Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nízký a střední les - alternativa budoucnosti - 27. 11. 2012 Bedihošť, Čehovice Připravil: Dr. Ing. Jan Kadavý.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nízký a střední les - alternativa budoucnosti - 27. 11. 2012 Bedihošť, Čehovice Připravil: Dr. Ing. Jan Kadavý."— Transkript prezentace:

1 Nízký a střední les - alternativa budoucnosti - 27. 11. 2012 Bedihošť, Čehovice Připravil: Dr. Ing. Jan Kadavý

2 strana 2 /18 Obsah prezentace 1.Proč se dnes chceme k nízkému a střednímu lesu vracet? 2.Vlastnická struktura majetků vlastníků lesa v ČR 3.Základní pojmy 4.Dřeviny nízkého a středního lesa 5.Hlavní zásady hospodaření 6.Možnosti opětovného zavádění nízkých a středních lesů v ČR 7.Produkce dřeva 8.Limity hospodaření v nízkém a středním lese v ČR Kapitola 0 - obsah

3 Proč se dnes chceme k nízkému a střednímu lesu vracet? Vstupy do diskuze – v ČR se v současné době vyskytují tisíce hektarů nepravých kmenovin jako výsledek nepřímého převodu pařezin (lesa nízkého) na les vysoký, – současná situace na trhu s fosilními palivy a společenské trendy podtrhují důležitost a význam nízkého a středního lesa. Pohled – biologický, ekonomický a společenský. Možnosti – nízký les jako potenciální zdroj energetické biomasy, – střední les jako přírodě blízký způsob hospodaření, – alternativa hospodaření. Shrnuto a podtrženo !!! snaha po dosažení těžební (a tudíž ekonomické) vyrovnanosti malých a středně velkých lesních majetků !!! strana 3 /18 Kapitola 1

4 Vlastnická struktura majetků vlastníků lesa v ČR strana 4 /18 Kapitola 2

5 Výmladnost dřevin (se sama nabízí, tak proč ji nevyužít?) strana 5 /18 Kapitola 3 – Základní pojmy

6 Nízký, střední a vysoký les strana 6 /18 Kapitola 3 – Základní pojmy

7 Potenciální rozšíření nízkého a středního lesa v ČR strana 7 /18 Pozn.: červeně orámováno - typická stanoviště pro nízký a střední les (cca 46 %) Kapitola 3 – Základní pojmy

8 Typické dřeviny nízkého lesa pro ČR Dřeviny nízkého lesa a spodního patra středního lesa – pro podmínky ČR se doporučují následující druhy dřevin: olše, dub, habr, javor, jasan, jilm, lípa, vrba a topol, – dále je možné použít: třešeň, břízu, jeřáb a případně keře (např. lísku, střemchu, krušinu či svídu), – z nepůvodních dřevin se využijí zejména: akát a kaštanovník. Prakticky rozlišujeme – tvrdá pařezina - dub a habr s příměsí buku, javoru a ostatních měkkých dřevin, – měkká pařezina - olše, bříza, osika, topol s příměsí dubu, habru a jiných dřevin. strana 8 /18 Kapitola 4

9 Typické dřeviny středního lesa pro ČR Dřeviny spodního výmladkového patra – viz. nízký les Dřeviny horního patra generativních výstavkových etáží – listnaté dřeviny: dub zimní a d. letní, jasan ztepilý a j. úzkolistý, třešeň ptačí a jeřáb břek, – jehličnaté dřeviny: borovice lesní a modřín opadavý. strana 9 /18 Kapitola 4

10 Hlavní zásady hospodaření v nízkém lese Charakteristika - z praktického hlediska je hospodaření poměrně jednoduché, - výchova se zpravidla neprovádí (minimalizace nákladů), - těžba celého porostu v době obmýtí (cca 20 - 30 let věku porostu), - cíl: maximalizace produkce dřeva. Varianty hospodaření A.Bez výchovy – holosečně, B.S výchovou (s ohledem na požadavek po kvalitnějších sortimentech) o s ponecháváním výstavků (cca 50 - 80 ks.ha-1) na těžené ploše a jejich předržením o jedno plánované obmýtí => nízký les s výstavky, o výběrný způsob (výběr stromů cílových tlouštěk). strana 10 /18 Kapitola 5

