Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VALNÁ HROMADA AVOŠ 19. dubna 2012. Priority KV AVOŠ Důraz na užší spolupráci členů KV AVOŠ – vedoucích sekcí, se školami podle oborového zaměření v průběhu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VALNÁ HROMADA AVOŠ 19. dubna 2012. Priority KV AVOŠ Důraz na užší spolupráci členů KV AVOŠ – vedoucích sekcí, se školami podle oborového zaměření v průběhu."— Transkript prezentace:

1 VALNÁ HROMADA AVOŠ 19. dubna 2012

2 Priority KV AVOŠ Důraz na užší spolupráci členů KV AVOŠ – vedoucích sekcí, se školami podle oborového zaměření v průběhu celého školního roku. Zjišťování a statistické vyhodnocování počtu přihlášených, přijatých a skutečně studujících na VOŠ ve školním roce 2011/2012 Analýza počtu absolventů škol sdružených v AVOŠ v roce 2011 a jejich uplatnění na trhu práce dle oborů

3 Koordinační výbor AVOŠ zvolený Valnou hromadou dne 12. dubna 2011 (po kooptaci za odcházející členy) Ing. Markéta Pražmová předsedkyně AVOŠ Mgr. Karel Štix místopředseda AVOŠ za sekci ekonomickou: PhDr. Dana Čapková Ing. Milena Kolářová PhDr. Eva Svobodová za sekci humanitní: PhDr. Jan Sehnal PhDr. Hana Thielová PhDr. Marie Bílová za sekci technickou: RNDr. Jiří Homolka Mgr. Ivana Vitisková, Ing. Radek Loub do 31.12.2011 za sekci zdravotnickou: Mgr. Karel Štix PhDr. Miroslava Zoubková PhDr. Dagmar Sitná, PhD. za sekci zemědělskou: Ing. Miroslav Merten Ing. Jiří Ježek do 31.12.2011 Ing. Markéta Pražmová

4 Dozorčí rada zvolená Valnou hromadou AVOŠ dne 12. dubna 2011 (po kooptaci za odstupujícího člena) Mgr. Václav Kočovskýpředseda Ing. Ludvika Jakešová místopředsedkyně PhDr. Věra Kmochová PaedDr. Josef Erhart Mgr. Ing. Michal Pospíšil

5 Počet a struktura členů AVOŠ k 19.4.2012 podle oborů a zřizovatele /z toho samostatné/ obory ve ř ejné soukromé církevní celkem EKO 13/0 15/ 8 0 28/8 HUM 14/1 3/2 3/1 20/4 TECH 23/0 2/2 0 25/2 ZDRAV 24/1 6/4 1/0 31/5 ZEM 9/0 0 0 9/0 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Celkem 83/2 26/16 4/1 113/19

6 Informace o aktivitách a tématech projednávaných KV AVOŠ tvoří: Zápisy na stránkách www.asociacevos.cz Aktivní účast na klíčových jednáních na MŠMT, Ministerstvu zdravotnictví včetně jednání pracovních skupin,připomínková řízení k normám, stanoviska KV AVOŠ k zásadním dokumentům. (Věcný záměr Zákona o VŠ, Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy ČR do doku 2015).

7 Shrnutí činnosti - výstupy -Výsledky zjišťování a statistické vyhodnocení počtu přihlášených, přijatých a skutečně studujících na VOŠ ve školním roce 2011/2012 dle oborů vzdělání. -Statistika počtu absolventů škol dle oborů vzdělání a jejich uplatnění. -Statistika počtu škol, které vydávají dodatky k diplomům absolventa.

8 Statistika počtu studentů na VOŠ sdružených v AVOŠ ve školním roce 2011/2012 - V oborovém členění - Podle počtu přihlášených, přijatých a zapsaných

9 Denní forma vzdělávání ve šk. roce 2011/2012 srovnání s rokem 2010/2011 přihlášeni přijati nastoupili EKO - 7,04 % 3 756 2 616 1 999 ZDRAV + 9,09 % 4 677 2 847 2 028 HUM - 2,54 % 2 774 1 396 1 190 TECH - 13,22 % 1 668 1 289 1 044 ZEM - 20,45 % 438 375 249

10 Dálková forma vzdělávání ve šk. roce 2011/2012 srovnání s rokem 2010/2011 přihlášeni přijati nastoupili EKO - 24,02 % 1 335 911 774 ZDRAV + 25,08 % 1 742 920 793 HUM - 13,21 % 1 275 573 519 TECH - 66,83 % 404 373 347 ZEM - 21,31 % 201 155 133

