Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální politika v České republice a Evropské unii 7 Strukturální fondy EU Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální politika v České republice a Evropské unii 7 Strukturální fondy EU Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název."— Transkript prezentace:

1 Regionální politika v České republice a Evropské unii 7 Strukturální fondy EU Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 Strukturální fondy 2000-2006 Evropský fond regionálního rozvojeEvropský fond regionálního rozvoje Evropský sociální fondEvropský sociální fond Evropský zemědělský podpůrný a záruční fondEvropský zemědělský podpůrný a záruční fond Finanční nástroj na podporu rybolovuFinanční nástroj na podporu rybolovu Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

3 Podmínky čerpání ze strukturálních fondů EU a kohezního fondu Pouze členská zeměPouze členská země Schválené programySchválené programy Implementační strukturyImplementační struktury Prostředky na kofinancováníProstředky na kofinancování Dostatek kvalitních projektůDostatek kvalitních projektů Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

4 4 Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) odstranění regionálních nerovností ve Společenstvíodstranění regionálních nerovností ve Společenství podpora stabilního a trvale udržitelného rozvoje a trvalých pracovních místpodpora stabilního a trvale udržitelného rozvoje a trvalých pracovních míst Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

5 5 Oblasti podpory ERDF produktivní investice k vytvoření nebo zachování stálých pracovních místproduktivní investice k vytvoření nebo zachování stálých pracovních míst infrastrukturainfrastruktura  Transevropské sítě (TENs)  regionální infrastruktura endogenní potenciálendogenní potenciál  místní rozvoj  malé a střední podnikání technická pomoctechnická pomoc v oblastech zařazených do Cíle 1 vzdělání a zdraví obyvatelstvav oblastech zařazených do Cíle 1 vzdělání a zdraví obyvatelstva Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

6 6 Evropský sociální fond - ESF) úkoly: rozvoj lidských zdrojů zaměstnanost oblasti činnosti: podpora víceletých Národních akčních plánů aktivní politika na trhu práce na podporu integrace soc. zařazení a rovné příležitosti systém celoživotního vzdělávání školení pro inovaci a adaptabilitu vyšší účast žen místní rozvoj / pakty teritoriální zaměstnanosti informační společnost Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

7 7 Evropský zemědělský záruční a podpůrný fond - EAGGF) Záruční část fondu – 95 % a podpůrná část – 5 % úkoly: podpora jednotné zemědělské politikypodpora jednotné zemědělské politiky zlepšení zemědělských strukturzlepšení zemědělských struktur oblasti činnosti: podpůrná opatření: - předčasný odchod do důchodupodpůrná opatření: - předčasný odchod do důchodu - zemědělská ekologie - lesnictví - méně příznivé oblasti další opatření:- restrukturalizace faremdalší opatření:- restrukturalizace farem - podpora mladým farmářům - školení - zpracování a marketing opatření pro rozvoj venkovaopatření pro rozvoj venkova Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

8 8 Finanční nástroj na podporu rybolovu - FIFG Řadí se mezi SF i když není klasickým fondem úkoly: vyvážené čerpání zdrojů v oblasti rybolovuvyvážené čerpání zdrojů v oblasti rybolovu vytvoření vyváženého konkurenčního prostředí v tomto odvětvívytvoření vyváženého konkurenčního prostředí v tomto odvětví oblasti činností: opatření k zajištění udržitelné rovnováhy nabídky a poptávkyopatření k zajištění udržitelné rovnováhy nabídky a poptávky posílení konkurenceschopnostiposílení konkurenceschopnosti zpracování a marketingzpracování a marketing revitalizace rybolovných oblastírevitalizace rybolovných oblastí Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

9 9 Fond soudržnosti (Kohezní fond) Cíl: podporovat rozvoj celého území členského státu Členský stát, jehož HNP/obyv. je nižší než 90 % průměru EU a který vyvíjí snahu splnit konvergenční kritéria pro měnovou unii Irsko, Španělsko, Portugalsko, Řecko Projekty: problematika ŽP a udržitelného rozvojeproblematika ŽP a udržitelného rozvoje společného zájmu v dopravní infrastruktuřespolečného zájmu v dopravní infrastruktuře Minimum: 10 mil. euro Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

