Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Stavební zákon - účast veřejnosti Jitka Bělohradová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Stavební zákon - účast veřejnosti Jitka Bělohradová."— Transkript prezentace:

1 1 Stavební zákon - účast veřejnosti Jitka Bělohradová

2 2 Stavební zákon Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Velká novela 350/2012 Sb. Účinná od 1. 1. 2013

3 Původní snahy v rámci velké novely- Změna ZOPK

4 4 Postupy dle stavebního zákona Územní plánování –koncepční nástroje –vytváření předpokladů pro výstavbu –Nástroje územního plánování – PÚR, ZÚR, ÚP, RP, územní rozhodnutí, územní opatření o stavební uzávěře a o asanaci území (OOP) Územní řízení – umísťování staveb Stavební řád/stavební řízení – provádění staveb Kolaudace – užívání staveb Odstraňování staveb Stavební dozor

5 Územní plánování – účast veřejnosti Rozdílné dle jednotlivých nástrojů územního plánování Obecně: –Každý – připomínky –Dotčení vlastníci –námitky –Oprávněný investor - námitky –Zástupce veřejnosti – námitky Obsahové požadavky na námitky: odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, vymezení území dotčeného námitkou.

6 Zásada koncentrace - Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží. + k námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání „vyššího“ nástroje územního plánování, se nepřihlíží Připomínky se zohledňují O námitkách musí být výslovně rozhodnuto, rozhodnutí o námitkách se správním rozhodnutím sui generis –musí být odůvodněno –je součástí odůvodnění daného OOP –lze jej napadnout žalobou, možný je i přezkum či obnova

7 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1181680258-tyden-v-regionech- brno/311281381891029-tyden-v-regionech/titulky/ http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1181680258-tyden-v-regionech- brno/311281381891029-tyden-v-regionech/titulky/ –Cca od 14. minuty (14:25) –Témata: Územní plán, hluk http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek- rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/#c4460777http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek- rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/#c4460777 –územní plán Brna (současný a připravovaný) http://www.nssoud.cz/Nejvyssi-spravni-soud-zrusil-cele-Zasady- uzemniho-rozvoje-Jihomoravskeho-kraje/art/851?tre_id=135http://www.nssoud.cz/Nejvyssi-spravni-soud-zrusil-cele-Zasady- uzemniho-rozvoje-Jihomoravskeho-kraje/art/851?tre_id=135 –ZÚR JMK – zrušeny NSS

8 Umísťování staveb Územní rozhodnutí –Územní řízení = správní řízení –Účastníci řízení – vymezeni v § 85 StZ --) námitky –Veřejnost --) připomínky (jen u některých záměrů) Územní souhlas –Třeba získat souhlasy „dotčených osob“ Veřejnoprávní smlouva Nic http://uredni-deska.brno.cz/urednideska/index.php –Úřední deska města Brna --) veřejné vyhlášky

9 Provádění staveb Stavební povolení –Stavební řízení = správní řízení –Účastníci řízení – vymezeni v § 109 StZ --) námitky Oznámení stavebního záměru s certifikátem AI –Oznámení spolu s přiložením certifikátu autorizovaného inspektora –Vyjádření osob, které by byly účastníky stavebního řízení Souhlas s ohlášením –Souhlasy „dotčených osob“ Veřejnoprávní smlouva Nic (§ 103 StZ)

10 Užívání staveb Kolaudační souhlas Oznámení záměru užívat dokončenou stavbu

11 Odstraňování staveb Ohlášení Povolení Nařízení stavebního úřadu Stavební dozor Veřejnost --) podněty k provedení stavebního dozoru

12 Úkol Vyhledejte, zda Vaše obec má územní plán a zda Váš kraj má pořízeny Zásady územního rozvoje. Ve vydaném územním plánu nebo vydaných zásadách nalezněte jednu námitku, která Vás zaujala, a rozhodnutí o ní. Přidejte svůj vlastní (stručný) komentář. Nalezněte též nějakou připomínku a to, jak se s ní pořizovatel dané ÚPD vypořádal.

13 13 Děkuji za pozornost Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0198 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "1 Stavební zákon - účast veřejnosti Jitka Bělohradová."

Podobné prezentace


Reklamy Google