Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČSTV A JEHO TRANSFORMACE DO ČESKÉ UNIE SPORTU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČSTV A JEHO TRANSFORMACE DO ČESKÉ UNIE SPORTU"— Transkript prezentace:

1 ČSTV A JEHO TRANSFORMACE DO ČESKÉ UNIE SPORTU
Jan Boháč FTVS UK, 3.listopadu 2014

2 Obsah : Sport v politickém sytému ČR
Spolky (občanská sdružení) ve sportu Poslání, funkce a struktura bývalého ČSTV Integrační proces ve sportovním prostředí ČR Cíle a role České unie sportu Sportovní svaz, TJ, sportovní klub Otázky

3 Sport v politickém systému ČR

4 VLÁDA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo financí Ministerstvo vnitra Ministerstvo obrany Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo pro místní rozvoj Ostatní …

5 Poslanecká sněmovna Senát Zákony, vč.zákona o státním rozpočtu Výbory:
- Rozpočtový - Školství, věda, mládež, sport: Podvýbor pro sport Senát

6 MŠMT Koncepce státní podpory sportu
Finanční podpora ze státního rozpočtu Dotační programy - Podmínky pro státní sportovní reprezentaci, přípravu talentů (SCM), sport zdravotně postižených, údržba a provoz, organizace sportu, investice Antidopingový program (ADV ČR) Akreditace vzdělávacích zařízení Koordinace resortních sportovních center (RSC) Vlastní RSC Poradní orgány: Národní rada pro sport, komise, pracovní skupiny

7 SAMOSPRÁVA obce, kraje Obce i kraje
výbory, komise pro sport (školství, mládež,) Vlastní politika a priority – bez povinnosti vůči sportu Financování sportu - vlastní grantové programy Kraje Podpora základního sportu x podpora vrcholového sportu Podpora významných akcí a reprezentace kraje Obce Významné zdroje obcí z hazardního průmyslu od r. 2012, bez povinnosti využití pro sport výstavba, rekonstrukce, údržba, provoz tělovýchovných a sportovních zařízení zákon 129/2000 Sb., o krajích , zákon 128/2000 o obcích

8 SPOLKY (občanská sdružení)
Sportovní kluby Tělovýchovné jednoty – v nich sdružené oddíly (bez právní subjektivity) a kluby (s právní subjektivitou) Sportovní svazy – národní, územní Sdružují se do střešních sportovních organizací společné zájmy a potřeby Do – dle zákona o sdružování občanů (z. 83/1990 Sb.) Od – dle nového občanského zákoníku (z. 89/2012 Sb.)

9 SPOLKY – STŘEŠNÍ ORGANIZACE

10 Státní politika ve sportu (dokumenty)
Zákon č. 115/2001 Sb. O podpoře sportu + - Koncepce státní podpory sportu v ČR Usnesení vlády č. 167/2011 z Další důležité zákony s dopadem na sport : Zákon o loteriích … novela 2012, ne pro sport Zákon o dobrovolnictví … ne pro sport Občanský zákoník od … změny Zákon o statusu veřejné prospěšnosti … zatím ne Daňové zákony

11 ČESKÝ SVAZ TĚLESNÉ VÝCHOVY 11.3.1990 – 27.4.2013

12 ČSTV vznik 11. března 1990, 27.dubna 2012 transformován na Českou unii sportu ČSTV - dobrovolné sdružení samostatných a nezávislých sportovních spolků se sídly na území České republiky – národních sportovních svazů a okresních sdružení ČSTV ČSTV jako největší střešní sportovní organizace, hájil zájmy sdružených subjektů vůči státu, poskytoval služby, spravoval majetek ČSTV, distribuoval vlastní zdroje i státní dotace do svazů a základních článků (SK/TJ) Provoz ČSTV byl financován z výnosu loterní společnosti SAZKA, jíž byl ČSTV majoritní vlastník SAZKA, a.s. (68%), kterou akcionáři dovedli ke krachu

