Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Občanská sdružení ve sportu s důrazem na strukturu, úkoly a financování ČSTV Pavel Kořan.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Občanská sdružení ve sportu s důrazem na strukturu, úkoly a financování ČSTV Pavel Kořan."— Transkript prezentace:

1 Občanská sdružení ve sportu s důrazem na strukturu, úkoly a financování ČSTV Pavel Kořan

2 Osnova: 1. Opakování: Definice sportu Definice sportu Základní struktura sportu v politickém systému Základní struktura sportu v politickém systému Funkce a úkoly státu Funkce a úkoly státu Úloha samosprávy Úloha samosprávy 2. Občanská sdružení ve sportu – nestátní neziskové organizace (NNO) ČSTV Český olympijský výbor Ostatní 3. Finanční zdroje Finanční toky Finanční toky Klíče pro dělení finančních prostředků Klíče pro dělení finančních prostředků 4. Diskuse, problémy k řešení

3 Co je sport? VVVVšechny formy tělesné činnosti, které prostřednictvím organizované i neorganizované účasti si kladou cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní.

4 Obecné funkce sportu  Zákon o podpoře sportu č. 115/2001 Sb.  Sport je veřejně prospěšná činnost  Funkce: zdravotní, preventivní, kompenzační, využívání volného času, psychosociální, socializační, začleňování menšin do společnosti, rozvoj společenských vztahů

5 Struktura sportu v politickém systému (princip partnerství) SPORT PARLAMENT STÁT SAMOSPRÁVA obce kraje OBČANSKÁ SDRUŽENÍ (NNO)

6 Poslanecká sněmovna  Zákony  Výbory:  Rozpočtový  Školství, věda, mládež, sport: Podvýbor pro sport a TV Podvýbor pro sport a TV

7 VLÁDA Zákon č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo financí Ministerstvo vnitra Ministerstvo obrany Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu ostaní

8 MŠMT  Koncepce státní politiky  Finanční podpora ze státního rozpočtu  Podmínky pro státní sportovní reprezentaci, přípravu talentů (ST, SG, SCM), sport pro všechny (SPV), sport zdravotně postižených  Antidopingový program (ADV ČR)  Akreditace vzdělávacích zařízení  Koordinace resortních sportovních center (RSC)  Vlastní RSC Poradní orgány: Rada pro TVS, Komise, pracovní skupiny

9 Koncepce státní politiky ve sportu (dokumenty)  Zákon č. 115/2001 Sb. O podpoře sportu  Usnesení vlády č. 718/1999 k Zásadám komlexního zabezpeční státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů  Usnesení vlády č. 17/2000 k Národnímu programu rozvoje sportu pro všechny  Usnesení vlády č. 673/2003 ke Směrům státní politiky ve sportu na léta 2004-2006

10 SAMOSPRÁVA obce, kraje  Rozvoj sportu pro všechny, podpora přípravy talentované mládeže (ST, SG), podpora sportu zdravotně postižených občanů  Výstavba, rekonstrukce, údržba, provoz tělovýchovných a sportovních zařízení  Finanční podpora Poradní orgány: výbory, komise

11 OBČANSKÁ SDRUŽENÍ (střešní) Všesportovní kolegium Český svaz tělesné výchovy Česká obec sokolská Orel Česká asociace sportu pro všechny Asociace školních sportovních klubů OSTATNÍ Sdružení Sportovních svazů ČR Autoklub ČR Český olympijský výbor

12 Občanská sdružení (samostatné svazy) OSTATNÍ Český střelecký svaz Klub českých turistů Česká asociace skateboardingu ostatní, freesbee, Atd. Česká asociace snowboardingu Česká motocyklová federace

13 ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR (struktura členů)  Sportovní svazy zařazené do programu olympijských her (38)  Svazy uznávané MOV (golf, kuželky, OB..)  Organizace (MŠMT, MO, MV, ČSTV…)  SLOŽKY ČOV: Český klub olympioniků Česká olympijská akademie Česká olympijská akademie Český klub fair play Český klub fair play

14 ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR (volené a poradní orgány)  Plénum ČOV  Výkonný výbor, Revizní komise, Rozhodčí komise  Poradní orgány: Komise pro sport Ekonomická komise Legislativní komise Komise ODM Lékařská komise Komise pro SPV

15 ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR (úkoly)  Zajištění účasti Českého olympijského týmu na olympijských hrách  Podmínky pro přípravu olympioniků  Ideje olympismu, fair play  EYOF  Vlastní marketing, Česká olympijská a.s.  Kandidatura pořádání letních OH

