Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Motto: „Cílem je nedělat věci správně, ale dělat správné věci“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Motto: „Cílem je nedělat věci správně, ale dělat správné věci“"— Transkript prezentace:

1 Motto: „Cílem je nedělat věci správně, ale dělat správné věci“

2 POČÁTKY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ
V BRUNTÁLE 2) REALIZACE PROCESU KPSS V BRUNTÁLE V ROCE 2007 A KONKRÉTNÍ AKTIVITY 3) PLÁN PRO ROK 2008 4) FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

3 Počátky KPSS v Bruntále
Rok 2003 – pilotní projekt MPSV ČR – Komunitní plánování sociálních služeb- věc veřejná. Město Bruntál realizuje tento projekt přípravnými kroky ( mapování stávající sítě sociálních služeb, zahájena spolupráce s poskytovateli a uživateli sociálních služeb ) zasedání Rady města Bruntálu konaného dne – zahájen a schválen proces KPSS Vzdělávání tří členů základní pracovní skupiny (triády ) KP o.p.s.Písek (Mgr. M.Hájek-zadavatel, Mgr. P.Konečný- poskytovatel, A.Jančíková-uživatel ) bylo zahájeno v říjnu 2003 a poté se metoda plánování sociálních služeb začala plně rozvíjet

4 Realizace procesu KPSS v Bruntále r.2007 a konkrétní aktivity

5 SCHÉMA KPSS VE MĚSTĚ BRUNTÁL
ZASTUPITELSTVO MĚSTA BRUNTÁL RADA MĚSTA BRUNTÁL ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOORDINÁTOR PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TRIÁDA Zástupce z řad poskytovatelů Zástupce z řad zadavatelů Zástupce z řad uživatelů MANAŽERSKÝ TÝM Manažer pracovní skupiny Senioři Manažer pracovní skupiny Děti, mládež, rodina Manažer pracovní skupiny Zdravotně postižení Manažer pracovní skupiny Menšiny Manažer pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením PRACOVNÍ SKUPINY

6 Pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb v Bruntále
Senioři ( 9 ) Zdravotně postižení ( 16 ) Menšiny ( 8 ) Osoby ohrožené sociálním vyloučením ( 8 ) Děti, mládež, rodina ( 17 ) Cca 65 účastníků zapojených v KPSS

7 byl vydán KP sociálních služeb 2007-2008
13. března 2007 Zastupitelstvo města Bruntálu schválilo Komunitní plán sociálních služeb Bruntál , který vstoupil do fáze realizace V roce 2007: byl vydán KP sociálních služeb pokračovalo se s pravidelnými schůzkami pracovních skpin zdokonalil se systém public relation KPSS k maximálně možnému informování veřejnosti v květnu 2007 proběhl víkendový vzdělávací seminář nejen pro poskytovatele s.s.. ( standardy kvality , hodnocení projektů)

8 byly zhotoveny prezentační a propagační materiály KPSS
byly rovněž vyrobeny tři prezentační tabule s fotografiemi z akcí neziskových organizací k dispozici je stále knihovnička s odbornými publikacemi – knihy, časopisy, brožury v kanceláři koordinátorky KPSS je volně k dispozici PC ( freepoint) pro ty účastníky, kteří nedisponují touto technikou v září 2007 proběhl v Bruntále III. Veletrh zdraví a sociálních služeb v místním tisku Náš domov je k dispozici stránka určená pro KPSS dobrá spolupráce s místní „internetovou“ televizí byla zřízena Řídící skupina KPSS jako poradní orgán rady.

9

10 Plán pro rok 2008 Pokračování v pravidelných schůzkách KPSS
Realizace strategických cílů KP Setkání poskytovatelů se zastupiteli města na víkendovém semináři Vydání ukázkového čísla bulletinu s informacemi o sociálních službách,organizacích,dotačních titulech… Aktualizace katalogu sociálních služeb Supervize k realizaci komunitního plánu sociálních služeb

11

12 Podklady a návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb
Systém vzdělávání účastníků KPSS, komunálních politiků a nových partnerů z okolních měst Vytvoření speciální skupiny pro zapojení místně příslušných obcí do KPSS Zřízení a činnost pracovní skupiny pro financování sociálních služeb v Bruntále Spolupráce s internetovou televizí

13 …Co se nám podařilo… Vznik asistenčních služeb
Vznik nového občanského sdružení – Mateřské centrum,o.s. Vznik nové sociální služby – Poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání ELPIS Zdokonalení informačního systému Podpora odborného sociálního poradenství Pokračování v projektu Mobility Databáze občanů se zdrav.postižením pro případ nouze

14 Financování sociálních služeb
Sociální služby jsou financovány vícezdrojově: Příspěvek na péči ( dávka pro zdravotně postižené ) Úhrada uživatelů sociálních služeb z vlastní kapsy Financování z dotací veřejné správy (vláda,ministerstva,kraje) Dotace z evropské unie Finanční příspěvky města Kofinancování od jiných donátorů

15 Financování sociálních služeb v Bruntále
Financování příspěvkových organizací MSK (ne z rozpočtu města) Financování pečovatelské služby Dofinancovávání ostatních služeb poskytovaných neziskovými organizacemi ( max. 10% celkového ročního objemu rozpočtu dle priorit města a plnění cílů Komunitního plánu města Bruntálu Většina prostředků na sociální služby v Bruntále je hrazena z jiných zdrojů, než rozpočtu města.

16 Finanční prostředky plynoucí z jiných zdrojů prostřednictvím NNO do Bruntálu ( zahrnuty jsou pouze NNO žádající o finanční příspěvek z rozpočtu města ) Vývoj financování NNO působících v sociálních službách na území města Bruntálu z VHP a rozpočtu města

17 Finanční prostředky plynoucí z jiných zdrojů prostřednictvím NNO do Bruntálu ( zahrnuty jsou pouze NNO žádající o finanční příspěvek z rozpočtu města ) Vývoj financování NNO působících v sociálních službách na území města Bruntálu z VHP a rozpočtu města

18 Děkuji vám za pozornost Městský úřad Bruntál, Nádražní 20
Kontakt: Renata Rychlíková Městský úřad Bruntál, Nádražní 20


Stáhnout ppt "Motto: „Cílem je nedělat věci správně, ale dělat správné věci“"

Podobné prezentace


Reklamy Google