Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Věta, výpověď, promluva Název materiálu: VY_32_INOVACE_CJ3r0101

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Věta, výpověď, promluva Název materiálu: VY_32_INOVACE_CJ3r0101"— Transkript prezentace:

1 Věta, výpověď, promluva Název materiálu: VY_32_INOVACE_CJ3r0101
Název sady: Skladba pro 3.ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Téma: Věta, výpověď, promluva Jméno autora: Kateřina Turzová Vytvořeno dne: Metodický popis – anotace: Seznámí žáky se základní terminologií skladby

2 SKLADBA (SYNTAX) Věta, výpověď, promluva

3 Skladba (syntax) - je jazykovědná disciplína, která se zabývá mluvnickou i významovou stavbou vět a souvětí

4 Skladba zkoumá: slovní druhy z hlediska toho, zda jsou větnými členy, či nikoli skladební vztahy mezi větnými členy větné vzorce a pravidla organizace vět, souvětí slovosled a větosled nepravidelnosti větné a souvětné stavby konkrétní skladební prostředky textové výstavby

5 Věta je klíčovým pojmem skladby
je nejčastější forma slovního vyjádření myšlenky, výpovědi je nejmenší významově ucelená, gramaticky organizovaná a intonačně uzavřená jazyková jednotka není zakotvená v komunikační situaci přímo odráží skutečnost a vyjadřuje k ní vztah její nejdůležitější částí je přísudek/predikát (tedy převážně sloveso v určitém tvaru)

6 Věta obsahující: JEDEN PŘÍSUDEK je věta jednoduchá věty se mohou skládat ve vyšší celky a vstupovat do vzájemných vztahů vznikají tak souvětí

7 Věta má stránku: mluvnickou (gramatickou)
- je uspořádána jako určitá struktura - vnitřně organizovaná - mezi jejími členy existuje soustava vztahů

8 Výpověď je jednotka komunikace zakotvená (pronesená nebo napsaná) v konkrétní komunikační situaci je nejčastěji vyjádřena ve formě věty má nějakou komunikační modalitu a emocionalitu zpravidla je členitelná na východisko a jádro její realizace se může různě upravovat, aniž by to ochromilo její srozumitelnost př. Může dojít k vynechání (elipse) přísudku: Kdo přišel? Petr. (Přišel Petr.)

9 Výpověď má stránku: Obsahovou (významovou)
- vypovídá o něčem ze skutečnosti Modální - podle postoje mluvčího je míněna jako oznamovací, tázací (doplňovací/zjišťovací), žádací a přací

10 Promluva je základní jednotka souvislé komunikace
je tvořena minimálně jednou, častěji však více výpověďmi, tvořícími významový celek mezi dvěma absolutními pauzami její délka je potencionálně neomezená

11 mluvnickou i významovou stavbou vět a souvětí
Čím se zabývá syntax? mluvnickou i významovou stavbou vět a souvětí

12 Jak se nazývá věta podle počtu obsažených přísudků?
jeden přísudek – věta jednoduchá, dva a více – souvětí

13 Jaké stránky má výpověď?
obsahovou (významovou) a modální

14 Jaký je časový limit promluvy?
potencionálně neomezený

15 Použitá literatura: Kostečka, Jiří: Český jazyk pro 3. ročník gymnázií. Praha, SPN 2002 Mgr. Mašková, Drahuše: Český jazyk – přehled středoškolského učiva. Třebíč, Vyuka.cz 2010 Mgr. Mužíková, Olga; PhDr. Markvartová, Barbora; Mgr. Klusáčková, Lenka; PhDr. Jeřábková, Eleonora: Odmaturuj z českého jazyka. Brno, Didaktis 2010 Havránek, Bohuslav; Jedlička, Alois: Česká mluvnice. Praha, SPN 2008


Stáhnout ppt "Věta, výpověď, promluva Název materiálu: VY_32_INOVACE_CJ3r0101"

Podobné prezentace


Reklamy Google