Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stopy roviny a odchylka roviny od průmětny (Mongeovo promítání) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ivana Kuntová. Dostupné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stopy roviny a odchylka roviny od průmětny (Mongeovo promítání) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ivana Kuntová. Dostupné."— Transkript prezentace:

1 Stopy roviny a odchylka roviny od průmětny (Mongeovo promítání) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ivana Kuntová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Průnik dané roviny s průmětnou se nazývá stopa roviny (půdorysná a nárysná stopa). Jsou to vlastně vždy průsečnice dvou rovin. pp nn  Stopy roviny  Půdorysná a nárysná stopa obecné roviny se protínají na ose x. x Půdorysná stopa se značí p, nárysná stopa se značí n.

3 Stopy roviny Stopy obecné roviny se protínají v jednom bodě na ose x. p1p1 n2n2 =p 2  =n 1  Průnikem dané roviny s průmětnami jsou stopy roviny. Půdorysná stopa se značí p, nárysná stopa se značí n. Nárys půdorysné stopy by byl totožný s osou x, proto se nezakresluje ani nezapisuje. Totéž platí i pro půdorys nárysné stopy. Půdorys půdorysné stopy. Čti p jedna roviny  X 12 Nárys nárysné stopy roviny 

4 Stopy roviny Stopy se protínají v jednom bodě na ose x. Tento bod může být i nevlastní (značíme ∞ ) a rovina je pak rovnoběžná s některou z průměten nebo s osou x. p1p1 n2n2 x 12 Obr. 2 Rovina kolmá k půdorysně Obr. 1 Rovina rovnoběžná s osou x p1p1 x 12 n2n2 Může existovat rovina, která má jen jednu stopu vlastní a druhou stopu nevlastní? Ano, rovina je pak rovnoběžná s průmětnou (buď s půdorysnou, nebo s nárysnou).

5 Odchylka roviny od průmětny Nárys spádové přímky potřebujeme pouze kvůli nárysnému stopníku N, který sklopíme do půdorysny, a dostaneme tak i sklopenou spádovou přímku (s) a určíme odchylku roviny od půdorysny jako úhel, který svírají (s) a s 1. p1p1 n2n2 x 12 Odchylka roviny od půdorysny je dána velikostí úhlu, který svírá spádová přímka s roviny (vzhledem k půdorysně) se svým půdorysem s 1. N1N1 N2N2 s1s1  P1P1 P2P2 s2s2 Obdobně odchylka roviny od nárysny by byla rovna odchylce spádové přímky s´ roviny (vzhledem k nárysně) od jejího nárysu s´ 2. (Spádová přímka s vzhledem k nárysně je kolmá k nárysné stopě roviny. Sklápěli bychom do nárysny, a to pomocí samodružného nárysného stopníku a půdorysný stopník bychom sklopili do nárysny.) (N) Spádová přímka roviny je kolmá ke stopě roviny. Spádové přímce říkáme též spádnice. (Spádová přímka roviny je dána trajektorií tělesa pohybujícího se vlivem gravitační síly po nakloněné rovině.) s1s1 (s) N2N2 N1N1

6 Testy a odkazy na další výukové materiály najdete na.http://www.deskriptiva.unas.cz/index.html#Mongeovo


Stáhnout ppt "Stopy roviny a odchylka roviny od průmětny (Mongeovo promítání) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ivana Kuntová. Dostupné."

Podobné prezentace


Reklamy Google