Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Občanská sdružení ve sportu s důrazem na strukturu, úkoly a financování ČSTV Pavel Kořan.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Občanská sdružení ve sportu s důrazem na strukturu, úkoly a financování ČSTV Pavel Kořan."— Transkript prezentace:

1 Občanská sdružení ve sportu s důrazem na strukturu, úkoly a financování ČSTV
Pavel Kořan

2 Osnova: 1. Opakování: Definice sportu
Základní struktura sportu v politickém systému Funkce a úkoly státu Úloha samosprávy Občanská sdružení ve sportu – nestátní neziskové organizace (NNO) ČSTV Český olympijský výbor Ostatní Finanční zdroje Finanční toky Klíče pro dělení finančních prostředků Diskuse, problémy k řešení

3 Co je sport? Všechny formy tělesné činnosti, které prostřednictvím organizované i neorganizované účasti si kladou cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní.

4 Obecné funkce sportu Zákon o podpoře sportu č. 115/2001 Sb.
Sport je veřejně prospěšná činnost Funkce: zdravotní, preventivní, kompenzační, využívání volného času, psychosociální, socializační, začleňování menšin do společnosti, rozvoj společenských vztahů

5 Struktura sportu v politickém systému (princip partnerství)

6 Poslanecká sněmovna Zákony Výbory: Rozpočtový
Školství, věda, mládež, sport: Podvýbor pro sport a TV

7 VLÁDA Zákon č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo financí Ministerstvo vnitra Ministerstvo obrany Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu ostaní

8 MŠMT Koncepce státní politiky Finanční podpora ze státního rozpočtu
Podmínky pro státní sportovní reprezentaci, přípravu talentů (ST, SG, SCM), sport pro všechny (SPV), sport zdravotně postižených Antidopingový program (ADV ČR) Akreditace vzdělávacích zařízení Koordinace resortních sportovních center (RSC) Vlastní RSC Poradní orgány: Rada pro TVS, Komise, pracovní skupiny

9 Koncepce státní politiky ve sportu (dokumenty)
Zákon č. 115/2001 Sb. O podpoře sportu Usnesení vlády č. 718/1999 k Zásadám komlexního zabezpeční státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů Usnesení vlády č. 17/2000 k Národnímu programu rozvoje sportu pro všechny Usnesení vlády č. 673/2003 ke Směrům státní politiky ve sportu na léta

10 SAMOSPRÁVA obce, kraje Rozvoj sportu pro všechny, podpora přípravy talentované mládeže (ST, SG), podpora sportu zdravotně postižených občanů Výstavba, rekonstrukce, údržba, provoz tělovýchovných a sportovních zařízení Finanční podpora Poradní orgány: výbory, komise

11 OBČANSKÁ SDRUŽENÍ (střešní)

12 Občanská sdružení (samostatné svazy)

13 ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR (struktura členů)
Sportovní svazy zařazené do programu olympijských her (38) Svazy uznávané MOV (golf, kuželky, OB..) Organizace (MŠMT, MO, MV, ČSTV…) SLOŽKY ČOV: Český klub olympioniků Česká olympijská akademie Český klub fair play

14 ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR (volené a poradní orgány)
Plénum ČOV Výkonný výbor, Revizní komise, Rozhodčí komise Poradní orgány: Komise pro sport Ekonomická komise Legislativní komise Komise ODM Lékařská komise Komise pro SPV

15 ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR (úkoly)
Zajištění účasti Českého olympijského týmu na olympijských hrách Podmínky pro přípravu olympioniků Ideje olympismu, fair play EYOF Vlastní marketing, Česká olympijská a.s. Kandidatura pořádání letních OH

16 ČESKÝ SVAZ TĚLESNÉ VÝCHOVY

17 ČESKÝ SVAZ TĚLESNÉ VÝCHOVY

18 ČSTV (poslání) Dobrovolně sdružuje samostatné a nezávislé spolky se sídlem na území ČR, jejichž základním předmětem činnosti je provozování sportu, TV nebo turistiky (jak pro vlastní členy, tak neorganizovanou veřejnost) Sdružuje a) TJ, SK jako spolky působící v lokálních místech b) národní sportovní svazy s celostátní působností

