Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodářská úprava lesa

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodářská úprava lesa"— Transkript prezentace:

1 Hospodářská úprava lesa
Normální les = model vzorového lesa zabezpečujícího nepřetržitou a vyrovnanou těžbu (představa ideálního lesa obhospodařovaného holosečně)

2 Hospodářská úprava lesa
Normální les = později byla vytvořena i představa normálního lesa výběrného (normální „ideální“ stav výběrného lesa)

3 Hospodářská úprava lesa
Normální les = kombinací forem pasečného a výběrného hospodářského způsobu byl vytvořen model normálního podrostního lesa.

4 Hospodářská úprava lesa
Normální les Model normálního holosečného lesa musí vyhovovat základním podmínkám: Normální počet a rozloha věkových tříd Normální uspořádání věkových tříd Normální přírůst Normální zásoba Normální etát

5 Hospodářská úprava lesa
Normální les Produkční proces normálního holosečného lesa je zachycen v růstových tabulkách (les tabulkový) Porosty stejnověké, stejnorodé, plně zakmeněné, velikostně rovnoměrně zastoupené podle věkových tříd.

6 Hospodářská úprava lesa
Normální les Vlivem proměnlivých stanovištních podmínek, kalamit, změn klimatu, … se nedá normálního lesa dosáhnout, přesto se některých jeho prvků využívá při plánování.

7 Hospodářská úprava lesa
Normální les Normální počet věkových tříd t = u:n t = počet věkových tříd v HS u = doba obmýtí n = počet let ve věkové třídě

8 Hospodářská úprava lesa
Normální les Normální rozloha věkových tříd Pi = P:u Pt = (P:u)*n = Pi * n Pi = normální rozloha připadající na 1 věkový ročník Pt = normální rozloha věkové třídy n = počet let ve věkové třídě u = doba obmýtí

9 Hospodářská úprava lesa
Normální les Normální uspořádání věkových tříd Směr bořivého větru 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100

10 Hospodářská úprava lesa
Normální les Normální přírůst = maximální přírůst za daných stanovištních podmínek při plném (normálním) zakmenění Průměrný mýtní přírůst = normální přírůst (při vyrovnaném hospodaření lze těžit jen tolik, kolik přiroste)

11 Hospodářská úprava lesa
Normální les Normální zásoba = součet zásob všech porostů v normálním HS (= výsledek normálního stavu lesa) Zn = PMP*u 2

12 Hospodářská úprava lesa
Normální les Normální etát = takové množství porostní zásoby, které se z ní ročně může vytěžit (je výsledkem normálního stavu lesa a v normálním HS se rovná zásobě v posledním věkovém ročníku (PMP = průměrný mýtní přírůst) En = PMP

13 Hospodářská úprava lesa
Normální les Model výběrného lesa Normální rozložení četností Počet stromů /ha Skutečné rozložení četností d1,3

14 Hospodářská úprava lesa
Normální les Model výběrného lesa Ve výběrném lese se věkové třídy (stupně) neodlišují plošně jako v holosečném lese, ale jsou na určité ploše porostu zastoupeny všechny nebo většina z nich. Pro výstavbu výběrného lesa je charakteristické klesající zastoupení rozdělení počtu stromů podle tloušťkových stupňů. Model vzorové křivky porostu charakterizuje ideální složení stromového inventáře, který zaručuje trvalou maximální produkci (skutečná křivka tloušťkových četností se liší od modelu, správnými zásahy je snaha ji převést co nejblíže vzorové křivce).

15 Hospodářská úprava lesa
Normální les Model podrostního lesa (přechod a kombinace holosečného a výběrného lesa)

16 Hospodářská úprava lesa
Normální les Model podrostního lesa Základní znaky jako u normálního holosečného lesa Normální zastoupení věkových tříd (stupňů) Určuje se samostatně pro věkové třídy až do začátku obnovy „s“ (jako v holosečném lese) a samostatně pro věkové třídy ve stádiu obnovy (jako ve výběrném lese)

17 Hospodářská úprava lesa
Normální les Model podrostního lesa Základní znaky jako u normálního holosečného lesa 2. Normální prostorové uspořádání Při vytváření porostů dbát na jejich zabezpečení proti vnějším nepříznivým vlivům správně voleným tvarem lesa, vhodnou druhovou a prostorovou porostní strukturou a správným umístěním východisek obnovy.

18 Hospodářská úprava lesa
Normální les Model podrostního lesa Základní znaky jako u normálního holosečného lesa 3. Normální přírůst Sčítáním běžných přírůstů porostu. Od věku počátku obnovy „s“ se vytváří běžný přírůst nejen na zásobě horní etáže „V3“, ale i na zásobě nově vznikajícího porostu „V1“. Světlostní přírůst.

19 Hospodářská úprava lesa
Normální les Model podrostního lesa Základní znaky jako u normálního holosečného lesa 4. Normální zásoba 3 části: V1 V2 V3 Vn = V1 + V2 + V3

20 Hospodářská úprava lesa
Normální les Model podrostního lesa Základní znaky jako u normálního holosečného lesa 5. Normální etát Celkový etát (součet těžby obnovní a výchovné) = součet celkových běžných přírůstů


Stáhnout ppt "Hospodářská úprava lesa"

Podobné prezentace


Reklamy Google