13 ČSTV (statistika, základní struktura členů z 31.12.2013)
tělovýchovné jednoty sportovní kluby (TJ,SK) ► počet TJ/SK: 8 731 ► počet fyzických osob v TJ,SK:   sportovní svazy ►počet svazů: 73 ● sportovních odvětví: 119

14 Svazy sdružené v ČSTV - statut řádný člen
Akrobatický rock and roll Americký fotbal Atletika Badminton Baseball Basketbal Billiard Boby a skeleton Bojová umění Box Curling Cyklistika Extrémní sporty Florbal Fotbal Golf Házená Hokejbal Horolezectví Jachting Jezdectví Jóga Judo Kanoistika Kolečkové brusle Korfbal Krasobruslení Kulturistika Kuše Kuželky Lakros Lední hokej Lukostřelba Lyžování Metaná Minigolf Moderní gymnastika

15 Svazy sdružené v ČSTV - statut řádný člen
Moderní pětiboj Muay Thai Národní házená Nohejbal Orientační běh Pétanque Plavání Pozemní hokej Psí spřežení Radiový orientační běh Sport pro všechny Rugby Rychlobruslení Saně Silový trojboj Skiboby Softbal Sportovní gymnastika Squash Stolní tenis Šachy Šerm Taekwon-do ITF Tenis Triatlon Universitní sport Veslování Vodní lyžování Vodní motorismus Vodní pólo Volejbal Vzpírání Zápas Zdravotně postižení Aerobic FISAS Cheerleaders

16 Struktura členské základny ČSTV ke 31.12.2013 podle věkových kategorií

17 Transformační proces Reakce sportovního prostředí na ztrátu společnosti SAZKA Nespokojenost členů s neefektivní správou vlastního majetku Nedostatek finančních prostředků na vlastní činnost, zadluženost Nové stanovy ČSTV prosince 2011 – jednokomorové uspořádání = společné hlasování, nemožnost blokování hlasování Nové vedení ČSTV od ledna 2012 (současné vedení ČUS) Zaměření na servisní a poradenskou činnost, péče o SK /TJ Změna správy majetku, úspory, oddlužení Efektivní správa potřebného a bonitního majetku, obnova a rekonstrukce Zbavení se zbytného majetku Zřizování servisních center sportu – administrativní centra (kraj – okres) pro poskytování servisu SK/TJ – účetnictví, granty, …, řízené z centra, částečně financované, částečně závislé na vlastní činnosti Obnovení členské i politické důvěry - transparentnost Duben přejmenování ČSTV na Českou unii sportu

18 Započatý integrační proces sportovního prostředí ČR
Zastřešující sportovní organizací od r Český olympijský výbor evropský trend, dobré zkušenosti, efektivita, jeden partner státu (www.olympic.cz) Zastupování sportu vůči státu a samosprávě prosazuje a chrání společné zájmy a práva členů účast na tvorbě legislativy dosažení systémového a garantovaného financování všech struktur sportu …..

19 Započatý integrační proces sportovního prostředí ČR
Postup transformace bude dlouhodobý vytváření funkční struktury ČOV jako zastřešující organizace postupné úpravy stanov subjektů zajištění všech oblastí činnosti – svazy, SK/TJ, servis centrální i lokální, Z historických důvodů složitý proces duplicita, triplicita členství, vlastnictví majetku, řešení → krok za krokem

20 Cíle a nová role ČUS ve sportovním prostředí

21 ČUS Podporuje činnost sdružených subjektů - je servisní organizací servis a služby ekonomické, právní, administrativní, organizační, poradenské, … zejména pro SK/TJ Republiková úroveň (svazy) - sídlo, sklady, jednací místnosti, pošta, banka, IT podpora, právní služby, účetnictví, daňové poradenství, realizace investic, zápůjčky materiálu, cestovní pojištění, pojištění majetku, … Okresní/krajská úroveň (TJ/SK) - účetnictví, ekonomické, daňové a právní poradenství, administrace dotací z veřejných zdrojů –žádosti + vyúčtování, smírčí řízení, komunikace se samosprávou, … = servisní centra sportu Struktura členské základny zůstala beze změn

