Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osobnost – situace – predikce chování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osobnost – situace – predikce chování"— Transkript prezentace:

1 Osobnost – situace – predikce chování
INTERAKČNÍ EPIZODY neboli Osobnost – situace – predikce chování Chování je funkcí interakce osobnosti a prostředí, proto je osobnost vymezována v pojmech interakčních epizod. zdůraznění individuální odlišnosti mezi osobnostmi oproti vlivům prostředí. (rysoví psychologové – Gordon W. Allport, Raymond B. Cattell). zdůraznění rozdílů v prostředí (spíše než mezi osobnostmi) – teorie sociálního učení (Albert Bandura). interakcionisté (Julian Rotter, Walter Mischel)

2 Rysové teorie Rys: vnitřní dispozice, relativně stabilní – v čase a přes situace typicky bipolární (dominance vs. submise) aditivní, vzájemně nezávislé individuální rozdíly v socioemocionálním fungování

3 Klíčoví autoři – rysové teorie:
rané rysové teorie G.W. Allport, R.B. Cattell, H.Eysenck moderní rysové teorie R. McCrae and P.Costa pětifaktorový model „Big five“

4 Gordon W. Allport pojetí rysů
rys je strukturální jednotka osobnosti reálně existující neuropsychická struktura umožňuje interpretovat řadu podnětů jako ekvivalentní ekvivalentní a konzistentní chování existence rysu – 3 zdroje průkaznosti frekvence chování rozsah situací intenzita chování rysy kardinální, centrální, sekundární idiografický přístup

5 Raymond B. Cattell „měření“ rysů
rigorózně kvantitativní přístup faktorová analýza- zdrojové rysy dynamické rysy rysy schopností temperamentové rysy

6 Kolik základních rysů? základní (pramenné)rysy:
Cattell 16 PF, Guilford 10, Eysenck 2 Hans Eysenck: extraverze-introverze neuroticismus (později přidal psychoticismus) cholerik flegmatik melancholik sangvinik

7 Big Five – Velká pětka osobnostních faktorů

8 Rysy – Vrozené nebo získané?
zjišťování podílu dědičnosti ve studiích dvojčat rozdíly mezi DD=dědičnost+prostředí rozdíly mezi JD=prostředí JD DD

9 Sociální situace a sociální učení
Jak si osobnost vzorce chování osvojí? záleží na situaci – např. intenzivní snaha ve škole nebo ve vztahu Albert Bandura teorie sociálního učení triarchický determinismus: chování osobnost prostředí

10 učení se pozorováním pozornost, pozorování zapamatování si reprodukce motivační procesy 4 zdroje – předchozí výsledky (úspěchy/neúspěchy) zástupné učení přesvědčování emoční aktivace (signál o úrovni self – efficacy) self-efficacy (posouzení vlastních schopností, subjektivní osobní zdatnost)

11 Interakcionistické pohledy
Julian Rotter potenciál chování = „expectancy + value“ locus of control – ohnisko kontroly

12 Interakcionistické pohledy
Walter Mischel „Marshmallow test“ – oddálené uspokojení (kontrola popudů) po 14 letech rozdíly v sebehodnocení,sociálních kompetencích, školním výkonu, reakci na frustraci Popsat osobnost znamená popsat: kompetence způsob interpretace situací očekávání (výsl.CH, význam podnětu, subj.pravděp. CH v situaci) subjektivní hodnoty systémy a plány sebeřízení

13 Kritika rysů rys existuje pouze v mysli pozorovatele (Mischel)
základní atribuční chyba: u jiných přeceňujeme rysy, u sebe situace chování je komplexní – musíme znát kontext k predikci CH potřebujeme znát alespoň rysy, schémata (nevědomé kognitivní proměnné hodnoty, postoje, přesvědčení…) a motivy (nevědomé cíle) (McClelland)


Stáhnout ppt "Osobnost – situace – predikce chování"

Podobné prezentace


Reklamy Google