Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojmy Typy hybridizace Tvary molekul

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojmy Typy hybridizace Tvary molekul"— Transkript prezentace:

1 Pojmy Typy hybridizace Tvary molekul

2 HYBRIDIZACE = sjednocování atom. orbitalů s blízkými hodnotami energie
teorie hybridizace umožňuje: 1) objasnit vazebné úhly v molekulách sloučenin, na základě toho lze určit prostorovou strukturu molekuly sloučeniny 2) vysvětlit vznik energeticky rovnocenných kovalentních vazeb mezi atomy v molekule sloučeniny, ikdyž orbitaly, které se při vzniku těchto vazeb překrývají mají různou energii

3 Opakování pojmů chemická vazba
vazebný úhel – spojnice vázaných atomů svírají tzv. vazebný úhel základní stav atomu excitovaný stav atomu

4 Hybridizace - sp 1) sp BeF2
Z(Be) = 4  základní stav: 1s2 2s2 …….plný valenční orbital excitov. stav: nákres: do uvolněnýchorbitalů s a p se mohou navázat atomy fluoru vznikají ………………. společné elektrony označujeme: elektron.rovnice:…………………………………………………………… ………

5 Vznik kovalentních vazeb v molekule BeF2
atomu beryllia dodáme energii, dojde tak k „ přeskoku „ elektronu z orbitalu 2s do orbitalu s vyšší energií (2p) poté se orbitaly energeticky sjednotí – vznikají tak hybridizované orbitaly 2s 2px – hybridizace sp hybridizované orbitaly leží v přímce, molekula má lineární tvar vazebný úhel =………… dále např. i v molekule ethynu: (viz. obrázek)

6 Prostorová orientace valenčních orbitalů s elektrony podílejících se na vzniku kovalentních vazeb signa a pí mezi atomy v molekule ethynu pyorbital pzorbital sp orbital H H C C vazba SIGMA vazby PÍ

7 Hybridizace – sp2 2) sp2 BCl3 Z(B) = 5 základní stav: 1s2 2s2 2p1 …….plný valenční orbital excitov. stav: nákres: do uvolněnýchorbitalů s a p se mohou navázat atomy chloru vznikají… elektron.rovnice:……………………………………………………………

8 Vznik kovalentních vazeb v molekule BCl3
atomu boru dodáme energii, dojde tak k „ přeskoku „ elektronu z orbitalu do orbitalu s vyšší energií (2p) poté se orbitaly energeticky sjednotí – vznikají tak hybridizované orbitaly 2s 2px 2py – hybridizace sp2 molekula má tvar rovnostranného trojuhelníku vazebný úhel = dále např. molekula ethenu má tvar rovinného trojúhelníku (viz. obrázek)

9 Prostorová orientace valenčních orbitalů s elektrony podílejících se na vzniku kovalentních vazeb signa a pí mezi atomy v molekule etHENU H H pzorbital vazba SIGMA sp2 orbital C C vazba PÍ H H

10 Hybridizace – sp3 3) sp3 CH4 Z(C) = 6 základní stav: 1s2 2s2 2p2 …….plný valenční orbital excitov. stav: nákres: do uvolněnýchorbitalů s a p se mohou navázat atomy vodíku vznikají ……………………. elektron. rovnice:……………………………………………………………………………………..

11 Vznik kovalentních vazeb sigma mezi atomy v molekule CH4
atomu uhlíku dodáme energii, dojde tak k „ přeskoku „ elektronu z orbitalu 2s do orbitalu s vyšší energii (2p) poté se orbitaly energeticky sjednotí – vznikají tak hybridizované orbitaly 2s 2px 2py 2pz – hybridizace sp3 molekula methanu má tvar tetraedru vazebný úhel = 109° dále např. NH3 (vaz. úhel 107°), H2O (vaz. úhel 105°)

12 PROSTOROVÁ ORIENTACE HYBRIDIZOVANÝCH VALENČNÍCH ORBITALŮ S ELEKTRONY PODÍLEJÍCÍCH SE NA VZNIKU KOVALENTNÍCH VAZEB SIGMA MEZI ATOMY V MOLEKULE METHANU C H

13 SLOŽENÁ HYBRIDIZACE dochází k hybridizaci i orbitalů d
hybridizace sp2d hybridizace sp3d PCl5 , PF5 : pravidelný trojboký dvojjehlan hybridizace sp3d2 (neekvivalentní hybridizace) – dochází k hybridizaci také orbitalů s volnými elektronovými páry SF6: osmistěn / oktaedr

14 Autor DUM: Kateřina Kleslová
Děkuji za pozornost. Autor DUM: Kateřina Kleslová


Stáhnout ppt "Pojmy Typy hybridizace Tvary molekul"

Podobné prezentace


Reklamy Google