16 ČESKÝ SVAZ TĚLESNÉ VÝCHOVY

17

18 ČSTV (poslání)  Dobrovolně sdružuje samostatné a nezávislé spolky se sídlem na území ČR, jejichž základním předmětem činnosti je provozování sportu, TV nebo turistiky (jak pro vlastní členy, tak neorganizovanou veřejnost)  Sdružuje a) TJ, SK jako spolky působící v lokálních místech v lokálních místech b) národní sportovní svazy s b) národní sportovní svazy s celostátní působností celostátní působností

19 ČSTV (úkoly)  Organizačně, ekonomicky, administrativně podporuje činnost sdružených členů, vnitřní servis a služby  Spolupráce s orgány státu a samosprávy, vyhledává přímou podporu a pomoc  Prosazuje a chrání společné zájmy a práva členů, obstarává právní pomoc, součinnost atp.  soustřeďuje veřejné, vlastní a další zdroje určené ke společnému financování členů, podle rozhodnutí VH zajišťuje jejich distribuci, kontrolu využívání  Udržuje partnerské vztahy s dalšími sportovními spolky v ČR  Spolupracuje s ČOV při vytváření podmínek pro přípravu a účast reprezentantů na OH, prosazování zásad olympismu  Spravuje vlastní a svěřený majetek  Spolupracuje se zahraničními organizacemi  Provozuje obchodní nebo podobnou činnost

20 ČSTV (základní struktura členů) tělovýchovné jednoty sportovní kluby (TJ,SK) ► počet TJ,SK: 9 231 ► počet fyzických osob v TJ,SK: 1 504 289 1 598 009 (svazy ) 1 598 009 (svazy ) sportovní svazy ● řádné členství ►počet svazů: 72 ● přidružené členství ►počet svazů: 19

21 zdroj: 1990-1998: archiv ČSTV; 1999-2005: Ročenka ČSTV Vývoj členské základny ČSTV po linii SK a TJ Zdroj: 1990-1998: archiv ČSTV, 1999-2005 Ročenka ČSTV

22 Struktura členské základny ČSTV ke 31.12.2006 podle věkových kategorií a pohlaví

23 Svazy sdružené v ČSTV - statut řádný člen 1. Akrobatický rock and roll 2. Americký fotbal 3. Atletika 4. Badminton 5. Baseball 6. Basketbal 7. Billiard 8. Boby a skeleton 9. Bojová umění 10. Box 11. Curling 12. Cyklistika 13. Extrémní sporty 14. Florbal 15. Fotbal 16. Golf 17. Házená 18. Hokejbal 19. Horolezectví 20. Jachting 21. Jezdectví 22. Jóga 23. Judo 24. Kanoistika 25. Kolečkové brusle 26. Korfbal 27. Krasobruslení 28. Kulturistika 29. Kuše 30. Kuželky 31. Lakros 32. Lední hokej 33. Lukostřelba 34. Lyžování 35. Metaná 36. Minigolf 37. Moderní gymnastika 38. Moderní pětiboj 39. Muay Thai 40. Národní házená 41. Nohejbal 42. Orientační běh 43. Pétanque 44. Plavání 45. Pozemní hokej 46. Psí spřežení 47. Radiový orientační běh 48. Rekreační sport 49. Rugby 50. Rychlobruslen í 51. Saně 52. Silový trojboj 53. Skiboby 54. Softbal 55. Sportovní gymnastika 56. Squash 57. Stolní tenis 58. Šachy 59. Šerm 60. Taekwon-do ITF 61. Tenis 62. Triatlon 63. Universitní sport 64. Veslování 65. Vodní lyžování 66. Vodní motorismus 67. Vodní pólo 68. Volejbal 69. Vzpírání 70. Zápas 71. Zdravotně postižení 72. Horská služba

24 Svazy sdružené v ČSTV - statut přidružený člen 1. Bowls 2. Bridž 3. Foosball 4. GO 5. Cheerleaders 6. Koloběh 7. Mariáš 8. Paintball 9. Přetahování lanem 10. Racketlon 11. Rybářství 12. Stolní hokej 13. Šipky 14. Ricochet

25 Pořadí sportovních svazů ČSTV dle velikosti členské základny – 10 největších 1. Fotbal 474 823 2. Rekreační sport 117 425 3. Tenis 60 889 4. Lední hokej 56 400 5. Volejbal 50 983 6. Bojová umění 40 549 7. Florbal 35 189 8. Atletika 32 696 9. Basketbal 32 132 10. Lyžování 31 901

