Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývojové tendence češtiny v současnosti Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývojové tendence češtiny v současnosti Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 Vývojové tendence češtiny v současnosti Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Vývojové tendence češtiny v současnosti Vývoj jazyka souvisí se společenskými změnami. Nejrychleji se mění slovní zásoba. Vývojové tendence mají často protichůdný charakter. K nejvýraznějším současným tendencím patří:  posuny ve vrstvách slovní zásoby: hejtman, koloniál, hasič, kampelička = některá slova dříve neužívaná se vracejí zpět do aktivní slovní zásoby – z knižních se stávají neutrální holka, péct = slova (tvary) dříve nespisovná se stávají hovorovými spisovnými laserová tiskárna, mobilní telefon, ikonové menu = s novými skutečnostmi vznikají nová, často souslovná pojmenování kolchoz, pětiletka = zanikají slova označující už neexistující skutečnosti dýdžej, kliknout, mailovat, tráva = hovorová čeština je obohacována výrazy ze slangu, profesní mluvy, argotu

3  internacionalizace manažer, surfovat, puzzle, supermarket, boom = jsou přejímána cizí slova, a to zejména z angličtiny  univerbizace jednosměrná ulice – jednosměrka = víceslovná pojmenování jsou nahrazena jednoslovnými  multiverbizace rozhodnout se – učinit rozhodnutí = víceslovný opis místo jednoho výrazu  demokratizace = spisovná čeština se rozšiřuje vlivem lepšího vzdělání společnosti, médií, zvyšuje se celková jazyková úroveň uživatelů

4  intelektualizace = dochází k přesnému vyjádření složitých myšlenek, zdokonaluje se užití jazykových prostředků  terminologizace = zvyšuje se počet termínů užívaných běžnými mluvčími  determinologizace = termíny přecházejí do neodborné oblasti (např. počítač)

5 Úzus, norma, kodifikace úzus – obvyklý způsob užívání a výskyt jazykových prostředků jazyková norma (zvyklost) – souhrn ustálených jazykových prostředků a závazných způsobů jejich užívání (jazyková norma není zcela neměnná, ale měla by být stabilní, aby zaručila jednotnost spisovného jazyka) kodifikace – zpracování jazykové normy, zachycené v oficiálních příručkách, tj. ve slovnících, v mluvnicích, v pravidlech pravopisu a výslovnosti

6 Seznam použitých pramenů: Mašková, Drahuše: Český jazyk – přehled středoškolského učiva, Třebíč 2005 Mužíková, Olga a kol.: Odmaturuj z českého jazyka, Brno 2007 Vývojové tendence češtiny v současnosti Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí


Stáhnout ppt "Vývojové tendence češtiny v současnosti Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google