Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monitorovací výbor RPS 1. 6. 2005 – Praha Operační program Průmysl a podnikání 2004-2006 Aktuální stav realizace programu JUDr. Ing. Břetislav Grégr ředitel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monitorovací výbor RPS 1. 6. 2005 – Praha Operační program Průmysl a podnikání 2004-2006 Aktuální stav realizace programu JUDr. Ing. Břetislav Grégr ředitel."— Transkript prezentace:

1 Monitorovací výbor RPS – Praha Operační program Průmysl a podnikání Aktuální stav realizace programu JUDr. Ing. Břetislav Grégr ředitel odboru strukturálních fondů MPO

2 POČET ŽÁDOSTÍ O DOTACE DLE REGIONŮ kraj:

3 PŘEHLED ROZHODNUTÍ DLE PROGRAMŮ A OPATŘENÍ Program/Opatření Doručené žádosti Zamítnuto/ odstoupeno Rozhodnuto/Nasmlouváno Proplaceno (Kč) PočetObjem (Kč) 1.1 PROSPERITA Opatření REALITY Opatření ŠKOLICÍ STŘEDISKA Opatření KLASTRY Opatření MARKETING ROZVOJ START * * 2.1 KREDIT * * Opatření INOVACE Opatření OBNOVITELNÉ ZDROJE EN ÚSPORY ENERGIE Opatření Celkem dotace a úvěry

4 PŘEHLED ROZHODNUTÍ DLE REGIONŮ A NUTS II NUTS II / kraj Doručené žádosti Zamítnuto/ odstoupeno Rozhodnuto/Nasmlouváno Proplaceno (Kč) PočetObjem (Kč) Středočeský kraj NUTS II - Střední Čechy Jihočeský kraj Plzeňský kraj NUTS II - Jihozápad Karlovarský kraj Ústecký kraj NUTS II - Severozápad Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj NUTS II - Severovýchod Vysočina Jihomoravský kraj NUTS II - Jihovýchod Olomoucký kraj Zlínský kraj NUTS II - Střední Morava Moravskoslezský kraj NUTS II - Moravskoslezsko Celkem dotace a úvěry

5 Zvýhodněné úvěry ČMZRB - ze 740 žádostí kladně vyřízeno 533 na částku 561 mil. Kč, v 504 případech již podepsány smlouvy na částku 527 mil. Kč, 235 úvěrů v hodnotě 232 mil. Kč již plně dočerpáno Dotace - z 970 žádostí kladně vyřízeno 239 (+14) na částku 1 mld. Kč, v 144 případech již vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace na částku 577 mil. Kč, první platba konečnému příjemci již realizována Celková hodnota projektů - předběžně schválených – 1,6 mld. Kč - z toho formálně rozhodnutých – 1,1 mld. Kč - v řešení velký projekt v Plzni – dot. 931 mil. Kč PRVNÍ REÁLNÉ VÝSLEDKY OPPP

6 PŘEHLED schválených projektů o podporu z OPPP (i bez formálního rozhodnutí

7 PRVNÍ REALIZOVANÁ PLATBA V OBLASTI DOTACÍ Společnosti ELAKOV s.r.o. z Nosislavi (Jm kraj) proplacena po předchozí kontrole na místě (RK CI) částka Kč za nákup CNC frézovacího centra

8

9 PRIORITY EVROPSKÉ UNIE - STRATEGIE

10 DALŠÍ PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA: OEZ s.r.o. – Firemní školící středisko INOVACE: Výzkumný ústav textilních strojů a. s., Liberec – "Zavedení výroby pneumatických tkacích strojů CAMEL„ ROZVOJ: Durabo – investice do tiskové linky KOMORI ☺

11 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ START a KREDIT Nezapomínáme ani na podporu začínajícím podnikatelům a podnikatelům s krátkou podnikatelskou minulostí formou zvýhodněných úvěrů Start: sdružení fyzických osob Nestler, Chábek, Drahoňovský „bezúročný úvěr na vybavení truhlářské montážní dílny, strojního vybavení a zásoby materiálu“ s dobou splatnosti 6 let Kredit: Braha Plasty, s.r.o „zvýhodněný úvěr na investice do výrobního zařízení lisovny a nástrojárny“ s dobou splatnosti 5 let ☺