26 Pět svazů s největším absolutním nárůstem ČZ mezi roky 2000 a 2005 Svaz200020012002200320042005 Nárůs t 2000/ 2005 % nárůs t Fotbal 397 904 431 444 455 339 478 205 495 869 474 823 76 919 19,3 Florbal 8 316 19 422 23 002 27 682 32 568 35 189 26 873 323,1 Rekreační sport 99 406 25 542 23 954 24 928 25 181 117 425 18 019 18,1 Šachy 11 896 20 348 22 157 23 271 24 604 26 466 14 570 122,5 Jezdectví 10 473 23 236 25 244 26 778 29 400 24 874 14 401 137,5

27 Pět svazů s největším absolutním poklesem ČZ mezi roky 2000 a 2005 Pět svazů s největším absolutním poklesem ČZ mezi roky 2000 a 2005 Svaz200020012002200320042005 Pokles 2000/ 2005 % pokle s Moderní gymnastika 5 477 5 289 5 271 4 968 4 920 4 657 -820-15 Judo 10 585 10 597 10 845 10 437 9 903 10 126 -459-4 Zápas 2 557 2 507 2 580 2 386 2 409 2 259 -298-12 Sportovní gymnastika 7 512 7 566 7 525 7 758 7 345 7 241 -271-4 Rychlobrusle ní 645668633576522398-247-38

28 Pět svazů s největším absolutním nárůstem ČZ mládeže mezi roky 2000 a 2005 Svaz200020012002200320042005 Nárůst 2000/ 2005 % nárůs t Florbal 4 515 6 353 11 761 14 010 15 973 16 520 12 005 265,9 Fotbal 136 836 142 751 147 713 152 151 154 060 144 539 7 703 5,6 Hokejbal 3 844 4 149 4 709 5 150 6695 8 479 4 635 120,6 Šachy 3 186 3 331 5 911 5 819 5 464 6 855 3 669 115,2 Jezdectví 4 144 4 306 7 704 7 523 7 511 7 577 3 433 82,8

29 Pět svazů s největším absolutním poklesem ČZ mládeže mezi roky 2000 a 2005 Pět svazů s největším absolutním poklesem ČZ mládeže mezi roky 2000 a 2005 Svaz200020012002200320042005 Nárůst 2000/ 2005 % nárůs t Rekreač ní sport 28 555 28 756 27 725 28 423 27 239 26 363 -2 192 -7,7 Volejbal 17 250 18 126 16 898 17 359 16 689 15 199 -2 051 -11,9 Lední hokej 23 708 24 964 24 513 24 488 24 781 22 305 -1 403 -5,9 Stolní tenis 7 468 7 397 7 261 7 100 6 943 6 388 -1 080 -14,5 Judo 7 229 7 100 6 995 6 678 6 220 6 399 -830-11,5

30 ČSTV (vertikální struktura, orgány)  centrum ● valná hromada ● výkonný výbor, revizní komise, smírčí komise ● poradní orgány  Krajská sdružení ČSTV ● valná hromada ● rada, revizní komise ● poradní orgány  Regionální (okresní) sdružení ČSTV ● valná hromada ● výkonný výbor, revizní komise ● poradní orgány  TJ, SK ● členská schůze ● výkonný výbor, revizní komise ● poradní orgány

31 Č S T V (struktura) valná hromada výkonný výbor SPORTOVNÍ SVAZY Krajské sdružení Regionální sdružení TJ, SK

32 ČSTV (valná hromada) Sbor zástupců TJ,SK ►delegáti s hlasem rozhodujícím ● PTU 10 ● regionální sdružení 77 Sbor zástupců svazů ► delegáti s hlasem rozhodujícím 72

33 ČSTV (výkonný výbor) předseda místopředseda místopředseda místopředseda místopředseda volený sborem zástupců volený sborem zástupců svazů TJ,SK svazů TJ,SK 8 volených zástupců 8 volených zástupců 8 volených zástupců 8 volených zástupců svazů TJ,SK svazů TJ,SK (volební skupiny) (volební skupiny) (volební skupiny) (volební skupiny)

34 Volební skupiny sboru zástupců svazů 1fotbal 495 869 2 ČAUS, ČUZPS, ČSRS, joga, HS 152 499 3 atletika, cyklistika, sp.gymnastika, md.Gymnastika, plavání, vodní pólo, rock&rol 95 009 95 009 4 volejbal, basketbal, házená, pozemní hokej, americký fotbal 115 998 5 Badminton,squash, stolní tenis, šerm, tenis 97 775

