Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální percepce zVnímání ostatních lidí zVychází ze zkušenosti jedince zJe individuální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální percepce zVnímání ostatních lidí zVychází ze zkušenosti jedince zJe individuální."— Transkript prezentace:

1 Sociální percepce zVnímání ostatních lidí zVychází ze zkušenosti jedince zJe individuální

2 Co ovlivňuje percepci? zMnožství předchozích zkušeností s vnímaným podnětem. zVýběrovost percepce zPřítomné faktory zMotivace

3 Percepční akcentace zTendence přeceňovat hodnotu objektů. zPokus Brunera a Goodmana zDětem byly předloženy mince a stejný počet šedých kartónových koleček, jejichž velikost byla odstupňována podle velikosti mincí. zÚkol – vybrat kolečka podle velikosti tak, aby jejich velikost odpovídala velikosti předložené mince.

4 zDěti pocházely z různě zámožných rodin. zDěti z ekonomicky slabších rodin přeceňovali velikost mincí.

5 Percepční obrana zLidé mají tendenci vnímat zkresleně situace, o nichž se právem či neprávem domnívají, že je nějakým způsobem ohrožují. zČasto vnímají pod vlivem převládající emoce strachu a úzkosti. zJedná se o obranné mechanismy.

6 zČlověk má tendenci vnímat tak, aby to podporovalo jeho názory a hodnoty a má tendenci potlačit ty údaje, které mu protiřečí. zExtrémním případem jsou paranoidní bludy, kdy jsou nevinné podněty vnímány jako skryté hrozby.

7 zPod vlivem silného strachu může dojít k tzv. tunelovému vidění - člověk se stává funkčně slepým, vnímá pomalu a rigidně. zZdravé osoby jsou většinou rezistentní vůči zkreslení, ale za určitých podmínek může dojít ke zkreslení i u zdravého jedince.

8 Formování dojmů zZabývá se tím, jak si lidé tvoří představy o jiných lidech. zFormování dojmů vyjadřuje hodnotící aspekt vnímání, proto hraje v našem životě významnou roli.

9 Faktory ovlivňující formování dojmů zImplicitní teorie osobnosti - předpokládáme, že člověk, který má určitý povahový rys, má také několik dalších, které jsou s ním spojeny (např. inteligentní člověk je i velkorysý a moudrý) - centrální vs. okrajové rysy

10 Efekt primarity zPrvní informace, kterou dostaneme o druhém člověku, může do značné míry určovat, jaký dojem si o něm utvoříme. zinteligentní závistivý zpracovitý tvrdohlavý zimpulsivní kritický zkritický impulsivní ztvrdohlavý pracovitý zzávistivý inteligentní

11 Atribuční teorie z Teorie přisuzování příčiny chování a jednání. z Snažíme se porozumět PROČ se lidé chovají tak, jak se chovají. z Dispoziční (osobnostní) příčiny z Situační příčiny

12 Základní atribuční chyba zTendence přičítat lidské chování vlastnostem či povaze té které osoby a zanedbávat situační informace. zZřetelná tehdy, když porovnáváme vlastní chování s chováním druhých lidí. zKdyž přemýšlíme o svém chování, zohledňujeme situaci, naopak u druhých lidí máme tendence přisoudit jim dispoziční příčinu.

13 Stereotypizace zKlasifikace lidí podle předem daných kritériína základě povrchních charakteristik. zNebereme vůbec v úvahu, jaký člověk ve skutečnosti je. zStereotypy lze je považovat za soubor zafixovaných rigidních názorů na lidi a skupiny. zBývají většinou mylné.