22 ČUS Spravuje vlastní a svěřený majetek - provozuje obchodní a hospodářskou činnost, oddlužená, soběstačná Administruje a distribuuje část státní finanční podpory – podle rozhodnutí MŠMT a jeho dotačních programů Realizuje vlastní projekty – propagace zdraví prospěšných pohybových aktivit pro všechny věkové skupiny obyvatel Spolupracuje s ČOV - při zajišťování servisu sportovnímu prostředí, spoluvytváří podmínky pro přípravu a účast reprezentantů na OH Působí ve Sdružení evropských nevládních sportovních organizací (ENGSO), které spolu s Evropským olympijským výborem (EOC) spolupracuje s Evropskou komisí na tvorbě politiky EU ve sportu – rámec pro sportovní činnost v komunitárním právu

23 ČUS (vertikální struktura, orgány)
centrum (vlastní právní subjektivita) ● valná hromada = republikové svazy + okresní sdružení TJ/SK, ● výkonný výbor, revizní komise ● poradní orgány - odborné komise krajské organizace ČUS (pobočný spolek) = krajské servisní centrum sportu ● valná hromada = krajské svazy + regionální sdružení TJ/SK v kraji ● rada, revizní komise ● poradní orgány okresní sdružení ČUS (vlastní právní subjektivita) = okresní servisní centrum sportu ● valná hromada = okresní svazy + TJ/SK v regionu TJ, SK (vlastní právní subjektivita) ● členská schůze = členové (fyzické osoby)

24 ČUS - centrum (stávající struktura)

25 ČUS (valná hromada) zástupci nar. svazů zástupci TJ,SK
►delegáti s hlasem rozhodujícím: 82 ● regionální sdružení 77 ● Pražská tělových.unie 5 Společné zástupci nar. svazů ► delegáti s hlasem rozhodujícím: 73 hlasování

26 ČUS (výkonný výbor 17 členů)
předseda místopředseda místopředseda svazů TJ,SK 7 volených zástupců volených zástupců

27 s majetkovým podílem ČUS a hospodářská střediska ČUS
Obchodní společnosti s majetkovým podílem ČUS a hospodářská střediska ČUS SKIAREÁL Š.Mlýn, a.s. 51,1% SKI Pec, a.s. …..…….. 54,7% pronajaté SA Harrachov, a.s. …..56,5% vlastní správa VOŠ ČSTV, s.r.o Lanovka Churáňov, s.r.o. SC Nymburk SC Brandýs PS Podolí

28 FINANCOVÁNÍ ČUS Vlastní zdroje
Hospodářská činnost (obchodní společnosti, vlastní střediska) = zajistí financování centra ČUS Poskytování služeb – část zdrojů krajských a okresních servisních center Členské příspěvky Státní příspěvky z MŠMT: Údržba a provoz sportovních zařízení (Podolí, Nymburk) Organizace sportu – příspěvek na více-zdrojové financování servisních center sportu v krajích a okresech Investiční program – stavby (SC Nymburk) Příspěvky z krajských a obecních rozpočtů: příspěvek na více-zdrojové financování servisních center sportu v krajích a okresech Fondy EU (okrajově)

29 Podmínky členství v ČUS (pro národní sportovní svazy)
Sportovní spolek - rozvoj základních pohybových schopností, dovedností, kritériem tělesný výkon v ČR jediný subjekt, jednotná pravidla, řízení, zajišťuje sportovní reprezentaci ČR člen příslušné mezinárodní sportovní federace pořádá mistrovské soutěže souhlas s pravidly pro boj s dopingem 35 SK, 500 členů, územní rozšíření 7 krajů proces přijímání, práva, povinnosti – Stanovy ČUS

