Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CH29 - DUSÍKATÉ DERIVÁTY, NITROSLOUČENINY Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CH29 - DUSÍKATÉ DERIVÁTY, NITROSLOUČENINY Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován."— Transkript prezentace:

1 CH29 - DUSÍKATÉ DERIVÁTY, NITROSLOUČENINY Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ“ Soubor prezentací: CHEMIE PRO III. ROČNÍK GYMNÁZIA

2 ÚVOD sloučeniny s přímou vazbou C–N v molekule vazba C-N může být jednoduchá, dvojná nebo trojná dusík, pokud jeho atom nemá elektrický náboj, je ve svých organických sloučeninách trojvazný Pozn.: může být donorem volného elektronového páru a potom má kladný náboj

3 Rozdělení dusíkatých derivátů (1) NITROSLOUČENINY NITROSOSLOUČENINY nitrobenzen nitrosobenzen

4 Rozdělení dusíkatých derivátů (2) AMINY AZOSLOUČENINY fenylamin (anilin) dimethylamin azobenzen

5 NITROSLOUČENINY

6 CHARAKTERISTIKA obsahují funkční skupinu –NO 2 (nitroskupina) struktura nitroskupiny lze vyjádřit rezonančními strukturami nerovnoměrné rozložení elektronových hustot způsobuje vysokou polaritu vazeb N=O a C-N tím celé části molekuly, kde se nitroskupina vyskytuje

7 ROZDĚLENÍ ALIFATICKÉ nitrosloučeniny AROMATICKÉ nitrosloučeniny nitrobenzen nitroethan

8 FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI BARVA A SKUPENSTVÍ  většinou bezbarvé nebo nažloutlé kapaliny slabého zápachu  nitroderiváty odvozené od benzenu (i jeho homologů) jsou žluté kapaliny nebo krystalické látky hořkomandlového zápachu TOXICITA  aromatické nitroderiváty jsou toxické ROZPUSTNOST  jsou nerozpustné ve vodě, dobře se rozpouští v organických rozpouštědlech (benzen, aceton ad.) Obr. 1 Nitrobenzen

9 PŘÍPRAVA (1) Z ALKANŮ (radikálová substituce) Z ARENŮ (elektrofilní substituce)

10 PŘÍPRAVA (2) Z HALOGENDERIVÁTŮ (nukleofilní substituce)

11 ÚLOHA: Příprava nitrobenzenu Na webu http://www.studiumchemie.cz/3Dvidea.php?id_vid =37 zhlédněte video k přípravě nitrobenzenu v laboratoři. ÚKOLY: Popište vlastními slovy celý průběh experimentu. Uveďte výčet všech pomůcek a chemikálií, kterou jsou využity k přípravě nitrobenzenu.

12 REAKCE - REDUKCE REDUKCE V KYSELÉM PROSTŘEDÍ Zn + 2 HCl ZnCl 2 + H 2 fenylamin (anilin)

13 REAKCE - REDUKCE REDUKCE V ZÁSADITÉM PROSTŘEDÍ Zn + NaOH Na[Al(OH) 4 ] + H 2

14 REAKCE - REDUKCE KATALYTICKÁ REDUKCE DNES jediná průmyslová metoda výroby anilinu anilin

15 ÚLOHA: Elektrofilní substituce U nitrosloučenin lze dále předpokládat substituce elektrofilní. Doplňte následující rovnice dějů a pojmenujte produkty reakcí. REAKCE č. 1 REAKCE č. 2

16 nitrobenzen bezbarvá až nažloutlá jedovatá kapalina výroba barviv, výbušnin, rozpouštědlo

17 2,4,6-trinitrotoluen (TNT) TRITOL žlutá krystalická látka vojenská trhavina Obr. 2 Trinitrotoluen

18 2,4,6-trinitrotoluen (TNT)

19 Použité informační zdroje 1. Struktury látek (chemické rovnice) byly kresleny s využitím programu ACD/ChemSketch 10.0. 2. Janeczková, A., Klouda P. Organická chemie. Ostrava: Nakl. KLOUDA Pavel, 2004. 3. McMURRY, J. Organická chemie. Praha: VŠCHT, 2007. 4. Obr. 1. [online]. [cit. 2012-09-22]. Dostupné z: http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Sample_of_Nitrobenzene.jpg 5. Obr. 2. [online]. [cit. 2012-09-22]. Dostupné z: http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:TNT_flakes.jpg 6.

20 Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "CH29 - DUSÍKATÉ DERIVÁTY, NITROSLOUČENINY Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován."

Podobné prezentace


Reklamy Google