Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHEMICKÉ EDITORY Mgr. Veronika Švandová, Ph.D. 1 Kamenice 5 Ústav chemie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHEMICKÉ EDITORY Mgr. Veronika Švandová, Ph.D. 1 Kamenice 5 Ústav chemie"— Transkript prezentace:

1 CHEMICKÉ EDITORY Mgr. Veronika Švandová, Ph.D. 1 Kamenice 5 Ústav chemie email: veru@mail.muni.czveru@mail.muni.cz http://is.muni.cz/www/106381/kontakty.html http://is.muni.cz/www/106381/chemeditory.html

2 Chemické editory (chemické grafické programy) ●editory chemických vzorců ●editory struktur, ●editory spekter, ●editory schémat, ●kombinace výše uvedených 2

3 Zdarma dostupné chemické editory ● ACD/ChemSketch : http://www.acdlabs.com/resources/freeware/che msketch/ http://www.acdlabs.com/resources/freeware/che msketch/ ● Accelrys Draw (dříve Symix Draw či ISIS/Draw): http://accelrys.com/products/informatics/che minformatics/draw/ http://accelrys.com/products/informatics/che minformatics/draw/ ● ChemAxon : http://www.chemaxon.com/http://www.chemaxon.com/ ● Avogadro : http://avogadro.openmolecules.net/wiki/Main_ Page http://avogadro.openmolecules.net/wiki/Main_ Page 3

4 Online zdarma dostupné chemické editory ● Chemix : http://www.micron.me.uk/chemix/index.htm http://www.micron.me.uk/chemix/index.htm ● Ketcher : http://ggasoftware.com/opensource/ketcher http://ggasoftware.com/opensource/ketcher ● MarvinSketch : http://www.webqc.org/moleculareditor2.php http://www.webqc.org/moleculareditor2.php ● JchemPaint : http://www.webqc.org/moleculareditor.php http://www.webqc.org/moleculareditor.php 4

5 Multimediální výukové programy 5 ● Program 1 : „ucelený souhrn instrukcí (příkazů), pomocí kterých provádí počítač určitou činnost. Program je tvořen souborem nebo více soubory, které jsou v úhrnu dostatečně schopné provádět předepsanou činnost.“ ● Výukový (didaktický) program (výukový software) 2,3,4 – je jakýkoli počítačový program využitelný ve výuce, který dokáže plnit alespoň některou z didaktických funkcí. ●program ~ 2,5 software

6 6 ●výukový program (v užším pojetí) ~ 4,5 didaktický program (program, který něco vyučuje) ●didaktické funkce 4 : motivační, expoziční, fixační, verifikační ●didaktické funkce 5 : ●prezentace látky (např. výklad a simulace), ●řízení osvojovacího procesu (např. programované učení, počítačová didaktická hra), ●řízení procvičování (např. programovaná cvičení), ●autokontrola dosažení výukových cílů s případnou korekcí chyb (např. autotest pro potřeby studenta s vyhodnocením a případnou opravou chyb), ●učitelova kontrola dosažení výukových cílů (např. test s vyhodnocením výsledků, klasifikací a jejich evidencí pro učitele)

7 MVP na CD ROM ● Chemie I 7 Zebra systems ● Chemie II Obsah: Mikrostruktura látek a chemická vazba Makrostruktura chemických látek Stavba chemických sloučenin Radioaktivita Chemická reakce Redoxní a oxidační děje Kyseliny a zásady Chemické směsi Anorganická výroba Názvosloví organické chemie Periodická tabulka Obsah: Chemie a život Organická chemie 1 Organická chemie 2 Bílkoviny a nukleové kyseliny Analytická chemie Chemická organická výroba Chemická vazba Chemické vzorce a názvosloví organické chemie Periodická tabulka prvků 575 Kč 1130 Kč 690 Kč 1400 Kč

8 ● TS Chemie 1 - Názvosloví anorganické chemie 8 Terasoft Obsah: Názvosloví anorganické chemie: Prvky Sloučeniny 630 Kč 4400 Kč