11 SekcePočet škol s evidencí uplatnění absolventů /počet absolventů Počet abs. studujících na VŠ Počet absolventů zaměstnaných v oboru/mimo Počet absolventů nezaměstnaných Jiné důvody-- neeviduje -nemá absol. škola nedodala EKO (29) 17/674263265/101365/34 TECH (25) 14/34669232/3424/25 ZDRAV (31) 26/1328185992/391122/21 HUM (18) 15/496174244/8701/02 ZEM (9) 5/110 41 44/718 4 Celkem AVOŠ (112) 77/2954 69% 732 25% 1777I67 62,5% 378 12,5% 12/7 17% 16 14%

12 Shrnutí statistického zjišťování mezi 113 členskými školami AVOŠ o počtu vydávaných (Diploma Supplement) - školy, které nevydávaly dodatky k diplomům 42 (školy neměly v roce 2011 žádné absolventy) 6 - celkový počet absolventů těchto škol (42) (bez dodatků) 1 652

13 Shrnutí V roce 2011 VOŠ sdružené v AVOŠ vykazují celkem 4 730 absolventů, kterým bylo vydáno 3 078 dodatků k diplomům. Téměř 1/3 škol zatím dodatky nevydává !!!!

14 Celkový počet vydaných dodatků k diplomům absolventa členskými školami dle oborů Školy podle oborů 107 škol Počet absolventů 4 730 Počet vydaných dodatk ů 3 078 EKO1 203 827 ZDRAV1 7311 111 TECH 674 310 HUM 899 637 ZEM 223 193

15 Počet škol, které vydávaly dodatky k diplomům - 65 (6 škol nemělo absolventy) Z toho podle oborového zaměření : NE ANO EKO (28) -10 18 ZDRAV (31) -11 20 TECH(25) -13 12 HUM(20) - 6 14 ZEM (9) - 2 7 Celkem 113 - 42 - 65

16 Problematika VOŠZ Návrh Ministerstva zdravotnictví novelizovat zákon o nelékařských povoláních se záměrem převést dosavadní vzdělávací programy VOŠZ na Bc. programy VŠ z důvodu tzv. dvoukolejnosti vzdělávání.

17 STANOVISKO KV AVOŠ a MŠMT Jednání zástupců AVOŠ s vedením MŠMT, MZ, s poslanci a senátory. Zásadní nesouhlas s návrhem - zamítavé stanovisko ministra školství.

18 - Monitorovat výstupy projektu Q-RAM, účast na seminářích dle oborů. - V případě schváleného projektu IPN aktivně se zapojit do realizace KA určené hlavně pro stabilizaci VOV. Aktuální úkoly

19 Hlavní aktivity KV AVOŠ Monitorovat a jednat: - o naplnění obsahu schválených dokumentů - prosazovat zařazení absolventů VOŠ do úrovně EQF 6 - zapojit školy v případě schválení IPN do aktivit při jeho realizaci

20 Aktivní spolupráce se zaměstnavateli při tvorbě nového vzdělávacího programu - důraz na profil absolventa, požadavky trhu práce. Spolupráce s VŠ s podobnými obory vzdělání při tvorbě modulů a kreditů s možností prostupnosti absolventa při uznání 120 ECTS získaných na VOŠ. Výzva k členským školám

21 DOPORUČENÍ a žádost KV AVOŠ: Sledovat pravidelně všechny aktuality na www.asociacevos.cz  Neprodleně informovat o všech změnách v údajích o škole paní Růžičkovou.  Inovovat nové vzdělávací programy ve spolupráci s VŠ a zaměstnavateli s důrazem na požadavky trhu práce.  Aktivně se zapojit do programů Domu zahraničních služeb (NAEP), hlavně ERASMUS a SVES.  Důsledně vydávat každému absolventovi Dodatek k diplomu v anglickém jazyce. Kontakt: Franzová Ester, NÚOV, Oddělení mezinárodní spolupráce Národní centrum Europass ČR, tel. 274 022 342 ester.franzova@nuov.cz  Zjišťovat údaje o počtu absolventů a jejich uplatnění.

22 Děkuji Vám za pozornost a přeji nám všem hodně optimismu Ing. Markéta Pražmová předsedkyně AVOŠ


Stáhnout ppt "VALNÁ HROMADA AVOŠ 19. dubna 2012. Priority KV AVOŠ Důraz na užší spolupráci členů KV AVOŠ – vedoucích sekcí, se školami podle oborového zaměření v průběhu."

Podobné prezentace


Reklamy Google