Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Písemka č.2  jméno, kruh, varianta 7, 8  Odpověď – 1 a b, 2 b 3 a b c  6 x 55 sekund opisování 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Písemka č.2  jméno, kruh, varianta 7, 8  Odpověď – 1 a b, 2 b 3 a b c  6 x 55 sekund opisování "— Transkript prezentace:

1

2 Písemka č.2  jméno, kruh, varianta 7, 8  Odpověď – 1 a b, 2 b 3 a b c  6 x 55 sekund opisování 

3 1.otázka varianta 7 varianta 8 Kostra ekologické stability: a)je základem pro budoucí ÚSES a tvoří jí funkční stabilní prvky, b)je tvořena na základě půdních vlastností území, c)vyznačuje podmínky stanoviště pomocí kódu. Hodnocení krajinného rázu se provádí : a)na základě podkladů o území a stanovení jeho estetických hodnot, b)aby se z krajiny odstranily negativní dopady dopravy, c)aby se stanovily stabilitně ekologické aspekty staveb.

4 2.otázka varianta 7 varianta 8 Během sukcese dochází … a)k postupné záměně společenstev na stanovišti, b)k nárůstu vlivu lidské činnosti na ekosystémy, c)k stabilizaci energo- materiálových toků lokality. Dopravní stavby: a)mají liniový charakter a tvoří v krajině migrační překážky, b)zvyšují koncentrace znečišťujících látek v ovzduší (CO 2, NOx..), c)umožňují mezidruhovou migraci živočišným druhům.

5 3.otázka varianta 7 varianta 8 Koridor nebo ploška : a)může v krajině vzniknout přirozeně díky narušení, b)může v krajině vzniknout n a základě lidské činnosti - zavlečením, c)jsou výchozí pro určení matrice a definici sítí. Mezi negativní vlivy dopravy patří : a)vytváření bariéry v krajině, b)potenciální nebezpečí kontaminace půdy a vody ropnými látkami, c)znečištění ovzduší CO 2, NOx, hluková zátěž.

6 4.otázka varianta 7 varianta 8 Biokoridor … a)je označení pro vertikální dělení liniového prvku v krajině, b)je místo pro zaručení migrační prostupnosti krajiny, c) je významným liniovým prvkem v krajině. Vlivy staveb na ŽP : a)se různě projevují po celou dobu životnosti stavby, b)se hodnotí % zastoupení vzrostlé zeleně v okolí stavby, c)jsou svou mírou nezávislé na charakteru stavby (komunikace x dům).

7 5.otázka varianta 7 varianta 8 Při minimalizaci negativního estetického vlivu staveb na krajinu : a)se mimo jiné dbá na původní uspořádání a charakter staveb, b)jde o zachování krajinného rázu, c)se často využívá doprovodná zeleň. Koridor nebo ploška : a)je rozhodující pro krajinnou strukturu, b)může v krajině vzniknout narušením, jako zbytková nebo zavlečením, c)vytváří migrační překážky mezi prvky ÚSES.

8 6.otázka varianta 7 varianta 8 Negativní vlivy vodní dopravy jsou: a)nutné prohrábky dna a budování plavebních stupňů, b)dodatečná úprava směru trasy koryta – poloměry oblouků, c)významné emise freonů uvolňovaných do vody. Krajina se skládá a)z plošných a liniových prvků, b)z ekosystémů ve vzájemném funkčním provázání, c)pouze z jednoho stanoviště a navázaného koloběhu látek.

9 Konec …hurááá!!! 

10


Stáhnout ppt "Písemka č.2  jméno, kruh, varianta 7, 8  Odpověď – 1 a b, 2 b 3 a b c  6 x 55 sekund opisování "

Podobné prezentace


Reklamy Google