Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název operačního programu:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Technologická příprava 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Provádění svislých a vodorovných konstrukcí Sada číslo: ICT-12B Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 20 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-12B-20 Téma vzdělávacího materiálu: Smíšené a sendvičové zdivo Druh učebního materiálu: Prezentace Autor: Ing. Pavla Michalčíková Anotace: Prezentace objasňuje kombinace smíšeného a sendvičového zdiva a jejich způsoby provádění; žáci mají k dispozici učebnice a materiálové vzorky. Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obor Zedník Datum vytvoření: Ověření ve výuce:  

2 S M Í Š E N É A S E N D V I Č O V É Z D I V O
c h a r a k t e r i s t i k a d r u h y s m í š e n é h o z d i v a s e n d v i č o v é z d i v o

3 S M Í Š E N É Z D I V O C H A R A K T E R I S T I K A
smíšené zdivo se skládá ze dvou nebo z několika různých stavebních materiálů špatné vlastnosti jedněch materiálů se vyrovnávají dobrými vlastnostmi druhých (kamen – cihly) použití smíšeného zdiva: zdivo sklepní, soklové, nábřežní zdi, opěrné zdi, ploty apod. kombinace smíšeného zdiva: kámen + cihla, kámen + beton, cihla + beton

4 S M Í Š E N É Z D I V O D R U H Y SMÍŠENÉ ZDIVO JE BUĎ
z cihel a z kamene z betonu a z kamene – obr. 1 z kombinace kámen, beton a cihly – obr. 2 z cihel a betonu – obr. 3 Obr Obr. 2

5 S M Í Š E N É Z D I V O D R U H Y Obr. 3
1 – cihelné zdivo (běhouny), 2 – vazáková vrstva, 3 – betonové zdivo

6 S M Í Š E N É Z D I V O S M Í Š E N É Z D I V O Z K A M E N E A C I H E L
provádí se pouze v oblastech, kde je lomový kámen levnější než cihly na vrstvu zdiva z lomového kamene, vysokou 600 až mm se vyzdí tzv. řetěz – 3 až 6 cihel v celé tloušťce zdiva – obr. 4 zdivo se tímto vyrovná a vznikne průběžná spára počet vrstev se řídí výškou pásů z lomového kamene rohy, ostění apod. se vyzdívají z cihel

7 Obr. 4 Smíšené zdi z kamene a cihel
S M Í Š E N É Z D I V O S M Í Š E N É Z D I V O Z K A M E N E A C I H E L Obr. 4 Smíšené zdi z kamene a cihel A – ložný lomový kámen a spojení vazáky B – neložný lomový kámen, spojení vyrovnávajícími cihelnými vrstvami (tzv. řetězy) 1 - vrstvy běhounů, 2 - vazáky, 3 - zdivo z lomového kamene, 4 - vyrovnávací vrstvy

8 S M Í Š E N É Z D I V O S M Í Š E N É Z D I V O Z K A M E N E A C I H E L
Obr. 5, 6 Smíšené zdivo gotické stavby z 14. století – Švédská kaple v Opavě

9 S M Í Š E N É Z D I V O SMÍŠENÉ ZDIVO Z KAMENE A Z BETONU
používá se převážně na opěrné zdi, kde záleží především na vzhledu zdi kámen působí jako obklad plní dekorativní funkci SMÍŠENÉ ZDIVO Z KAMENE , Z BETONU A CIHEL používalo se dříve jako zdivo soklové u obytných budov (dnes se nepoužívá z důvodu tepelně-izolačních) vnější líc se zdí z kamene, vnitřní líc z cihel a střed se vyplní prostým betonem

10 S E N D V I Č O V É Z D I V O V L A S T N O S T I
sendvičové zdivo je zdivo složené ze dvou nebo více vrstev sendvičové zdivo je vhodné spojení zdícího materiálu pro obvodových zdi a izolantu (polystyrén, minerální nebo jiná vhodná tepelná izolace) takový způsob stavění snižuje tloušťku obvodových zdí a zároveň zlepšuje parametry tepelné izolace zdiva

11 S E N D V I Č O V É Z D I V O P Ř Í K L A D Y S K L A D B Y
Obr. 7 Dvouvrstvá venkovní stěna s tepelnou izolací uvnitř zdiva Obr. 8 Pata dvouvrstvé dvouvrstvé venkovní stěny s tepelnou izolací uvnitř zdiva

12 S E N D V I Č O V É Z D I V O P Ř Í K L A D Y S K L A D B Y
Obr. 9 Dvouvrstvá venkovní stěna se vzduchovou mezerou Obr. 10 Dvouvrstvá venkovní stěna se vzduchovou mezerou a izolační vrstvou

13 P o u ž i t é z d r o j e Seznam použité literatury Obrazový materiál
PODLENA, Václav. Zednické práce: technologie: 1. ročník: učebnice pro odborná učiliště. 2. vyd. Praha: Parta, 2006, 97 s. ISBN NESTLE, Hans. Moderní stavitelství pro školu i praxi. Vyd.1. Praha: Europa-Sobotáles, 2005, 607 s. ISBN Obrazový materiál Obr PODLENA, Václav. Zednické práce: technologie : 1. ročník : učebnice pro odborná učiliště. 2. vyd. Praha: Parta, 2006, 97 s. ISBN Obr MICHALČÍKOVÁ, Pavla Obr NESTLE, Hans. Moderní stavitelství pro školu i praxi. Vyd.1. Praha: Europa-Sobotáles, 2005, 607 s. ISBN

14 D ě k u j i z a p o z o r n o s t.

15 O v ě ř e n í p r e z e n t a c e č. 20 Jaké mohou být kombinace smíšeného zdiva? Kde se smíšené zdivo používalo? Vysvětli, co znamená sendvičové zdivo. Uveď příklady skladeb sendvičového zdiva. Jaké jsou přednosti sendvičového zdiva?


Stáhnout ppt "Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google