Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj sociálních služeb v Třinci za období let 2005 - 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj sociálních služeb v Třinci za období let 2005 - 2010."— Transkript prezentace:

1 Vývoj sociálních služeb v Třinci za období let 2005 - 2010

2 2 Vize a poslání VIZE „Pomoci plánování sociálních služeb ve městě Třinci zlepšovat sociální služby pro všechny, kteří je potřebují.“ POSLÁNÍ „Třinec 2011 - město kvalitních a efektivně využívaných sociálních služeb.“ Vývoj sociálních služeb v Třinci

3 3 r. 2005 březen, duben - sestavení realizačního týmu - schválení realizace komunitního plánu soc.služeb - RMě, Změ - sestavení triády – zadavatel, poskytovatelé, uživatelé - podpis smluv o partnerství – Slezská diakonie (poskytovatel) - p. Gavendová (uživatel) - podání žádosti na projekt KP z EU (SROP – 300 000,- Kč) květen - sestavení koordinačního týmu, přijetí koordinátorky Vývoj sociálních služeb v Třinci

4 4 TRIÁDA partnerství mezi třemi stranami Zadavatel (veřejná správa) - město Třinec Poskytovatelé služeb (státní, privátní, neziskoví) – Slezská diakonie Uživatelé služeb – p. Anna Gavendová Vývoj sociálních služeb v Třinci

5 5 Výchozí situace r. 2005 (celkem 8 služeb) Vývoj sociálních služeb v Třinci

6 6 Výchozí situace r. 2005 (Celkem 4 služby a 6 navazujících činností) Bunkr Bunkřík Neziskové organizace s činností navazující SONSKofoedova školaKlub Marie, o.s. Zdravotně postižení ČR o.s. Poradna pro ženy a dívky KaPa Slezská diakonie BETHEL - azylový dům pro muže, denní centrum s noclehárnou JORDÁN – komunitní centrum a chráněné dílny ELPIS – poradna pro oběti dom. násilí Vývoj sociálních služeb v Třinci

7 7 r. 2005 červen - srpen - provedení výzkumu + vyhodnocení (800 dotazníků) - ustanovení 3 pracovních skupin – senioři a zdrav.postižení - ohrožení sociální vyloučením - rodina – ochrana a prevence - podpis smlouvy o dotaci z EU září - prosinec - školení ke KP Institutem pro komunitní rozvoj Ostrava - setkávání všech tří pracovních skupin (SWOT, cíle, priority) Vývoj sociálních služeb v Třinci

8 8 Organizační struktura Vývoj sociálních služeb v Třinci

9 9 r. 2006 leden - březen - vydání 1. Průvodce sociálními službami města Třince - podána žádost o dotaci KÚ MSK – úspěšně (350 000,- Kč) - RMě, ZMě schválena zákl. verze Komunitního plánu soc.služeb pro roky 2006 - 2008 duben – listopad - dotazníkové akce - 1. Svoz postižených dětí - pro rodiny s postiženými dětmi 2. Jak se máš, co děláš – pro mládež ve věku 13 – 17 let 3. Nezaměstnaní - mapování architektonických bariér vč. dopravy - pracovní skupiny pracují na dalším komunitním plánu prosinec - Vydání 2. Průvodce sociálními službami města Třince a okolí Vývoj sociálních služeb v Třinci

10 10 Cíle vč. opatření 1. KP r. 2006 - 2008 a) dobrovolnická služba b) svoz zdrav. postižených dětí c) architektonické bariéry d) domovinka e) ústav pro duševně nemocné f) azylový dům pro ženy g) šatník h) chráněné dílny ch) komplexní informovanost i) podpora financování NNO Za rok 2006 SPLNĚNO: a) ADRA c) Mapování bariér - část g) šatník „Šifonér“ Kofoedova škola h) chráněné dílny ERGON (finance města Třince - vybavení šaten) ch) vydání 1. Průvodce (1000 ks) vydání 2. Průvodce (5000 ks) i) Finance - granty města Třince 7x školení pro NNO a I.obce Vývoj sociálních služeb v Třinci

11 11 r. 2007 leden - schválen nový komunitní (střednědobý) plán sociálních služeb města Třince pro roky 2007 – 2009 září - schválen dodatek č.1 ke komunitnímu (střednědobému) plánu sociálních služeb města Třince pro roky 2007 - 2009 Vývoj sociálních služeb v Třinci

12 12 Cíle vč. opatření 2. KP r. 2007 - 2009 a) svoz zdrav. postižených dětí b) architektonické bariéry c) domovinka d) ústav pro duševně nemocné e) azylový dům pro ženy f) terénní hospicová služba g) půjčovna kompenzačních pomůcek h) jídelna pro seniory a zdr. postižené ch) podpora nových prac. míst i) zřízení soc. bytů (na půl cesty) j) pracovní asistence (zrušeno) k) informační letáčky l) ) vznik centra pro rodinu m) akce propagující téma „Rodina“ n) zviditelnění neziskového sektoru o) udržení a rozvoj soc. služeb p) sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Do r. 2009 SPLNĚNO: b) zmapovány - řeší odbor dopravy c) poskytovatel SSMT d) Domov se zvl. režimem (demence) SSMT e) poskytovatel Slezská diakonie (SD) g) Charita h) SSMT ch) ERGON – finance města na nová místa i) 3 startovací byty SD od města Třinec k) letáčky „KAM“ pro navrátilce z vězení,vazby apod. l) ) centrum pro rodinu „Hutník“ - SCEAV m) „Den pro rodinu“ n) setkání se ziskovým sektorem, Den soc. služeb o) poskytnuty granty městem Třinec p) Slezská diakonie Vývoj sociálních služeb v Třinci