19 ČSTV (úkoly) Organizačně, ekonomicky, administrativně podporuje činnost sdružených členů, vnitřní servis a služby Spolupráce s orgány státu a samosprávy, vyhledává přímou podporu a pomoc Prosazuje a chrání společné zájmy a práva členů, obstarává právní pomoc, součinnost atp. soustřeďuje veřejné, vlastní a další zdroje určené ke společnému financování členů, podle rozhodnutí VH zajišťuje jejich distribuci, kontrolu využívání Udržuje partnerské vztahy s dalšími sportovními spolky v ČR Spolupracuje s ČOV při vytváření podmínek pro přípravu a účast reprezentantů na OH, prosazování zásad olympismu Spravuje vlastní a svěřený majetek Spolupracuje se zahraničními organizacemi Provozuje obchodní nebo podobnou činnost

20 ČSTV (základní struktura členů)
tělovýchovné jednoty sportovní kluby (TJ,SK) ► počet TJ,SK: 9 231 ► počet fyzických osob v TJ,SK: (svazy) sportovní svazy ● řádné členství ►počet svazů: 72 ● přidružené členství ►počet svazů: 19

21 Vývoj členské základny ČSTV po linii SK a TJ
Zdroj: : archiv ČSTV, Ročenka ČSTV zdroj: : archiv ČSTV; : Ročenka ČSTV

22 Struktura členské základny ČSTV ke 31. 12
Struktura členské základny ČSTV ke podle věkových kategorií a pohlaví

23 Svazy sdružené v ČSTV - statut řádný člen
Akrobatický rock and roll Americký fotbal Atletika Badminton Baseball Basketbal Billiard Boby a skeleton Bojová umění Box Curling Cyklistika Extrémní sporty Florbal Fotbal Golf Házená Hokejbal Horolezectví Jachting Jezdectví Jóga Judo Kanoistika Kolečkové brusle Korfbal Krasobruslení Kulturistika Kuše Kuželky Lakros Lední hokej Lukostřelba Lyžování Metaná Minigolf Moderní gymnastika Moderní pětiboj Muay Thai Národní házená Nohejbal Orientační běh Pétanque Plavání Pozemní hokej Psí spřežení Radiový orientační běh Rekreační sport Rugby Rychlobruslení Saně Silový trojboj Skiboby Softbal Sportovní gymnastika Squash Stolní tenis Šachy Šerm Taekwon-do ITF Tenis Triatlon Universitní sport Veslování Vodní lyžování Vodní motorismus Vodní pólo Volejbal Vzpírání Zápas Zdravotně postižení Horská služba

24 Svazy sdružené v ČSTV - statut přidružený člen
Bowls Bridž Foosball GO Cheerleaders Koloběh Mariáš Paintball Přetahování lanem Racketlon Rybářství Stolní hokej Šipky 14. Ricochet

25 Pořadí sportovních svazů ČSTV dle velikosti členské základny – 10 největších
Bojová umění Florbal Atletika Basketbal Lyžování Fotbal Rekreační sport Tenis Lední hokej Volejbal

26 Pět svazů s největším absolutním nárůstem ČZ mezi roky 2000 a 2005
2001 2002 2003 2004 2005 Nárůst 2000/ 2005 % nárůst Fotbal 76 919 19,3 Florbal 8 316 19 422 23 002 27 682 32 568 35 189 26 873 323,1 Rekreační sport 99 406 25 542 23 954 24 928 25 181 18 019 18,1 Šachy 11 896 20 348 22 157 23 271 24 604 26 466 14 570 122,5 Jezdectví 10 473 23 236 25 244 26 778 29 400 24 874 14 401 137,5

27 Pět svazů s největším absolutním poklesem ČZ mezi roky 2000 a 2005
2001 2002 2003 2004 2005 Pokles 2000/ 2005 % pokles Moderní gymnastika 5 477 5 289 5 271 4 968 4 920 4 657 -820 -15 Judo 10 585 10 597 10 845 10 437 9 903 10 126 -459 -4 Zápas 2 557 2 507 2 580 2 386 2 409 2 259 -298 -12 Sportovní gymnastika 7 512 7 566 7 525 7 758 7 345 7 241 -271 Rychlobruslení 645 668 633 576 522 398 -247 -38