35 Volební skupiny sboru zástupců svazů 6 Box, ČUBU, judo, kulturistika, Muay thai, silový trojboj, taekwon do ITF, vzpírání, zápas 79 055 7 Baseball, billiard, florbal, hokejbal, kolečkové brusle, korfbal, kuželky, minigolf, národní házená, nohejbal, rugby, softbal, šachy 136 810

36 Volební skupiny sboru zástupců svazů 8 Boby, curling, krasobruslení, lední hokej, lyžování, metaná, psí spřežení, rychlobruslení, saně, skiboby 98 729 9 Extrémní sporty, golf, horolezectví, jachting, jezdectví, kanoistika, kuše, lakros, lukostřelba, moderní pětiboj, OB, pétanque, ROB, triatlon, veslování, vodní lyžování, vodní motorismus 96 721

37 ČSTV (kompetence valné hromady)  Zpráva o činnost VV, RK  Výsledky hospodaření  Program činnosti  Kritéria pro dělení vlastních zdrojů  Rozpočet společných výdajů ČSTV  Rozpočet VV  Prodej majetku  Stanovy  Zánik ČSTV

38 ČSTV (kompetence valné hromady – jednání sborů)  Klíče pro dělení vlastních zdrojů  Klíč pro dělení státního příspěvku na provoz a údržbu TVZ  Přijímání nových svazů za členy ČSTV

39 ČSTV (kompetence VV)  Přijímá rozhodnutí, sjednává práva a závazky jménem ČSTV podle usnesení VH  Vykonává funkci VH obchodních společností  Vykonává práva akcionáře v obchodních společnostech  Zřizuje poradní orgány (rady)  Uděluje licence regionálním sdružením  Složení a rozsah sekretariátu

40 Podmínky členství v ČSTV (sportovní svazy)  rozvoj základních pohybových schopností, dovedností, kritériem tělesný výkon  v ČR jediný, jednotná pravidla, řízení  zajišťuje sportovní reprezentaci ČR  člen příslušné MSF  pořádá mistrovské soutěže  pravidla pro boj s dopingem  35 SK, 500 členů, 7 krajů proces přijímání, práva, povinnosti

41 Právní forma vzniku a činnosti sportovních organizací  OBČANSKÁ SDRUŽENÍ zákon č. 83/1990 o sdružování občanů  OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

42 Občanské sdružení (podmínky vzniku)  3 členové  Stanovy registrované MV ČR  Název, sídlo, poslání, cíle, orgány, práva a povinnosti členů, majetek, hospodaření, zánik  Bankovní účet  Vystupuje a jedná svým jménem  Odpovídá za dodržování zákonů (daně…)

43 Další sdružování občanských sdružení  Sportovní svaz  Regionální sdružení ČSTV

44 ODKAZY Informační zdroje  www. msmt.cz msmt.cz cstv.cz cstv.cz olympic.cz olympic.cz antidoping.cz antidoping.cz

45 PREVENCE DOPINGU (stát) Ministerstvo zdravotnictví Oddělení dopingové kontroly (při VFN) MŠMT Antidopingový výbor ČR ADV ČR kontrola Exekutiva, komisaři administrativa WADA harmonizace Spolupráce se svazy osvěta Školení materiály

46 PREVENCE DOPINGU (občanská sdružení) MOVWADA ČOV Antidopingový program Semináře (OH) Rozhodčí komise ČOV Řešení sporů Mezinárodní sportovní federace Národní sportovní svaz Vlastní program Disciplinární komise Postihy Krácení státních dotací

47 FINANCOVÁNÍ SPORTU zdroje ČSTV  Státní příspěvky: - Státní reprezentace 254 443 9000 - SCM 151 494 000 - STM 66 422 800 - ST 53 448 000 - Údržba, provoz TVZ 190 488 900 - Údržba, provoz SC 18 316 200 - Podpora zdravotně postižených 5 600 000 - Podpora univerzitního sportu 4 900 000 - Sport pro všechny 8 650 000 - Investice 155 400 000 - Investice reprezentace 42 000 000

48 FINANCOVÁNÍ SPORTU zdroje ČSTV  Státní příspěvek na sport pro všechny - Program ČSTV Sportuj s námi 5 900 000 - Miniškoly sportu ČSRS 2 200 000 - Národní házená 250 000 - Hokejbal proti drogám 200 000 - Výukové mapy ČSOB 100 000 Státní příspěvek dalším svazům Státní příspěvek dalším svazům

49 FINANCOVÁNÍ SPORTU zdroje ČSTV  Vlastní zdroje ČSTV: - Podíl na výtěžku SAZKA, a.s.679 830 000 - Dividendy a.s. 23 800 000 - splátka dlouhodobého úvěru, 2007 naposled = - 46 572 000 - splátka dlouhodobého úvěru, 2007 naposled = - 46 572 000