13 13 r. 2009 - vydán 3. Průvodce sociálními službami – 5.000 výtisků - podán projekt na KÚ MSK (76.000 Kč) – /5x semináře pro účastníky KP, Den sociálních služeb, mapa poskytovatelů/ - setkávání 3 pracovních skupin a projednávání nového plánu září - – schválen RMě, ZMě nový - 3. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro roky - 2009 - 2012 listopad – 2. ročník Dne sociálních služeb, vydána mapa poskytovatelů Vývoj sociálních služeb v Třinci

14 14 Cíle a opatření SPRSS 9/2009-2012 a) svoz zdrav. postižených dětí b) terénní hospicová péče c) udržení a rozvoj stáv. soc. služeb d) podpora postup.odstraňování bariér e) rozvoj soc.aktivizačních služeb pro seniory f) podpora volnočas. aktivit pro seniory g) pro duševně nemocné: - chráněné bydlení - samost. bydlení h) dům na půl cesty ch) vznik nových prac. míst i) rozšíření VPP j) veřejná služba k) terénní program (návykové látky) l) vybudování SVI m) středisko výchovné péče – pobočka n) prevence soc.pat. jevů – kampaň o) poradna pro manželské a rodinné vztahy p) 4. průvodce sociálními službami r) mapa poskytovatelů soc.služeb v Třinci s) pořádání Dnů soc.služeb t) informovanost v médiích o soc. službách K 31.12.2010 SPLNĚNO: a) pořízení 8 místného auta - CSPT b) MEDICA + CHARITA c) průběžně poskytovány granty města e) SSMT – v Třinci, Oldřichovicích f) KaPa – přednášky, školení PC g) podpora sam. bydlení – Slezská diakonie h) CSPT ch) vznik nových pracovních míst j) město Třinec k) Renarkon l) město Třinec - OSPOD o) Centrum psychologické pomoci r) město Třinec s) město Třinec - průběžně t) město Třinec - průběžně Vývoj sociálních služeb v Třinci

15 r. 2010 – sociální služby příspěvkové organizace města Třinec (13 služeb) Vývoj sociálních služeb v Třinci 15 Sociální služby města Třince Domov Sosna Domov Nýdek Pečovatelská služba Domovinka Domov pro seniory Domov pro zdr.postižené Domov se zvl.režimem Odlehčovací služba Domov pro seniory Klub seniorů Dům s peč. službou Pečovatelská služba Centrum denních služeb Soc. aktiv. služby pro seniory a zdr. postižené Centrum sociální pomoci Třinec RADOST PAPRSEK LÉČEBNÁ REHABILITACE Denní stacionář Azylový dům pro matky Dům na půl cesty Denní stacionář Osobní asistence

16 r. 2010 – sociální služby Slezská diakonie Slezská diakonie (celkem 13 služeb) Budova BETHEL Azylový dům (muži) Noclehárna Nízkoprahové denní centrum Terénní program Sociální rehabilitace Budova EMAUS ELPIS poradna Azylový dům (ženy) Soc.aktiv. pro rodiny s dětmi TABITA osobní asistence TABITA odlehčovací služby RÚT sociální rehabilitace Budova JORDÁN Soc.aktiv. služby pro zdr. postiž. Podporované bydlení Budova Nebory RANČ Vývoj sociálních služeb v Třinci 16

17 r. 2010 – sociální služby ostatní organizace BUNKR, Bunkřík Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Terénní program streetwork Diakonický institut Sociální rehabilitace (+ Šifonér) ONŽ Poradna pro ženy a dívky CPP Rodinná a manželská poradna CZP MSK Poradna pro zdravotně postižené RENARKON Terénní program (návyk.látky) Podané ruce Osobní asistence CHARITA TŘINEC Osobní asistence CELKEM – 9 SLUŽEB (7 služeb + 2 služby BUNKR) Vývoj sociálních služeb v Třinci 17

18 18 r. 2010 – neziskové organizace s činností navazující (celkem 17 organizací) Vývoj sociálních služeb v Třinci SONS ADRA (dobrovolníci) Klub seniorů TŽERGONKaPaKlub MarieKaravana Zdravotně postižení ČR eSeznam chráněná dílna MEDICA zdravotní péče MEDICA terénní hospicová péče Všeobecná sestra pro domácí péči CHARITA půjčovna kompezačních pomůcek Asociace rodičů a přátel zdr. postiž. dětí Pedagogicko- psychologická poradna Sborové centrum pro rodinu HUTNÍK Filadelfia

19 r. 2010 Leden napsán projekt Informační kampaň MSK Únorsetkání pracovní skupiny za obce v MSK v Třinci Březenspolečné setkání všech pracovních skupin Červen seminář Ing. Diváková Září seminář Ing. Diváková Den sociálních služeb Listopad seminář pro management Ing. Diváková Prosinec seminář pro management Ing. Diváková Průběžně: - individuální setkávání jednotlivých pracovních skupin mimo úřad včetně výjezdu do Polska – více sdělí koordinátorka Vývoj sociálních služeb v Třinci 19

20 Děkuji za pozornost. V Třinci dne 15.02.2011 Zpracovala: Bc. Ellen Raszková, vedoucí odboru sociálních věcí, Třinec Vývoj sociálních služeb v Třinci 20


Stáhnout ppt "Vývoj sociálních služeb v Třinci za období let 2005 - 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google