Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Věta, výpověď, promluva Název materiálu:VY_32_INOVACE_CJ3r0101 Název sady:Skladba pro 3.ročník Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Věta, výpověď, promluva Název materiálu:VY_32_INOVACE_CJ3r0101 Název sady:Skladba pro 3.ročník Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 Věta, výpověď, promluva Název materiálu:VY_32_INOVACE_CJ3r0101 Název sady:Skladba pro 3.ročník Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:Český jazyk a literatura Téma:Věta, výpověď, promluva Jméno autora:Kateřina Turzová Vytvořeno dne:1.10.2012 Metodický popis – anotace:Seznámí žáky se základní terminologií skladby

2 SKLADBA (SYNTAX) Věta, výpověď, promluva

3 Skladba (syntax) - je jazykovědná disciplína, která se zabývá mluvnickou i významovou stavbou vět a souvětí - je jazykovědná disciplína, která se zabývá mluvnickou i významovou stavbou vět a souvětí

4 Skladba zkoumá: slovní druhy z hlediska toho, zda jsou větnými členy, či nikoli skladební vztahy mezi větnými členy větné vzorce a pravidla organizace vět, souvětí slovosled a větosled nepravidelnosti větné a souvětné stavby konkrétní skladební prostředky textové výstavby

5 Věta je klíčovým pojmem skladby je nejčastější forma slovního vyjádření myšlenky, výpovědi je nejmenší významově ucelená, gramaticky organizovaná a intonačně uzavřená jazyková jednotka není zakotvená v komunikační situaci přímo odráží skutečnost a vyjadřuje k ní vztah její nejdůležitější částí je přísudek/predikát (tedy převážně sloveso v určitém tvaru)

6 Věta obsahující: JEDEN PŘÍSUDEK je věta jednoduchá věty se mohou skládat ve vyšší celky a vstupovat do vzájemných vztahů věty se mohou skládat ve vyšší celky a vstupovat do vzájemných vztahů vznikají tak souvětí

7 Věta má stránku: mluvnickou (gramatickou) - je uspořádána jako určitá struktura - vnitřně organizovaná - mezi jejími členy existuje soustava vztahů

8 Výpověď je jednotka komunikace zakotvená (pronesená nebo napsaná) v konkrétní komunikační situaci je nejčastěji vyjádřena ve formě věty má nějakou komunikační modalitu a emocionalitu zpravidla je členitelná na východisko a jádro její realizace se může různě upravovat, aniž by to ochromilo její srozumitelnost př. Může dojít k vynechání (elipse) přísudku: př. Může dojít k vynechání (elipse) přísudku: Kdo přišel? Kdo přišel? Petr. (Přišel Petr.) Petr. (Přišel Petr.)

9 Výpověď má stránku: Obsahovou (významovou) - vypovídá o něčem ze skutečnosti Modální - podle postoje mluvčího je míněna jako oznamovací, tázací (doplňovací/zjišťovací), žádací a přací

10 Promluva je základní jednotka souvislé komunikace je tvořena minimálně jednou, častěji však více výpověďmi, tvořícími významový celek mezi dvěma absolutními pauzami její délka je potencionálně neomezená

11 Čím se zabývá syntax? mluvnickou i významovou stavbou vět a souvětí

12 Jak se nazývá věta podle počtu obsažených přísudků? jeden přísudek – věta jednoduchá, dva a více – souvětí

13 Jaké stránky má výpověď? obsahovou (významovou) a modální

14 Jaký je časový limit promluvy? potencionálně neomezený

15 Použitá literatura: Kostečka, Jiří: Český jazyk pro 3. ročník gymnázií. Praha, SPN 2002 Mgr. Mašková, Drahuše: Český jazyk – přehled středoškolského učiva. Třebíč, Vyuka.cz 2010 Mgr. Mužíková, Olga; PhDr. Markvartová, Barbora; Mgr. Klusáčková, Lenka; PhDr. Jeřábková, Eleonora: Odmaturuj z českého jazyka. Brno, Didaktis 2010 Havránek, Bohuslav; Jedlička, Alois: Česká mluvnice. Praha, SPN 2008


Stáhnout ppt "Věta, výpověď, promluva Název materiálu:VY_32_INOVACE_CJ3r0101 Název sady:Skladba pro 3.ročník Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google