9 ● Škola hrou: Chemie 1 (12 -16 let) 9 Langmaster ● Škola hrou: Chemie 2 (12 -16 let) Obsah: Chemické látky Směsi a chemické sloučeniny Struktura atomu Periodická tabulka prvků Chemické rovnice, zákon stálých poměrů slučovacích Stechiometrické výpočty Voda - sloučenina vodíku a kyslíku Rozpustnost a koncentrace látek v roztoku Obsah: Kyslíkaté kyseliny Bezkyslíkaté kyseliny Hydroxidy Příprava solí Vlastnosti solí Vápencové horniny Nerosty ze zemské kůry Nerostné látky

10 ● Chemická laboratoř 1 10 Langmaster ● Chemická laboratoř 2 Obsah: Chemické látky Směsi a chemické sloučeniny Struktura atomu Periodická tabulka prvků Chemické rovnice, zákon stálých poměrů slučovacích Stechiometrické výpočty Voda - sloučenina vodíku a kyslíku Rozpustnost a koncentrace látek v roztoku Obsah: Kyslíkaté kyseliny Bezkyslíkaté kyseliny Hydroxidy Příprava solí Vlastnosti solí Vápencové horniny Nerosty ze zemské kůry Nerostné látky 30 Kč

11 ● Chemie 8 11 Fraus ● Chemie 9 demoverze: http://ucitel.flexilearn.cz/demoverze- interaktivnich-ucebnic/ 7000 + 2000 Kč

12 ONLINE DOSTUPNÉ ELEKTRONICKÉ VÝUKOVÉ MATERIÁLY Z CHEMIE 12

13 Výukové portály a weby – české a slovenské ●Studiumchemie.cz: http://www.studiumchemie.cz/ a http://www.facebook.com/studiumchemie.czhttp://www.studiumchemie.cz/ http://www.facebook.com/studiumchemie.cz ●E-ChemBook.cz: http://www.e-chembook.eu/cz/ a http://www.facebook.com/EChemBookhttp://www.e-chembook.eu/cz/ http://www.facebook.com/EChemBook ●Zažij chemii: www.zazijchemii.cz a http://www.facebook.com/zazijchemiiwww.zazijchemii.cz http://www.facebook.com/zazijchemii ●Webchemie: http://webchemie.cz/ a http://www.facebook.com/Webchemiehttp://webchemie.cz/ http://www.facebook.com/Webchemie ●Moje škola − odkaz chemie: http://www.mojeskola.cz/http://www.mojeskola.cz/ ●Aristoteles.cz – matematika, chemie a fyzika online: http://www.aristoteles.cz/chemie/chemie.php http://www.aristoteles.cz/chemie/chemie.php ●Český chemický portál Wikipedie: http://cs.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Chemie http://cs.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Chemie ●Slovenská chemický portál Wikipedie: http://sk.wikipedia.org/wiki/Portál:Chémia http://sk.wikipedia.org/wiki/Portál:Chémia 13

14 Weby vysokých škol ●Sekce chemie PdF MU: http://www.ped.muni.cz/wchem/materialy.html, http://www.ped.muni.cz/wchem/zajimavosti.html, http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js10/chemie/web/ind ex.html, http://www.ped.muni.cz/wchem/materialy.html http://www.ped.muni.cz/wchem/zajimavosti.html http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js10/chemie/web/ind ex.html ●Ústav biochemie PřF MU: http://orion.chemi.muni.cz/e_learning/ http://orion.chemi.muni.cz/e_learning/ ●RNDr. Renata Šulcová, Ph.D.: http://rena.sulcova.sweb.cz/http://rena.sulcova.sweb.cz/ ●Oddělení didaktiky chemie Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích: http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/didaktika.htm http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/didaktika.htm ●Počítačem podporovaná výuka chemie (PedF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích): http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kat_chem/modules/low/kurz_ob sah.php?kod_kurzu=kat_chem_3662 http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kat_chem/modules/low/kurz_ob sah.php?kod_kurzu=kat_chem_3662 ●Technická univerzita Liberec: http://www.kch.tul.cz/studijni- materialyhttp://www.kch.tul.cz/studijni- materialy 14

