Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Facility Management správa Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Facility Management správa Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze."— Transkript prezentace:

1 Facility Management správa Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2 ČSN EN 15221-4 Kategorizace facility managementu zavádí nový FM prvek FM produkt = jednoznačně definovaná skupina FM služeb (podle ISO 9000) FM produkt lze standardizovat, měřit, atd. FM produkt je orientován na FM klienta Přináší přehled hlavních FM produktů, zavádí jejich označení a jejich hlavní parametry

3 Ukázka FM produktu dle 15221-4

4 Členění služeb - Prostor a infrastruktura (tzv. „tvrdé FM služby“) 1000Prostor & InfrastrukturaSpace & Infrastructure 1010UdržitelnostSustainability 1020Řízení kvality ISO 9000Quality Management ISO 9000 1030Řízení rizikRisk management 1100ProstorSpace 1110Počáteční parametry budovyBuilding initial performance 1120Obměna majetku a renovace (plánování)Asset replacement and Refurbishment 1130Zlepšení počátečních parametrůEnhancement of initial performance 1140Správa majetkuProperty administration 1150Optimalizace portfoliaPortfolio Optimisation 1160Údržba a provozMaintenance and Operation 1170Komunální zajištěníUtilities 1200Venkovní prostorOutdoors 1210Území, areál, parcelaLand, Site, Lot 1220Prostory související se areálemAdditional space on site 1230Terénní a zahradní službyLandscaping & Gardening 1240Parkovací službyParking facilities 1300Úklid a čištěniCleaning 1310Běžný úklidRoutine cleaning 1320Speciální úklid a čištěniSpecial cleaning 1400PracovištěWorkplace 1410Vybavení nájemců, adaptaceOccupier fit out and adaptations 1420Správa prostorSpace management 1430Zařízení interiéruFurniture 1440Umělecké práceArt works 1900 Specifické aktivity související s hlavní činnostíPrimary activity specific 1910Komunální služby zajišťující primární procesyPrimary process related utilities 1920Zařízení mimo standarní prostoryOff site facilities

5 Členění služeb - Lidé a organizace (tzv. „měkké FM služby“) 2000 Lidé & OrganizacePeople & Organisation 2100 BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví pracujících) HSSE (Health, Safety, Security and Environment) 2110Zdraví a bezpečnostHealth & Safety 2120OchranaSecurity 2130Ochrana životního prostředí dle ISO 14000Environmental protection ISO 14000 2200Pohostinnost (přímé služby)Hospitality 2210Recepce a kontaktní centraReception and contact centre 2220Stravování a prodejCatering and Vending 2230Zasedací prostory a pořádání akcíMeeting rooms and Events 2310ICT management a poradenstvíICT Management & Advisement 2320IT Service desk (výpočetní technika)Service Desk IT 2330IT služby uživatelůmEnd User Services IT 2340Centrální a distribuční službyCentral and Distributed Services 2350Spojové a telekomunikační službyConnectivity & Telecommunications 2360Školení koncových uživatelů ICTTraining End User (ICT) 2400Interní logistikaLogistics 2410Dodávka kancelářských potřebOffice supplies, stationary 2420Správa dokumentůDocument Management 2430Dopravní službyMobility 2500Obchodní podporaBusiness Support (management support) 2510Služby související s lidskými zdrojiBusiness support HRM 2520Právní konzultace a smlouvyLegal counsel and contracts 2530Marketing a komunikaceMarketing and comunication 2540Zprostředkování (nákup)Procurement 2550Sekretářské služby, překladySecretarial services, translations

6 Dělení produktu dle úrovně řízení FM služby Aktivity / Subprocesy Ubytovací a Prostorové služby Venkovní služby Úklid a čištěni Pracoviště Primární spec. aktivity Zdraví, bezpečnost a ochrana Péče o uživatele ICT Logistika Obchodní podpora Organizační specifika Plánovací a projekční aktivity Akvizice Aktivity jako (příklady): Nákup, nájem, leasing, výstavba, developement. Administrační aktivity Provozní aktivity Údržbové aktivity Účetní aktivity Controlingové aktivity Kvalitativní a dokumentační aktivity Zlepšovací a zkvalitňovací aktivity Prostor a InfrastrukturaLidé a Organizace Integrace na Strategické úrovni (PDCA) Integrace na Taktické úrovni (PDCA) Provozní úroveň Plan Do Check Act 1300 1400 2200 2300 1100 2100 1900 2500 240029001200

