Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plánování ošetřovatelské péče

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plánování ošetřovatelské péče"— Transkript prezentace:

1 Plánování ošetřovatelské péče

2 Testík na úvod Která z uvedených formulací cílů je správná?
Pacient pečuje o kůži Zabránit úrazu Před propuštěním bude schopen se bezpečně přesunout z lůžka do sedačky Zmírnění křečí v břiše

3 Oše diagnóza u pacienta po chemoterapii je porucha výživy: méně než je třeba, v souvislosti s chemoterapií. Nejvhodnější intervence je v tomto případě: Podávat stravu se sníženým obsahem cukru Vysvětlit účinek chemoterapie Povzbuzovat pacienta, aby jedl velké porce jídla Podat naordinovaná antiemetika před jídlem

4 Na začátku… Stanovit priority podle aktuálních problémů pacienta (i potenciální diagnózy jsou aktuální) Rozhodnout, které problémy vyžadují ošetřovatelskou intervenci a které péči jiného odborníka

5 Očekávané výsledky – cíle
jsou reakce a chování pacienta, které sestra očekává jako výsledek ošetřovatelských intervencí jsou to specifické formulace, jež ukazují, jak si sestra představuje řešení ošetřovatelského problému měly by zároveň obsahovat kritéria hodnocení správně formulovaný ošetřovatelský cíl je napsán v budoucím čase a určí, kdo bude co dělat, jak, kdy a jak moc (obsahuje také formulace, které se týkají reakcí organismu, například VF, stav rány atd.)

6 Zaměřený na pacienta Špatně:
Nabízet tekutiny: sklenici vody každou hodinu. Správně: Pacient vypije každou hodinu100 ml tekutiny.

7 V čem je problém? Často se místo cílů píší intervence. Cíl má být zaměřený na pacientovo chování nebo reakce organismu. Intervence jsou činnosti sestry nebo jiných pracovníků, které vedou k dosažení stanoveného cíle.

8 Jednoznačný, aby obsahoval pouze jednu činnost
Špatně: Pacient bude jíst 100% podávané stravy a nezhubne. Správně: Nejpozději bude pacient bude jíst 100% podávané stravy. Pacient si udrží hmotnost 63 kg po celou dobu hospitalizace.

9 …problém? Pokud jsou ve formulaci cíle stanoveny dvě činnosti, bude mít sestra problém vyhodnotit, zda byl cíl splněn.

10 Pozorovatelný Špatně:
Pacient bude během jednoho týdne vědět, jak měnit kolostomický sáček Správně: Pacient si do týdne správně vymění kolostomický sáček

11 Problémové oblasti Vědomosti, dovednosti, pocity pacienta – pouhý dotaz, zda pacient rozumí, nevypovídá o tom, zda činnost umí provádět Objektivní data jsou ta, která můžeme pozorovat, měřit Častý příklad: úzkost se zmírní (podle čeho to poznáme, změříme míru zmírnění? – pouze pozorováním změny chování, které nás vedlo k diagnóze úzkosti)

12 Měřitelný Špatně: Pacient vypije dostatečné množství tekutin Správně:
Pacient vypije 2l tekutin za 24 hodin

13 …problémová slova Dostatečně (pacient bude mít dostatečně okysličené tkáně) Adekvátně (pacient bude mít adekvátní příjem tekutin) V normě (pacient bude mít fyziologické funkce v normě) atd.

14 Časově ohraničený Špatně: Pacient bude postupně vstávat z lůžka.
Správně: Pacient bude nejpozději schopen přesunout se z lůžka do křesla.

15 Reálný/splnitelný Cíl, kterého nelze dosáhnout, není dobrý cíl (frustrace pacienta, sestry, rodiny…) „reálnost“ se týká jak časového období tak dalších okolností (například zdravotní stav, kognitivní a motorické schopnosti, finanční otázky i motivace pacienta či jeho blízkých) Konzultovaný s pacientem, pokud je to vhodné

16 Krátkodobé cíle zaměřené více na etiologii problému a rozpracované do jednotlivých kroků Příklad edukace diabetika Možno psát na dobu jedné služby, jednoho dne, ale i hodiny

17 Dlouhodobé cíle Zaměřené na problém samotný a formulované jako žádoucí reakce nebo chování pacienta Kompenzace stavu. Dodržování léčebného režimu, adaptace, změna životního stylu, udržení nebo zlepšení soběstačnosti atd. Cíle k propuštění pacienta

18 Ošetřovatelské intervence
Výkony přímé péče o pacienta/postupy Psychosociální intervence – naslouchat, být přítomen, umožnit ventilovat city atd. Edukace – edukační proces Pozorování/monitorování – pacienta, schopností, dovedností, ale i reakcí organismu (VF), stavu kůže, rány atd. Konzultace – s dalšími členy týmu

19 Rozdělení podle kompetencí
Nezávislé Závislé Vzájemně závislé

20 Intervence Individualizované Teoreticky opodstatněné/evidence based
Bezpečné/zajišťující bezpečí (prevence) Terapeutické (vedou k podpoře, udržení nebo návratu zdraví) Reálné/realistické/proveditelné

21 Která z uvedených formulací cílů je správná?
Pacient pečuje o kůži Zabránit úrazu Před propuštěním bude schopen se bezpečně přesunout z lůžka do sedačky Zmírnění křečí v břiše

22 Ošetřovatelská diagnóza u pacienta po chemoterapii je porucha výživy: méně než je třeba, v souvislosti s chemoterapií. Nejvhodnější intervence je v tomto případě: Podávat stravu se sníženým obsahem cukru Vysvětlit účinek chemoterapie Povzbuzovat pacienta, aby jedl velké porce jídla Podat naordinovaná antiemetika před jídlem

23 Seznámení pacienta s ošetřovatelským plánem
Stručně shrnout problémy, nastínit cíle, intervence, co se očekává od pacienta

24 Seznámení ostatních pracovníků s ošetřovatelským plánem
Formuláře Způsob dokumentace Hlášení Ošetřovatelské konference další


Stáhnout ppt "Plánování ošetřovatelské péče"

Podobné prezentace


Reklamy Google