15 Projekty zabývající se vzděláváním v chemii ●Přírodovědci: http://www.prirodovedci.cz/ a http://www.facebook.com/prirodovedci.czhttp://www.prirodovedci.cz/ http://www.facebook.com/prirodovedci.cz ●Nebojte se vědy a techniky: http://www.generacey.cz/ a http://www.facebook.com/Generacey.czhttp://www.generacey.cz/http://www.facebook.com/Generacey.cz ●Učitel chemie: http://ucitelchemie.upol.cz/http://ucitelchemie.upol.cz/ ●Pevnost poznání: http://www.pevnostpoznani.cz/ a http://www.facebook.com/strongholdofknowledgehttp://www.pevnostpoznani.cz/ http://www.facebook.com/strongholdofknowledge ●Dětská univerzita: http://www.facebook.com/DetskaUniverzita http://www.facebook.com/DetskaUniverzita ●POP UP: http://www.popup.upol.cz/http://www.popup.upol.cz/ ●Infovek.sk: http://www.infovek.sk/predmety/chemia/index.php http://www.infovek.sk/predmety/chemia/index.php ●Školský chemický informačný servis PřF Univerzity P. J. Šafárika v Košicích – sekce chemie: http://kekule.science.upjs.sk/chemia/index.htm http://kekule.science.upjs.sk/chemia/index.htm 15

16 Weby středních škol a jejich učitelů ●Ing. Michael Canova: http://canov.jergym.cz/http://canov.jergym.cz/ ●RNDr. Milada Teplá, Ph.D.: http://www.teplamilada.wz.cz/index.htmlhttp://www.teplamilada.wz.cz/index.html ●Mgr. Milan Haminger: http://haminger.wbs.czhttp://haminger.wbs.cz ●RNDr. Jan Taraba, Ph. D.: www.jantaraba.wz.czwww.jantaraba.wz.cz ●Chemický vzdělávací portál Gymnázia F. X. Šaldy: http://chemie.gfxs.czhttp://chemie.gfxs.cz ●Jiráskovo gymnázium v Náchodě: http://chemie.gymnachod.czhttp://chemie.gymnachod.cz ●Gymnázium Jiřího Ortena – sekce chemie: http://www.gymkh.cz/search.php?rstext=all-phpRS-all&rstema=23 http://www.gymkh.cz/search.php?rstext=all-phpRS-all&rstema=23 ●Stránky chemie Dvořákova gymnázia a střední odborné školy ekonomické v Kralupách nad Vltavou: http://www.kralupy.cz/dg/www2/stranky/chemie http://www.kralupy.cz/dg/www2/stranky/chemie ●Stránky Gymnázia Svitavy: http://www.gy.svitavy.cz/kabinety/kabinet- chemie/ke-stazeni/dokumentyhttp://www.gy.svitavy.cz/kabinety/kabinet- chemie/ke-stazeni/dokumenty ●Gymnázium Brno-Řečkovice: http://www.gyrec.cz/content/charakteristika-predmetu-che, http://chemie.gyrec.cz/ http://www.gyrec.cz/content/charakteristika-predmetu-che http://chemie.gyrec.cz/ ●Gymnázium Ledeč nad Sázavou: http://www.gvi.cz/index.php?o=1000279 http://www.gvi.cz/index.php?o=1000279 ●Gymnázium Benešov: https://sites.google.com/a/gbn.cz/chemie/materialy-ke-stazeni https://sites.google.com/a/gbn.cz/chemie/materialy-ke-stazeni ●Podještědské gymnázium: http://www.pglbc.cz/files/chemie/menu.htmlhttp://www.pglbc.cz/files/chemie/menu.html 16

