Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GEOTECHNICKÝ MONITORING

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GEOTECHNICKÝ MONITORING"— Transkript prezentace:

1 GEOTECHNICKÝ MONITORING
Eva Hrubešová, katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB TU Ostrava

2 MONITORING PODZEMNÍCH DĚL
Horizontální díla: 1- napětˇové buňky v betonu 3- měřící svorníky 4 – napětˇové buňky na kontaktu horniny a výztuže(monitoring zatížení) 5 – pásmový konvergometr 6- extenzometr 7- prstencový dynamometr pro monitoring osové síly ve svorníku 8- Cassagrandeho piezometr 14 – snímač vibrací

3 2- víceúrovňový extenzometr
ve vrtu 4- napěťové buňky na kontaktu horniny s výztuží 5- pásmový konvergometr 6- magnetický mobilní extenzometr 7- prstencový dynamometr pro monitoring osové síly ve svorníku 9- deformometr 10 – elektrický piezometr 14- snímač vibrací

4 2- extenzometr ve vrtu 5- pásmový konvergometr 6- mobilní magnetický extenzometr 8 – Cassagrandeho piezometr 12 - náklonoměr 13 – snímač sedání 14- snímač vibrací

5

6 Velkoprostorová podzemní díla:
extenzometr Monitoring napětí: Ploché dynamometry Prstencové dynamometry piezometr Monitoring deformací: nivelace konvergometr inklinometr náklonoměr Monitoring pórového tlaku:

7 Přehled použitých monitorovacích přístrojů a zařízení:
Konvergometr Hydraulické tlakové buňky Extenzometr Elektrické piezometry Prstencové dynamometry Deformometr Tlakové buňky Inclinometr Snímač vibrací

8 Svislá díla (jámy) Monitoring napětí: Monitoring pórového tlaku:
Ploché dynamometry nivelace inklinometr Prstencové dynamometry dilatometr Monitoring deformací: náklonoměr extenzometr konvergometr piezometr Monitoring pórového tlaku:

9 Monitoring zeminových svahů
1 inklinometr 10 dilatometr 13 srážkoměr 3 elektrický piezometr 4 Casagrandeho piezometr 5 Trivec 15 hydraulické tlakové buňky Smyková plocha

10 Opěrná zeď Smyková plocha 1 inklinometr 3 - piezometr
8- náklonoměr 15 – hydraulické tlakové buňky 4 – Casagrandeho piezometr 9 - extenzometr 6 – prstencový dynamometr 5 - Trivec(ink.+extenz.) 7 - průtokoměr Smyková plocha

11 Monitoring skalních stěn
1- inclinometr 14 -seismický snímač 13 - srážkoměr 2, 10- dilatometr 3- elektrický piezometr 8 - náklonoměr 4- Casagrandeho piezometr 5 - TRIVEC 6 – Prstencový dynamometr 9 - extenzometr 11 – povrchové konvergenční měření 12 – měřící svorník

12 Monitoring pórového tlaku:
fotogrametrie Monitoring deformací: dilatometr extenzometr konvergometr inklinometr křehké vodiče nivelace náklonoměr piezometr Monitoring pórového tlaku:

13 Monitoring násypů Monitoring deformací: extenzometr inklinometr
fotogrametrie extenzometr inklinometr nivelace konvergometr kulový snímač napětí piezometr tlaková buňka Monitoring pórového tlaku: Monitoring napětí:

14 Monitoring sypaných hrází
Monitoring deformací: fotogrametrie extenzometr seismický snímač nivelace inklinometr piezometr tlaková buňka snímač sedání Monitoring seismicity: Monitoring napětí: Monitoring pórového tlaku:

15 Monitoring výsypek: magnetické značky kulové měřidlo napjatosti
fotogrametrie Monitoring deformací: extenzometr magnetické značky piezometr nivelace kulové měřidlo napjatosti Monitoring pórového tlaku:

16 Monitoring stavebních jam
Monitoring deformací: extenzometr inklinometr náklonoměr hydrostatická nivelace nivelace dilatometr křehké vodiče piezometr prstencový dynamometr Monitoring napětí: Monitoring pórového tlaku:


Stáhnout ppt "GEOTECHNICKÝ MONITORING"

Podobné prezentace


Reklamy Google