50 FINANCOVÁNÍ SPORTU bilance vlastních zdrojů ČSTV  Podíl komory TJ/SK 53,65 % = 352 511 600 Kč = 352 511 600 Kč  Podíl komory svazů 46,35 % = 304 546 400 Kč = 304 546 400 Kč

51 FINANCOVÁNÍ SPORTU rozpočet ČSTV SPOLEČNÉ VÝDAJE (38 995 tis Kč)  Příspěvky KS ČSTV21 725 tis Kč  Úrazové pojištění členů 14 000 tis Kč  Příspěvek přidruženým členům 200 tis  Poplatky, OSA a Intergram 1 870 tis  Příspěvek Všesportovní kolegium 400 tis  Příspěvek na zpravodaj TP 900 tis.

52 FINANCOVÁNÍ SPORTU rozpočet ČSTV ROZPOČET ÚTVARŮ ČSTV  28 881 tis. Kč - volené a poradní orgány - volené a poradní orgány - aparát ČSTV - aparát ČSTV

53 Klíč pro dělení vlastních zdrojů ve prospěch svazů  Základní příspěvek 20O tis.  50 % podle stavu členské základny  30 % podle počtu účastníků mistrovských soutěží  20 % podle ekonomické náročnosti

54 Klíč pro dělení vlastních zdrojů ve prospěch TJ, SK  Základní příspěvek 150 000 tis.  50 % podle členů TJ,SK  50 % podle součtu výše nákladů na energie a nájemné sportovních zařízení (položky Výkazu ČSTV č.20, 21, 22, 23, 27, nájemné položka č. 26) Pokud zjištěn rozpor, neoprávněně získané prostředky jsou odejmuty

55 SAZKA, a.s. rozdělení výtěžku akcionářům  ČSTV 67,98 %  ČOS 13,54 %(184 860 členů)  ČASPV 5,56 %(266 000)  AČR 4,00 %(83 194)  SSS ČR 3,56 %(281 332)  ČOV 2,00 %  ČSS 1,45 %(18 700)  ATJSK 1,02 %(25 000)  Orel 0,88 %(16 000)

56 Obchodní společnosti s majetkovým podílem ČSTV  Sazka, a.s. … 68%  SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s. … 51,1%  SA Harrachov, a.s. … 56,5%  SKI Pec, a.s. …54,7%  Nakladatelství Olympia, a.s. … 78%  VOŠ ČSTV, s.r.o  Sportovní areál Strahov, s.r.o  Lanovka Churáňov, s.r.o  SC Nymburk  SC Brandýs  PS Podolí

57 Struktura příjmů TJ/SK v roce 2006

58 Struktura příjmů TJ/SK dle krajů

59 Rozhodující nákladové položky  hlavní nákladovou položkou na úrovni TJ/SK jsou náklady na provoz a údržbu sportovních zařízení  tyto náklady se promítají i do svazové činnosti formou nájmů sportovišť a tím i nákladů na přípravu sportovců  historicky vlastnily sportovní zařízení spolky  perspektiva, zejména u nákladných zařízení je vlastnictví obcí a měst

60 Problémy k diskusi:  TVS na školách  Občanská sdružení  Státní sportovní reprezentace a příprava talentů  Rozvoj vědy a výzkumu  Podnikatelská činnost  Ekonomické podmínky

61 Školní TV  Úroveň vedení  Počet hodin, rozsah povinné TV, osnovy  Možnosti zdravotně oslabených  Finanční zajištění nepovinné TV, sportovní kroužky  Spolupráce školy a spolků (TJ, SK)  Stav TV zařízení  Ohodnocení pedagogických pracovníků

62 Občanská sdružení  Legislativní podmínky – daňové zákony  Stabilita zdrojů  Koncepce rozvoje sportu  Vlastnické otázky  Podpora účelné investiční činnosti, údržba a provoz TVZ  Mediální podpora sportu, propagace  Kvalita spolupráce s orgány státu a samosprávy  Vnitřní komunikace, spolupráce na bázi solidarity

63 Příprava sportovní reprezentace a talentované mládeže  Odpovědnost za přípravu  Systémy přípravy  Úroveň podpory  Síť článků  Zdravotní péče  Odborná kvalifikace a růst trenérů  Zajištění vědy, výzkumu, přenos poznatků, vědecký servis

64 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Občanská sdružení ve sportu s důrazem na strukturu, úkoly a financování ČSTV Pavel Kořan."

Podobné prezentace


Reklamy Google