Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bc. Hana Kafková Rehabilitační oddělení krajská nemocnice Liberec (zde vystaveno se souhlasem autorky) HISTORIE A VÝVOJ TERAPEUTICKÝCH KONCEPTŮ U CENTRÁLNÍCH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bc. Hana Kafková Rehabilitační oddělení krajská nemocnice Liberec (zde vystaveno se souhlasem autorky) HISTORIE A VÝVOJ TERAPEUTICKÝCH KONCEPTŮ U CENTRÁLNÍCH."— Transkript prezentace:

1 Bc. Hana Kafková Rehabilitační oddělení krajská nemocnice Liberec (zde vystaveno se souhlasem autorky) HISTORIE A VÝVOJ TERAPEUTICKÝCH KONCEPTŮ U CENTRÁLNÍCH NEUROLOGICKÝCH PORUCH * SOUČASNÝ TERAPEUTICKÝ PŘÍSTUP

2 Modely motorické kontroly reflexní hierarchickýsystémový Svalová reedukace Neuroterapeutická facilitace Současný model - „task oriented“

3 TERAPEUTICKÉ MODELY  Svalová reedukace  Reflexní  Hierarchický  Systémový

4 1.SVALOVÁ REEDUKACE Sestra Kennyová – poliomyelitis  Terapeutické cíle Izolované svalové aktivity se zaměřením na jednotlivé svaly  Dosažení maximální síly svalu s využitím zbývajících motorických jednotek  Zamezit sekundárním komplikacím a kompenzačním vzorcům  Učit funkční aktivity  Zabezpečit ortopedické pomůcky

5 NEDOSTATKY MODELU  Nebere se v úvahu plasticita mozku  Nelze izolovat akci svalu při poruše I.motoneuronu  Často není problém aktivace samotného svalu, ale abnormální svalový vzorec

6 KLASICKÁ REFLEXNÍ TEORIE MOTORICKÉ KONTROLY  Založeno na práci Ch. Sherringtona receptor – vodivá dráha - efektor  Facilitace aktivního pohybu pomocí reflexů ( bicipitový, tricipitový, Raimistova synkineza, trojflexe,…)

7 NEDOSTATKY MODELU  Vyvoláním reflexů nelze získat posturální stabilitu ani aktivní automatickou kontrolu pohybu  Nebere v úvahu funkci ani její ovlivnění prostředím  Nevysvětluje variabilitu možných odpovědí na určité podráždění  a další..

8 NEUROTERAPEUTICKÁ FACILITACE NEUROTERAPEUTICKÁ FACILITACE ( Bobath, Brunnstrom, Kabath, Voss,Rood) –Terapeutické cíle :  Facilitace normálních pohybových vzorů pomocí proprioceptivního vzruchu  Modifikace CNS pomocí prožitku z normálního pohybového vzoru  Rozrušení abnormálních pohybových synergií rozdělením na frakce  Inhibice abnormálního tonu a primitivních reflexů  Nedopustit naučení a upevnění abnormálních pohybů

9 Neuroterapeutický pracovní model balance (40. léta) Rovnovážné obranné rakce Tonické krční reflexy Napínací reflexy Vzpřimovací reakce

10 NEDOSTATKY MODELU:  Pacient je pasivní příjemce  Nebere v úvahu aspekty muskuloskeletální a vliv prostředí  Pouhá inhibice primitivních reflexů neumožní normální pohyb

11 SOUČASNÝ MODEL (Task Oriented Model )  Terapeutické cíle  Terapie zaměřena na schopnost dosáhnout určitého cíle  Učí pacienta řešit problémy spojené s funkcí  Učí pacienta strategie, které mu umožní koordinovat výkonné a efektivní chování, popř. vyvinout efektivní kompenzace  Přizpůsobit terapii vynuceným okolnostem formovaných prostředím a muskuloskeletálním systémem

12

13 NEDOSTATKY MODELU :  Je obtížné kvantifikovat efektivní a výkonné kompenzace  Méně „ ruky terapeuta“ ( hands on )- příliš kognitivní  Jak natrénovat anticipatorní kontrolu a využití předešlých zkušeností  Časové obtíže při zabezpečení dostatečného tréninku potřebných aktivit ( kvalita )

14 BOBATH KONCEPT  Je problémově orientovaný přístup při vyšetřování a terapii osob s poškozením funkce, pohybu a tonu u osob s lézí CNS  Pacient je vyšetřován v kontextu celkové funkce a prostředí.

15 BOBATH KONCEPT  Intervenční proces je individuální a směřuje ke zlepšení pacientových bio- psycho-sociálních potřeb.  Cílem terapie je optimalizace funkce zlepšením posturální kontroly a selektivního pohybu s využitím facilitace (IBITA 1996)

16 PRINCIPY TERAPIE  Předpoklad plasticity mozku a zachovaného potenciálu postižené strany  Terapie symptomatická, ne kauzální  Koncept 24 hod. denně ( tým )  Základem – kvalitní vyšetření – analýza –  - krátkodobý, dlouhodobý plán terapie  Využití klíčových bodů kontroly pohybu  Uplatnění principů motorického učení  Využití facilitace-inhibice

17 PRINCIPY TERAPIE:  Obnovení posturální kontroly = zajištění dynamické stability  Aktivity na hranici funkčního limitu pacienta i nad ní s pomocí zevní opory

18 PRINCIPY TERAPIE:  Zapojení celého těla + percepce, kognice  Prevence „learn non use“ – „forced use“  Nepoužívá se :  odpor  patologické pohybové vzory  reflexy

19 CÍL TERAPIE - OPTIMÁLNÍ FUNKCE  Proces vyšetření a terapie je orientován na poruchy narušující provedení funkce stejně jako na integraci zlepšené kontroly funkce do normálního života.  Vyšetření a terapie se neustále prolínají ve snaze o dosažení nejoptimálních a nejefektivnějších terapeutických postupů u daného pacienta  Terapie hledá optimální posturální a pohybové strategie pro ty aspekty motorického chování, které limitují aktivitu pacienta.

20 FUNKCE  Je chápána jako účelová komplexní aktivita celého organismu  Optimální funkce – je charakterizována jako dostatečně výkonné chování, které člověku umožňuje účelové chování v různém prostředí

21 TERAPIE  Aktivní !!! – participace pacienta, zážitek z úspěchu,motivace  - zaměření na specifickou funkci  - specifický „handling“ – facilitace a inhibice

22 BOBATH KONCEPT („living concept“)  Počátky ve 40.letech  Vývoj od neurofacilitačního modelu k modelu systémovému  Důraz na:  funkci – v souladu s WHO klasifikací ICF = PARTICIPACE  vliv prostředí na funkci  variabilitu provedení funkce

23 * Děkuji za pozornost *


Stáhnout ppt "Bc. Hana Kafková Rehabilitační oddělení krajská nemocnice Liberec (zde vystaveno se souhlasem autorky) HISTORIE A VÝVOJ TERAPEUTICKÝCH KONCEPTŮ U CENTRÁLNÍCH."

Podobné prezentace


Reklamy Google