Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účast SVSE v pracovní skupině při EGÚ Brno, požadavky a výsledky Ing. Petr Matuszek Seminář AEM – SVSE Praha 3. listopadu 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účast SVSE v pracovní skupině při EGÚ Brno, požadavky a výsledky Ing. Petr Matuszek Seminář AEM – SVSE Praha 3. listopadu 2005."— Transkript prezentace:

1 Účast SVSE v pracovní skupině při EGÚ Brno, požadavky a výsledky Ing. Petr Matuszek Seminář AEM – SVSE Praha 3. listopadu 2005

2 Obsah Úvod Cíl Příprava zadání Průběh účasti SVSE v pracovní skupině Výsledky Další postup

3  Vývoj v Evropě  Legislativa ČR  Státní energetická koncepce  Energetický zákon  Cenová rozhodnutí ERÚ  Ostatní legislativní nástroje (nařízení vlády a vyhlášky, jiné zákony)  Iniciativa jednotlivých účastníků trhu  Politická rozhodnutí Co ovlivňuje trh s energiemi v ČR?

4 Trh s elektřinou Ceny elektřiny dle Cenového rozhodnutí ERÚ (REAS SME)

5 Cíl   Prosazení zájmů spotřebitelů a samovýrobců při tvorbě Cenového rozhodnutí ERÚ pro rok 2006   Minimalizace růstu regulovaných cen a tarifů v roce 2006   Eliminace dominantního vlivu ČEZ

6 Forma zajištění cíle   SVSE spoluzadavatel studie EGÚ – Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky, podklady pro Cenové rozhodnutí ERÚ pro rok 2006   Smlouva o dílo s EGÚ Brno

7 Příprava zadání   Vyhodnocení dopadů Cenového rozhodnutí ERÚ pro rok 2005   Zkušenosti členů SVSE s aplikací CR 2005

8 Cíl studie EGÚ  Vyhodnocení zkušeností s metodikou regulace cen elektřiny v oblasti elektroenergetiky přijatou pro druhé regulační období. Aplikace metodických postupů k řešení cen a tarifů pro rok 2006, charakterizovaného úplným otevřením trhu s elektřinou.  Příprava vstupních údajů pro tvorbu cen, poplatků a tarifů, podléhající každoroční aktualizaci. Návrh cen pro rok 2006 a zpracování podkladů k vydání cenového rozhodnutí ERÚ pro rok 2006. Spolupráce na přípravě cenového rozhodnutí ERÚ na rok 2006 a na úpravách sekundární legislativy.

9 Průběh řešení (1) květen 2005 – podpis smlouvy s EGÚ a zadání SVSE 30. 6. 2005 – předání analýzy EGÚ 19. 7. 2005 – předání doplňujících požadavků SVSE 21. 7. 2005 – předání doplněné analýzy EGÚ 29. 7. 2005 – dopis SVSE na ERÚ s formulací potřebných změn 31. 8. 2005 – prezentace výsledků studie EGÚ a stanovení dalšího postupu

10 Průběh řešení (2) 20. a 27. 9. 2005 – jednání s ERÚ a následující dopis SVSE na ERÚ s formulací a zdůvodnění potřebných změn 19. 10. 2005 – prezentace EGÚ o způsobu regulace cen na semináři SVSE 27. 10. 2005 – II. koordinační seminář EGÚ 14. 11. 2005 – předání průběžných výsledků studie před vydáním CR 8. 12. 2005 – předání závěrečné zprávy 15. 12. 2005 – závěrečné hodnocení s prezentací výsledků řešení

11 Výsledky (1)   Doporučení EGÚ – závěry k 31. 8. 2005 a prezentace výsledků EGÚ   Jednání s ERÚ 20. 9. 2005 – diskutováno celkem 31 položek

12 Výsledky (2) A) Náklady na unbundling ČEZ při slučování s REASy argumentuje snižováním nákladů a zefektivněním celého procesu, unbundling by měl být pokryt z těchto úspor. Náklady na unbundling nezahrnovat do ceny regulovaných služeb Částečně vyhověno. B) Systémové služby Platbou za systémové služby je nutno rovnoměrně zatížit všechny účastníky trhu. Kolísání a výpadky odběru/výroby se projevují jak u odběratelů, tak u výrobců. Na straně odběru se však jedná většinou o jednotky, příp. desítky MW. Vliv na elektrizační soustavu jako celek je většinou zanedbatelný. U výrobce se však jedná o hodnoty řádově vyšší, většinou desítky až stovky MW. Výpadky těchto velkých bloků vyvolávají nutnost využití podpůrných služeb. Obecně lze konstatovat, že potřeba aktivace podpůrných služeb je vyvolávána stranou výroby.

13 Výsledky (3) Za současného stavu a tržního chování dominantního výrobce ČEZ, který podstatným způsobem zvyšuje ceny elektřiny, český zákazník platí i systémové služby pro výrobu elektřiny, která je exportována. Všichni tedy platíme za něco, co jsme si neobjednali, co nechceme, a z čeho má prospěch někdo jiný. Z tohoto systému by měla vyjmuta pouze vlastní spotřeba. Tento požadavek zatím neprosazen; EU vydala nařízení, které zakazuje zatěžování exportu poplatky.

