Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EUROPASS EUROPASS PaedDr. Miroslava Salavcová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EUROPASS EUROPASS PaedDr. Miroslava Salavcová"— Transkript prezentace:

1 EUROPASS EUROPASS PaedDr. Miroslava Salavcová www.nuov.cz
EUROPASS PaedDr. Miroslava Salavcová

2 EUROPASS Politické pozadí Co je a co není Europass
Cíle a úkoly Europassu Činnost Národního centra Europass ČR (NCE ČR) Portfolio dokumentů Europassu Informace o jednotlivých dokumentech + ukázky Kontakty

3 POLITICKÉ POZADÍ Summit EU v Nice (prosinec 2000)
Doporučení Evropského parlamentu a Rady (červenec 2001) Lisabonská konference (duben 2000) Kodaňská deklarace (listopad 2002) Evropský parlament a Rada ( ) Zahajující konference v EU (31.1. – Lucemburk) Zahajující konference v ČR ( )

4 CO JE A NENÍ EUROPASS první evropský jednotný doklad
strukturované portfolio dokumentů nástroj transparentnosti kvalifikací dokument dobrovolný a jeho vydání bezplatné není cestovním dokladem není novým certifikátem

5 CÍLE A ÚKOLY EUROPASSU zvyšuje transparentnost kvalifikací a kompetencí usnadňuje pracovní a studijní mobilitu napomáhá lepší komunikaci na trhu práce zlepšuje proces uznávání kvalifikací

6 ČINNOST NCE ČR koordinovat činnosti související s poskytováním
nebo vydáváním dokladů Europassu zapojit se do evropské sítě center Europassu spolupracovat s příslušnými vnitrostátními subjekty vytvořit a spravovat vnitrostátní informační systém podporovat používání Europassu a propagovat jej poskytovat informace a poradenství využívat pro tyto účely mimo jiné i internet

7 PORTFOLIO DOKUMENTŮ EUROPASSU
Europass – životopis Europass – jazykový pas Europass – mobilita Europass - dodatek k osvědčení Europass - dodatek k diplomu

8 EUROPASS - ŽIVOTOPIS nejdůležitější dokument Europassu
zlepšená verze společného evropského formátu jasné a úplné údaje o kvalifikaci a kompetencích osobní dokument, který vyplňuje držitel

9 EUROPASS - ŽIVOTOPIS Součásti:
osobní údaje, údaje o jazykových znalostech, praxi, dosaženém vzdělání a odborné přípravě, údaje o dalších schopnostech s důrazem na technické, organizační, umělecké a sociální dovednosti, další údaje, jež lze připojit k tomuto dokumentu v podobě jedné nebo více příloh

10 EUROPASS – JAZYKOVÝ PAS
záznam studia cizích jazyků a kulturních zkušeností a schopností přehled o úrovni znalostí v jednom nebo několika cizích jazycích komplexní, podrobné a mezinárodně srovnatelné údaje hodnocení znalostí získaných v rámci formální vzdělávací soustavy nebo mimo ni osobní dokument, který vyplňuje držitel

11 EUROPASS – JAZYKOVÝ PAS
Oddíly: jazykový pas – popis jazykových dovedností podle kritérií uznávaných v celé EU (tabulka evropských jazykových úrovní) jazykový životopis složka s ukázkami vlastních prací v cizích jazycích

12 EUROPASS - MOBILITA záznam studijní stáže nebo výměnné odborné praxe v jiné zemi informace o nabytých schopnostech a dovednostech v jejím průběhu osobní doklad vyplňují vysílající a hostitelská organizace doklad v jazyce, na kterém se dohodnou organizace s držitelem

13 EUROPASS - MOBILITA Části dokumentu: Data držitele
Informace o vydání dokumentu Partnerské organizace v rámci projektu Popis studijního pobytu / pracovní stáže 5.a Získané schopnosti a dovednosti 5.b Záznam absolvovaných předmětů / modulů / kurzů + kredity

14 EUROPASS - MOBILITA Vydávání dokumentu v ČR:
Komunitární a nekomunitární programy Organizace zajišťující mobilitu Vysílající, hostitelské a vydávající organizace Pokyny pro vydávání dokumentu

15 EUROPASS – DODATEK K OSVĚDČENÍ
doklad připojený k osvědčení o středním vzdělání objasňuje odbornou kvalifikaci nenahrazuje původní osvědčení usnadňuje řádné posouzení původního osvědčení totožný pro všechny držitele stejné kvalifikace vydává na základě žádosti NÚOV

16 EUROPASS – DODATEK K OSVĚDČENÍ
Struktura: Název osvědčení - dokladu o dosaženém vzdělání Překlad názvu osvědčení Profil schopností a dovedností (kompetencí) Profesní uplatnění držitele osvědčení Oficiální charakteristika osvědčení Úředně uznávané způsoby získání osvědčení

17 EUROPASS - DODATEK K DIPLOMU
doklad připojený k vysokoškolském diplomu nebo diplomu VOŠ popisuje schopnosti držitele získané při studiu nenahrazuje původní diplom a nezakládá nárok na jeho uznání ze strany orgánů jiných zemí vydává vysoká škola (na základě §57, písmene g, Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách + Novela zákona č. 552/2005) nebo VOŠ (legislativa se připravuje)

18 EUROPASS - DODATEK K DIPLOMU
Struktura: Totožnost držitele kvalifikace Druhu kvalifikace Úroveň kvalifikace Obsah a dosažené výsledky Funkce kvalifikace Doplňkové informace Potvrzení dodatku Systém terciárního vzdělávání v České republice

19 KONTAKTY Národní ústav odborného vzdělávání – Národní centrum Europass
Weilova / Česká republika Praha 1 tel.:

20 DĚKUJI ZA POZORNOST www.europass.cz


Stáhnout ppt "EUROPASS EUROPASS PaedDr. Miroslava Salavcová"

Podobné prezentace


Reklamy Google