Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

H YBRIDIZACE Pojmy Typy hybridizace Tvary molekul.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "H YBRIDIZACE Pojmy Typy hybridizace Tvary molekul."— Transkript prezentace:

1 H YBRIDIZACE Pojmy Typy hybridizace Tvary molekul

2 HYBRIDIZACE = sjednocování atom. orbitalů s blízkými hodnotami energie teorie hybridizace umožňuje: 1)objasnit vazebné úhly v molekulách sloučenin, na základě toho lze určit prostorovou strukturu molekuly sloučeniny 2)vysvětlit vznik energeticky rovnocenných kovalentních vazeb mezi atomy v molekule sloučeniny, ikdyž orbitaly, které se při vzniku těchto vazeb překrývají mají různou energii

3 O PAKOVÁNÍ POJMŮ chemická vazba vazebný úhel – spojnice vázaných atomů svírají tzv. vazebný úhel základní stav atomu excitovaný stav atomu

4 H YBRIDIZACE - SP 1) sp 2 BeF 2 Z(Be) = 4  základní stav: 1s 2 2s 2 …….plný valenční orbital Z(Be) = 4  základní stav: 1s 2 2s 2 …….plný valenční orbital excitov. stav: excitov. stav: nákres: nákres: do uvolněnýchorbitalů s a p se mohou navázat atomy fluoru do uvolněnýchorbitalů s a p se mohou navázat atomy fluoru vznikají ………………. vznikají ………………. společné elektrony označujeme: společné elektrony označujeme: elektron.rovnice:…………………………………………………………… ……… elektron.rovnice:…………………………………………………………… ………

5 V ZNIK KOVALENTNÍCH VAZEB V MOLEKULE B E F 2 atomu beryllia dodáme energii, dojde tak k „ přeskoku „ elektronu z orbitalu 2s do orbitalu s vyšší energií (2p) poté se orbitaly energeticky sjednotí – vznikají tak hybridizované orbitaly 2s 2p x – hybridizace sp hybridizované orbitaly leží v přímce, molekula má lineární tvar vazebný úhel =………… dále např. i v molekule ethynu: (viz. obrázek)

6 P ROSTOROVÁ ORIENTACE VALENČNÍCH ORBITALŮ S ELEKTRONY PODÍLEJÍCÍCH SE NA VZNIKU KOVALENTNÍCH VAZEB SIGNA A PÍ MEZI ATOMY V MOLEKULE ETHYNU H C sp orbital H C p y orbital p z orbital vazba SIGMA vazby PÍ

7 H YBRIDIZACE – SP 2 2) sp 2 BCl 3 Z(B) = 5  základní stav: 1s 2 2s 2 2p 1 …….plný valenční orbital Z(B) = 5  základní stav: 1s 2 2s 2 2p 1 …….plný valenční orbital excitov. stav: excitov. stav: nákres: nákres: do uvolněnýchorbitalů s a p se mohou navázat atomy chloru do uvolněnýchorbitalů s a p se mohou navázat atomy chloru vznikají…................................... vznikají…................................... elektron.rovnice:……………………………………………………… …… elektron.rovnice:……………………………………………………… ……

8 V ZNIK KOVALENTNÍCH VAZEB V MOLEKULE BC L 3 atomu boru dodáme energii, dojde tak k „ přeskoku „ elektronu z orbitalu do orbitalu s vyšší energií (2p) poté se orbitaly energeticky sjednotí – vznikají tak hybridizované orbitaly 2s 2p x 2p y – hybridizace sp 2 molekula má tvar rovnostranného trojuhelníku vazebný úhel = dále např. molekula ethenu má tvar rovinného trojúhelníku (viz. obrázek)

9 P ROSTOROVÁ ORIENTACE VALENČNÍCH ORBITALŮ S ELEKTRONY PODÍLEJÍCÍCH SE NA VZNIKU KOVALENTNÍCH VAZEB SIGNA A PÍ MEZI ATOMY V MOLEKULE ETHENU C sp 2 orbital H C p z orbital H vazba SIGMA vazba PÍ H H

10 H YBRIDIZACE – SP 3 3) sp 3 CH 4 Z(C) = 6  základní stav: 1s 2 2s 2 2p 2 …….plný valenční orbital Z(C) = 6  základní stav: 1s 2 2s 2 2p 2 …….plný valenční orbital  excitov. stav: nákres: nákres: do uvolněnýchorbitalů s a p se mohou navázat atomy vodíku do uvolněnýchorbitalů s a p se mohou navázat atomy vodíku vznikají ……………………. vznikají ……………………. elektron. rovnice:…………………………………………………………………………………….. elektron. rovnice:……………………………………………………………………………………..

11 V ZNIK KOVALENTNÍCH VAZEB SIGMA MEZI ATOMY V MOLEKULE CH 4 atomu uhlíku dodáme energii, dojde tak k „ přeskoku „ elektronu z orbitalu 2s do orbitalu s vyšší energii (2p) poté se orbitaly energeticky sjednotí – vznikají tak hybridizované orbitaly 2s 2px 2p y 2p z – hybridizace sp 3 molekula methanu má tvar tetraedru vazebný úhel = 109° dále např. NH 3 (vaz. úhel 107°), H 2 O (vaz. úhel 105°)

12 PROSTOROVÁ ORIENTACE HYBRIDIZOVANÝCH VALENČNÍCH ORBITALŮ S ELEKTRONY PODÍLEJÍCÍCH SE NA VZNIKU KOVALENTNÍCH VAZEB SIGMA MEZI ATOMY V MOLEKULE METHANU C H H H H

13 SLOŽENÁ HYBRIDIZACE dochází k hybridizaci i orbitalů d hybridizace sp 2 d hybridizace sp 3 d PCl 5, PF 5 : pravidelný trojboký dvojjehlan hybridizace sp 3 d 2 (neekvivalentní hybridizace) – dochází k hybridizaci také orbitalů s volnými elektronovými páry SF 6 : osmistěn / oktaedr

14 D ĚKUJI ZA POZORNOST. Autor DUM: Kateřina Kleslová


Stáhnout ppt "H YBRIDIZACE Pojmy Typy hybridizace Tvary molekul."

Podobné prezentace


Reklamy Google