Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodářská úprava lesa

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodářská úprava lesa"— Transkript prezentace:

1 Hospodářská úprava lesa
Pásma imisního ohrožení lesa Území s obdobnou dynamikou zhoršování zdravotního stavu lesních porostů se zařazuje do pásma ohrožení lesních porostů imisemi. Zdravotní stav je charakterizován stupněm poškození porostu imisemi. Stupeň poškození lesního porostu je určen podílem středně a silně poškozených stromů z celkového počtu stromů v porostu.

2 Hospodářská úprava lesa
Pásma imisního ohrožení lesa Stupeň poškození stromu Popis poškození Odlistění koruny v % nepoškozený 1 slabě poškozený 1 až 25 2 středně poškozený 26 až 50 3 silně poškozený 51 až75 4 odumírající 76 až 100 5 odumřelý 100

3 Hospodářská úprava lesa
Pásma imisního ohrožení lesa

4 Hospodářská úprava lesa
Pásma imisního ohrožení lesa Lesy se zařazují do 4 pásem imisního ohrožení A, B, C, D. Nejvíce ohroženo A. Hospodářské lesy v pásmu imisního ohrožení A a B jsou osvobozeny od daně z nemovitostí. Dospělým porostem se myslí porost po ukončení výchovy.

5 Hospodářská úprava lesa
Pásma imisního ohrožení lesa Do pásma A se řadí lesní pozemky kde: - se poškození dospělého SMRKOVÉHO porostu zvýší průměrně o 1 stupeň během 5-ti let, - v dospělých BOROVÝCH nebo LISTNANTÝCH porostech ročně odumře více než 20 % původního počtu stromů.

6 Hospodářská úprava lesa
Pásma imisního ohrožení lesa Do pásma B se řadí lesní pozemky: s porosty s výrazným imisním zatížením v příznivějších podmínkách , kde se poškození dospělého SMRKOVÉHO porostu zvýší průměrně o 1 stupeň během 6-ti až 10-ti let, - kde v dospělých BOROVÝCH porostech ročně odumře 10 až 20 % z původního počtu stromů, - kde v dospělých LISTNATÝCH porostech ročně odumře 5 až 20 % z původního počtu stromů.

7 Hospodářská úprava lesa
Pásma imisního ohrožení lesa Do pásma C se řadí lesní pozemky kde: se poškození dospělého SMRKOVÉHO porostu zvýší průměrně o 1 stupeň za 11 až 15 let, v dospělých BOROVÝCH porostech ročně odumře 2 až 10 % z původního počtu stromů, v dospělých LISTNATÝCH porostech ročně odumře 2 až 5 % z původního počtu stromů.

8 Hospodářská úprava lesa
Pásma imisního ohrožení lesa Do pásma D se řadí lesní pozemky: s nižším imisním zatížením, kde se poškození dospělého SMRKOVÉHO porostu zvýší průměrně o 1 stupeň za 16 až 20 let, kde v dospělých BOROVÝCH nebo LISTNATÝCH porostech ročně odumře do 2 % z původního počtu stromů. Do tohoto pásma se zahrnují i takové lesní pozemky s porosty, kde je vliv imisí patrný, ale dynamiku zhoršování zdravotního stavu lesních porostů zatím nelze přesně definovat.

9 Hospodářská úprava lesa
Pásma imisního ohrožení lesa Pásma ohrožení jsou zakreslena do lesnických map. Vylišení pásem se provádí vyhodnocením časové řady multispektrálních družicových snímků LANDSAT –TM z přelomu července a srpna na pixelech 30x30 m každoročně od roku 1984.


Stáhnout ppt "Hospodářská úprava lesa"

Podobné prezentace


Reklamy Google