10 Konvergence: Podpora růstu a tvorby pracovních míst v méně rozvinutých členských zemích a regionech Ukazatel: HDP/obyv. v PPS  75 %  EU-15 (eliminace statistického efektu - regiony současných členských zemí by dostávaly podporu do r. 2013). Podpora: ERDF, ESF, Kohezní fond ERDF: Modernizace a diverzifikace ekonomických struktur členských zemí a regionů, důraz na inovace a podnikáníModernizace a diverzifikace ekonomických struktur členských zemí a regionů, důraz na inovace a podnikání Infrastruktura – dopravní, telekomunikační a energetické sítě, zásobování vodou a environmentální infrastrukturaInfrastruktura – dopravní, telekomunikační a energetické sítě, zásobování vodou a environmentální infrastruktura Ochrana životního prostředí – cílem je, aby členské země naplnily legislativu EU (eko-obory, odstranění starých zátěží, prevence přírodních a technologických ohrožení, investice vztahující se k Natuře 2000,využití obnovitelných zdrojů energie, preference „čistších“ druhů dopravy)Ochrana životního prostředí – cílem je, aby členské země naplnily legislativu EU (eko-obory, odstranění starých zátěží, prevence přírodních a technologických ohrožení, investice vztahující se k Natuře 2000,využití obnovitelných zdrojů energie, preference „čistších“ druhů dopravy) Zlepšení institucionálních kapacit národních a regionálních orgánů pro řízení pomoci ze SF a CFZlepšení institucionálních kapacit národních a regionálních orgánů pro řízení pomoci ze SF a CF Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

11 Konvergence: Podpora růstu a tvorby pracovních míst v méně rozvinutých členských zemích a regionech ESF: Kvalita a odpovědnost institucí na trhu práce, vzdělávací a rekvalifikační systémy, sociální péče a službyKvalita a odpovědnost institucí na trhu práce, vzdělávací a rekvalifikační systémy, sociální péče a služby Zvýšení investic do lidského kapitálu – vzdělávání, rozvoj dovedností, přístup na trh práce pro všechnyZvýšení investic do lidského kapitálu – vzdělávání, rozvoj dovedností, přístup na trh práce pro všechny Adaptace veřejné správy na změnyAdaptace veřejné správy na změny Kohezní fond (CF): Ukazatel: HNP/obyv. v PPS  90 %  EU, kontrola způsobilosti pro CF v polovině programovacího období (na základě údajů za nejbližší tři roky dosažitelných v době kontroly)Ukazatel: HNP/obyv. v PPS  90 %  EU, kontrola způsobilosti pro CF v polovině programovacího období (na základě údajů za nejbližší tři roky dosažitelných v době kontroly) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

12 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: příprava a podpora změn Finanční pomoc z EU by měla být katalyzátorem pro mobilizaci národních a regionálních politik a zdrojů v souladu s prioritami Lisabonské agendy. Kohezní intervence jako základní prvek politické, ekonomické a sociální integrace EU a podpory zapojení veřejných a soukromých subjektů. 2 přístupy politiky soudržnosti mimo zaostávající členské země a regiony (cíl konvergence): 1) prostřednictvím regionálních programů – pomoc ekonomickým změnám v průmyslových, městských a venkovských regionů Podpora : ERDF 2) prostřednictvím národních programů – pomoc lidem adaptovat se na ekonomické změny v souladu s Evropskou strategií zaměstnanosti – podpora politik zaměřených na plnou zaměstnanost, kvalitu a produktivitu práce a sociální exkluzi Podpora: ESF Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

13 Evropská teritoriální spolupráce: podpora harmonického a vyváženého rozvoje území EU Využití zkušeností z iniciativy Společenství Interreg Podpora přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce Financováno z ERDF Cíl přeshraniční spolupráce: podporovat přijetí společných řešení stejných problémů orgány v sousedních regionech (rozvoj městských, venkovských a pobřežních regionů, roz¨voj ekonomických vztahů a sítí MSP) Integrované programy řízené samostatným orgánem, které by vycházely a navazovaly na Lisabonskou a Götteborgskou agendu. Území: regiony NUTS 3 podél vnějších a vnitřních hranic (jak kontinentální tak zámořské) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

14 Evropská teritoriální spolupráce: podpora harmonického a vyváženého rozvoje území EU Nadnárodní spolupráce Využití zkušeností z Iniciativy Společenství Interreg IIIB V současnosti - 13 nadnárodních zón spolupráce Určení zón, jež jsou koherentní a existují v nich společné zájmy a příležitosti k jejich rozvoji. Priority pro rozvoj: Výzkum a vývojVýzkum a vývoj Informační společnostInformační společnost Životní prostředíŽivotní prostředí Prevence rizik a integrované hospodaření s vodouPrevence rizik a integrované hospodaření s vodou Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

15 Evropská teritoriální spolupráce: podpora harmonického a vyváženého rozvoje území EU Meziregionální spolupráce Zakomponování akcí meziregionální spolupráce do regionálních programů, tzn. I vyčlenit určité prostředky pro výměnu zkušenost, spolupráci a vytváření vztahů s regiony v jiných členských zemích Také Komise bude hledat možnosti, jak si budou regiony vyměňovat zkušenosti, a to pomocí organizování sítí regionů a měst Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

16 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Cíle politiky: 1. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví podporou restrukturalizace, rozvoje a inovací 2. Zlepšení životního prostředí a krajiny podporou hospodaření v území 3. Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a podpora diverzifikace hospodářských činností Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

17 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti


Stáhnout ppt "Regionální politika v České republice a Evropské unii 7 Strukturální fondy EU Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google