11 Hlavní zásady hospodaření ve středním lese Snaha o dodržení jistých proporcí mezi etážemi horního výstavkového patra o plocha cloněná korunami výstavků neměla být menší než 10 % a větší než 30 % celkové plochy, o celkový počet výstavků by neměl přesáhnout 150 - 200 ks.ha-1 o cíl: maximalizace kvality a zpeněžení sortimentů výstavků. Ve spodním výmladkovém patře postupujeme podle zásad hospodaření v lese nízkém o a v dostatečném předstihu vybíráme jedince generativního původu (cca 50 - 100 ks.ha-1), kteří budou časem uvolňováni a budou dorůstat na místa průběžně těžených výstavků horního patra středního lesa, o cíl: maximalizace produkce. strana 11 /18 Kapitola 5

12 Možnosti opětovného zavádění nízkých a středních lesů v ČR 1.Zpětný převod (především nepravých kmenovin) – lesa vysokého nebo středního na les nízký, – lesa vysokého na les střední. 2.Klasická lesnická obnova nízkého a středního lesa 3.Zakládání nízkého a středního lesa na bývalých zemědělských půdách – alternativa: polaření nebo pěstování plantáží rychle rostoucích dřevin strana 12 /18 Kapitola 6

13 Produkce nízkého lesa v ČR strana 13 /18 Kapitola 7 – Produkce dřeva * data tabulek pocházela částečně z nízkých lesů ** v datovém materiálu tabulek zahrnuty i porosty jako součást již realizovaných převodů na lesy vysoké (obmýtí nad 40 let věku porostů) *** tzv. kanadský topol - data nepochází z nízkého lesa; uveden pouze pro ilustrativní srovnání

14 Produkce typů horního patra středního lesa v ČR TypCharakteristikaPočet výstavků (ks.ha-1) Zásoba (m3.ha-1) 1Malý počet výstavků a nízká zásoba50 – 100max. 100 2Průměrný počet výstavků a průměrná zásoba 100 – 160100 – 200 3Vysoký počet výstavků a bohatá zásoba 160 – 200200 max. 400 strana 14 /18 Kapitola 7 – Produkce dřeva

15 Srovnání produkce dubu na nejlepších stanovištích v ČR strana 15 /18 Kapitola 7 – Produkce dřeva * nejhorší možná sortimentní skladba ** nejlepší možná sortimentní skladba CPPhodnota – hrubý výnos (bez zakalkulování nákladů…)

16 Limity hospodaření v nízkém a středním lese v ČR teoreticky by bylo možné hospodaření v nízkém a středním lese zavést na převládající ploše ČR – (kromě stanovišť přirozeného výskytu jehličnanů a buku (?), vazba na listnaté dřeviny (pařezová výmladnost...), – věk a dřevinná skladba současných porostů legislativní omezení "svazující" hospodaření v nízkém a středním lese: – české lesní právo pojem nízký a střední les nedefinuje, – zákaz mýtní úmyslné těžby pod 80 let porostu, – lhůta pro zalesnění holiny a zajištění porostu, – povinnost používat při obnově určenou druhovou skladbu, – šířka holé seče, – snižování zakmenění úmyslnou těžbou pod hodnotu 0,7, – výpočet výše mýtní těžby (etátu) jako závazného ukazatele plánu (osnovy), – ??? udělování výjimek ze zákona povýšíme na pravidlo ??? strana 16 /18 Kapitola 8

17 Limity hospodaření v nízkém a středním lese v ČR "světlý charakter" nízkých a středních lesů, srovnání čistého výnosu z nízkého (středního) a vysokého lesa, – !!! rozdíl mezi výnosem lesa vysokého a lesa nízkého, resp. středního se bude stírat a zmenšovat tak, jak poroste cena palivového dříví !!! negativní povědomí lesnické obce o nízkých a středních lesích. strana 17 /18 Kapitola 8

18 Nízký a střední les - alternativa budoucnosti - 27. 11. 2012 Bedihošť, Čehovice Připravil: Dr. Ing. Jan Kadavý


Stáhnout ppt "Nízký a střední les - alternativa budoucnosti - 27. 11. 2012 Bedihošť, Čehovice Připravil: Dr. Ing. Jan Kadavý."

Podobné prezentace


Reklamy Google