Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sportovní výkon, sportovní výkonnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sportovní výkon, sportovní výkonnost"— Transkript prezentace:

1 Sportovní výkon, sportovní výkonnost
Základní kategorie sportu a sportovního tréninku Sportovní výkon - aktuální projev specializovaných schopností sportovce(jedince) nebo kolektivu v daném sportovním odvětví nebo disciplině je obvykle výsledkem dlouhodobé plánované, pravidelného tréninkového procesu a adaptace na jeho podněty, a výsledkem specializovaných pohybových činností a je ovlivněn působením dalších faktorů. Sportovní výkonnost Schopnost podávat sportovní výkony opakovaně v delším časovém úseku na poměrně stabilní úrovni Trénovanost Souhrnný stav připravenosti sportovce, charakterizující aktuální míru jeho přizpůsobení požadavkům příslušné sportovní specializace. Sportovní forma stav optimální specializované připravenosti, projevující se dosahováním maximálních sportovních výkonů

2 Geneze sportovního výkonu

3 Struktura sportovního výkonu(z pohledu jedince)
Systém prvků, který má zákonité uspořádání a propojení sítí vzájemných vztahů. Prvky – somatické, fyziologické, motorické, psychologické… Faktory – vychází ze somatických, kondičních, taktických, technických a psychických základů výkonů. Struktura sportovního výkonu

4 Struktura SV Moravec(2007): v základním modelu struktury SV – rozlišuje pod úrovní viditelného výsledku - kondiční, technickou, taktickou, psychickou a teoretickou připravenost. Pod touto úrovní SV začleňuje faktory, které již umíme nějak diagnostikovat: - biologické – somatické funkční - motorické - psychické - sociální a deformační Dobrý-Semiginovský(1988): struktura individuálního SV ve sportovních hrách: - bioenergetické – úroveň schopnosti mobilizovat odpovídající bioenergetický systém - psychické – poznávací procesy, anticipace , rozhodování, senzorická zručnost - biomechanické – činnost celého pohybového systému, kvalita koordinace - deformační – rušivé momenty vnitřní(napětí, strach, únava) a vnější (tlak, odpor soupěře, prostorová a časový tlak)

5

6 Hierarchie faktorů - přímo limitující SV - faktory, u kterých lze dosáhnout určitou optimální úroveň rozvoje - doplňující Suplicita faktorů určující SV.

7 FAKTORY SV z pohledu individuálního výkonu
Somatické – tělesné rozměry složení těla somatotyp Kondiční (pohybové schopnosti) – kondiční schopnosti koordinační schopnosti hybridní (koordinačně-kondiční) schopnosti flexibilita Technické – vnější pohybový projev vnitřní technika Taktické – znalosti, zkušenosti, tvůrčí myšlení Psychické faktory – schopnosti motivace

8 Tabulky charakterizující somatické faktory

9

10

11

12

13 Faktory týmového SV Sociální determinanty: Činnostní determinanty:
Týmová dynamika Týmová komunikace Sociální koheze Činnostní determinanty: Činnostní koheze Činnostní participace Herní výkon (HV) - Individuálními dispozičními faktory - Týmové dispoziční faktory - Situační faktory

14 Klasifikace sportovních výkonů
Rychlostně –silové výkony Technicko- estetické výkony Vytrvalostí výkony Kolektivní výkony Úpolové, individuální sporty Výkony spojené s ovládáním stroje, náčiní či zvířete Senzomotorické výkony

15 Efekt sportovního tréninku
Momentální tréninkový efekt Zpožděný tréninkový efekt Kumulativní tréninkový efekt Výkonnost Trénovanost Sportovní forma Přepětí Přetrénování

16 Sportovní výkonnost Genetická podmíněnost
Sportovní výkonnost – výsledek dlouhodobé záměrné adaptace organismu sportovce na konkrétní požadavky daného sportu, disciplíny. Růst sportovní výkonnosti Fáze tvorby předpokladů (růst sportovní výkonnosti). Fáze dosažení individuálního maxima Fáze stabilizace sportovní výkonnosti. Fáze dočasného poklesu sportovní výkonnosti. Genetická podmíněnost Dynamika dlouhodobého vývoje sportovní výkonnosti

17 TRÉNOVANOST Specifický funkční stav organizmu, který zajišťuje vykonávání sportovní činnosti na vysoké úrovni, jako výsledek adaptace na tréninkové zatížení pro určitou sportovní specializaci, vyjádřené stavem faktorů sportovní výkonnosti. Je to aktuální stav sportovce, který se mění v čase a lze jej ovlivňovat. Parametry trénovanosti: - kondiční připravenost - technická připravenost - taktická připravenost - psychická připravenost Trénovanost rozlišujeme: celkovou – lokální obecná - speciální

18 Obecná trénovanost: - stav funkčního základu jako předpoklad k vyšší úrovni trénovanosti
Speciální trénovanost: - rozvoj jednotlivých složek trénovanosti ve vztahu k závodnímu výkonu Trénovanost se formuje – fázově: V dlouhodobém sportovním tréninku. V roční stavbě sportovního tréninku. První fáze má analytický charakter (v prvních letech dlouhodobého tréninku a první části přípravného období). V druhé fázi dochází ke sladění všech faktorů připravenosti (v pozdějších letech tréninku a druhém přípravním období).

19 SPORTOVNÍ FORMA Stav optimální specializované připravenosti, projevující se dosahováním maximálních sportovních výkonů Je vyšší kvalitou výkonnosti. Jedná se o dokonalé sladění všech oblastí připravenosti: -kondiční, technické,taktické, psychické. Schopnost sportovce mobilizovat své fyzické a psychické síly Sportovní forma družstva Znaky SF: - zvýšená mobilnost organismu sportovce - vysoká stabilita nervových procesů

20 Fáze tvorby sportovní formy v ročním cyklu přípravy:
První fáze je budováním základů sportovní formy (přípravné období). Druhá fáze je laděním sportovní formy (konec přípravného resp. předzávodního období). Třetí fáze je udržením formy (závodní období).

21 PŘEPĚTÍ Dočasný, většinou krátkodobý stav jako důsledek jednorázového narušení normální činnosti jednotlivých funkcí organismu. Projev - enormní vyčerpání (dlouhá doba uklidňování - SF, snížení TK, výskyt extrasystol, i důsledek kumulace faktorů, podmínek) Možné následky Odstranění

22 PŘETRÉNOVÁNÍ Komplexní negativní stav organismu, jako důsledek jeho dlouhodobého přetěžování. Příčiny: - kumulace únavy ze soutěží, krátký odpočinek - vyšší zatěžování neadekvátní výkonnosti, nebo nedostatečné zotavování Příznaky přetrénování Odstranění


Stáhnout ppt "Sportovní výkon, sportovní výkonnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google