Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychologie osobnosti.. Osobnost  Jedinečný, relativně stabilní vzorec myšlení, emocí a činů.  Kombinace vlastností nebo charakteristik, které odlišují.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychologie osobnosti.. Osobnost  Jedinečný, relativně stabilní vzorec myšlení, emocí a činů.  Kombinace vlastností nebo charakteristik, které odlišují."— Transkript prezentace:

1 Psychologie osobnosti.

2 Osobnost  Jedinečný, relativně stabilní vzorec myšlení, emocí a činů.  Kombinace vlastností nebo charakteristik, které odlišují jedince od sebe navzájem.  Různé osobnostní teorie  Rysové teorie (popis, co)  Dynamické teorie (fungování, jak)

3 Dimenze určující osobnost a chování A) Temperament vrozená, zejména geneticky podmíněná, konstituční složka osobnosti (vzrušivost) B) Charakter získaná složka osobnosti, vzniká psychosociálním učením během raného vývoje (mentální mapy)

4 Nejstarší typologie osobnosti  Hippocrates (Galen):  Cholerik – přebytek žluté žluči, charakteristika: popudlivý, ambiciózní,  Melancholik - přebytek černé žluči, charakteristika: pesimistický, analytický  Flegmatik - přebytek žluté žluči, charakteristika: uvolněný, klidný  Sangvinik - přebytek krve, charakteristika: veselý, radostný ;

5 Teorie osobnostních rysů  Osobnostní rys – relativně stálá a konzistentní charakteristika, kterou lze použít k popisu osobnosti  Strukturní pohled První seznamy osobnostních vlastností obsahovaly asi 4500 položek (Gordon Allport 1937) zpracováno formou faktorové analýzy – vytvořen jeden z nejvlivnějších osobnostních modelů (a osobnostních „Big Five“ Model (Costa& McCrae) - vysvětluje osobnost na pěti základních osách: 1. „O“ Otevřenost 2. „C“ Svědomitoost 3. „E“ Extraverze 4. „A“ Přívětivost 5. „N“ Neuroticismus (emoční stability)

6 Psychoanalytická teorie  Sigmund FREUD (1856 -1949)  Biologický determinismus: vývoj a jednání osobnosti určují vrozené pudy (sexuální a agresivní)  Biografický determinismus: veškeré myšlenky, emoce a činy mají svoje příčiny ve zkušenostech z dětství  Strukturákní model  Dynamická teorie  Vývojová teorie

7 Freud - strukturální model osobnosti Id - nejprimitivnější část osobnosti  ze základních biologických impulsů (sexuální a agresivní pudy- nejdůležitější determinanty osobnosti) - hédonistický, iracionální a nemorální  princip slasti Ego - ústřední řídící složka osobnosti  zprostředkování mezi pudovými touhami Id a podmínkami vnějšího světa  zabezpečit přežití osoby a její reprodukce  principem skutečnosti Superego - zvnitřněna reprezentace hodnot a morálky společnosti,  svědomí jedince, obraz ideálně mravné osoby a sebehodnocení  principem dokonalosti

8 Obranné mechanismy  VYTĚSNĚNÍ - ego vytlačuje ohrožující myšlenky a zakázané impulsy z vědomí do nevědomí.  REGRESE - návrat osobnosti k dřívějším etapám vývoje.  REAKTIVNÍ VÝTVOR - přeměna ohrožujícího impulsu či pocitu v jeho protiklad.  PROJEKCE - ohrožující tendence se připisuje jiným osobám  RACIONALIZACE - nevědomé vytvoření přijatelného vysvětlení, kterým osoba skrývá skutečný důvod svých skutků.  POPÍRÁNÍ - vnější skutečnosti. Popřen může být buď citový význam určité situace, nebo samotná realita, kterou se jedinec snaží nevnímat….

9  Alfred Adler (1870-1937) - individuální psychologie soustředěný na oblast společenských vztahů, motivace, vůle k moci, koncept komplexu méněcennosti  Carl Gustav Jung (1875-1961) - analytická psychologie kontext filosofie a mystiky, rozlišuje osobní a kolektivní nevědomí, práce s archetypy  Karen Horneyová (1885-1952) vymezení vůči interpretací sexuálního vývoje u Freuda, důraz na proces socializace a genderového očekávání, koncept základní úzkost i

10 Behaviorismus  J.B.WATSON (1858 -1958)  Zakladatel  Předmět studia: chování, jeho pozorování a analýza  psychologie - čistě objektivní, experimentální přírodní věda  Kritika introspekce, CH = S = R  „Dejte mi na výchovu tucet zdravých dětí a já vám zaručím, že z každého z nich vychovám specialistu, jakého náhodně zvolím – lékaře, právníka, umělce, obchodníka, dokonce i žebráka, zloděje bez ohledu na jeho talent, sklony i bez ohledu na vlastnosti jeho předků“  B.F.Skinner – operantní podmiňování, stimul - (pozit x negat) zpevnění,  Teorie učení, černá skříňka

11 Teorie sociálního učení Albert Bandura (*1925)  Teorie sociálního učení - sebevědomí ve vztahu k dosahování vytyčených cílů, s jakými osobnostními přesvědčeními jich dosáhneme  Osobnost: chování – prostředí – vzájemné ovlivňování, vliv psychologických procesů Walter Mischel (*1930)  chování jednotlivce je ovlivněno specifickými atributy situace a způsobem, kterým situaci vnímáme (kompetence, kognitivní strategie, očekávání, subj. hodnoty, seberegulační mechanismy)  Popírá koncept osobnosti.  Stanford marsmallow experiment – téma sebekontroly.

12 Humanistické teorie  Carl Rogers (1902–1987)  vymezuje se vůči behaviorismu, odkazuje se k filosofii a fenomenologii  „ self-koncept “  jaký bych chtěl být x jaký jsem  dobře přizpůsobená osobnost -schopna asimilovat veškeré prožitky v původní, nezkreslené podobě - shoda mezi prožitým a uvědomovaným - kongruence  „na osobu zaměřená terapie“ – empatie – kongruence – reflexe „Je paradoxem, že jen když se přijmu takový jaký jsem, pak se mohu změnit.“

13 . Abraham Maslow (1908-1970)  Především známý pro svou teorii motivace a hierarchii lidských potřeb  „ Sebeaktualizace “ – vrozená tendence rozvíjet své možnosti a schopnosti  Sebepřesah  Nedostatkové potřeby x růstová potřeba

14 Příklady teorií osobnosti s biologickou oporou  Eysenckův 3 faktorový model osobnosti - retikulární formace a limbický systém  Cloningerův model osobnosti Novelty Seeking (NS) – která m.m.j. určuje míru impulzivity osobnosti, je spojen s nízkou aktivitou dopaminu Harm Avoidance (HA) - která m.m.j. určuje míru úzkostnosti osobnosti, je spojen s vysokou aktivitou serotoninu Reward Dependence (RD) – která m.m.j. určuje míru hledání potvrzení druhými u osobnosti, je spojen s nízkou aktivitou noradrenalinu.


Stáhnout ppt "Psychologie osobnosti.. Osobnost  Jedinečný, relativně stabilní vzorec myšlení, emocí a činů.  Kombinace vlastností nebo charakteristik, které odlišují."

Podobné prezentace


Reklamy Google