28 Pět svazů s největším absolutním nárůstem ČZ mládeže mezi roky 2000 a 2005
2001 2002 2003 2004 2005 Nárůst 2000/ 2005 % nárůst Florbal 4 515 6 353 11 761 14 010 15 973 16 520 12 005 265,9 Fotbal 7 703 5,6 Hokejbal 3 844 4 149 4 709 5 150 6695 8 479 4 635 120,6 Šachy 3 186 3 331 5 911 5 819 5 464 6 855 3 669 115,2 Jezdectví 4 144 4 306 7 704 7 523 7 511 7 577 3 433 82,8

29 Pět svazů s největším absolutním poklesem ČZ mládeže mezi roky 2000 a 2005
2001 2002 2003 2004 2005 Nárůst 2000/ 2005 % nárůst Rekreační sport 28 555 28 756 27 725 28 423 27 239 26 363 -2 192 -7,7 Volejbal 17 250 18 126 16 898 17 359 16 689 15 199 -2 051 -11,9 Lední hokej 23 708 24 964 24 513 24 488 24 781 22 305 -1 403 -5,9 Stolní tenis 7 468 7 397 7 261 7 100 6 943 6 388 -1 080 -14,5 Judo 7 229 6 995 6 678 6 220 6 399 -830 -11,5

30 ČSTV (vertikální struktura, orgány)
centrum ● valná hromada ● výkonný výbor, revizní komise, smírčí komise ● poradní orgány Krajská sdružení ČSTV ● rada, revizní komise Regionální (okresní) sdružení ČSTV ● výkonný výbor, revizní komise TJ, SK ● členská schůze

31 Č S T V (struktura)

32 ČSTV (valná hromada) Sbor zástupců TJ,SK
►delegáti s hlasem rozhodujícím ● PTU 10 ● regionální sdružení 77 Sbor zástupců svazů ► delegáti s hlasem rozhodujícím 72

33 ČSTV (výkonný výbor) předseda místopředseda místopředseda
volený sborem zástupců svazů TJ,SK 8 volených zástupců volených zástupců (volební skupiny) (volební skupiny)

34 Volební skupiny sboru zástupců svazů
1 fotbal 2 ČAUS, ČUZPS, ČSRS, joga, HS 3 atletika, cyklistika, sp.gymnastika, md.Gymnastika, plavání, vodní pólo, rock&rol 95 009 4 volejbal, basketbal, házená, pozemní hokej, americký fotbal 5 Badminton,squash, stolní tenis, šerm, tenis 97 775

35 Volební skupiny sboru zástupců svazů
6 Box, ČUBU, judo, kulturistika, Muay thai, silový trojboj, taekwon do ITF, vzpírání, zápas 79 055 7 Baseball, billiard, florbal, hokejbal, kolečkové brusle, korfbal, kuželky, minigolf, národní házená, nohejbal, rugby, softbal, šachy

36 Volební skupiny sboru zástupců svazů
8 Boby, curling, krasobruslení, lední hokej, lyžování, metaná, psí spřežení, rychlobruslení, saně, skiboby 98 729 9 Extrémní sporty, golf, horolezectví, jachting, jezdectví, kanoistika, kuše, lakros, lukostřelba, moderní pětiboj, OB, pétanque, ROB, triatlon, veslování, vodní lyžování, vodní motorismus 96 721

37 ČSTV (kompetence valné hromady)
Zpráva o činnost VV, RK Výsledky hospodaření Program činnosti Kritéria pro dělení vlastních zdrojů Rozpočet společných výdajů ČSTV Rozpočet VV Prodej majetku Stanovy Zánik ČSTV

38 ČSTV (kompetence valné hromady – jednání sborů)
Klíče pro dělení vlastních zdrojů Klíč pro dělení státního příspěvku na provoz a údržbu TVZ Přijímání nových svazů za členy ČSTV

