Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální percepce Vnímání ostatních lidí Vychází ze zkušenosti jedince

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální percepce Vnímání ostatních lidí Vychází ze zkušenosti jedince"— Transkript prezentace:

1 Sociální percepce Vnímání ostatních lidí Vychází ze zkušenosti jedince
Je individuální

2 Co ovlivňuje percepci? Množství předchozích zkušeností s vnímaným podnětem. Výběrovost percepce Přítomné faktory Motivace

3 Percepční akcentace Tendence přeceňovat hodnotu objektů.
Pokus Brunera a Goodmana Dětem byly předloženy mince a stejný počet šedých kartónových koleček, jejichž velikost byla odstupňována podle velikosti mincí. Úkol – vybrat kolečka podle velikosti tak, aby jejich velikost odpovídala velikosti předložené mince.

4 Děti pocházely z různě zámožných rodin.
Děti z ekonomicky slabších rodin přeceňovali velikost mincí.

5 Percepční obrana Lidé mají tendenci vnímat zkresleně situace, o nichž se právem či neprávem domnívají, že je nějakým způsobem ohrožují. Často vnímají pod vlivem převládající emoce strachu a úzkosti. Jedná se o obranné mechanismy.

6 Člověk má tendenci vnímat tak, aby to podporovalo jeho názory a hodnoty a má tendenci potlačit ty údaje, které mu protiřečí. Extrémním případem jsou paranoidní bludy, kdy jsou nevinné podněty vnímány jako skryté hrozby.

7 Pod vlivem silného strachu může dojít k tzv
Pod vlivem silného strachu může dojít k tzv. tunelovému vidění - člověk se stává funkčně slepým, vnímá pomalu a rigidně. Zdravé osoby jsou většinou rezistentní vůči zkreslení, ale za určitých podmínek může dojít ke zkreslení i u zdravého jedince.

8 Formování dojmů Zabývá se tím, jak si lidé tvoří představy o jiných lidech. Formování dojmů vyjadřuje hodnotící aspekt vnímání, proto hraje v našem životě významnou roli.

9 Faktory ovlivňující formování dojmů
Implicitní teorie osobnosti - předpokládáme, že člověk, který má určitý povahový rys, má také několik dalších, které jsou s ním spojeny (např. inteligentní člověk je i velkorysý a moudrý) - centrální vs. okrajové rysy

10 Efekt primarity První informace, kterou dostaneme o druhém člověku, může do značné míry určovat, jaký dojem si o něm utvoříme. inteligentní závistivý pracovitý tvrdohlavý impulsivní kritický kritický impulsivní tvrdohlavý pracovitý závistivý inteligentní

11 Atribuční teorie Teorie přisuzování příčiny chování a jednání.
Snažíme se porozumět PROČ se lidé chovají tak, jak se chovají. Dispoziční (osobnostní) příčiny Situační příčiny

12 Základní atribuční chyba
Tendence přičítat lidské chování vlastnostem či povaze té které osoby a zanedbávat situační informace. Zřetelná tehdy, když porovnáváme vlastní chování s chováním druhých lidí. Když přemýšlíme o svém chování, zohledňujeme situaci, naopak u druhých lidí máme tendence přisoudit jim dispoziční příčinu.

13 Stereotypizace Klasifikace lidí podle předem daných kritériína základě povrchních charakteristik. Nebereme vůbec v úvahu, jaký člověk ve skutečnosti je. Stereotypy lze je považovat za soubor zafixovaných rigidních názorů na lidi a skupiny. Bývají většinou mylné.

14 Nejběžnější je stereotypizace na základě etnické a národní příslušnosti, barvy pleti, pohlaví.
Výzkum: zjišťovali se stereotypy Američanů při vnímání různých národů. Němci: vědecky myslící, pracovití, neteční Židé: prohnaní, ziskuchtivý, pracovití černoši: pověrčiví, líní Angličané: sportovní, inteligentní, konvenční Američané: pracovití, inteligentní, materialističtí

15 Okamžitý fyzický a psychický stav
Naše kondice často ovlivňuje to, jak vnímáme druhé lidí. V nepohodě se pro nás zvýrazňují negativní a nepříjemné stránky chování lidí.

16 Význam vzhledu a jeho úpravy
Jak je člověk oblečen, upraven, doplňky, make-up… Př: lidé, kteří se oblékají do šedé barvy, jsou považováni za spíše pasivní a submisivní atd.

17 Chyby a nedostatky ve vnímání
Haló- efekt -Jde o hodnocení člověka podle prvního dojmu, v němž dochází k zobecnění v dimenzi dobrý-špatný bez ochoty korigovat ho zkušeností. -Nejsme schopni dívat se na jedince objektivně.

18 Efekt posledního dojmu
Často bývá mylným vnímáním proto, že si nepamatujeme konkrétní dojmy z předcházejícího období. Využíván pracovníky, kteří finišují ke konci sledovaného období a apelují na svého nadřízeného, že se zlepšili. Chtějí pozitivně ovlivnit vnímání své osobnosti v závěrečné fázi hodnotícího období.

19 Projekce Vnímající projikuje (promítá) do sledovaného jedince své vlastní vzorce chování, vlastní nedostatky, vlastní klady, představy o správnosti chování. Může být použita jako obranný mechanismus při přenášení viny na někoho jiného nebo jako ochrana před svými vlastními nepřijatelnými pocity.

20 Sebesplňující předpověď
Lidé očekávají určité chování od ostatních a podle toho se k nim chovají. Pokud se naplní očekávání, které předpovídali, stávají se potvrzením jejich sebesplňující předovědi. Příklad:učitel si „zaškatulkuje žáka jako neschopného, vždy ho podceňuje, shazuje apod., přestože tento žák není neschopný, začne se takto chovat a naplní tím očekávání učitele)

21 Efekt shovívavosti Tendence spíš ke kladnému než zápornému hodnocení.
Člověk očekává reciprocitu (vzájemnost – to, jak se on sám chová k ostatním očekává od druhých; očekává, že když bude ostatní hodnotit shovívavě, bude i on sám shovívavě hodnocen) Projevuje se i ve vztahu k sobě sama.

22 Vytváření image Většinou neuvědomované strategie, techniky, postupy, které používáme ke kontrole našeho image, které naše Já promítá na ostatní lidí. Image je situovaná identita, aktuálně přiměřená podoba našeho chování v konkrétním interpersonálním kontaktu. Lidé si image vybírají, a také se snaží udržet, důvodem je získání sociálního souhlasu, akceptace ostatními.

23 Strategie utváření image
Sebe-brzdící strategie - Jedinec si vytváří ochranné omluvy pro nějaké možné budoucí neúspěchy, aby ochránil svou image. Vyhřívání se v odražené slávě - Potřeba rozhlašovat naše úspěchy a pomíjet neúspěchy. Někdy používáme i zdůraznění našich vztahů s „významnými“ lidmi.

24 Hledání přiměřeného image v pohlavní roli
- Vytváření image dle očekávané role či konkrétní situace. Nucení stigmatizovaných hrát svou roli - Obecné přesvědčení, že lidé „stigmatizování“ vyžadují soucit, je pak nutí hrát poníženou roli, či roli nemocného.

25 Potřeba souhlasu- získávání přátel a ovlivňování lidí
-Jde o taktiky používané vědomě ke zvýšení obliby u konkrétní osoby pro sebe. -Jde o taktiky vlichocení: Komplimenty Konformita Sebe-prezentace Vracení projevů přízně


Stáhnout ppt "Sociální percepce Vnímání ostatních lidí Vychází ze zkušenosti jedince"

Podobné prezentace


Reklamy Google