7 ČSN EN 15221-5 Procesy ve facility managementu Co je procesní standard Výčet a popis etap procesu Specifikuje rozdíl mezi účinností a efektivitou Příklady strategických, taktických a provozních procesů Význam přesné definice vstupů a výstupů procesů Vazba mezi procesy a kvalitativním cyklem PDCA

8 ČSN EN 15221- 6 Měření prostor ve facility managementu V EU není jednotnost Zdánlivě identické jednotky, avšak v drobnostech odchylky Nutnost jednotného standardu Architektonické prostorové standardy FM prostorové standardy ISO 6707-1, Building and civil engineering – Vocabulary –Part 1: General terms

9 ČSN EN 15221-7 Benchmarking ve facility managementu Sjednocení podkladů pro srovnání výkonu a kvality Vnímání benchmarkingu pouze v nákladové rovině Porovnání efektů, vjemů, rizik, přínosů … Nutnost jednotné platformy a metriky Specifika kontinentální, lokální a firemní Převoditelnost mezi různými specifiky Modely sběru a třídění dat

10 Hodnocení výkonnosti FM výkonový benchmarking  srovnání klíčových služeb  otázky ceny, kvality, vlastností výkonů, rychlosti, spolehlivosti a pod.  porovnání kvality jedné organizace FM s jinou společností procesní benchmarking  zvýšení individuální výkonnosti  hledá nejlepší praktiky

11 Proces benchmarkingu naplánování benchmarkingového projektu shromažďování dat analýza dat, identifikace výkonnostních mezer a hybných sil procesu zlepšování - adaptace procesních hybných sil

12 Dominantní činnost FM-firem správa nemovitostí složitější provozy  architekt + technolog vtisknou budově budoucí tvář a životní rytmus budovy  spolupráce s facility managery  řada facility managerů vzejde z řad architektů  architekt by měl zaškolit facility managera

13 Vybrané podpůrné činnosti strategické a taktické plánování zařízení a vybavení financování zařízení a vybavení výběr, nájem a správa nemovitostí výběr nábytku, zařízení a externích služeb výstavba, rekonstrukce, stěhování zdraví, bezpečnost, ochrana stanovení organizačních pravidel a postupů

14 Vybrané podpůrné činnosti řízení kvality, benchmarking prostorové plánování a řízení provoz budov, údržba a správa dohled na obchodní služby (kopírování, doprava, úklid, stravování) telekomunikace IT životní prostředí

15 Pracovní prostředí příjemné  teplota, světlo, výměna vzduchu, čistota … dostupnost a kvalita pracovních prostředků zajištění potřebných informací pomocí IT, telekomunikací možnosti stravování, odpočinkové kouty

16 Správa nemovitostí a objektů druhý největší výdaj  (první jsou výdaje na mzdy) optimalizace využití prostor  minimalizovat nadbytek, ne však zcela spotřebovat specifikovat zařízení a normy pro nakládání s majetkem  kabelážní systémy, klimatizace

17 Všeobecná údržba bývá přehlížena zachování hodnoty investice náklady na údržbu podstatně zvyšují provozní náklady  min. náklady, max. efektivitu nespadnout pod min. standard užívání předcházet opravám

18 Principy stanovení údržby stanovit normy  subjektivní pohled  dodržení zdravotních a bezpečnostních norem sestavit program preventivní údržby  definovat práci sestavit rozpočet

19 Členění údržby z hlediska časového operativní údržba  okamžitý zásah  malý prostor pro rozhodování  vytipovat rizikové skupiny zařízení, předem zajistit dostupnost náhradních dílů  např. horkovody, voda, plyn, el. energie, výtahy plánovaná údržba  plánované akce, např. malby, výměna výtahu...