12 OKEČ – oznámení EK o ukončení „interim procedury“ ve vztahu k pravidlům veřejné podpory schváleným ÚOHS – upozornění na neslučitelnost podpory produktů uvedených v příloze I k Smlouvě o ES - Nařízení Komise (ES) č. 70/2001, o použití čl. 87 a 88 Smlouvy o ES u státní podpory MSP (ve znění novely 364/2004) zakazuje podporu výroby, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů uvedených v Příloze I k Smlouvě o ES z ERDF (obdobně jsou tyto produkty vyloučeny z veřejné podpory i dle pravidla „de minimis“) - všechny přijaté žádosti potravinářů musely být přehodnoceny s hlediska konečného výstupu ve vztahu k Příloze I k Smlouvě o ES PROBLÉM POTRAVINÁŘŮ (PŘÍLOHA I K SMLOUVĚ O ES)

13 PROBLÉM POTRAVINÁŘŮ (PŘÍLOHA I K SMLOUVĚ O ES) Přiznané podpory potravinářům v programu ROZVOJ Číslo projektu ŽadatelPopis projektu Požadovaná dotace Kč 030Pekárna Pino, s.r.o.modernizace technologie na výrobu pečiva BEAS a.s.dokončení investic do pekárenských technologií KONTINUA s.r.o.logistické a vývojové centrum Carla s.r.o.navýšení výr. kapacit a zavedení výroby pravé čokolády TRUMF Internationalvývoj.dílna pro zkoušení kořenících směsí v masných výr TEKRO s.r.o.modernizace přístroj. vybavení pro laboratoře pro kvalitu CROCODILLE ČR srozvýšení výrobní kapacity baget (zejména pro export) Polabské mlékárny, a.s.modernizace zař. k balení tvarohových ovocných dezertů Celkem schváleno 8 projektů za Kč: Celkem schváleno 17 projektů s hodnotou dotace Kč.

14 PROBLÉM POTRAVINÁŘŮ (PŘÍLOHA I K SMLOUVĚ O ES) Zamítnuté podpory potravinářům v programu ROZVOJ Číslo projektu ŽadatelPopis projektu Požadovaná dotace Kč 246Sušárna mléka CZ a.s.nová odpařovací stanice na zpracování čerstvé syrovátky Jatky Lomnice a.s.technologie pro výrobu masa a uzenářských výrobků Ing. Karel Klusáčekzakoupení technologie pneumatického sladování Jarmila Loužeckámodernizace technologie masné výroby, zejména uzením Orrero a.s.zpracování syrovátky jejím speciálním zahušťováním Mlékárna Olešnice rmdpořízení technologie chlazení mléka RACIOLA-JEHLIČKAmodernizace výroby a distribuce drůbežích specialit ZP Šumvald, a.s.optimalizace systému skladového hospodářství Celkem zamítnuto 8 projektů za Kč: Celkem zamítnuto 10 projektů s požadovanou dotací Kč.

15 PROBLÉM PROGRAMU INOVACE (FINANČNÍ ZDROJE) Pozastaven k 30.6.

16 Vyhlášení programu ROZVOJ II Forma upraveného programu: - nadále dotační schéma, zpřísněné parametry Finanční alokace upraveného programu: - 10 mil. € + případné úspory z programu Rozvoj I Hlavní změny v upraveném programu: - přesnější specifikace podmínek programu - omezení UN (ne stavební nákl., použité stroje a zař.) - snížení max. míry podpory na 30 %, resp. 40 % - min. výše dotace 1,5 mil. Kč, max. 6 mil. Kč - fin. i nefin. zdraví žadatele = eliminační kritérium - projekt musí zvýšit přidanou hodnotu ke konci roku následujícího po ukončení projektu nejméně o 10 % Časový harmonogram: – oficiální vyhlášení programu v ObVěst - od do – sběr žádostí - srpen – listopad – výběr projektů POKRAČOVÁNÍ PROGRAMU - VYHLÁŠENÍ ROZVOJE II