14 zNejběžnější je stereotypizace na základě etnické a národní příslušnosti, barvy pleti, pohlaví. zVýzkum: zjišťovali se stereotypy Američanů při vnímání různých národů. zNěmci: vědecky myslící, pracovití, neteční zŽidé: prohnaní, ziskuchtivý, pracovití zčernoši: pověrčiví, líní zAngličané: sportovní, inteligentní, konvenční zAmeričané: pracovití, inteligentní, materialističtí

15 Okamžitý fyzický a psychický stav zNaše kondice často ovlivňuje to, jak vnímáme druhé lidí. zV nepohodě se pro nás zvýrazňují negativní a nepříjemné stránky chování lidí.

16 Význam vzhledu a jeho úpravy zJak je člověk oblečen, upraven, doplňky, make-up… zPř: lidé, kteří se oblékají do šedé barvy, jsou považováni za spíše pasivní a submisivní atd.

17 Chyby a nedostatky ve vnímání zHaló- efekt -Jde o hodnocení člověka podle prvního dojmu, v němž dochází k zobecnění v dimenzi dobrý-špatný bez ochoty korigovat ho zkušeností. -Nejsme schopni dívat se na jedince objektivně.

18 Efekt posledního dojmu zČasto bývá mylným vnímáním proto, že si nepamatujeme konkrétní dojmy z předcházejícího období. zVyužíván pracovníky, kteří finišují ke konci sledovaného období a apelují na svého nadřízeného, že se zlepšili. Chtějí pozitivně ovlivnit vnímání své osobnosti v závěrečné fázi hodnotícího období.

19 Projekce zVnímající projikuje (promítá) do sledovaného jedince své vlastní vzorce chování, vlastní nedostatky, vlastní klady, představy o správnosti chování. zMůže být použita jako obranný mechanismus při přenášení viny na někoho jiného nebo jako ochrana před svými vlastními nepřijatelnými pocity.

20 Sebesplňující předpověď zLidé očekávají určité chování od ostatních a podle toho se k nim chovají. zPokud se naplní očekávání, které předpovídali, stávají se potvrzením jejich sebesplňující předovědi. zPříklad:učitel si „zaškatulkuje žáka jako neschopného, vždy ho podceňuje, shazuje apod., přestože tento žák není neschopný, začne se takto chovat a naplní tím očekávání učitele)

21 Efekt shovívavosti zTendence spíš ke kladnému než zápornému hodnocení. zČlověk očekává reciprocitu (vzájemnost – to, jak se on sám chová k ostatním očekává od druhých; očekává, že když bude ostatní hodnotit shovívavě, bude i on sám shovívavě hodnocen) zProjevuje se i ve vztahu k sobě sama.

22 Vytváření image zVětšinou neuvědomované strategie, techniky, postupy, které používáme ke kontrole našeho image, které naše Já promítá na ostatní lidí. zImage je situovaná identita, aktuálně přiměřená podoba našeho chování v konkrétním interpersonálním kontaktu. zLidé si image vybírají, a také se snaží udržet, důvodem je získání sociálního souhlasu, akceptace ostatními.

23 Strategie utváření image zSebe-brzdící strategie - Jedinec si vytváří ochranné omluvy pro nějaké možné budoucí neúspěchy, aby ochránil svou image. zVyhřívání se v odražené slávě - Potřeba rozhlašovat naše úspěchy a pomíjet neúspěchy. Někdy používáme i zdůraznění našich vztahů s „významnými“ lidmi.

24 zHledání přiměřeného image v pohlavní roli - Vytváření image dle očekávané role či konkrétní situace. zNucení stigmatizovaných hrát svou roli - Obecné přesvědčení, že lidé „stigmatizování“ vyžadují soucit, je pak nutí hrát poníženou roli, či roli nemocného.

25 zPotřeba souhlasu- získávání přátel a ovlivňování lidí -Jde o taktiky používané vědomě ke zvýšení obliby u konkrétní osoby pro sebe. -Jde o taktiky vlichocení: zKomplimenty zKonformita zSebe-prezentace zVracení projevů přízně


Stáhnout ppt "Sociální percepce zVnímání ostatních lidí zVychází ze zkušenosti jedince zJe individuální."

Podobné prezentace


Reklamy Google