20 Periodické kontroly identifikují: současné nebo potenciální problémy v oblasti bezpečnosti a zdraví práce, které se budou vykonávat v příštím rozpočtovém období pracovní síly pro tyto práce materiál pro tyto činnosti

21 Vedlejší výhody pravidelných prohlídek neformální kontakt s uživateli zařízení prohlídka dalších oblastí, např. čištění kontrola všeobecného pořádku facility manager je viděn společné prohlídky se správcem vytváří dobrou příležitost pro probrání dalších plánů

22 Manuál údržby  plán budov v digitální podobě  nezbytná telefonní čísla  postupy při nebezpečí (havarijní/nouzový plán)  seznam subdodavatelů a dodavatelů nakupovaných služeb  smlouvy na údržbu  všeobecné požadavky na údržbu  instrukce od výrobce  požadavky na čištění  instrukce služeb

23 Vytvoření jednotného dokumentu údržby rozdělení na menší celky výborným zdrojem informací je architekt dobře připravit smlouvy  předejde se nepříjemným situacím plánování výrobních kapacit údržby  jednotkové ceny (přirážky při malém množství)  na základě času (potřeba dohled)

24 Zajištění materiálu co použil architekt a proč požadovaná životnost jednoduchost údržby doba zavádění/dostupnost kontinuita výroby alternativy náklady

25 Protokol údržby datum a čas, kdy byl poskytovatel kontaktován datum a čas, kdy poskytovatel přijel stručný popis vykonané práce vykonané vícepráce datum a čas, kdy byla práce dokončena podpis poskytovatele

26 Kancelářské služby  pošta  telefony, fax  kancelářské potřeby  záznamy  kurýrní služby  tisk, reprografie  nábytek  skladování, distribuce

27 Kancelářské služby jsou samozřejmostí – mohou být podceňovány často první vizitkou u potenciálního zákazníka komunikace se zákazníkem a zaměstnanci výkon je obvykle v krátkém čase (denně, hodinově, průběžně) – musí vycházet ze strategických cílů firmy

28 Hodnocení kancelářských služeb Je úroveň služeb ve shodě s požadavky?  zhodnotit současnou potřebu služeb (odbourat stohy papírů, do kterých se nikdo nedívá) Může být použita technologie vedoucí ke zvýšení výkonu nebo snížení nákladů?  přepojování/telekomunikace – digitální ústředny, vedení mezi pobočkami, telekonference, internet  tisky, reprografie – publikační systémy, inteligentní fotokopírky

29 Hodnocení kancelářských služeb Která z forem zaměstnání lidí je nejvhodnější?  hlavní úvazek  vedlejší úvazek  dočasní zaměstnanci  krátkodobé sezónní kontrakty  pružná pracovní doba  práce na směny  mix

30 Kancelářský materiál - ŽP omezit používání kancelářských potřeb  informace raději na monitoru než na papíře používat hospodárněji  papír má dvě strany recyklovat  vybírat recyklovatelné produkty čistící prostředky netoxické bez fosfátů, baterie bez rtuti...

31 Prostorový (space) management optimalizace rozvržení budovy pro obchodní potřeby prostorové plánování = práce s informacemi + komunikace s uživateli území základem jsou informace o materiálových zdrojích, výrobních prostředcích a lidských zdrojích

32 Space manager optimalizace využití prostor  hledání nerentabilně využívaných prostor  sledování nákladovosti (na plochu, osobu, organizační jednotku...)  hledá jak náklady snížit  patří mezi organizátory stěhování  garantuje aktuálnost informací o prostoru v IS (CAFM – Computer Aided Facility Management)

33 Energetický management hospodárné nakládání s energiemi tepelně-technické vlastnosti objektů energetická úspornost použitých technologií ovlivňování a řízení procesů v energetickém systému maximálně využít energeticko-ekonomický potenciál v jednotlivých oblastech systému