17 Projekt výstavby a rekonstrukce nájemních hal v areálu Škody Plzeň - projekt na výstavbu 24 a rekonstrukci 3 nájemních hal pro investory ze zpracovatelského průmyslu, strategických služeb a technologických center - celkové investiční náklady rozpočtovány ve výši 3,7 mld. Kč - v 1. fázi předloženo 14 žádostí o dotaci ve výši 796 mil. Kč - ze strany EK posouzeno jako „velký projekt“, což znamená schvalovací proces přímo ze strany EK a snížení výše podpory ve vztahu k uznatelným nákladům převyšujícím hodnotu 50 mil. € - očekává se reakce investora na tuto novou situaci PRVNÍ VELKÝ PROJEKT? - PROGRAM REALITY

18 Průběžné hodnocení OPPP dle čl Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 -externě zadán projekt „001/04 Evaluace 1. fáze implementace OPPP – řešitel VŠE Praha - hodnocené období – červenec 2004 – květen hodnocení navazuje na evaluační aktivity RPS Cíle projektu: - identifikace a vyhodnocení kladných a záporných zkušeností při přípravě a implementaci OPPP - doporučení pro zlepšení administrativního systému a organizace zpracování žádostí, k využití ještě v průběhu realizace OPPP 2004 – 2006 ale i při přípravě na nové programovací období PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ OPPP

19 Průběžné závěry řešitelů projektu - administrativní postupy a formuláře při přípravě projektových žádostí jsou srozumitelné - systém přijímání žádostí je pružný a vstřícný vůči žadateli, s dílčí výhradou nutnosti personálního posílení vybraných Regionálních kanceláří CI - doba potřebná k předání žádostí hodnotitelským komisím se již dostává do souladu s Manuálem implementace, rychlost a pružnost schvalování projektů je již v současné době v souladu s předpoklady implementačních manuálů Průběžné návrhy a doporučení: - personálně posílit administraci OPPP (zvlášť RK CI) - provést dílčí přizpůsobení org. struktury implemen- tačních agentur potřebám OPPP - provést dílčí úpravy rozdělení kompetencí mezi Řídicím orgánem a zprostředkujícími subjekty - urychleně zahájit přípravu nového progr. období PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ OPPP

20 RÁMCOVÝ HARMONOGRAM PŘÍPRAVY Termín Syntéza výsledků analýz a návrhů priorit MPOsrpen 2005 Rámcové zaměření nového operačního programu MPOzáří 2005 Návrh gestorů pro vypracování – nadefinování konkrétních programů podpory v rámci OP září 2005 Rozpracování nového operačního programu (na úrovni současného programového dodatku), včetně procesu implementace říjen – prosinec 2005 Příprava finanční rozvahy a zabezpečení zdrojů nového OPříjen – prosinec 2005 Zahájení jednání s EK-GŘ pro regionální politikulistopad – prosinec 2005 Příprava a zajištění ex-ante hodnocení nového OPříjen 2005 – únor 2006 Příprava a zajištění hodnocení SEAříjen 2005 – duben 2006 Dopracování nového operačního programu – implementaceprosinec 2005 Připomínkování nového OP MPO ze strany HK, SP, AMSP a dalších vybraných hospodářských a sociálních partnerů prosinec 2005 Zahájení konzultací s EK-GŘ Hospodářská soutěžLeden 2006

21 DOPORUČENÍ DO BUDOUCNA - NA CO SE ZAMĚŘIT

22 Aktuální informace hledejte na Zelená linka


Stáhnout ppt "Monitorovací výbor RPS 1. 6. 2005 – Praha Operační program Průmysl a podnikání 2004-2006 Aktuální stav realizace programu JUDr. Ing. Břetislav Grégr ředitel."

Podobné prezentace


Reklamy Google