17 Weby základních škol a jejich učitelů ●Xantina: http://xantina.hyperlink.cz/http://xantina.hyperlink.cz/ ●Chemie ZŠ by Lucky: http://www.chemie.wz.czhttp://www.chemie.wz.cz ●ZŠ Petroldová: http://pertoldova.webzdarma.cz/http://pertoldova.webzdarma.cz/ ●Učebnice chemie pro 8. ročník ZŠ: http://www.zschemie.euweb.cz/ http://www.zschemie.euweb.cz/ ●ZŠ Rýnovice: http://www.zsrynovice.cz/http://www.zsrynovice.cz/ ●ZŠ Jaroše: http://vyuka.zsjarose.cz/http://vyuka.zsjarose.cz/ ●ZŠ Dobřichovice: http://www.zsdobrichovice.cz/http://www.zsdobrichovice.cz/ ●Chemie na ZŠ Komenského: http://www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/o bsah.html http://www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/o bsah.html ●Chemie ZŠ Třešť: http://chemie-trest.ic.czhttp://chemie-trest.ic.cz 17

18 Periodické tabulky ●http://www.tabulka.cz/http://www.tabulka.cz/ ●http://www.piskac.cz/Pavel/PT/ (http://www.tabulka.cz/PTable.zip)http://www.piskac.cz/Pavel/PT/http://www.tabulka.cz/PTable.zip ●http://chemie.gfxs.cz/index.php?pg=tabulkahttp://chemie.gfxs.cz/index.php?pg=tabulka ●http://periodicka-tabulka-prvku.yin.cz/http://periodicka-tabulka-prvku.yin.cz/ ●http://www.prvky.com/ (http://www.prvky.com/pdf/periodicka-tabulka.pdf, http://www.prvky.com/pdf/slepa-periodicka-tabulka.pdf)http://www.prvky.com/http://www.prvky.com/pdf/periodicka-tabulka.pdf http://www.prvky.com/pdf/slepa-periodicka-tabulka.pdf ●http://www.chemie.wz.cz/psp/psp.htm (http://www.chemie.wz.cz/testy/psp-table.pdf)http://www.chemie.wz.cz/psp/psp.htmhttp://www.chemie.wz.cz/testy/psp-table.pdf ●http://home.tiscali.cz/~cz382002/http://home.tiscali.cz/~cz382002/ ●http://kle.cz/tabulka/ (tabulka pro Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.kle.tabulka, Google Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/periodic- table/lbepmdjjdieakmhjfhklfddojkfnnhjf?hl=cs)http://kle.cz/tabulka/ https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.kle.tabulka https://chrome.google.com/webstore/detail/periodic- table/lbepmdjjdieakmhjfhklfddojkfnnhjf?hl=cs ●http://periodic.sweb.cz/tabulka.htm (http://periodic.sweb.cz/periodickatabulka.zip)http://periodic.sweb.cz/tabulka.htmhttp://periodic.sweb.cz/periodickatabulka.zip ●http://www.ptable.com/ (orbitaly: http://www.ptable.com/#Orbital)http://www.ptable.com/http://www.ptable.com/#Orbital ●http://krejcio.wz.cz/tabulka1.htmhttp://krejcio.wz.cz/tabulka1.htm ●http://galerie2.sweb.cz/prvky.htmhttp://galerie2.sweb.cz/prvky.htm ●http://www.pglbc.cz/files/chemie/tabulka.htmlhttp://www.pglbc.cz/files/chemie/tabulka.html Zapamatování prvků ●http://www.webchemie.cz/pomucky_mnemo.htmlhttp://www.webchemie.cz/pomucky_mnemo.html ●http://zdenek13.unas.cz/in/text/perioda.htmhttp://zdenek13.unas.cz/in/text/perioda.htm 18

