Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy:Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu:Zlepšení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy:Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu:Zlepšení."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy:Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu:Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu Číslo a název klíčové aktivity:III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

2 Anotace Název tematické oblasti: Jazyk, komunikace a sloh pro vyšší gymnázium Název učebního materiálu: Skladební vztahy – formální Číslo učebního materiálu: VY_32_INOVACE_CJ0213 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 3. ročník čtyřletého gymnázia, 7. ročník osmiletého gymnázia Autor: Mgr. Karla Paclíková Datum vytvoření: 5. 12. 2013 Datum ověření ve výuce: 6. 12. 2013 Druh učebního materiálu: prezentace Očekávaný výstup: Student chápe principy větné stavby a v dané větě dokáže objasnit formální vyjádření významových skladebních vztahů. Metodické poznámky:Materiál lze využít jako oporu výkladu nového učiva při frontální výuce (jeho součástí je i krátké praktické cvičení k rozlišování typů podřadnosti) a jako východisko pro další praktická cvičení i pro samostatné opakování studentů před závěrečným shrnutím učiva o větné skladbě.

3 Skladební (syntaktické) vztahy formální

4  formální skladební (syntaktické) vztahy - jsou formálním vyjádřením významových vztahů

5 Formální skladební vztahy: 1. podřadnost = hypotaxe (mluvnická závislost) - mezi členy nestejnorodými (na různých syntaktických úrovních) – ve skladební dvojici; člen závislý může být vyjádřen i větou - tvořena: a) mluvnickými koncovkami (u shody) Otec spal. Matka spala. Dítě spalo. hluboký cit, hluboká oddanost, hluboké porozumění b) podřadicími spojovacími výrazy nekvalitní, protože příliš rychlá práce

6 typy podřadnosti (podle způsobu a síly závislosti): a) shoda (kongruence) - nestejnorodé členy se shodují v konkrétních gramatických kategoriích; osoba, číslo, jmenný rod (s přísudku s podmětem) pád, číslo, rod (s přívlastku shodného s řídícím jménem) pád, číslo, rod (s doplňku shodného s řídícím jménem)

7 b) řízenost (rekce) - závislý člen zaujímá pádovou formu, jakou si vyžaduje člen nadřízený – je jím řízen / předurčen - řízenost (podle řídícího členu): slovesná (potkal sestru) adjektivní (dbalý pořádku) substantivní (ředitel školy)

8 c) přimykání (adjunkce) - závislost podřízeného větného členu na řídícím je vyjádřena pouze významově, ne gramatickými prostředky - příslovečné určení (pít pomalu, pít hltavě, pít do dna, pít ze žalu, pít jako duha) - přívlastek neshodný (příběh lásky, příběh o lásce, příběh bez konce, příběh na pokračování) - doplněk neshodný (Jako svědek byla předvolána taky sousedka.)

9 2. souřadnost = parataxe (mluvnická nezávislost) - mezi členy stejnorodými (na stejné syntaktické úrovni) – ve skladební skupině (mezi větami v souvětí souřadném, mezi větami vedlejšími téhož typu) - tvořena: a) bezespoječným spojením (Stěžuje si na děti, na muže, na rodiče, na sousedy, na kolegy.) b) souřadicími spojovacími výrazy (Manžel, děti, stejně jako rodiče nebo kolegové – všichni jsou předmětem jejích stížností.)

10 Pojmenuj formální skladební vztahy v následujících skladebních dvojicích: povinná – jízda vyzkouší – vzorek zřekl se – matky pomoc – příteli přednášel – o Nerudovi roh – stolu slabě – vyvinutý pracoval – doma mluvil – potichu postava – z pohádek

11 Zdroj: archiv autorky


Stáhnout ppt "Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy:Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu:Zlepšení."

Podobné prezentace


Reklamy Google