Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravoúhlá soustava souřadnic v rovině Matematika – 7. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravoúhlá soustava souřadnic v rovině Matematika – 7. ročník."— Transkript prezentace:

1 Pravoúhlá soustava souřadnic v rovině Matematika – 7. ročník

2 Pravoúhlá soustava souřadnic v rovině Narýsuj přímku x. Narýsuj přímku y, kolmou na přímku x. Průsečík přímek označ O Na přímce x vyznač obrazy celých čísel, za obraz čísla 0 zvol bod O. Vzdálenosti sousedních čísel mohou být libo- volné, ale každá dvojice má vzdálenost stejnou. Vyznač obrazy celých čísel na přímce y. x y O -8 87654321 -7-6-5-4-3-2 -2 -3 -5 -7 -6 -4 6 5 4 3 2 1 7 II. kvadrant I. kvadrant III. kvadrant IV. kvadrant Přímku x nazýváme osa x Přímku y nazýváme osa y Bod O nazýváme počátek soustavy souřadnic

3 Body v pravoúhlé soustavě souřadnic x y O 6 5 4321 -6-5 -4 -3-2 -2 -3 -5 -4 6 5 4 3 2 1 A [3; 4] B A B [-3; -2] -6 x = 3 x = - 3 y = 4 y = - 2 x y x y

4 Určení polohy bodu v rovině x y O 6 5 4321 -6-5 -4 -3-2 -2 -3 -5 -4 6 5 4 3 2 1 A [3; 4] B A B [-3; -2] -6 C [2; -6] C D [-6; 2] D I. kvadrant [+; +] II. kvadrant [-; +] III. kvadrant [-; -] IV. kvadrant [+; -] E [5; 0] F [0; -4] E F Určete souřadnice bodů A, B, C, D, E a F.

5 Sestrojení bodu s danými souřadnicemi x y O 6 5 4321 -6-5 -4 -3-2 -2 -3 -5 -4 6 5 4 3 2 1 A [-2; 4] B A B [-5; -3] -6 C [6; -6] C D [1; 2] D E [0; 3] F [-4; 0] V pravoúhlé soustavě souřadnic sestrojte body A, B, C, D, E a F. F E

6 Shrnutí: 1. Každý bod roviny je jednoznačně zadán dvěma souřadnicemi – x a y. 2. Počátek soustavy souřadnic – bod O má souřadnice O [0; 0]. 3. Body ležící na ose x, mají y-ovou (druhou) souřadnici 0. 4. Body ležící na ose y, mají x-ovou (první) souřadnici 0.


Stáhnout ppt "Pravoúhlá soustava souřadnic v rovině Matematika – 7. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google