19 Periodické tabulky – anglické zdroje ●http://www.webelements.com/http://www.webelements.com/ ●http://www.periodicvideos.com/http://www.periodicvideos.com/ ●http://www.rsc.org/periodic-table/ (flash verze http://www.rsc.org/chemsoc/visualelements/pages/pertable_fl a.htm)http://www.rsc.org/periodic-table/http://www.rsc.org/chemsoc/visualelements/pages/pertable_fl a.htm ●http://www.chemicool.com/http://www.chemicool.com/ ●http://www.periodictable.com/http://www.periodictable.com/ ●http://pse.merck.de/merck.php?lang=EN (český popis: http://www.merckmillipore.cz/periodicka-tabulka- prvk%C5%AF/c_v.Gb.s1LjHEAAAEWTeYfVhTo)http://pse.merck.de/merck.php?lang=EN http://www.merckmillipore.cz/periodicka-tabulka- prvk%C5%AF/c_v.Gb.s1LjHEAAAEWTeYfVhTo ●http://periodic.lanl.gov/24.shtmlhttp://periodic.lanl.gov/24.shtml ●http://www.neubert.net/PSETable.htmlhttp://www.neubert.net/PSETable.html ●Element song http://www.youtube.com/watch?v=GFIvXVMbII0http://www.youtube.com/watch?v=GFIvXVMbII0 Periodické tabulky – testy ●http://www.testpark.cz/testy/chemie/periodicka-soustava-prvku-psp- 503http://www.testpark.cz/testy/chemie/periodicka-soustava-prvku-psp- 503 ●http://www.testpark.cz/testy/chemie/psp-511http://www.testpark.cz/testy/chemie/psp-511 19

20 Testy a procvičování ●http://www.studiumchemie.cz/editor.phphttp://www.studiumchemie.cz/editor.php ●http://testy.nanic.cz/testy/chemie/http://testy.nanic.cz/testy/chemie/ ●http://www.testpark.cz/testy/chemie/http://www.testpark.cz/testy/chemie/ ●http://www.pglbc.cz/files/chemie/test_menu.html?cislo=onhttp://www.pglbc.cz/files/chemie/test_menu.html?cislo=on ●názvosloví anorganických sloučenin: ●http://anorganika.gfxs.cz/index.php?id=0http://anorganika.gfxs.cz/index.php?id=0 ●http://www.chemie.didaktis.net/test_creator.phphttp://www.chemie.didaktis.net/test_creator.php ●http://www.mojeskola.cz/Vyuka/Php/Learning/Chemie/vyber _testu2.phphttp://www.mojeskola.cz/Vyuka/Php/Learning/Chemie/vyber _testu2.php ●http://www.testpark.cz/testy/chemie/chemicke-vzorce-504 a http://www.testpark.cz/testy/chemie/nazvoslovi-509http://www.testpark.cz/testy/chemie/chemicke-vzorce-504 http://www.testpark.cz/testy/chemie/nazvoslovi-509 ●chemické výpočty: ●http://www.mojeskola.cz/Vyuka/Php/Vypocty.phphttp://www.mojeskola.cz/Vyuka/Php/Vypocty.php ●http://chemicke-vypocty.cz/http://chemicke-vypocty.cz/ ●http://vypocty.webchemie.cz/http://vypocty.webchemie.cz/ 20

21 Diskusní fóra ●Studiumchemie.cz: http://www.studiumchemie.cz/odpovedna.php http://www.studiumchemie.cz/odpovedna.php ●RVP.cz: http://diskuze.rvp.cz/search.php?keywords=chemie &go.x=-833&go.y=-48&rvpSearchScope=module http://diskuze.rvp.cz/search.php?keywords=chemie &go.x=-833&go.y=-48&rvpSearchScope=module ●Infovek.sk: http://www.infovek.sk/forum/viewforum.php?f=18 http://www.infovek.sk/forum/viewforum.php?f=18 ●Chemical forums: http://www.chemicalforums.com/index.php?board =24.0 http://www.chemicalforums.com/index.php?board =24.0 ●E-ChemBook: http://www.e- chembook.eu/cz/forum/3http://www.e- chembook.eu/cz/forum/3 ●již ukončené diskusní fórum Sdružení didaktiků chemie: http://pdf.uhk.cz/kch_old/sdruzeni/diskusnf.html http://pdf.uhk.cz/kch_old/sdruzeni/diskusnf.html 21

