Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slide 0 Organizace. slide 1 Makroekonomie II Miroslav Hloušek Katedra ekonomie Kancelář č. 606 Konzultační hodiny: pondělí: 14.30 - 16.00

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slide 0 Organizace. slide 1 Makroekonomie II Miroslav Hloušek Katedra ekonomie Kancelář č. 606 Konzultační hodiny: pondělí: 14.30 - 16.00"— Transkript prezentace:

1 slide 0 Organizace

2 slide 1 Makroekonomie II Miroslav Hloušek Katedra ekonomie Kancelář č. 606 Konzultační hodiny: pondělí: 14.30 - 16.00 E-mail: hlousek@econ.muni.cz

3 slide 2 Literatura Základní: MANKIW, G. (2010): Macroeconomics. 7th edition. Worth Publishers. (může být novější i starší vydání) Doporučená: HOLMAN, R. (2010): Makroekonomie – středně pokročilý kurz. 2 vydání. C. H. Beck Praha. Přednášky, cvičení, testbank, státnicové otázky podle Mankiwa

4 slide 3 Zkouška  Písemný test a/b/c/d (1 otázka správně)  50 otázek, 60 minut  Hodnocení: správná odpověď: 1 bod; špatná odpověď nebo žádná odpověď: 0 bodů  Hodnocení: A: 50 - 46 bodů; B: 45 – 43 bodů; C: 42 – 40 bodů; D: 39 – 37 bodů; E: 36 – 34 bodů; F: 33 bodů a méně

5 slide 4 Cvičení z makroekonomie  Paralelně vyučovaný předmět  Určitě se hodí, ale není nutné pro absolvování zkoušky  Oproti mikroekonomii je tady více teorie, posouvání křivek, málo počítacích příkladů  Mankiwova knížka:  „Too much discussion, not enough equations“

6 slide 5 Úvod

7 slide 6 Problémy, které makroekonomie řeší  Důležité otázky:  Proč je spousta lidí nezaměstnaných, i když je ekonomika v expanzi?  Co způsobuje recese? Může s tím vláda něco udělat? A měla by?  Co znamená, když má vláda rozpočtový deficit? Jak to ovlivní ekonomiku?  Proč je tolik zemí chudých? Jaká politika jim může pomoci dostat se z chudoby?  Proč centrální banka intervenuje na kurz koruny?

8 slide 7 Reálný HDP na hlavu v U.S. (stálé ceny roku 2000) SR: Velká Deprese SR: 2. Světová válka SR: První ropný šok SR: Druhý ropný šok SR: Září 2001 LR: dlouhodobý rostoucí trend…

9 slide 8 CHAPTER 1 The Science of Macroeconomics Míra inflace v U.S. (% za rok)

10 slide 9 CHAPTER 1 The Science of Macroeconomics Míra nezaměstnanosti v U.S. (% pracovní síly)

11 slide 10 Proč studovat makroekonomii? 1. Makroekonomika ovlivňuje společenský blahobyt. % pracovní síly Počet zločinů na 100.000 obyvatel USA: Nezaměstnanost a kriminalita Nezaměstnaní (levá osa) Majetková kriminalita (pravá osa)

12 slide 11 Proč studovat makroekonomii? 2. Makroekonomika ovlivňuje individuální blahobyt. %změna oproti stavu před 12m % změna oproti stavu před 12 m. Pokud roste nezaměstnanost, růst mezd obvykle zpomaluje.

13 slide 12 Proč studovat makroekonomii? Nezaměstnanost a inflace v USA ve volebním roce rok míra U míra inflace vítěz voleb 19767.7%5.8%Carter (D) 19807.1%13.5%Reagan (R) 19847.5%4.3%Reagan (R) 19885.5%4.1%Bush I (R) 19927.5%3.0%Clinton (D) 19965.4%3.3%Clinton (D) 20004.0%3.4%Bush II (R) 20045.5%3.3%Bush II (R) 3. Makroekonomika ovlivňuje politiku.

