Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HISTORIE A VÝVOJ TERAPEUTICKÝCH KONCEPTŮ U CENTRÁLNÍCH NEUROLOGICKÝCH PORUCH * SOUČASNÝ TERAPEUTICKÝ PŘÍSTUP Bc. Hana Kafková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HISTORIE A VÝVOJ TERAPEUTICKÝCH KONCEPTŮ U CENTRÁLNÍCH NEUROLOGICKÝCH PORUCH * SOUČASNÝ TERAPEUTICKÝ PŘÍSTUP Bc. Hana Kafková."— Transkript prezentace:

1 HISTORIE A VÝVOJ TERAPEUTICKÝCH KONCEPTŮ U CENTRÁLNÍCH NEUROLOGICKÝCH PORUCH * SOUČASNÝ TERAPEUTICKÝ PŘÍSTUP Bc. Hana Kafková Rehabilitační oddělení krajská nemocnice Liberec (zde vystaveno se souhlasem autorky)

2 Modely motorické kontroly
reflexní hierarchický systémový Současný model - „task oriented“ Svalová reedukace Neuroterapeutická facilitace

3 TERAPEUTICKÉ MODELY Svalová reedukace Reflexní Hierarchický Systémový

4 SVALOVÁ REEDUKACE Sestra Kennyová – poliomyelitis
Terapeutické cíle Izolované svalové aktivity se zaměřením na jednotlivé svaly Dosažení maximální síly svalu s využitím zbývajících motorických jednotek Zamezit sekundárním komplikacím a kompenzačním vzorcům Učit funkční aktivity Zabezpečit ortopedické pomůcky

5 NEDOSTATKY MODELU Nebere se v úvahu plasticita mozku
Nelze izolovat akci svalu při poruše I.motoneuronu Často není problém aktivace samotného svalu, ale abnormální svalový vzorec

6 KLASICKÁ REFLEXNÍ TEORIE MOTORICKÉ KONTROLY
Založeno na práci Ch. Sherringtona receptor – vodivá dráha - efektor Facilitace aktivního pohybu pomocí reflexů ( bicipitový, tricipitový, Raimistova synkineza, trojflexe,…)

7 NEDOSTATKY MODELU Vyvoláním reflexů nelze získat posturální stabilitu ani aktivní automatickou kontrolu pohybu Nebere v úvahu funkci ani její ovlivnění prostředím Nevysvětluje variabilitu možných odpovědí na určité podráždění a další..

8 NEUROTERAPEUTICKÁ FACILITACE ( Bobath, Brunnstrom, Kabath, Voss,Rood)
Terapeutické cíle : Facilitace normálních pohybových vzorů pomocí proprioceptivního vzruchu Modifikace CNS pomocí prožitku z normálního pohybového vzoru Rozrušení abnormálních pohybových synergií rozdělením na frakce Inhibice abnormálního tonu a primitivních reflexů Nedopustit naučení a upevnění abnormálních pohybů

9 Neuroterapeutický pracovní model balance (40. léta)
Rovnovážné obranné rakce Vzpřimovací reakce Tonické krční reflexy ZDE NASKENOVANÉ MODELY Napínací reflexy

10 NEDOSTATKY MODELU: Pacient je pasivní příjemce
Nebere v úvahu aspekty muskuloskeletální a vliv prostředí Pouhá inhibice primitivních reflexů neumožní normální pohyb

11 SOUČASNÝ MODEL (Task Oriented Model )
Terapeutické cíle Terapie zaměřena na schopnost dosáhnout určitého cíle Učí pacienta řešit problémy spojené s funkcí Učí pacienta strategie, které mu umožní koordinovat výkonné a efektivní chování, popř. vyvinout efektivní kompenzace Přizpůsobit terapii vynuceným okolnostem formovaných prostředím a muskuloskeletálním systémem

12

13 NEDOSTATKY MODELU : Je obtížné kvantifikovat efektivní a výkonné kompenzace Méně „ ruky terapeuta“ ( hands on )- příliš kognitivní Jak natrénovat anticipatorní kontrolu a využití předešlých zkušeností Časové obtíže při zabezpečení dostatečného tréninku potřebných aktivit ( kvalita )

14 BOBATH KONCEPT Je problémově orientovaný přístup při vyšetřování a terapii osob s poškozením funkce, pohybu a tonu u osob s lézí CNS Pacient je vyšetřován v kontextu celkové funkce a prostředí.

15 BOBATH KONCEPT Intervenční proces je individuální a směřuje ke zlepšení pacientových bio-psycho-sociálních potřeb. Cílem terapie je optimalizace funkce zlepšením posturální kontroly a selektivního pohybu s využitím facilitace (IBITA 1996)

16 PRINCIPY TERAPIE Předpoklad plasticity mozku a zachovaného potenciálu postižené strany Terapie symptomatická , ne kauzální Koncept 24 hod. denně ( tým ) Základem – kvalitní vyšetření – analýza – - krátkodobý, dlouhodobý plán terapie Využití klíčových bodů kontroly pohybu Uplatnění principů motorického učení Využití facilitace-inhibice

17 PRINCIPY TERAPIE: Obnovení posturální kontroly = zajištění dynamické stability Aktivity na hranici funkčního limitu pacienta i nad ní s pomocí zevní opory

18 PRINCIPY TERAPIE: Nepoužívá se :
Zapojení celého těla + percepce, kognice Prevence „learn non use“ – „forced use“ Nepoužívá se : odpor patologické pohybové vzory reflexy

19 CÍL TERAPIE - OPTIMÁLNÍ FUNKCE
Proces vyšetření a terapie je orientován na poruchy narušující provedení funkce stejně jako na integraci zlepšené kontroly funkce do normálního života. Vyšetření a terapie se neustále prolínají ve snaze o dosažení nejoptimálních a nejefektivnějších terapeutických postupů u daného pacienta Terapie hledá optimální posturální a pohybové strategie pro ty aspekty motorického chování, které limitují aktivitu pacienta.

20 FUNKCE Je chápána jako účelová komplexní aktivita celého organismu
Optimální funkce – je charakterizována jako dostatečně výkonné chování, které člověku umožňuje účelové chování v různém prostředí

21 TERAPIE Aktivní !!! – participace pacienta, zážitek z úspěchu,motivace
- zaměření na specifickou funkci - specifický „handling“ – facilitace a inhibice

22 BOBATH KONCEPT („living concept“)
Počátky ve 40.letech Vývoj od neurofacilitačního modelu k modelu systémovému Důraz na: funkci – v souladu s WHO klasifikací ICF = PARTICIPACE vliv prostředí na funkci variabilitu provedení funkce

23                                                                    * Děkuji za pozornost *


Stáhnout ppt "HISTORIE A VÝVOJ TERAPEUTICKÝCH KONCEPTŮ U CENTRÁLNÍCH NEUROLOGICKÝCH PORUCH * SOUČASNÝ TERAPEUTICKÝ PŘÍSTUP Bc. Hana Kafková."

Podobné prezentace


Reklamy Google