Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁŘ SVAZU CHEMICKÉHO PRŮMYSLU OPERAČNÍ PROGRAM PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ 2004 - 2006 aktuální stav a výhled pro období let 2007 - 2013 Praha 23. května.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁŘ SVAZU CHEMICKÉHO PRŮMYSLU OPERAČNÍ PROGRAM PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ 2004 - 2006 aktuální stav a výhled pro období let 2007 - 2013 Praha 23. května."— Transkript prezentace:

1

2 SEMINÁŘ SVAZU CHEMICKÉHO PRŮMYSLU OPERAČNÍ PROGRAM PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ 2004 - 2006 aktuální stav a výhled pro období let 2007 - 2013 Praha 23. května 2006 JUDr. Ing. Břetislav Grégr ředitel odboru strukturálních fondů MPO

3 POLITIKA SOUDRŽNOSTI EVROPSKÉ UNIE

4 ROZDĚLENÍ ČR Z HLEDISKA CÍLŮ PODPOR Cíl 2 Cíl 1

5 OPERAČNÍ PROGRAMY V ČR SOP PA pro OP ŘO pro OP Evropská komise ŘO pro RPS Platební orgán ŘO pro OP PJ pro OP MFMMR NRP OPPP OP RLZ SROP MPOMMRMPSV

6 Částky jsou uvedeny v EUR. Tyto prostředky platí pro rozpočtové období 2004 -2006. Prostředky se mohou čerpat až do r. 2008. FINANČNÍ PROSTŘEDKY ALOKOVANÉ PRO OPPP

7 PODPORA PODNIKATELŮ Z OPPP A JINÝCH EVROPSKÝCH FONDŮ Priorita 1 – Rozvoj podnikatelského prostředí 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace - PROSPERITA 1.2 Rozvoj podnikatelské infrastruktury - REALITY 1.3 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání - ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA 1.4 Rozvoj informačních a poradenských služeb – KLASTRY Priorita 2 – Rozvoj konkurenceschopnosti podniků 2.1 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků - START, KREDIT, ROZVOJ, MARKETING 2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb - INOVACE 2.3 Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie - ÚSPORY ENERGIE, OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Další zdroje podpory mimo OPPP - PHARE 2003 – TECHNOLOGIE, OPRLZ – PROFESE, SROP

8 POČET ŽÁDOSTÍ O DOTACE DLE PROGRAMŮ

9 AKTUÁLNÍ STAV IMPLEMENTACE OPPP Operační program Průmysl a podnikání stav k 18. 5. 2006 ►4 493 žádostí ►2 467 schválených projektů celkem ►zazávazkováno přes 5,8 mld. Kč ►přes 1,6 mld. Kč na účtech podnikatelů

10

11

12 STAV ČERPÁNÍ OPPP - platby do obrátkového fondu ČMZRB 1 118 443 328,00 Kč - vyplacené dotace firmám (135 dotací) 622 012 761,00 Kč - projekty 1.4 CzechTrade 12 826 187,16 Kč - technická pomoc 40 574 045,60 Kč 1 793 856 321,76 Kč

13 Dne 3.5. 06 byla na EK zaslána žádost o průběžnou platbu za 4. certif. období (16.11. 05 – 28. 2. 06) ve výši 8 947 473,11 €. Ing. Martin Tlapa, MBA POKROK V PROGRAMU OPPP CERTIFIKOVANÉ VÝDAJE

14 Alokace roku 2004 bez zálohy 5,8 mld. Kč 1,8 mld. Kč 1,6 mld. Kč POKROK V PROGRAMU OPPP

15 Konvergence Phasing-out Phasing-in Regionální konkurence- schopnost a zaměstnanost PRIORITY KOHEZNÍ POLITIKY V LETECH 2007-2013

16 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2007 - 2013 Směry podpor v novém programovacím období Výzkum, vývoj, inovace Infrastruktura pro podnikání Lidské zdroje pro podnikáníÚspory energií Podpora spolupráce podniků, VŠ a VVI Podpora aplikovaného VaV a transferu technologií Podpora internacionalizace podniků Podpora inovací v podnicích Podpora podnikavosti, zakládání spin-off firem Podpora rozvoje lidských zdrojů v podnicích Podpora inovační infrastruktury Podpora služeb pro podnikání Podpora netechnických inovací v podnicích Podpora využívání ICT v podnicích Podpora ekologických inovací Podpora klastrových iniciativ Podpora využívání ICT v podnicích Podpora efektivního využívání energií Podpora snižování energetické náročnosti výroby

17 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2007 - 2013 Priorita 1 – Podnikání a inovace Priorita 1 se soustředí na vytváření podmínek pro vznik nových a rozvoj existujících firem, s důrazem na inovačně orientované firmy. Pozornost bude věnována provozu a službám inkubátorů, problematice dostupnosti vhodných finančních zdrojů, včetně vytváření nových pro-inovačně působících finančních nástrojů. Důraz bude kladen na nejširší možné zavádění nových technologií včetně ICT, na podporu a na ochranu patentových aktivit, a na podporu ekologické energetiky. Cílem je zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost podporovaných podniků a usnadnit přístup začínajícím podnikatelům ke kapitálu.

18 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2007 - 2013 Priorita 2 – Prostředí pro podnikání a inovace Priorita 2 sleduje vytváření vhodného prostředí pro rozvoj podnikání a pro inovační procesy. V jejím zaměření budou podporovány především všechny formy efektivní kooperace mezi podniky, zejména mezi MSP a dalšími subjekty – klastry, póly excelence, technologické platformy a rozvoj podnikatelských nemovitostí na úrovni evropských standardů, center transferu technologií, vědeckotechnologických parků.

19 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2007 - 2013 Priorita 3 – Služby pro rozvoj podnikání Priorita 3 zaměřuje podporu na rozvoj a využití kvalitních poradenských a informačních služeb, a to i v oblasti vyhledávání nových obchodních příležitostí a odborné přípravy na posilování pozice českého průmyslu v mezinárodním obchodu. Podpora v rámci této priority se soustředí na zlepšení kvalifikačních a materiálních podmínek pro rozvoj lidských zdrojů. Dále bude orientována na analýzy světových trendů v oblastech podnikání, realizace výsledků VaV a inovací, jakož i na analýzy příležitostí, výzev a rizik globalizace.

20 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2007 - 2013 P 1 (56%) 1.1 START INKUBÁTOR 1.2 KREDIT PROGRES ZÁRUKA ROZVOJ VYUŽITÍ ICT V PODNICÍCH MARKETING 1.3 INOVACE VÝZKUMNÝ POTENCIÁL PATENT 1.4EKO-ENERGIE P 2 (17%) 2.1SPOLUPRÁCE 2.2 INFRASTR. PRO RLZ 2.3 NEMOVITOSTI PROSPERITA P 3 (25%) 3.1 PORADENSTVÍ INTERNA – CIONALIZACE Specializované veletrhy a mise v zahraničí ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY 3.2TRENDY P 4 (2%) TECHNICKÁ POMOC

21 Aktuální informace hledejte na Zelená linka 800 800 777 www.mpo.cz www.czechinvest.org www.cmzrb.cz


Stáhnout ppt "SEMINÁŘ SVAZU CHEMICKÉHO PRŮMYSLU OPERAČNÍ PROGRAM PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ 2004 - 2006 aktuální stav a výhled pro období let 2007 - 2013 Praha 23. května."

Podobné prezentace


Reklamy Google