Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porovnání tvorby DKM a KM-D pro katastrální území Antošovice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porovnání tvorby DKM a KM-D pro katastrální území Antošovice"— Transkript prezentace:

1 Porovnání tvorby DKM a KM-D pro katastrální území Antošovice
Diplomová práce Porovnání tvorby DKM a KM-D pro katastrální území Antošovice Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Jiří Horák Zpracovala: Kateřina Kokošková (G 562) Akademický rok 2004/2005

2 Zadání práce metoda výpočtu souřadnic z měření
Porovnání dvou metod digitalizace katastrální mapy: metoda výpočtu souřadnic z měření vektorizace rastrových souborů

3 Úkoly práce vektorizace polohopisu katastrální mapy 1:2000
dokumentace způsobu tvorby DKM Antošovice porovnání výsledku s existující DKM zhodnocení vlivu poddolování na přesnost celkové vyhodnocení obou metod digitalizace

4 Datové zdroje DKM Antošovice ve formátu RDL
4 mapové listy k.ú. Antošovice ve formátu CIT Atributová tabulka parcel k.ú. Antošovice Mapa celkových poklesů v k.ú. Lazy u Orlové z let Měření geodetického pole na územích Pudlov a Lazy u Orlové

5 DKM k.ú. Antošovice základ - elaborát z mapování z roku 1932 podle Instrukce A výpočet PB - převážně ortogonální metodou v letech programový prostředek - Kokeš v.8.22 platnost DKM k.ú. Antošovice - od

6 Digitalizace SGI 5 metod: stav k 1. 4. 2005:
Digitalizace SGI novým mapováním Digitalizace SGI přepracováním map v S- JTSK Digitalizace SGI přepracováním sahových map Digitalizace SGI na podkladě výsledků PÚ Úprava KM vzniklých tvorbou ZMVM stav k : 29,5% z k.ú. v ČR 40,9% z 614 k.ú. v MSK

7 Postup práce Vektorizace KM
skenování rastrových podkladů transformace souřadnic do zvoleného systému převedení rastrového obrazu mapy na obraz vektorový, tzn. definovaný pomocí souřadnic prvků mapy m2 2105 lomových bodů + čísla 353 parcel + čísla časová náročnost - 47,5 hodiny

8

9

10 Porovnání souřadnic základní střední souřadnicová chyba mx,y
základní střední chyby souřadnic mx, my základní střední souřadnicová chyba mx,y pro kód kvality 3 - mx,y ≤ 0,14 m střední polohová odchylka

11 Výsledky porovnání souřadnic
počet porovnaných bodů = 1934 mx,y = 0,42 m (mx = 0,44 m, my = 0,41 m) průměrná polohová odchylka Δp = 0,47 m minimální hodnota Δp = 0,01 m maximální hodnota Δp = 2,64 m

12

13 Porovnání výměr parcel
porovnání výměr parcel původní KM s DKM porovnání výměr parcel původní KM s KM-D kde P je výměra v m2

14 Výsledky porovnání výměr
KM DKM KM-D Počet parcel celkem 352 361 353 Rozloha celkem (ha) 37,0589 37,0571 37,0658 počet porovnávaných parcel – 318 překročení mezní hodnoty: - původní KM a DKM 23,5% parcel - původní KM a KM-D 13,8% parcel

15 Poddolované území vztah poklesů a horizontálních posunů PB
66 bodů BP v k.ú. Lazy u Orlové nově zaměřených v roce 1995 průměrný pokles - 4,9 m maximální pokles - 16,4 m 12 bodů s poklesem > 10 m má z 50% Δp > 1,5 m

16 (pozn. silně poddolované)
Vyhodnocení práce 1/2 srovnání střední souřadnicové chyby mx,y a průměrné polohové odchylky Δp k. ú. mx,y Δp Antošovice 0,42 m 0,47 m Pudlov 0,09 m Lazy u Orlové (pozn. silně poddolované) 0,73 m 0,84 m

17 Vyhodnocení práce 2/2 k.ú. Antošovice - 90% bodů
překročení mezní odchylky pro kód kvality 3 (0,14 m): k.ú. Antošovice - 90% bodů k.ú. Lazy u Orlové - 97% bodů k.ú. Pudlov - 18% bodů

18 Programové prostředky
Kokeš 5.61 MicroStation V8 MS Excel 2000

19 Závěr Touto prací bylo prokázáno, že v poddolovaném území, kde vzniká tzv. diskrepance mapy, zhorší sice metoda vektorizace původní přesnost KM, ale toto zhoršení dosahuje jen asi polovinu úrovně zhoršení současné přesnosti způsobené horizontálními změnami polohy PB. Z toho vyplývá, že metoda vektorizace KM se v takovém území jeví jako dostačující.

20 Literatura Publikace: Šíma J.,: Koncepce přepracování KM do digitální podoby, ČUZK, 1999 Struktura a výměnný formát DKM, KM-D, Zpravodaj ČUZK, Praha 1999 Neset K.: Vlivy poddolování, SNTL, Praha 1984 Sedláček D.: Hodnocení nového postupu digitalizace sáhových map Vyhláška 190/1996 Sb. Zákon 344/1992 Sb., Katastrální zákon WWW stránky: - server o geodézii, kartografii, KN, GIS, GPS, DPZ a PÚ - informace o programu Kokeš – výzkumný ústav geodetický, topografický a katastrální

21 Děkuji za pozornost… e-mail: kokoskova_k@seznam.cz


Stáhnout ppt "Porovnání tvorby DKM a KM-D pro katastrální území Antošovice"

Podobné prezentace


Reklamy Google