Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daně na energie z pohledu velkého odběratele paliv a elektřiny Ing. Petr Matuszek Seminář AEM/SVSE – Spotřební daně na energie Praha 27. listopadu 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daně na energie z pohledu velkého odběratele paliv a elektřiny Ing. Petr Matuszek Seminář AEM/SVSE – Spotřební daně na energie Praha 27. listopadu 2007."— Transkript prezentace:

1 Daně na energie z pohledu velkého odběratele paliv a elektřiny Ing. Petr Matuszek Seminář AEM/SVSE – Spotřební daně na energie Praha 27. listopadu 2007

2 2 Obsah Průmyslová energetika Průmyslová energetika Ekologické daně Ekologické daně Obecná charakteristika Obecná charakteristika Daň ze zemního plynu a dalších plynů Daň ze zemního plynu a dalších plynů Dotazy Dotazy Závěr Závěr

3 3 Průmyslová energetika (1)  výrobce elektřiny a tepla  lokální distribuční společnost (elektřina, plyn)  obchodník s plynem  dodavatel tepla  plátce ekologické daně

4 4 Průmyslová energetika (2)  Výroba produktů potřebných pro technologii hlavní výroby  Ekologické spálení přebytků hutních plynů – druhotných energetických zdrojů  Centralizované zásobování teplem  Výroba elektřiny – KVET

5 5 Průmyslová energetika (3)  Nákup, distribuce, vlastní spotřeba a prodej plynů  Nákup, distribuce, spotřeba a prodej elektřiny  Nákup a spotřeba pevných paliv

6 6 Ekologické daně (1) Obecná charakteristika Základní principy dle vládní koncepce: Ekologická daňová reforma je připravena se zřetelem na mezinárodní souvislosti a účinky harmonizujících se národních daňových systémů a tak, aby nebyla příčinou snížení konkurenceschopnosti národní ekonomiky.Ekologická daňová reforma je připravena se zřetelem na mezinárodní souvislosti a účinky harmonizujících se národních daňových systémů a tak, aby nebyla příčinou snížení konkurenceschopnosti národní ekonomiky. EDR bude ve všech etapách výnosově neutrální, nepovede ke zvýšení celkové daňové zátěže.EDR bude ve všech etapách výnosově neutrální, nepovede ke zvýšení celkové daňové zátěže.

7 7 Ekologické daně (2) Obecná charakteristika Hlavním cílem EDR je stimulovat ekonomické subjekty k takovému chování, které povede ke snížení poškození životního prostředí a jeho dopadů na zdraví obyvatelstva.Hlavním cílem EDR je stimulovat ekonomické subjekty k takovému chování, které povede ke snížení poškození životního prostředí a jeho dopadů na zdraví obyvatelstva. EDR bere v úvahu vyvolané transakční náklady. Zejména reflektuje požadavek na minimální administrativní náklady zdanění.EDR bere v úvahu vyvolané transakční náklady. Zejména reflektuje požadavek na minimální administrativní náklady zdanění.

8 8 Ekologické daně (3) Obecná charakteristika  Předmětem zdanění jsou plyny, pevná paliva a elektřina  Díky ekologické dani bude vyšší i DPH  Sazby daně:  Zemní plyn – 30,60 Kč/MWh spalného tepla  Ostatní plyny – 264,80 Kč/MWh spalného tepla podle využití  Pevná paliva – 8,50 Kč/GJ spalného tepla  Elektřina – 28,30 Kč/MWh

9 9 Ekologické daně (4) Obecná charakteristika  Plátce daně  Osvobození od daně  Nabytí plynu bez daně  Povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně a k nabytí plynu bez daně  Evidence

10 10 Ekologické daně (5) Daň ze zemního plynu a dalších plynů  Předmětem zdanění není jen zemní plyn, ale i ostatní plyny, např. hutní topné plyny, tedy druhotné energetické zdroje  Dle Směrnice Rady 2003/96/ES však mohou členské státy uplatňovat plné nebo částečné osvobození od daně u této nomenklatury používané jako palivo

11 11 Ekologické daně (6) Daň ze zemního plynu a dalších plynů  Domácí plynové kotle jsou osvobozeny od daně  Kogenerace musí splnit řadu podmínek  účinnost  dodávka tepla domácnostem  Hrozba přechodu na lokální vytápění, které je podstatně méně ekologické

12 12 Ekologické daně (7) Daň ze zemního plynu a dalších plynů  Proč ČR koná opět na rámec směrnic EU?  Proč jsou zdaňovány i druhotné zdroje a kogenerace?  V návrhu zákona přitom DEZ a OZE měly být osvobozeny  Základní rozpor se státní energetickou koncepcí a energetickými zákony

13 13 Ekologické daně (8) Dotazy  Společná výroba elektřiny a tepla – uplatnění osvobození od daně je podmíněno splněním řady podmínek včetně dodávky domácnostem. Stačí dodávka i dvěma domácnostem?  Je nutné žádat o povolení k nabytí plynu bez daně pro průmyslové podniky, které vyrábí topné plyny?

14 14 Ekologické daně (9) Dotazy  Jak posuzovat situaci, když právnická osoba nabývá plyn jak za účelem dalšího prodeje, tak i jeho spotřeby?  Jsou zdaňovány vedlejší produkty průmyslové výroby, které jsou dále využity pro výrobu tepla?  Jak je chápáno osvobození od daně pro jiný účel než pohon motorů nebo pro výrobu tepla, i když vzniká technologické teplo?

15 15 Ekologické daně (10) Dotazy  Definice procesů, které jsou osvobozené od daně?!  Ztráty v energetických rozvodech?!  Kdy je možné předložit povolení, aby bylo platné?

16 16 Závěr (1) Co bylo smyslem ekologické daňové reformy? Zdanění výrobků a služeb, jejichž výroba nebo spotřeba má negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví. Zdanění výrobků a služeb, jejichž výroba nebo spotřeba má negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví. Preference ekologické výroby Preference ekologické výroby

17 17 Závěr (2) K čemu povede ekologická daňová reforma? Ekologická daň přispívá k neekologickému chování! Ekologická daň přispívá k neekologickému chování! Ekologická daň potlačuje KVET a úsporu primárních paliv! Ekologická daň potlačuje KVET a úsporu primárních paliv! Ekologická daň slouží k přerozdělení finančních prostředků! Ekologická daň slouží k přerozdělení finančních prostředků!  Je to pouze cesta, jak dostat z lidí peníze a naplnit státní rozpočet!

18 18 Závěr (3) Jednostranné ekologické závazky mají přímý dopad na vývoj trhu s energiemi. Není soulad mezi jednotlivými energetickými zákony zejména v oblasti využívání druhotných energetických zdrojů, využívání kogenerace ve vazbě na uplatňování ekologických daní.

19 19 Závěr (4) Požadavek na MF Přepracovat zákon o ekologických daních a dát jej do shody se Směrnicí EU s možnými osvobozeními energií od daně

20 20 Děkuji za pozornost e-mail: pmatuszek@et.trz.cz tel.: 558 532 070


Stáhnout ppt "Daně na energie z pohledu velkého odběratele paliv a elektřiny Ing. Petr Matuszek Seminář AEM/SVSE – Spotřební daně na energie Praha 27. listopadu 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google