Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monitorovací výbor RPS 1. 6. 2005 – Praha Operační program Průmysl a podnikání 2004-2006 Aktuální stav realizace programu JUDr. Ing. Břetislav Grégr ředitel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monitorovací výbor RPS 1. 6. 2005 – Praha Operační program Průmysl a podnikání 2004-2006 Aktuální stav realizace programu JUDr. Ing. Břetislav Grégr ředitel."— Transkript prezentace:

1 Monitorovací výbor RPS 1. 6. 2005 – Praha Operační program Průmysl a podnikání 2004-2006 Aktuální stav realizace programu JUDr. Ing. Břetislav Grégr ředitel odboru strukturálních fondů MPO

2 POČET ŽÁDOSTÍ O DOTACE DLE REGIONŮ kraj:

3 PŘEHLED ROZHODNUTÍ DLE PROGRAMŮ A OPATŘENÍ Program/Opatření Doručené žádosti Zamítnuto/ odstoupeno Rozhodnuto/Nasmlouváno Proplaceno (Kč) PočetObjem (Kč) 1.1 PROSPERITA112000 Opatření 1.1 112000 1.2 REALITY10117519 105 0000 Opatření 1.2 10117519 105 0000 1.3 ŠKOLICÍ STŘEDISKA15324 944 0000 Opatření 1.3 15324 944 0000 1.4 KLASTRY14243 213 0000 Opatření 1.4 14243 213 0000 2.1 MARKETING14394930 102 5000 2.1 ROZVOJ50438458359 852 0004 297 678 2.1 START35825296129 954 908*51 429 957* 2.1 KREDIT32381185366 565 914*149 856 079* Opatření 2.1 1 328499588886 475 322205 583 714 2.2 INOVACE1404917 119 0000 Opatření 2.2 1404917 119 0000 2.3 OBNOVITELNÉ ZDROJE EN.6011 740 0000 2.3 ÚSPORY ENERGIE5034 848 0000 Opatření 2.3 11046 588 0000 Celkem dotace a úvěry1 620572604927 444 322205 583 714

4 PŘEHLED ROZHODNUTÍ DLE REGIONŮ A NUTS II NUTS II / kraj Doručené žádosti Zamítnuto/ odstoupeno Rozhodnuto/Nasmlouváno Proplaceno (Kč) PočetObjem (Kč) Středočeský kraj1385145148 429 60011 740 606 NUTS II - Střední Čechy 1385145148 429 60011 740 606 Jihočeský kraj103413345 260 7053 770 000 Plzeňský kraj10131 47 574 00015 606 887 NUTS II - Jihozápad 204726492 834 70519 376 887 Karlovarský kraj37121940 465 00013 410 000 Ústecký kraj88313932 680 2839 836 734 NUTS II - Severozápad 125435873 145 28323 246 734 Liberecký kraj60212425 119 0805 893 910 Královéhradecký kraj127474562 476 90016 676 873 Pardubický kraj116443559 712 4099 902 627 NUTS II - Severovýchod 303112104147 308 38932 473 409 Vysočina106373969 669 6205 150 000 Jihomoravský kraj207836585 679 00013 887 006 NUTS II - Jihovýchod 313120104155 348 62019 037 006 Olomoucký kraj119364885 918 12516 276 928 Zlínský kraj146574792 847 00022 869 807 NUTS II - Střední Morava 2659395178 765 12539 146 734 Moravskoslezský kraj27281134131 612 60060 562 338 NUTS II - Moravskoslezsko 27281134131 612 60060 562 338 Celkem dotace a úvěry1 620572604927 444 322205 583 714

5 Zvýhodněné úvěry ČMZRB - ze 740 žádostí kladně vyřízeno 533 na částku 561 mil. Kč, v 504 případech již podepsány smlouvy na částku 527 mil. Kč, 235 úvěrů v hodnotě 232 mil. Kč již plně dočerpáno Dotace - z 970 žádostí kladně vyřízeno 239 (+14) na částku 1 mld. Kč, v 144 případech již vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace na částku 577 mil. Kč, první platba konečnému příjemci již realizována Celková hodnota projektů - předběžně schválených – 1,6 mld. Kč - z toho formálně rozhodnutých – 1,1 mld. Kč - v řešení velký projekt v Plzni – dot. 931 mil. Kč PRVNÍ REÁLNÉ VÝSLEDKY OPPP

6 PŘEHLED schválených projektů o podporu z OPPP (i bez formálního rozhodnutí

7 PRVNÍ REALIZOVANÁ PLATBA V OBLASTI DOTACÍ Společnosti ELAKOV s.r.o. z Nosislavi (Jm kraj) proplacena po předchozí kontrole na místě (RK CI) částka 4.297.878 Kč za nákup CNC frézovacího centra