22 Seznamy odkazů ●http://abcdimenze.wz.cz/linky/odkazy05.htmlhttp://abcdimenze.wz.cz/linky/odkazy05.html ●(http://www.scitech.cz/stlinky.htm)http://www.scitech.cz/stlinky.htm ●http://canov.jergym.cz/vyhledav/chemici.htmlhttp://canov.jergym.cz/vyhledav/chemici.html ●http://www.zsrynovice.cz/old/chemie/uvod/zajmav_odkazy.h tmlhttp://www.zsrynovice.cz/old/chemie/uvod/zajmav_odkazy.h tml ●http://www.kralupy.cz/dg/www2/stranky/chemie/odkazy.htmhttp://www.kralupy.cz/dg/www2/stranky/chemie/odkazy.htm ●http://www.gymnaziumtu.cz/chemicke-odkazyhttp://www.gymnaziumtu.cz/chemicke-odkazy ●http://krejcio.wz.cz/odkazy.htmhttp://krejcio.wz.cz/odkazy.htm ●https://sites.google.com/a/gbn.cz/chemie/chemicke-odkazyhttps://sites.google.com/a/gbn.cz/chemie/chemicke-odkazy ●http://www.prvky.com/weby.htmlhttp://www.prvky.com/weby.html ●http://www.veskole.cz/dumy/vyhledavani/fs=%7Cas=%7Cip=2 9%7Citz=94%7Ckz=126,127%7Cp=http://www.veskole.cz/dumy/vyhledavani/fs=%7Cas=%7Cip=2 9%7Citz=94%7Ckz=126,127%7Cp= ●http://chemistrynetwork.pixel-online.org/TRS_index.phphttp://chemistrynetwork.pixel-online.org/TRS_index.php ●http://www.dmoz.org/Science/Chemistry/Education/http://www.dmoz.org/Science/Chemistry/Education/ ●http://tccc.iesl.forth.gr/chemistry/scied_chem.htmlhttp://tccc.iesl.forth.gr/chemistry/scied_chem.html 22

23 Databáze, uložiště DUM ●Podpora výuky fyziky a chemie formou prezentace: http://www.prezentace- fyzika-chemie.wz.cz/http://www.prezentace- fyzika-chemie.wz.cz/ ●DUMy RVP: http://dum.rvp.cz/index.htmlhttp://dum.rvp.cz/index.html ●Veškole: http://www.veskole.cz/ (sekce chemie: http://www.veskole.cz/dumy/vyhledavani/fs=|as=|ip=29|itz=|kz=126,127|p= )http://www.veskole.cz/ http://www.veskole.cz/dumy/vyhledavani/fs=|as=|ip=29|itz=|kz=126,127|p= ●DUMY.cz http://dumy.cz/vyhledavani?fraze=chemie&x=0&y=0http://dumy.cz/vyhledavani?fraze=chemie&x=0&y=0 Dumy škol: ●http://www.gymta.cz/_dum/ch/main1.htmlhttp://www.gymta.cz/_dum/ch/main1.html ●http://www.ssvos.cz/dumyssvos/3.-sada-chemie.htmlhttp://www.ssvos.cz/dumyssvos/3.-sada-chemie.html ●http://skola.szsdecin.cz/dumy-chemie-m658http://skola.szsdecin.cz/dumy-chemie-m658 ●http://www.spssol.cz/DUMy/Chemie/2.sada/http://www.spssol.cz/DUMy/Chemie/2.sada/ ●http://dumy.gymnachod.cz/predmet/chemie/Chemie/Chemie---sada-13/http://dumy.gymnachod.cz/predmet/chemie/Chemie/Chemie---sada-13/ ●http://www.gymsusice.cz/projekty/eu_penize_ss/dumy_ke_stazeni.htmlhttp://www.gymsusice.cz/projekty/eu_penize_ss/dumy_ke_stazeni.html ●http://www.komenskeho.cz/vypracovane-dumy - sekce Chemiehttp://www.komenskeho.cz/vypracovane-dumy ●http://www.oblacna.cz/225-DUM.htmlhttp://www.oblacna.cz/225-DUM.html ●http://www.oapion.cz/dum/dumy.htmlhttp://www.oapion.cz/dum/dumy.html ●http://mis.3zslouny.cz/chemie.phphttp://mis.3zslouny.cz/chemie.php ●http://zsms.streliceubrna.cz/moodle/course/category.php?id=12http://zsms.streliceubrna.cz/moodle/course/category.php?id=12 ●… a mnoho dalších 23

