Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura porostu Zdeněk Adamec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura porostu Zdeněk Adamec."— Transkript prezentace:

1 Struktura porostu Zdeněk Adamec

2 Růstový simulátor SIBYLA
SIBYLA – SImulátor BiodynamikY LesA (Fabrika, 2005) Vyvinutý na Slovensku (data Slovensko a Německo) Klimaticky již regionalizovaný i na podmínky ČR Parametrizovaný pro dřeviny SM, BO, JD, BK, DB Freeware software Dynamický vývoj Postaven na principu databázového rozhraní

3 Růstový simulátor SIBYLA
Semi-empirický model Stromový model Věkově nezávislý model Pozičně závislý Pro smíšené porosty i monokultury Terénně senzitivní Ekologicky senzitivní

4 Základní části simulátoru
Generátor struktury (i ve 3D) Růstový model Mortalitní model Konkurenční model Probírkový model Model obnovy lesa Kalamitní model Kalkulační model

5 Analýza produkčního potenciálu na příkladu porostní skupiny 106Ca4 na ŠLP Křtiny
PLO 30 – Drahanská vrchovina, lesní typ 3S3, S expozice, sklon 5°, 435 m. n. m., plocha porostní skupiny 0,34 ha, věk 38 let, HS 442, zastoupení JD 65, BK 20, SM 10, HB 5 taxační veličiny d, h, V/ha JD 13, 13, 130 BK 10, 12, 22 SM 17, 15, 23 HB 9, 10, 3

6 Generování porostu Generování pozic stromů - i smíšení dřevin
Generování výškové struktury Generování tloušťkové struktury Generování rozměrů koruny Generování kvality kmene

7 Generování porostu údaje LHP nebo LHE růstové tabulky
průměrkování naplno a JOK „sortimentace“ trvalé nebo dočasné výzkumné plochy výběrný les

8 Generování porostu Detailnější vstupy = reálnější výstupy
Detailnější vstupy = vyšší náklady na pořízení dat Veškeré chybějící údaje se vždy vygenerují Každý vygenerovaný porost lze také vizualizovat ve 2D nebo 3D struktuře

9 Praktický postup generování
Odemknutí databáze k editaci Vytvoření nové porostní skupiny Vybrání etáže Nastavení simulační a celkové plochy Naeditování dat dle zvolené varianty zdroje dat Uzamknutí databáze po editaci !!! Při tvorbě nové PS vždy lepší vymazat všechny údaje a vždy kontrolovat s jakou PS pracuji!!!

10 Úkol 1 Vygenerujte porostní skupinu z údajů LHP: SM 100%, věk 40 let, střední tloušťka 13 cm, střední výška 14 m, V/ha 160 m3, poškození 30 % Vygenerovanou plochu zvizualizujte.

11 Úkol 2 Vygenerujte porostní skupinu za pomocí růstových tabulek:
Věk 50 let, zakmenění 1, HS 25, DB 80% (AVB 30), BK 20% (AVB 26), simulační plocha 0, 25 ha, plocha porostu 1 ha Vygenerovanou plochu zvizualizujte.

12 Úkol 3 Vygenerujte porost dle průměrkovacího zápisníku rozdaného cvičícím. Vygenerovanou plochu zvizualizujte.

13 Generování smíšení dřevin
Tzv. makrostuktura porostu Smíšení pro každou dřevinu zvlášť Různá intenzita smíšení Různý tvar a velikost skupin smíšení

14 Praktický postup generování
Vybrat možnost „Zmiešanie“ Nastavit všechny parametry smíšení (dřevina, tvar, velikost, souřadnice a intezitu smíšení) Aktualizace grafu = zpětná vazba na správné nastavení Souřadnice skupiny smíšení zadávat v relativních jednotkách!!!

15 Úkol 4 Porostní skupinu vygenerovanou v úkolu 2 vygenerujte znovu, ale nastavte smíšení tak, aby se BK vyskytoval pouze v pruhu o šířce 5 m a procházel středem porostní skupiny ve směru S – J.


Stáhnout ppt "Struktura porostu Zdeněk Adamec."

Podobné prezentace


Reklamy Google