Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STRUKTURA POROSTU Zdeněk Adamec. Růstový simulátor SIBYLA  SIBYLA – SImulátor BiodynamikY LesA (Fabrika, 2005)  Vyvinutý na Slovensku (data Slovensko.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STRUKTURA POROSTU Zdeněk Adamec. Růstový simulátor SIBYLA  SIBYLA – SImulátor BiodynamikY LesA (Fabrika, 2005)  Vyvinutý na Slovensku (data Slovensko."— Transkript prezentace:

1 STRUKTURA POROSTU Zdeněk Adamec

2 Růstový simulátor SIBYLA  SIBYLA – SImulátor BiodynamikY LesA (Fabrika, 2005)  Vyvinutý na Slovensku (data Slovensko a Německo)  Klimaticky již regionalizovaný i na podmínky ČR  Parametrizovaný pro dřeviny SM, BO, JD, BK, DB  Freeware software  Dynamický vývoj  Postaven na principu databázového rozhraní

3 Růstový simulátor SIBYLA  Semi-empirický model  Stromový model  Věkově nezávislý model  Pozičně závislý  Pro smíšené porosty i monokultury  Terénně senzitivní  Ekologicky senzitivní

4 Základní části simulátoru  Generátor struktury (i ve 3D)  Růstový model  Mortalitní model  Konkurenční model  Probírkový model  Model obnovy lesa  Kalamitní model  Kalkulační model

5 Analýza produkčního potenciálu na příkladu porostní skupiny 106Ca4 na ŠLP Křtiny  PLO 30 – Drahanská vrchovina, lesní typ 3S3, S expozice, sklon 5°, 435 m. n. m., plocha porostní skupiny 0,34 ha, věk 38 let, HS 442, zastoupení JD 65, BK 20, SM 10, HB 5  taxační veličiny d, h, V/ha  JD 13, 13, 130  BK 10, 12, 22  SM 17, 15, 23  HB 9, 10, 3

6 Generování porostu  Generování pozic stromů - i smíšení dřevin  Generování výškové struktury  Generování tloušťkové struktury  Generování rozměrů koruny  Generování kvality kmene

7 Generování porostu  údaje LHP nebo LHE  růstové tabulky  průměrkování naplno a JOK  „sortimentace“  trvalé nebo dočasné výzkumné plochy  výběrný les

8 Generování porostu  Detailnější vstupy = reálnější výstupy  Detailnější vstupy = vyšší náklady na pořízení dat  Veškeré chybějící údaje se vždy vygenerují  Každý vygenerovaný porost lze také vizualizovat ve 2D nebo 3D struktuře

9 Praktický postup generování Odemknutí databáze k editaci Vytvoření nové porostní skupiny Vybrání etáže Nastavení simulační a celkové plochy Naeditování dat dle zvolené varianty zdroje dat Uzamknutí databáze po editaci !!! Při tvorbě nové PS vždy lepší vymazat všechny údaje a vždy kontrolovat s jakou PS pracuji!!!

10 Úkol 1  Vygenerujte porostní skupinu z údajů LHP: SM 100%, věk 40 let, střední tloušťka 13 cm, střední výška 14 m, V/ha 160 m 3, poškození 30 %  Vygenerovanou plochu zvizualizujte.

11 Úkol 2  Vygenerujte porostní skupinu za pomocí růstových tabulek:  Věk 50 let, zakmenění 1, HS 25, DB 80% (AVB 30), BK 20% (AVB 26), simulační plocha 0, 25 ha, plocha porostu 1 ha  Vygenerovanou plochu zvizualizujte.

12 Úkol 3  Vygenerujte porost dle průměrkovacího zápisníku rozdaného cvičícím.  Vygenerovanou plochu zvizualizujte.

13 Generování smíšení dřevin Tzv. makrostuktura porostu Smíšení pro každou dřevinu zvlášť Různá intenzita smíšení Různý tvar a velikost skupin smíšení

14 Praktický postup generování  Vybrat možnost „Zmiešanie“  Nastavit všechny parametry smíšení (dřevina, tvar, velikost, souřadnice a intezitu smíšení)  Aktualizace grafu = zpětná vazba na správné nastavení  Souřadnice skupiny smíšení zadávat v relativních jednotkách!!!

15 Úkol 4  Porostní skupinu vygenerovanou v úkolu 2 vygenerujte znovu, ale nastavte smíšení tak, aby se BK vyskytoval pouze v pruhu o šířce 5 m a procházel středem porostní skupiny ve směru S – J.


Stáhnout ppt "STRUKTURA POROSTU Zdeněk Adamec. Růstový simulátor SIBYLA  SIBYLA – SImulátor BiodynamikY LesA (Fabrika, 2005)  Vyvinutý na Slovensku (data Slovensko."

Podobné prezentace


Reklamy Google