30 ČUS kompetence valné hromady
kompetence Výkonného výboru Stanovy ČSTV –

31 ODKAZY Informační zdroje
www. msmt.cz cuscz.cz olympic.cz antidoping.cz

32 Sportovní svaz, TJ, sportovní klub
Organizace svého sportu – řády, pravidla, soutěže, činnost orgánů a složek Státní reprezentace Talentovaná mládež Péče o členy a komunikace se členy Marketing a vnější komunikace Společenské funkce

33 Sportovní svaz, TJ, sportovní klub
Tělovýchovná jednota Vytváření podmínek pro členské oddíly a kluby, včetně servisu (účetnictví, daně, …) a asistence při zajištění financování (granty, obecní, svazové, státní příspěvky, ...) Správa vlastního majetku, sportoviště Komunikace s obcí, krajem a sportovními strukturami – národní svaz, okresní servisní centrum sporu ČUS

34 Sportovní svaz, TJ, sportovní klub
Sportovní klub, oddíl Základní článek organizovaného sportu Principy fungování dané stanovami, které musí být s v souladu se zákonem Řízení klubu - klíčový faktor správného rozvoje Potřeba řada odborných znalostí (právo, ekonomika, daně) Demokratické principy (členská schůze, výbor) Moderní sportovní klub – řízení a administrativa TJ/SK

35 Vlastnictví sportovních zařízení
Vlastníci - SK/TJ, obce / města, privátní sféra Do 1990 vlastnil sportovní zařízení ČSTV, od delimitace do vlastnictví SK/TJ Velký podíl sportovišť je ve vlastnictví SK/TJ Hlavní nákladovou položkou na úrovni TJ/SK jsou vedle hlavní (vlastní) sportovní činnosti náklady na provoz a údržbu sportovních zařízení Vysoký podíl výdajů klubů na provoz a údržbu sportovišť limituje vlastní činnost ( + odbornost funkcionářů) Nedostatek prostředků na provoz, údržbu a rozvoj Řešení - zejména u nákladných zařízení je převod vlastnictví z SK/TJ na obec / město Sportovní zařízení by měly být součástí infrastruktury obce (provoz údržba, rozvoj) Na začátku jsem se zmínil o celkovém objemu nákladů TJ a SK sdružených v ČSTV – 5,7 miliardy Kč. Z toho jen náklady na energie představují 542 mil. Kč, materiál pro údržbu 200 mil. Kč a nájemné TVZ 415 mil. Kč.

36 Evropské sportovní prostředí
SPORT a EU (stručně)

37 Evropské politické struktury ve sportu
Sportovní politika EU Dopady vnitřního trhu na sport Evropské střešní sportovní organizace

38 Evropské sportovní prostředí
Politické struktury – Rada Evropy 47 zemí, – Evropská unie 28 zemí Rada Evropy = spolupráce, ochrana demokracie, lidských a sociálních práv a svobod, spolupráce ve sportu EPAS Evropská unie = politická integrace ale i důsledky pro sportovní prostředí - volný trh, volný pohyb Evropské sportovní prostředí Evropské olympijské výbory ENGSO (sdružení národních střešních sportovních organizací) Na začátku jsem se zmínil o celkovém objemu nákladů TJ a SK sdružených v ČSTV – 5,7 miliardy Kč. Z toho jen náklady na energie představují 542 mil. Kč, materiál pro údržbu 200 mil. Kč a nájemné TVZ 415 mil. Kč.