14 slide 13 Ekonomické modely …jsou zjednodušenou verzí mnohem složitější reality  nepodstatné detaily jsou opomenuty …jsou využívány k  zachycení vztahů mezi jednotlivými veličinami  vysvětlení makroekonomického vývoje  formulaci makroekonomických politik

15 slide 14 Příklad modelu: Nabídka a poptávka po nových autech  Ukazuje, jak různé události ovlivní cenu a množství aut  Předpokládáme, že trh je konkurenční: nakupující a prodávající neovlivní tržní cenu  Proměnné: Q d = množství aut, které nakupující poptávají Q s =množství aut, které výrobci nabízejí P = cena nového auta Y = agregátní důchod P s = cena oceli (výrobní vstup)

16 slide 15 Trh aut: Rovnováha Q Množství atu P Cena auta S D Rovnovážná cena Rovnovážné množství Poptávka: Q d = D ( P,Y ) Nabídka: Q s = S ( P, P s )

17 slide 16 Endogenní a exogenní proměnné  Hodnoty endogenních proměnných jsou určeny v rámci modelu.  Hodnoty exogenních proměnných jsou určeny mimo model: v modelu jsou jejich hodnoty brány jako dané.  V model nabídky a poptávka po autech endogenní: P, Q d, Q s exogenní: Y, P s

18 slide 17 Množství modelů….  Žádný model nemůže postihnout veškeré vztahy, které nás zajímají.  George. E. P. Box: „All models are wrong but some are useful.“  Např: náš model nabídky a poptávky na trhu aut…  může vysvětlit, jak pokles agregátního důchodu ovlivní cenu a množství aut.  nemůže vysvětlit, proč agregátní důchod poklesl.

19 slide 18 Množství modelů…  Při studiu mnoha různých problémů (např. nezaměstnanost, inflace, dlouhodobý růst) používáme mnoho různých modelů.  Pro každý nový model je zásadní si uvědomit:  jaké jsou jeho předpoklady  které veličiny jsou endogenní a které exogenní  které otázky může vysvětlit a které nikoliv

20 slide 19 Ceny: pružné x nepružné  Čistící se trhy: Předpoklad, že ceny jsou pružné čímž hladce vyrovnávají poptávku s nabídkou.  V krátkém období je mnoho cen nepružných – přizpůsobují se pouze velmi pomalu změnám v nabídce a poptávce. Například:  Pracovní smlouvy (mzdové výměry) stanovují pevně nominální mzdu na dlouho dopředu  Vydavatelé mění ceny novin a časopisů pouze zřídka

21 slide 20 Ceny: pružné x nepružné  Chování ekonomiky částečně závisí na tom, zda jsou ceny pružné nebo nepružné:  Pokud jsou ceny nepružné, potom se poptávka nemusí vždy rovnat nabídce. Tím lze vysvětlit:  nezaměstnanost (převis nabídky práce)  proč se vždy nemusí prodat vše, co se vyrobí  Dlouhé období: pružné ceny, čistící se trhy

22 slide 21 Dlouhé (LR) a krátké (SR) období USA: Reálný HDP na hlavu (stálé ceny roku 2000) SR: Velká Deprese SR: 2. Světová válka SR: První ropný šok SR: Druhý ropný šok SR: Září 2001 LR: dlouhodobý rostoucí trend…

23 slide 22 Přehled témat  Úvod, makroekonomická data (Přednáška 1)  Klasická teorie (Přednášky 2-5) Fungování ekonomiky v dlouhém období (pružné ceny)  Teorie růstu (Přednášky 6-7) Ekonomická úroveň a tempo jejího růstu ve velmi dlouhém období  Teorie hospodářských cyklů (Přednášky 8-10) Fungování ekonomiky v krátkém období (nepružné ceny)  Makroekonomická politika (Přednáška 11) Jak mohou vláda a centrální banka ovlivnit makroekonomický vývoj  Mikroekonomické základy – Spotřeba (Přednáška 12)

24 Shrnutí  Makroekonomie se snaží vysvětlit chování ekonomiky jako celku  Makroekonomové používají různé modely k vysvětlení různých makroekonomických jevů  Modely s pružnými cenami vysvětlují chování ekonomiky v dlouhém období; modely s nepružnými cenami vysvětlují chování ekonomiky v období krátkém. slide 23

25 Literatura Mankiw (2010): Chapter 1: The Science of Macroeconomics. Holman (2010): Kapitola 1: Ekonomická rovnováha. Powerpoint Slides: Mankiw’s Macroeconomics 6th edition. Worth Publishers. (autor: R. Cronovich) slide 24


Stáhnout ppt "Slide 0 Organizace. slide 1 Makroekonomie II Miroslav Hloušek Katedra ekonomie Kancelář č. 606 Konzultační hodiny: pondělí: 14.30 - 16.00"

Podobné prezentace


Reklamy Google