného objektu  Kapacitně zajistit lůžka pro klienty  Vznik a zajištění provozu

35 Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Nezaměstnaní a osoby ohrožené sociálním Vyloučením 4. 7 Zajištění služeb primární prevence pro osoby ohrožené závislostí Opatření:  Vytvoření vzdělávacích modulů a podpora vzdělávání pracovníků  Realizace vzdělávacích aktivit – preventisté ve školách a profesionální či dobrovolní pracovníci s dětmi a mládeží  Zajištění programů specifické primární prevence

36 Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Nezaměstnaní a osoby ohrožené sociálním vyloučením 4. 8 Zajištění služeb sekundární prevence pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Opatření:  Podpora fungování ambulancí se zaměřením na adiktologii  Podpora vzniku Detoxifikační oddělení  Podpora vzniku Terapeutické komunity pro drogově závislé  Podpora vzniku Doléčovacího zařízení

37 Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Nezaměstnaní a osoby ohrožené sociálním vyloučením 4. 9 Zajištění služeb terciální prevence pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Opatření:  Terénní program pro drogové uživatele – projekt „Streetwork Zlín“  Kontaktní centrum pro drogové uživatele a další osoby ohrožené závislostí – projekt „K centrum Zlín“  Záchytná stanice pro osoby akutně intoxikované

38 Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj.  proces konzultací probíhal 20. 9. 2007 – 25. 10. 2007 připomínkování 1. návrhu střednědobého plánu sociálních a souvisejících služeb ve Zlíně  proces konzultací byl veden písemnou formou na připomínkovacím dotazníku, dotazníky byly u vedoucích pracovních skupin, na www.mestozlin.cz,www.mestozlin.cz oblast sociální a u koordinátorky  připomínky byly shromažďovány u koordinátorky komunitního plánování

39 Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj.  Listopad zapracování připomínek do střednědobého plánu sociálních a souvisejících služeb ve Zlíně na období 2008 – 2012  Prosinec 2007 schválení střednědobého plánu sociálních a souvisejících služeb v RMZ a ZMZ  Každý měsíc setkávání pracovních skupin a řídící skupiny

40 Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Rok 2008  Únor aktualizace Průvodce sociální péčí (a některými navazujícími službami) ve Zlíně – Aktualizovaný abecední rejstřík 2008  Únor tisk Střednědobého plánu sociálních a souvisejících služeb ve Zlíně na období 2008 - 2012  Únor ukončení projektu  Březen konečné vyúčtování projektu

41 Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google