Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ovária.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ovária."— Transkript prezentace:

1 Ovária

2 Ovariální cysty nejčastější pseudotumory solitární i mnohotné
vznik na podkladě: folikulárního aparátu (folikulární cysty, cysty žlutého tělíska, thékaluteinní cysty, polycystická ovária- syndrom Steinův-Leventhalův) inkluze povrchového epitelu (serózní inkluzní cysty) endometrióza (endometroidní [čokoládové, Sampsnovy] cysty)

3 Nádory ovárií

4 zdroj: ÚZIS http://www.uzis.cz

5 Nádory ovárií (WHO klasifikace 2003)
nádory z povrchového epitelu nádory ze specializovaného stromatu (gonadostromální) nádory germinální nádory smíšené germinální a gonadostromální nádory rete ovárií různé (primární) nádory lymfoidní a hamatopoetické nádory sekundární (metastatické) nádory 116 histologických typů nádorů ovárií se samostatným ICD-O kódem

6 Nádory z povrchového epitelu
serózní mucinózní endometroidní světlobuněčné benigní borderline (hraniční, atypicky proliferující) maligní

7 Benigní nádory z povrchového epitelu
obvykle 4-5 dekáda (ale i <20 let a > 80 let) klinický obraz: asymptomatické nepříznačné obtíže- bolesti břicha, hmatná léze často náhodný nález histopatologický nález: cystadenom, cystadenofibrom, adenofibrom, povrchový papilom epitel podle typu nádoru (serózní, mucinózní, endometroidní, světlobuněčný)

8 Borderline nádory z povrchového epitelu
výskyt v pozdějším věku než benigní nádory z povrchového epitelu nízký maligní potenciál Klinický obraz: nepříznačný, často asymptomatické u mladých častý výskyt infertility bolesti, zvětšování břicha vzácně obraz náhlé příhody břišní (torze, ruptura nádoru) Patologický nález: podobné benignímu cystadenomům, ale četnější papilární výrůstky, často křehké histologicky epitel se známkami zvýšené proliferace, není invaze podle druhu nádoru- serózní, mucinózní, endometroidní, světlobuněčný, přechodní

9 Borderline nádory z povrchového epitelu - prognóza
Prognostické faktory stádium onemocnění rozsah chirurgického výkonu bilaterální adnexektomie riziko recidivy 2-6% jednostranná adnexektomie 11-15% resekce části postiženého ovária 30-40% přítomnost metastáz histologický typ riziko recidivy i po > 10 letech od diagnózy nutnost dlouhodobého sledování kombinace USG vyšetření a stanovení hladiny CA125

10 Maligní nádory z povrchového epitelu
nejčastĕjší příčina úmrtí na gynekologické malignity (47% úmrtí) v roce 2003 diagnostikováno 1260 karcinomů ovária (24,1/ 100 tisíc žen) celoživotní populační riziko pro ženu ve vĕku 35 let je 1,6% (onemocní asi každá 70. žena) do 10 let se očekává pokles incidence v souvislosti s užíváním HAK

11 Rizikové faktory hypotéza nepřetržitých ovulací
vztah k celkovému počtu ovulací (civilizační choroba daná zmĕnou reprodukčního chování lidstva) hypotéza gonadotropinová 5-10% karcinomů familiárních hereditární syndrom karcinomu prsu a ovária s mutací BRCA 1 a BRCA 2 Lynchův syndrom II (HNPCC = hereditární non-polypózní kolorektální karcinom)

12 Rizikové faktory nuliparita nebo první dítě po 30. roce věku
časná menarche (před 12. rokem) a pozdní menopauza (po 50 letech) věk kavkazská rasa hormonální substituční léčba kouření, alkohol, obezita, složení potravy

13 Protektivní faktory hormonální antikoncepce celková doba kojení
multiparita ligace vejcovodů (↓ riziko asi o 1/3) - ? hysterektomie - ? dieta bohatá na ovoce a zeleninu

14 Prognostické faktory stádium (stage)
objem reziduálního nádoru u pacientek s pokročilým onemocněním věk grading histologický typ DNA ploidie

15 Serózní adenokarcinom
nejčastější maligní nádor ovária, asi 50% všech karcinomů Klinický obraz: časné stádium obvykle asymptomatické 70-84% v době diagnózy pokročilá stádia nepříznačné obtíže (bolesti, zvětšování břicha, zažívací obtíže, dysurie, vaginální krvácení) Patologický nález: spektrum od malých, povrchových nádorů až po více než 20cm solidní, multilokulární cystické, papilární výrůstky, křehké komplexní papilární, tubulární a solidní uspořádání výrazné jaderné atypie, mitózy často psammomatózní tělíska

16 Nádory ze specializovaného stromatu (syn
Nádory ze specializovaného stromatu (syn.: gonadostromální; sex-cord - stromální) asi 8% ovariálních nádorů vznikají z buněk granulózy théky Sertoliho buněk Leydigových buněk stromálních fibroblastů jednotlivě či v kombinacích

17 Nádory ze specializovaného stromatu
nádory z buněk granulózy (adultní a juvenilní typ) nádory ze skupiny thekom- fibrom (tékom, fibrom, fibrosarkom) nádory ze Sertoliho-Leidigových buněk (syn.: androblastomy, arrhenoblastomy) nádory ze steroidogenních (lipidních) buněk nádory gonadostromální smíšené a neklasifikované

18 Nádory germinální heterogenní skupina nádorů vznikajících z germinálních buněk asi 30% primárních ovariálních nádorů (z toho 95% zralé cystické teratomy) asi 3% maligních ovariálních nádorů (Evropa, USA; Japonsko - až 20%) nejčastější maligní ovariální nádory u dětí a adolescentů (pod 21 let asi 60% ovariálních nádorů)

19 Nádory germinální dysgerminom nádor ze žloutkového váčku
embryonální karcinom polyembryom choriokarcinom teratom (zralý, nezralý) smíšené germinální nádory

20 Teratomy mohou být tvořeny tkáněmi všech 3 zárodečným vrstev
teratom zralý teratom zralý s maligním zvratem teratom nezralý

21 Zralý teratom ovária asi 90% všech teratomů
tvořený zralými tkáněmi adultního typu většinou cystický, vystlaný tkání připomínající epidermis s adnexy (dermoidní cysta) vzácně maligní zvrat (1-2%)


Stáhnout ppt "Ovária."

Podobné prezentace


Reklamy Google