24 Děkuji Vám za pozornost! 24

25 Literatura 1.BÍLEK, M. ICT ve výuce chemie: studijní materiály pro realizaci volitelného modulu P v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. ISBN 80-7041-631-9. 2.http://www.sciencegeek.net/Chemistry/chemware/chemware.shtmlhttp://www.sciencegeek.net/Chemistry/chemware/chemware.shtml 3.http://www.gunda.hu/dprogs/http://www.gunda.hu/dprogs/ 4.HLAVENKA, J. Výkladový slovník výpočetní techniky a komunikaci: 5500 pojmů z oblasti výpočetní techniky: přes 7000 křížových vazeb: výklad anglických a českých odborných pojmů. 3. vyd. Praha: Computer Press, 1997. ISBN 80-7226-023-5. 5.BÍLEK, M. ICT ve výuce chemie: studijní materiály pro realizaci volitelného modulu P v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. ISBN 80-7041-631-9. 6.LEPIL, O. Teorie a praxe tvorby výukových materiálů [online]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. [cit. 2013-07-30]. ISBN 978-80-244- 2489-7. Dostupné z: http://zvyp.upol.cz/publikace/lepil.pdfhttp://zvyp.upol.cz/publikace/lepil.pdf 7.DOSTÁL, J. Výukový software a počítačové hry - nástroje moderního vzdělávání. Časopis pro technickou a informační výchovu. 2009, roč. 1, č. 1, s. 23–28. ISSN 1803-537X. 25

26 Literatura 8.MAZÁK, E. Počítačové výukové programy a metodika jejich tvorby. Praha: Ústav školských informací při ministerstvu školství ČSR, 1988. 9.http://pachner.inshop.cz/inshop/chemie/http://pachner.inshop.cz/inshop/chemie/ 10.http://zebrasystems.eu/e-learning-multimedia/http://zebrasystems.eu/e-learning-multimedia/ 11.http://shop.backup-store.cz/chemie1.html?___store=czhttp://shop.backup-store.cz/chemie1.html?___store=cz 12.http://shop.backup-store.cz/chemie1-1.htmlhttp://shop.backup-store.cz/chemie1-1.html 13.http://www.terasoft.cz/index2.htmhttp://www.terasoft.cz/index2.htm 14.http://www.jazykovyobchod.cz/product.asp?id=522http://www.jazykovyobchod.cz/product.asp?id=522 15.http://www.jazykovyobchod.cz/product.asp?id=523http://www.jazykovyobchod.cz/product.asp?id=523 16.http://eshop.flexilearn.cz/Kategorie/iuc-druhy-stupen-cap-chemiehttp://eshop.flexilearn.cz/Kategorie/iuc-druhy-stupen-cap-chemie 17.http://moderniucitel.pilsedu.cz/index.php/ke-staeni/materialy-k- samostudiu/209-iihttp://moderniucitel.pilsedu.cz/index.php/ke-staeni/materialy-k- samostudiu/209-ii 18.http://www.avmedia.cz/smart-produkty/smart-notebook- software.htmlhttp://www.avmedia.cz/smart-produkty/smart-notebook- software.html 26


Stáhnout ppt "CHEMICKÉ EDITORY Mgr. Veronika Švandová, Ph.D. 1 Kamenice 5 Ústav chemie"

Podobné prezentace


Reklamy Google