Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 XVIII. Seminář energetiků České teplárenství a řešené problémy Miroslav Krejčů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 XVIII. Seminář energetiků České teplárenství a řešené problémy Miroslav Krejčů."— Transkript prezentace:

1 1 XVIII. Seminář energetiků České teplárenství a řešené problémy Miroslav Krejčů

2 2 Teplárenské sdružení ČR  zájmové sdružení právnických osob podnikajících v teplárenství.  založeno v roce 1991 se záměrem podpořit podnikání v oblasti dálkového zásobování tepelnou energií (nyní i chladem).  102 členů, z toho 56 výrobců a distributorů tepelné energie dodávajících více jak 55 % dálkově dodávaného tepla.  zásobováno více jak 1,2 mil. bytů, tj. cca 3,5 miliónu obyvatel.

3 3 Rozšíření dálkového vytápění v Evropě

4 4 Vedle největších měst dodávají členové Sdružení teplo i v desítkách dalších měst a obcí v ČR. Mapa lokalit dodávek dálkového tepla od členů TS ČR

5 5 Top Ten Teplárenského sdružení ČR

6 6 Základní body:  energetický zákon  ekologické daně  regulace cen tepelné energie  národní alokační plán

7 7 Energetický zákon I. V rámci novely EZ považujeme za nezbytné řešit:  Povinnost odběratele uzavřít smlouvu s dodavatelem tepelné energie, která je v návrhu novely vypuštěna. Držiteli licence by zůstala povinnost uzavřít smlouvu o dodávce, na straně odběratele by však tato povinnost nebyla. Právo na připojení ke zdroji tepla by mělo být vázáno na povinnost uzavřít smlouvu s dodavatelem tepla a pro její uzavření by měl odběratel poskytnout nezbytné údaje.

8 8 Energetický zákon II.  Odpovědnost DS za škody způsobené výrobci, který nemůže realizovat prodej vyrobené elektřiny v případech, kdy provozovatel změní nebo přeruší dodávku elektřiny z výroben. Výrobce tak je vystaven postihu z titulu neplnění smluvních závazků ze strany odběratele a snižuje se i jeho zisk z prodeje.  Otázka měření teplé vody. Při novele v roce 2004 byla do EZ vložena držiteli licence povinnost zajistit v každém odběrném místě dodávky měření dodaného množství TV pro účely poměrného rozúčtování nákladů na TE na její přípravu a rozvod na jednotlivá odběrná místa. Je to drahé, zbytečné a ani evropská legislativa obdobnou povinnost nepožaduje.

9 9 Ekologické zákony I.  Směrnice 2003/96/ES stanovuje minimální sazby daně pro elektřinu a paliva.  V lednu 2007 schválen vládou ČR návrh Ekologické daňové reformy 1. etapa v letech 2008 - 2009 2. etapa v letech 2010 - 2013 3. etapa v letech 2014 - 2017  MF ČR připraveny ekologické zákony, schváleny v rámci zákona o stabilizaci veřejných financí (zákon 261/2007 Sb.), platné od 1.1.2008

10 10 Ekologické zákony II.  Zákon o dani z pevných paliv: - osvobozeno je palivo pro KVET pokud je teplo z KVET dodáváno domácnostem.  Zákon o dani ze zemního plynu a některých dalších plynů: - osvobozeno je palivo pro KVET pokud je teplo z KVET dodáváno domácnostem. - osvobozen je plyn pro výrobu tepla v domácnostech a v domovních kotelnách.  Zákon o dani z elektřiny: - není osvobozena elektřina z KVET.

11 11 Regulace cen tepelné energie  Tepelná energie je regulována od roku 1990. Po otevření energetických trhů a uvolnění regulace pro elektřinu a plyn teplárenské společnosti očekávaly, že regulace cen u tepla bude výrazně uvolněna, popř. zrušena, což se nestalo.  Regulace cen tepelné energie svoji úlohu již splnila a podnikání teplárenským společnostem spíše komplikuje a omezuje jejich podnikatelské aktivity.  Snaha o zrušení regulace (v rámci novely EZ).

12 12 Národní alokační plán 2008 - 12  Požadavky a potřeby teplárenského sektoru byly v návrhu NAP řešeny pouze částečně, zachovány nebyly bonusy, vyřešena nebyla otázka klimatických vlivů a přepojení existujících zdrojů nespadajících pod NAP na zdroje pod alokaci spadající.  Snížení limitu na hodnotu 86,8 mil. tun a způsob rozdělení povolenek může ohrozit zabezpečení dodávek tepelné energie z centrálních zdrojů. Výše dodávek tepla je dána klimatickými podmínkami, které ovlivnit nelze.

13 13 “Přijatelnou tepelnou pohodu za přiměřenou cenu, při zachování rovnováhy v přírodě”. Teplárenské sdružení České republiky Bělehradská 458, 530 09 Pardubice 9 (Masarykovo nám. 1554, Pardubice 2) telefon: +420 466 414 440 fax: +420 466 412 737 e-mail: tscr@tscr.cz www:tscr.cztscr@tscr.cz TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky


Stáhnout ppt "1 XVIII. Seminář energetiků České teplárenství a řešené problémy Miroslav Krejčů."

Podobné prezentace


Reklamy Google