Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast: Fyzikální vzdělávání Tematická oblast:Mechanika Téma:Tlak a tlaková síla v plynech Ročník:1. Datum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast: Fyzikální vzdělávání Tematická oblast:Mechanika Téma:Tlak a tlaková síla v plynech Ročník:1. Datum."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast: Fyzikální vzdělávání Tematická oblast:Mechanika Téma:Tlak a tlaková síla v plynech Ročník:1. Datum vytvoření:září 2013 Název:VY_32_INOVACE_13.3.15.FYZ Anotace: Atmosféra, atmosférický tlak, Archimedův zákon pro plyny, vztlak v plynech. Digitální učební materiál je určen pro žáky učebních oborů. Využitím grafických možností sady Microsoft Office 2010 se materiál stává inovativním zejména přehledností výkladu. Využití multimediálních prostředků zvyšuje názornost výuky, usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich zájem a aktivitu. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC a dataprojektoru.

2 Atmosféra Atmosféra je mohutná vrstva vzduchu obklopující naši Zemi. Působením tíhového pole Země je atmosféra připoutána k povrchu Země. Zároveň se také společně se Zemí otáčí. Podobně jako na tělesa ponořená v kapalině působí hydrostatická tlaková síla vyvolaná tíhou kapaliny, působí stejně tak na těleso v zemské atmosféře atmosférická tlaková síla vyvolaná tíhou vzduchu.

3 Atmosféra

4

5 Atmosférický tlak Pro měření atmosférického tlaku se používají tlakoměry neboli barometry. Pro plynulou registraci atmosférického tlaku používáme barograf.

6 Atmosférický tlak Na Torricelliho principu je založen rtuťový barometr. Na deformačním účinku atmosférické tlakové síly na plechovou krabičku, ze které je odčerpán vzduch, je založen kovový tlakoměr, neboli aneroid (používá se jako výškoměr).

7 Archimedův zákon pro plyny Těleso zcela ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou silou, jejíž velikost se rovná tíze kapaliny stejného objemu, jako je objem ponořeného tělesa.

8 Archimedův zákon pro plyny Tento Archimedův zákon platí i pro nadlehčování těles v plynech. Avšak vzhledem k velmi malé hustotě plynů je vztlaková síla působící na tělesa v plynech mnohem menší než v případě kapalin.

9 Vztlak v plynech Na působení vztlakové síly v plynech je založeno vznášení těles ve vzduchu. Prakticky tento jev využíváme při vznášení balonů, vzducholodí a meteorologických sond. Příklad leteckého výškoměru Obrázek č.1

10 Měření tlaku Tlak měříme přístrojem zvaným manometr (např. tlak v pneumatikách). Je založen na těchto principech: porovnávání měřeného tlaku plynu s hydrostatickým tlakem kapaliny v trubici tvaru U deformaci deformačního členu působením měřeného tlaku jako deformační členy jsou nejčastěji použity například membrány, vlnovce nebo tzv. Bourdonova trubice.

11 Bourdonova trubice Je to trubice eliptického průřezu stočená do spirály. Jeden konec je spojen se vstupem tlaku, druhý je pak uzavřen a spojen přes převodové ústrojí s ukazatelem na stupnici. Obrázek č.2

12 Manometr Ukázka manometru Obrázek č.3

13 Použité zdroje: LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Radmila HÝBLOVÁ. Fyzika pro střední školy. 4., přeprac. vyd. Praha: Prometheus, 2001, 266 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 80-719-6184-1. Obrázek č.1: AUTOR NEUVEDEN. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit.20.9.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aircraft_altimeter.JPG Obrázek č.2: LEONARD G. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 20.9.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WPPressGaugeMech.jpg Obrázek č.3: LADAROZAN. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 20.9.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Manometr.jpg


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast: Fyzikální vzdělávání Tematická oblast:Mechanika Téma:Tlak a tlaková síla v plynech Ročník:1. Datum."

Podobné prezentace


Reklamy Google