34 Řízení energetického managementu legislativa – týkající se předpisy (např. zákon o hospodaření energií, energetický zákon, zákon o ochraně ovzduší...) plánovací nástroje (územní plánování, energetické generely) statistické nástroje - statistika, časové řady technické nástroje - vlastní monitorování, regulační systémy analytické nástroje - analytické zprávy, průkazy energetické náročnosti, energetické audity

35 Cíle energetického managementu optimalizace spotřeby  zlepšení tepelně-technických vlastností budov  organizace provozu, nízkoenergetická zařízení  max. využití tepelných zisků, druhotných zdrojů energie optimalizace výroby a dodávky energie  procesy přeměny energie  rozvody energie, zajištění stabilních dodávek energie a paliv

36 K dosažení cílů EM je třeba zajistit: optimální stav provozovaných en. zařízení hospodárné využití všech forem energie (paliv) garance a spolehlivost jednotlivých forem energie v potřebném množství a čase optimalizace lidských zdrojů pro provoz energetického hospodářství rozvoj energetického hospodářství organizace jako celku

37 Procesy energetického managementu monitorování  sběr primárních dat, odečety měření, kontrola faktur vyhodnocování  analýza údajů a časových řad, provádění simulací plánování  žádoucích hodnot spotřeby, realizace opatření, jejich průběh

38 Procesy energetického managementu rozhodování  o kontrolách, korekcích metody, periodicity monitorování, personální zajištění řízení  operativní řízení provozu přikazování  oprav, kontrol kontrola  systém monitoringu, odběrných míst, energetických zařízení, vykonávaných činností

39 Základní činnosti energet. managementu  tvorba a aktualizace en. statistiky  sledování a analýza legislativy  zajištění smluvních vztahů s distributory energií  monitorování a analýza spotřeby  příprava a hodnocení projektů z oblasti energetiky  analýza výstupů energetických auditů  zajištění a kontrola opatření  prezentace a propagace dosažených výsledků  a další

40 Oblasti energetického managementu vnitřní energetický management  vlastní budovy, především kontrolní funkci vnější energetický management  reflektuje závěry a analýzy energetické politiky firmy včetně vnějších vlivů krizový energetický management  odhalování slabých míst a prevence, řešení krizových stavů s min. negativních dopadů

41 Energetický management v praxi úroveň 1 – základní („hlava-tužka-papír“)  nízkonákladová organizační opatření, vyškolení obsluhy (stránka technická i morální), pořizování základních údajů spotřeby, vyhodnocování korekčních zásahů úroveň 2 – pokročilá (použití IT/IS)  vyhodnocení a analýza žádoucích a skutečných hodnot spotřeby úroveň 3 – komplexní (užití IT k řízení budov)  tzv. inteligentní budovy, vyšší investice

42 Postup zřízení systému energet. man. prověření spotřeb energií a nákladů na ně rozhodnutí vedení o implementaci EM na základě získaných informací výběr vhodných pracovníků agendy EM proškolení pracovníků a zajištění základních provozních potřeb kontrola plnění funkcí systému EM, pravidelné informace o přínosech

43 Implementační fáze sytému EM dotvoření dostupné metodiky  dokumentace objektů a zařízení  soupis měřících míst  popis měřících metod a používaný SW  organizační strukturu systému EM i samotné organizace  způsob a odpovědnost realizace EM v souvislosti s dalšími dotčenými subjekty

44 Implementační fáze sytému EM co v evidenci podchytit?  schéma organizace, areálu, objektů, měřícího místa (včetně fotografií měřících přístrojů)  dokumentace hlavních spotřebičů  zavedení karty měřícího přístroje (kalibrovaná, podružná)  roztřídění měřících bodů – dle druhu energie, dodavatele, místa apod.

45 Implementační fáze sytému EM informace pro efektivní řízení  spotřeba energie a paliv (vč. nákladů na ně) pro jednotlivé objekty  náklady na dodávku paliv a energie (dle fakturačních měřidel)  přehled a kategorizaci zdrojů, přípojek, spotřebičů  měrné energetické hodnoty - vyhláška č.291/2001  předběžné návrhy opatření na snížení a optimalizaci spotřeby energie na všech úrovních


Stáhnout ppt "Facility Management správa Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google