Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Algebraické výrazy a jejich úpravy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Algebraické výrazy a jejich úpravy"— Transkript prezentace:

1 Algebraické výrazy a jejich úpravy
Algebraický výraz  je výraz (zápis) skládající se z čísel a z písmen označující proměnné, jež jsou spojeny znaky operací sčítání, odčítání, násobení, dělení, umocňování a odmocňování, popř. obsahuje též závorky, které určují pořadí prováděných naznačených operací.

2    U algebraických výrazů s proměnnými je třeba stanovit definiční obor proměnných a podmínky, pokud se jedná o zlomek. Definiční obor označujeme písmenem D.

3 Racionální algebraické výrazy V racionálních algebraických výrazech se nevyskytují odmocniny. Dělí se dále na: Racionální celistvé výrazy (mnohočleny) Př.: x-5 Racionální lomené výrazy (podíly mnohočlenů), jsou zapsané ve tvaru podílu dvou výrazů, přičemž jmenovatel(dělitel) musí být nenulový Př.:

4 Iracionální algebraické výrazy V iracionálních algebraických výrazech se vyskytují odmocniny.
Lomené Nelomené

5 Rovnost algebraických výrazů
Říkáme, že algebraické výrazy   jsou si rovny   ve společném definičním oboru  proměnných, právě když 1.      do obou výrazů lze dosadit za proměnné kterékoli z prvků společného definičního oboru proměnných , 2.      oba výrazy  nabývají  týchž  hodnot po dosazení jakýchkoli stejných hodnot proměnných  ze společného definičního oboru.

6 Úprava algebraického výrazu
Úprava algebraického výrazu  spočívá v  nahrazení zadaného algebraického výrazu jiných  výrazem, který se mu rovná ve společném definičním oboru proměnných. Tento definiční obor určíme z podmínek, za nichž zadaný výraz i jeho úpravy mají smysl.          V úlohách o úpravách algebraického výrazu se např. požaduje , aby upravený výraz a)      měl tvar součinu, b)      neobsahoval podíl, c)      neobsahoval odmocninu ve jmenovateli zlomků aj..

7 Zjednodušen výrazu Zjednodušením výrazu se rozumí taková jeho úprava, po níž dostaneme výraz s menším počtem členů, závorek, proměnných apod. Nezbytnou součástí těchto úprav je stanovení podmínek, za nichž  mají úpravy smysl.


Stáhnout ppt "Algebraické výrazy a jejich úpravy"

Podobné prezentace


Reklamy Google