Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porovnání tvorby DKM a KM-D pro katastrální území Antošovice Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Jiří Horák Zpracovala: Kateřina Kokošková (G.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porovnání tvorby DKM a KM-D pro katastrální území Antošovice Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Jiří Horák Zpracovala: Kateřina Kokošková (G."— Transkript prezentace:

1 Porovnání tvorby DKM a KM-D pro katastrální území Antošovice Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Jiří Horák Zpracovala: Kateřina Kokošková (G 562) Akademický rok 2004/2005

2 Zadání práce Porovnání dvou metod digitalizace katastrální mapy:  metoda výpočtu souřadnic z měření  vektorizace rastrových souborů

3 Úkoly práce 1. vektorizace polohopisu katastrální mapy 1:2000 2. dokumentace způsobu tvorby DKM Antošovice 3. porovnání výsledku s existující DKM 4. zhodnocení vlivu poddolování na přesnost 5. celkové vyhodnocení obou metod digitalizace

4 Datové zdroje  DKM Antošovice ve formátu RDL  4 mapové listy k.ú. Antošovice ve formátu CIT  Atributová tabulka parcel k.ú. Antošovice  Mapa celkových poklesů v k.ú. Lazy u Orlové z let 1961-2000  Měření geodetického pole na územích Pudlov a Lazy u Orlové

5 DKM k.ú. Antošovice  základ - elaborát z mapování z roku 1932 podle Instrukce A  výpočet PB - převážně ortogonální metodou v letech 2001-2002  programový prostředek - Kokeš v.8.22  platnost DKM k.ú. Antošovice - od 9. 12. 2002

6 Digitalizace SGI  5 metod:  Digitalizace SGI novým mapováním  Digitalizace SGI přepracováním map v S- JTSK  Digitalizace SGI přepracováním sahových map  Digitalizace SGI na podkladě výsledků PÚ  Úprava KM vzniklých tvorbou ZMVM  stav k 1. 4. 2005:  29,5% z 13 058 k.ú. v ČR  40,9% z 614 k.ú. v MSK

7 Postup práce Vektorizace KM  skenování rastrových podkladů  transformace souřadnic do zvoleného systému  převedení rastrového obrazu mapy na obraz vektorový, tzn. definovaný pomocí souřadnic prvků mapy  370658 m 2  2105 lomových bodů + čísla  353 parcel + čísla  časová náročnost - 47,5 hodiny

8

9

10 Porovnání souřadnic  základní střední chyby souřadnic m x, m y  základní střední souřadnicová chyba m x,y  pro kód kvality 3 - m x,y ≤ 0,14 m  střední polohová odchylka

11 Výsledky porovnání souřadnic  počet porovnaných bodů = 1934  m x,y = 0,42 m ( m x = 0,44 m, m y = 0,41 m)  průměrná polohová odchylka Δp = 0,47 m  minimální hodnota Δp = 0,01 m  maximální hodnota Δp = 2,64 m

12

13 Porovnání výměr parcel  porovnání výměr parcel původní KM s DKM  porovnání výměr parcel původní KM s KM-D kde P je výměra v m 2

14 Výsledky porovnání výměr  počet porovnávaných parcel – 318  překročení mezní hodnoty: - původní KM a DKM 23,5% parcel - původní KM a KM-D 13,8% parcel KMDKMKM-D Počet parcel celkem352361353 Rozloha celkem (ha)37,058937,057137,0658

15 Poddolované území  vztah poklesů a horizontálních posunů PB  66 bodů BP v k.ú. Lazy u Orlové nově zaměřených v roce 1995  průměrný pokles - 4,9 m  maximální pokles - 16,4 m  12 bodů s poklesem > 10 m má z 50% Δp > 1,5 m

16 Vyhodnocení práce 1/2  srovnání střední souřadnicové chyby m x,y a průměrné polohové odchylky Δp k. ú.m x,y ΔpΔp Antošovice0,42 m0,47 m Pudlov0,09 m Lazy u Orlové (pozn. silně poddolované) 0,73 m0,84 m

17 Vyhodnocení práce 2/2  překročení mezní odchylky pro kód kvality 3 (0,14 m):  k.ú. Antošovice - 90% bodů  k.ú. Lazy u Orlové - 97% bodů  k.ú. Pudlov - 18% bodů

18 Programové prostředky  Kokeš 5.61  MicroStation V8  MS Excel 2000

19 Závěr Touto prací bylo prokázáno, že v poddolovaném území, kde vzniká tzv. diskrepance mapy, zhorší sice metoda vektorizace původní přesnost KM, ale toto zhoršení dosahuje jen asi polovinu úrovně zhoršení současné přesnosti způsobené horizontálními změnami polohy PB. Z toho vyplývá, že metoda vektorizace KM se v takovém území jeví jako dostačující.

20 Literatura Publikace: 1. Šíma J.,: Koncepce přepracování KM do digitální podoby, ČUZK, 1999 2. Struktura a výměnný formát DKM, KM-D, Zpravodaj ČUZK, Praha 1999 3. Neset K.: Vlivy poddolování, SNTL, Praha 1984 4. Sedláček D.: Hodnocení nového postupu digitalizace sáhových map 5. Vyhláška 190/1996 Sb. 6. Zákon 344/1992 Sb., Katastrální zákon WWW stránky: www.zememeric.czwww.zememeric.cz - server o geodézii, kartografii, KN, GIS, GPS, DPZ a PÚ www.gepro.czwww.gepro.cz - informace o programu Kokeš www.vugtk.czwww.vugtk.cz – výzkumný ústav geodetický, topografický a katastrální

21 Děkuji za pozornost… e-mail: kokoskova_k@seznam.cz


Stáhnout ppt "Porovnání tvorby DKM a KM-D pro katastrální území Antošovice Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Jiří Horák Zpracovala: Kateřina Kokošková (G."

Podobné prezentace


Reklamy Google