39 RADA EVROPY EPAS (Enlarged Partial Agreement on Sport) http://www. coe
od 2007 jediná instituce na úrovni Rady Evropy pro sport členství dobrovolné, spojené s úhradou příspěvku na činnost, 36 členů 13 zemí není členy, mají jen statut pozorovatele (včetně ČR) Politika obdobná jako v EU, ale v rámci všech 47 zemí Evropy - podpora sportu, zvýraznění jeho hodnot, ustanovení mezinárodních standardů, vytvoření rámce pro panevropskou platformu mezivládní sportovní spolupráce, pro vládní i nevládní struktury členských zemí (deklarace, doporučení, konvence, …. )

40 EVROPSKÁ UNIE Evropská komise, Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu, odbor sportu: Postupné aktivity od r vyústily v článek o sportu jako součást Evropské ústavy, která byla v podobě Lisabonské smlouvy v r podepsána a ratifikována. Čl EU uznává sport jako svébytnou společenskou sféru, které patří podpora a zájem EU, nemá však v oblasti sportu v zásadě žádné bezprostřední kompetence. Sport od 2014 samostatnou kapitolou v kompetenci Evropského komisaře

41 Priority sportovní politiky EU od r. 2014
Bílá kniha o sportu, řada doporučení a stanovisek pro sport Současné priority EU ve sportu Match–fixing - prevence Good governance – principy řízení, rovné příležitosti Ekonomický rozměr – financování, benefity pro společnost Zdraví prospěšné pohybové aktivity – všechny úrovně Lidské zdroje – vzdělávání, trénink, dobrovolnictví Expertní skupiny – zapojení expertů sportovních organizací Podpora sportu cestou programů - směřují k výměně poznatků a zkušeností ERASMUS + -podpora sportu ve finančním období

42 Dopady vnitřního trhu EU na sport
Prosazování čtyř základních svobod volný pohyb osob volné poskytování služeb volný pohyb zboží volný pohyb kapitálu se dotýká všech oblastí evropské společnosti, tedy také sportu.

43 Evropské olympijské výbory (EOC)
Cílem Evropského olympijského výboru je podpora olympijských myšlenek v Evropě : výchova mládeže, podpora spolupráce mezi jednotlivými národními olympijskými výbory - výzkumem, studiemi výměnou informací rozvoj “olympijského programu solidarity” v Evropě ve spolupráci s mezinárodním olympijským výborem (IOC). podílení se na tvorbě sportovní politiky EU, členstvím v expertních skupinách EU organizace mládežnických olympiád a Evropských her (poprvé 2015 Baku) ČOV je členem EOC, má personální zastoupení v kanceláři EOC pro záležitosti EU v Bruselu

44 ENGSO (European Non-Governmental Sports Organisation) www.engso.eu
Věnuje se zastupování zájmů členů a spolupodílí se na tvorbě politiky EU v oblasti sportu působením v expertních poradních skupinách v rámci Rady Evropy i Evropské unie Reprezentuje nestátní sportovní sféru při jednáních na půdě evropských institucí Rozhodnutí činí představitelé nestátních sportovních zastřešujících organizací (NGO). ČUS je členem ENGSO.

45 Evropské sportovní federace
koordinují rozvoj svého sportovního odvětví v rámci Evropy hájí zájmy svého sportovního odvětví v evropském sportovním prostředí pořádají soutěže na úrovni Evropy organizují vlastní marketing + Zájmové (oborové) sportovní federace sportovní zboží, zaměstnanost, vzdělávání ve sportu, …

46 Děkuji za pozornost OTÁZKY: - Funkce a úkoly státu v oblasti sportu
- Úloha orgánů samosprávy (obce, kraje) ve sportu - Struktura občanských sdružení ve sportu - Struktura ČUS - Základní poslání a hlavní funkce ČUS - Podmínky členství v ČUS - Práva a povinnosti sdružených subjektů - Zdroje financování ČUS a sdružených subjektů - Role národního sportovního svazu - Funkce servisních center sportu ČUS. - Problematika vlastnictví sportovních zařízení - Řízení sportovního klubu


Stáhnout ppt "ČSTV A JEHO TRANSFORMACE DO ČESKÉ UNIE SPORTU"

Podobné prezentace


Reklamy Google