39 ČSTV (kompetence VV) Přijímá rozhodnutí, sjednává práva a závazky jménem ČSTV podle usnesení VH Vykonává funkci VH obchodních společností Vykonává práva akcionáře v obchodních společnostech Zřizuje poradní orgány (rady) Uděluje licence regionálním sdružením Složení a rozsah sekretariátu

40 Podmínky členství v ČSTV (sportovní svazy)
rozvoj základních pohybových schopností, dovedností, kritériem tělesný výkon v ČR jediný, jednotná pravidla, řízení zajišťuje sportovní reprezentaci ČR člen příslušné MSF pořádá mistrovské soutěže pravidla pro boj s dopingem 35 SK, 500 členů, 7 krajů proces přijímání, práva, povinnosti

41 Právní forma vzniku a činnosti sportovních organizací
OBČANSKÁ SDRUŽENÍ zákon č. 83/1990 o sdružování občanů OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

42 Občanské sdružení (podmínky vzniku)
3 členové Stanovy registrované MV ČR Název, sídlo, poslání, cíle, orgány, práva a povinnosti členů, majetek, hospodaření, zánik Bankovní účet Vystupuje a jedná svým jménem Odpovídá za dodržování zákonů (daně…)

43 Další sdružování občanských sdružení
Sportovní svaz Regionální sdružení ČSTV

44 ODKAZY Informační zdroje
www. msmt.cz cstv.cz olympic.cz antidoping.cz

45 PREVENCE DOPINGU (stát)
Ministerstvo zdravotnictví Oddělení dopingové kontroly (při VFN) MŠMT Antidopingový výbor ČR

46 PREVENCE DOPINGU (občanská sdružení)
MOV WADA ČOV Antidopingový program Semináře (OH) Rozhodčí komise ČOV Řešení sporů Mezinárodní sportovní federace Národní sportovní svaz Vlastní program Disciplinární komise Postihy Krácení státních dotací

47 FINANCOVÁNÍ SPORTU zdroje ČSTV
Státní příspěvky: Státní reprezentace SCM STM ST Údržba, provoz TVZ Údržba, provoz SC Podpora zdravotně postižených Podpora univerzitního sportu Sport pro všechny Investice Investice reprezentace

48 FINANCOVÁNÍ SPORTU zdroje ČSTV
Státní příspěvek na sport pro všechny Program ČSTV Sportuj s námi Miniškoly sportu ČSRS Národní házená Hokejbal proti drogám Výukové mapy ČSOB Státní příspěvek dalším svazům

49 FINANCOVÁNÍ SPORTU zdroje ČSTV
Vlastní zdroje ČSTV: Podíl na výtěžku SAZKA, a.s Dividendy a.s - splátka dlouhodobého úvěru, 2007 naposled =

50 FINANCOVÁNÍ SPORTU bilance vlastních zdrojů ČSTV
Podíl komory TJ/SK 53,65 % = Kč Podíl komory svazů 46,35 % = Kč

51 FINANCOVÁNÍ SPORTU rozpočet ČSTV
SPOLEČNÉ VÝDAJE ( tis Kč) Příspěvky KS ČSTV tis Kč Úrazové pojištění členů tis Kč Příspěvek přidruženým členům 200 tis Poplatky, OSA a Intergram tis Příspěvek Všesportovní kolegium 400 tis Příspěvek na zpravodaj TP 900 tis.

52 FINANCOVÁNÍ SPORTU rozpočet ČSTV
ROZPOČET ÚTVARŮ ČSTV tis. Kč - volené a poradní orgány - aparát ČSTV

53 Klíč pro dělení vlastních zdrojů ve prospěch svazů
Základní příspěvek 20O tis. 50 % podle stavu členské základny 30 % podle počtu účastníků mistrovských soutěží 20 % podle ekonomické náročnosti

54 Klíč pro dělení vlastních zdrojů ve prospěch TJ, SK
Základní příspěvek tis. 50 % podle členů TJ,SK 50 % podle součtu výše nákladů na energie a nájemné sportovních zařízení (položky Výkazu ČSTV č.20, 21, 22, 23, 27, nájemné položka č. 26) Pokud zjištěn rozpor, neoprávněně získané prostředky jsou odejmuty