14 Výsledky (4) C) Obnovitelné zdroje Vícenáklady způsobené provozem OZE je nutné v celé výši přiřadit jejich původcům. Do těchto vícenákladů je nutné transparentně zahrnout i náklady doposud skryté v jiných částech ceny za elektřinu. Jedná se zejména o nárůst potřeby podpůrných služeb. V řešení, ERÚ zatím vyčíslila zvýšení ceny podpůrných služeb v budoucnu. D) Lokální distribuční soustavy Považujeme za nutné narovnat a zjednodušit situaci provozovatelů LDS a jejich vnořených zákazníků.

15 Výsledky (5) Pokud je faktický (splňuje všechny znaky LDS, ať již licenci vlastní či ne) provozovatel LDS disciplinovaný, licenci si pořídí. Pak je vystaven rozsáhlé administrativě, která je stejná jako u REASů. Pokud faktický provozovatel LDS o licenci nepožádá nebo ji vrátí, vnoření odběratelé jsou ve velice obtížné situaci podružného odběratele. Pokud se s faktickým provozovatelem LDS nedohodnou, mohou nastat vážné problémy. Podružný odběratel se nemůže stát oprávněným zákazníkem. Provozovatel faktické LDS nemá povinnost mu dodávat energii. ERÚ si uvědomuje, jsou však nutné rozsáhlé úpravy legislativy včetně energetického zákona.

16 Výsledky (6) EGÚ navrhuje zvýšit procentní přirážku pro stanovení měsíční RK. SVSE nesouhlasí a navrhuje podržet stávající výši. Dle posledních propočtů EGÚ nedojde k zásadní změně. Cena za činnost OTE Vyjmout lokální spotřebu z platby cenou OTE. Dle ERÚ je OTE ustanoven zákonem a tato položka bude placena celoplošně; v zahraničí je stejný systém.

17 Výsledky (7) Připomínky k Cenovému rozhodnutí ERÚ Odst. 7.9.) – Neuplatnění ceny za rezervovanou kapacitu V odstavci vynechat část - kromě elektřiny spotřebované samovýrobcem Nepředpokládá se změna. Odst. 7.10.) – Znění ERÚ: Cena za překročení rezervované kapacity podle bodu (7.8.) se neuplatňuje u samovýrobců v případě zvýšeného odběru z distribuční soustavy v souvislém období maximálně 2 týdny v roce … Návrh znění:… maximálně 4 týdny v roce … Dle ERÚ bude vyhověno.

18 Výsledky (8) Odst. 7.11.) – Znění ERÚ: Cena za překročení rezervované kapacity podle bodu (7.8.) se neuplatňuje u samovýrobců v případě krátkodobého zvýšení odběru z distribuční soustavy z důvodu výpadku dodávky z vlastního výrobního zařízení v součtu maximálně 24 hodin za měsíc, pokud se nedohodne s provozovatelem příslušné distribuční soustavy jinak. … Návrh znění: … v součtu maximálně 48 hodin za měsíc … Dle ERÚ bude vyhověno. Odst. 7.12.) – Znění ERÚ: Cena za překročení rezervované kapacity podle bodu (7.8.) se neuplatňuje u lokálních distribučních soustav v případě, že překročení sjednané rezervované kapacity v příslušném měsíci je nižší než 10 %…. Návrh znění: … je nižší než 20% … Mělo by být částečně vyhověno.

19 Výsledky (9) Odst. 7.20.) Na konec 1. věty doplnit: Pokud provozovatel lokální DS... dodává elektřinu zákazníkům na stejné napěťové hladině, … účtuje svým zákazníkům ke spotřebovanému množství elektřiny technické ztráty lokální distribuční soustavy a pevnou cenu za použití sítí LDS ke každé MWh dodané prostřednictvím zařízení LDS 15,00 Kč/MWh. Tato částka byla uvedena jen k zahájení diskuse na toto téma. Nebude řešeno pro rozdílné podmínky jednotlivých distribučních soustav.

20 Další postup SVSE (1)   Po vydání Cenového rozhodnutí ERÚ pro rok 2006 jeho analýza a příprava návrhů na potřebné změny pro rok 2007   Transparentnost nákladů na OZE   LDS   Další náměty a doporučení členů SVSE

21 Další postup SVSE (2)   Požadavek – předložit v dřívějším termínu předpokládané maximální ceny elektřiny, resp. regulovaných služeb v oblasti elektroenergetiky.   V další období by zadavatelem studie měl být přímo ERÚ. Účast spotřebitelů by měla být bezplatná, jinak vlastně platí 2x. Platba je možná např. formou placení přes OTE.

22 Závěr Poděkování za finanční účast a aktivní spolupráci členů SVSE při řešení a přípravě cenového rozhodnutí ERÚ. Pozitivní význam účasti SVSE na zpracování studie EGÚ a na přípravě Cenového rozhodnutí ERÚ pro rok 2006.

23 Děkuji za pozornost e-mail: pmatuszek@et.trz.cz tel.: 558 532 077


Stáhnout ppt "Účast SVSE v pracovní skupině při EGÚ Brno, požadavky a výsledky Ing. Petr Matuszek Seminář AEM – SVSE Praha 3. listopadu 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google