8

9 PRIORITY EVROPSKÉ UNIE - STRATEGIE

10 DALŠÍ PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA: OEZ s.r.o. – Firemní školící středisko INOVACE: Výzkumný ústav textilních strojů a. s., Liberec – "Zavedení výroby pneumatických tkacích strojů CAMEL„ ROZVOJ: Durabo – investice do tiskové linky KOMORI ☺

11 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ START a KREDIT Nezapomínáme ani na podporu začínajícím podnikatelům a podnikatelům s krátkou podnikatelskou minulostí formou zvýhodněných úvěrů Start: sdružení fyzických osob Nestler, Chábek, Drahoňovský „bezúročný úvěr na vybavení truhlářské montážní dílny, strojního vybavení a zásoby materiálu“ s dobou splatnosti 6 let Kredit: Braha Plasty, s.r.o „zvýhodněný úvěr na investice do výrobního zařízení lisovny a nástrojárny“ s dobou splatnosti 5 let ☺

12 OKEČ 15 - 21. 12. 2004 – oznámení EK o ukončení „interim procedury“ ve vztahu k pravidlům veřejné podpory schváleným ÚOHS – upozornění na neslučitelnost podpory produktů uvedených v příloze I k Smlouvě o ES - Nařízení Komise (ES) č. 70/2001, o použití čl. 87 a 88 Smlouvy o ES u státní podpory MSP (ve znění novely 364/2004) zakazuje podporu výroby, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů uvedených v Příloze I k Smlouvě o ES z ERDF (obdobně jsou tyto produkty vyloučeny z veřejné podpory i dle pravidla „de minimis“) - všechny přijaté žádosti potravinářů musely být přehodnoceny s hlediska konečného výstupu ve vztahu k Příloze I k Smlouvě o ES PROBLÉM POTRAVINÁŘŮ (PŘÍLOHA I K SMLOUVĚ O ES)

13 PROBLÉM POTRAVINÁŘŮ (PŘÍLOHA I K SMLOUVĚ O ES) Přiznané podpory potravinářům v programu ROZVOJ Číslo projektu ŽadatelPopis projektu Požadovaná dotace Kč 030Pekárna Pino, s.r.o.modernizace technologie na výrobu pečiva 1.058.000 082BEAS a.s.dokončení investic do pekárenských technologií 8.855.000 091KONTINUA s.r.o.logistické a vývojové centrum 9.476.000 100Carla s.r.o.navýšení výr. kapacit a zavedení výroby pravé čokolády 20.000.000 189TRUMF Internationalvývoj.dílna pro zkoušení kořenících směsí v masných výr 3.064.000 358TEKRO s.r.o.modernizace přístroj. vybavení pro laboratoře pro kvalitu 6.474.000 487CROCODILLE ČR srozvýšení výrobní kapacity baget (zejména pro export) 9.982.000 147Polabské mlékárny, a.s.modernizace zař. k balení tvarohových ovocných dezertů 17.848.000 Celkem schváleno 8 projektů za Kč: 76.757.000 Celkem schváleno 17 projektů s hodnotou dotace 84.797.000 Kč.

14 PROBLÉM POTRAVINÁŘŮ (PŘÍLOHA I K SMLOUVĚ O ES) Zamítnuté podpory potravinářům v programu ROZVOJ Číslo projektu ŽadatelPopis projektu Požadovaná dotace Kč 246Sušárna mléka CZ a.s.nová odpařovací stanice na zpracování čerstvé syrovátky 20.000.000 257Jatky Lomnice a.s.technologie pro výrobu masa a uzenářských výrobků 1.738.000 267Ing. Karel Klusáčekzakoupení technologie pneumatického sladování 3.016.000 276Jarmila Loužeckámodernizace technologie masné výroby, zejména uzením 1.166.000 434Orrero a.s.zpracování syrovátky jejím speciálním zahušťováním 9.979.000 011Mlékárna Olešnice rmdpořízení technologie chlazení mléka 4.843.000 150RACIOLA-JEHLIČKAmodernizace výroby a distribuce drůbežích specialit 8.500.000 249ZP Šumvald, a.s.optimalizace systému skladového hospodářství 1.104.000 Celkem zamítnuto 8 projektů za Kč: 50.346.000 Celkem zamítnuto 10 projektů s požadovanou dotací 57.521.000 Kč.