55 SAZKA, a.s. rozdělení výtěžku akcionářům
ČSTV 67,98 % ČOS ,54 % ( členů) ČASPV 5,56 % ( ) AČR ,00 % (83 194) SSS ČR 3,56 % ( ) ČOV ,00 % ČSS ,45 % (18 700) ATJSK 1,02 % (25 000) Orel ,88 % (16 000)

56 Obchodní společnosti s majetkovým podílem ČSTV
Sazka, a.s. … 68% SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s. … 51,1% SA Harrachov, a.s. … 56,5% SKI Pec, a.s. …54,7% Nakladatelství Olympia, a.s. … 78% VOŠ ČSTV, s.r.o Sportovní areál Strahov, s.r.o Lanovka Churáňov, s.r.o SC Nymburk SC Brandýs PS Podolí

57 Struktura příjmů TJ/SK v roce 2006
Jak je vidět z tohoto grafu, je rozhodující příjmovou položkou vlastní činnost klubů. To samozřejmě nejsou jen (většinou minimální) příjmy ze vstupného, ale je to provoz sportovních zařízení a další ekonomická činnost. Poněkud překvapující je vysoký podíl členských příspěvků, kam pochopitelně patří i dary vlastních členů. Pokud jde o státní dotace, je sem započítána i dotace na činnost oddílů, poskytovaná klubům cestou sportovních svazů.

58 Struktura příjmů TJ/SK dle krajů
I když výše dotace (grantů) nedosahuje většinou objemu, který by ohrožoval výši rozpočtu obce nebo kraje, je jednoznačně jasné, že je odvislá od výkonnosti ekonomiky a samozřejmě i rozpočtových pravidel v případě přerozdělování. Navíc je tato výše ovlivněna složením samosprávných orgánů po volbách. Stručně řečeno – většinou se každé 4 roky začíná znova. Graf je samozřejmě v procentech.

59 Rozhodující nákladové položky
hlavní nákladovou položkou na úrovni TJ/SK jsou náklady na provoz a údržbu sportovních zařízení tyto náklady se promítají i do svazové činnosti formou nájmů sportovišť a tím i nákladů na přípravu sportovců historicky vlastnily sportovní zařízení spolky perspektiva, zejména u nákladných zařízení je vlastnictví obcí a měst Na začátku jsem se zmínil o celkovém objemu nákladů TJ a SK sdružených v ČSTV – 5,7 miliardy Kč. Z toho jen náklady na energie představují 542 mil. Kč, materiál pro údržbu 200 mil. Kč a nájemné TVZ 415 mil. Kč.

60 Problémy k diskusi: TVS na školách Občanská sdružení
Státní sportovní reprezentace a příprava talentů Rozvoj vědy a výzkumu Podnikatelská činnost Ekonomické podmínky

61 Školní TV Úroveň vedení Počet hodin, rozsah povinné TV, osnovy
Možnosti zdravotně oslabených Finanční zajištění nepovinné TV, sportovní kroužky Spolupráce školy a spolků (TJ, SK) Stav TV zařízení Ohodnocení pedagogických pracovníků

62 Občanská sdružení Legislativní podmínky – daňové zákony
Stabilita zdrojů Koncepce rozvoje sportu Vlastnické otázky Podpora účelné investiční činnosti, údržba a provoz TVZ Mediální podpora sportu, propagace Kvalita spolupráce s orgány státu a samosprávy Vnitřní komunikace, spolupráce na bázi solidarity

63 Příprava sportovní reprezentace a talentované mládeže
Odpovědnost za přípravu Systémy přípravy Úroveň podpory Síť článků Zdravotní péče Odborná kvalifikace a růst trenérů Zajištění vědy, výzkumu, přenos poznatků, vědecký servis

64 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Občanská sdružení ve sportu s důrazem na strukturu, úkoly a financování ČSTV Pavel Kořan."

Podobné prezentace


Reklamy Google