15 PROBLÉM PROGRAMU INOVACE (FINANČNÍ ZDROJE) Pozastaven k 30.6.

16 Vyhlášení programu ROZVOJ II Forma upraveného programu: - nadále dotační schéma, zpřísněné parametry Finanční alokace upraveného programu: - 10 mil. € + případné úspory z programu Rozvoj I Hlavní změny v upraveném programu: - přesnější specifikace podmínek programu - omezení UN (ne stavební nákl., použité stroje a zař.) - snížení max. míry podpory na 30 %, resp. 40 % - min. výše dotace 1,5 mil. Kč, max. 6 mil. Kč - fin. i nefin. zdraví žadatele = eliminační kritérium - projekt musí zvýšit přidanou hodnotu ke konci roku následujícího po ukončení projektu nejméně o 10 % Časový harmonogram: - 30. 3. 2005 – oficiální vyhlášení programu v ObVěst - od 1. 5. do 31. 7. 2005 – sběr žádostí - srpen – listopad – výběr projektů POKRAČOVÁNÍ PROGRAMU - VYHLÁŠENÍ ROZVOJE II

17 Projekt výstavby a rekonstrukce nájemních hal v areálu Škody Plzeň - projekt na výstavbu 24 a rekonstrukci 3 nájemních hal pro investory ze zpracovatelského průmyslu, strategických služeb a technologických center - celkové investiční náklady rozpočtovány ve výši 3,7 mld. Kč - v 1. fázi předloženo 14 žádostí o dotaci ve výši 796 mil. Kč - ze strany EK posouzeno jako „velký projekt“, což znamená schvalovací proces přímo ze strany EK a snížení výše podpory ve vztahu k uznatelným nákladům převyšujícím hodnotu 50 mil. € - očekává se reakce investora na tuto novou situaci PRVNÍ VELKÝ PROJEKT? - PROGRAM REALITY

18 Průběžné hodnocení OPPP dle čl. 40 - 43 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 -externě zadán projekt „001/04 Evaluace 1. fáze implementace OPPP – řešitel VŠE Praha - hodnocené období – červenec 2004 – květen 2005 -hodnocení navazuje na evaluační aktivity RPS Cíle projektu: - identifikace a vyhodnocení kladných a záporných zkušeností při přípravě a implementaci OPPP - doporučení pro zlepšení administrativního systému a organizace zpracování žádostí, k využití ještě v průběhu realizace OPPP 2004 – 2006 ale i při přípravě na nové programovací období PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ OPPP

19 Průběžné závěry řešitelů projektu - administrativní postupy a formuláře při přípravě projektových žádostí jsou srozumitelné - systém přijímání žádostí je pružný a vstřícný vůči žadateli, s dílčí výhradou nutnosti personálního posílení vybraných Regionálních kanceláří CI - doba potřebná k předání žádostí hodnotitelským komisím se již dostává do souladu s Manuálem implementace, rychlost a pružnost schvalování projektů je již v současné době v souladu s předpoklady implementačních manuálů Průběžné návrhy a doporučení: - personálně posílit administraci OPPP (zvlášť RK CI) - provést dílčí přizpůsobení org. struktury implemen- tačních agentur potřebám OPPP - provést dílčí úpravy rozdělení kompetencí mezi Řídicím orgánem a zprostředkujícími subjekty - urychleně zahájit přípravu nového progr. období PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ OPPP

20 RÁMCOVÝ HARMONOGRAM PŘÍPRAVY 2007 - 2013 Termín Syntéza výsledků analýz a návrhů priorit MPOsrpen 2005 Rámcové zaměření nového operačního programu MPOzáří 2005 Návrh gestorů pro vypracování – nadefinování konkrétních programů podpory v rámci OP září 2005 Rozpracování nového operačního programu (na úrovni současného programového dodatku), včetně procesu implementace říjen – prosinec 2005 Příprava finanční rozvahy a zabezpečení zdrojů nového OPříjen – prosinec 2005 Zahájení jednání s EK-GŘ pro regionální politikulistopad – prosinec 2005 Příprava a zajištění ex-ante hodnocení nového OPříjen 2005 – únor 2006 Příprava a zajištění hodnocení SEAříjen 2005 – duben 2006 Dopracování nového operačního programu – implementaceprosinec 2005 Připomínkování nového OP MPO ze strany HK, SP, AMSP a dalších vybraných hospodářských a sociálních partnerů prosinec 2005 Zahájení konzultací s EK-GŘ Hospodářská soutěžLeden 2006

21 DOPORUČENÍ DO BUDOUCNA - NA CO SE ZAMĚŘIT

22 Aktuální informace hledejte na Zelená linka 800 800 777 www.mpo.cz www.czechinvest.org www.cmzrb.cz


Stáhnout ppt "Monitorovací výbor RPS 1. 6. 2005 – Praha Operační program Průmysl a podnikání 2004-2006 Aktuální stav realizace programu JUDr. Ing. Břetislav Grégr ředitel."

Podobné prezentace


Reklamy Google