Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody výběru variant Používají se pro výběr v případě více variant řešení stejného problému Lze vybírat dle jednoho nebo více kritérií V případě více.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody výběru variant Používají se pro výběr v případě více variant řešení stejného problému Lze vybírat dle jednoho nebo více kritérií V případě více."— Transkript prezentace:

1 Metody výběru variant Používají se pro výběr v případě více variant řešení stejného problému Lze vybírat dle jednoho nebo více kritérií V případě více kritérií mohou mít všechna stejnou důležitost nebo různou

2 Klasifikace rozhodovacích problémů Dobře strukturované X špatně strukturované za jistoty X za rizika X za nejistoty jednokriteriální X vícekriteriální

3 Prvky rozhodovacího procesu Cíl rozhodování Kritéria hodnocení Subjekt rozhodování Objekt rozhodování Varianty rozhodování a jejich důsledky Stavy světa (scénáře, rizikové situace)

4 Metody výběru variant Doporučený postup: Identifikace rozhodovacího problému Stanovení kritérií hodnocení Stanovení vah kritérií hodnocení Stanovení hodnot kritérií jednotlivých variant Výběr varianty

5 Identifikace rozhodovacího problému K řešení problému můžeme přistoupit pokud jsme jej přesně vymezili Musíme přesné vymezit čeho chceme rozhodnutím dosáhnout

6 Stanovení kritérií hodnocení Kritéria hodnocení variant se odvozují od stanovených cílů řešení problému. Kritéria mohou být –kvantitativní – vyjádřené číselně (náklady, zisk, likvidita) –kvalitativní – důsledky, dopady Požadavky na kritéria: –úplnost – musí posoudit všechny příznivé i nepříznivé dopady variant –kritéria se nesmí překrývat –počet kritérií nesmí být příliš velký

7 Stanovení vah kritérií hodnocení Jednotlivá kritéria mohou mít stejnou nebo různou důležitost (váhu) Pro stanovení váhy kritérií se používají různé metody: –Bodovací metoda –Metfesselova alokace – alokace 100 bodů –Metoda párového srovnávání –….

8 Bodovací metoda Postup aplikace: Krok 1: Volba bodové stupnice. Krok 2: Přiřazení bodů jednotlivým kritériím dle bodové stupnice s deskriptory, stanovení nenormované váhy. Krok 3: Normalizace.

9 Příklad – bodovací metoda Č. Funkce / kritérium Hodnotitel ABCDEFGHIJKiVi 1. Reference ,24 2. Platební podmínky ,70,23 3. Záruky za jakost ,30,18 4. Lhůta plnění ,30,15 5. Podíl vlastních kapacit ,80,20 1

10 Metfesselova alokace – alokace 100 bodů Postup aplikace : Krok 1: Přiřazení bodů jednotlivým kritériím, kontrola součtu 100 za soubor kritérií Krok 2: Stanovení nenormované váhy. Krok 3: Normalizace.

11 Příklad – Metfesselova alokace Č. Funkce / kritérium Hodnotitel ABCDEFGHIJKiVi 1. Reference ,50,27 2. Platební podmínky ,50,21 3. Záruky za jakost ,50,19 4. Lhůta plnění ,50,17 5. Podíl vlastních kapacit ,00,

12 Metoda párového porovnání Postup aplikace : Krok 1: Vepsání kritérií do schématu (tabulky, matice). Krok 2: Párové porovnání – výběr preferovaného kritéria z dvojice a zápis jeho symbolu do příslušného políčka. Krok 3: Zjištění počtu preferencí pro jednotlivá kritéria fi. Krok 4a: Stanovení pořadí kritérií podle počtu preferencí (nejdůležitější kritérium s nejvyšším počtem preferencí je na 1. místě), aplikace vztahu ki = n + 1 – pi, ki představuje nenormovanou váhu Krok 4b: Výpočet normované váhy dosazením do vztahu

13 Příklad – párové porovnání Kritérium ABCDEFfipikivi A ,29 B ,14 C ,23 D ,05 E ,1 F 33.40,19 Součet 15211

14 Stanovení hodnot kritérií jednotlivých variant Zjištění předpokládaných dopadů a účinků jednotlivých variant z hlediska kritérií hodnocení. Ke zjištění se užívají výpočty, expertní odhady, Kvalitu stanovených dopadů lze zvýšit vhodným výběrem expertů

15 Výběr varianty Stanovení takové varianty řešení, která splňuje nejlépe cíle řešení – nejlepší z hlediska celého soboru kritérií. V první fázi se vyloučí nepřípustné varianty a ve druhé fázi se posuzuje celková výhodnost přípustné varianty. Výsledkem je určení nejlepší varianty neb stanovení tzv. preferenčního uspořádání variant, tj. jejich seřazení od nejlepší varianty. Lze použít více metod pro výběr optimální varianty

16 Neuvažuje váhy jednotlivých kritérií Postup aplikace Krok 1: Přiřazení bodů variantám v jednotlivých kritériích. Krok 2 : Výpočet hodnoty variant. Krok 3: Stanovení pořadí variant Výběr varianty - Prostá bodovací metoda

17 Příklad – prostá bodovací metoda Č. Kritérium V1V2V3V4V5 1Reference Platební podmínky Záruky za jakost Lhůta plnění Podíl vlastních kapacit Celkem6,475,457,4 Pořadí

18 Bodovací metoda s vahami Podobná předchozí metodě, ale počítá s různou vahou kritérií Postup aplikace Krok 1: Přiřazení bodů variantám v jednotlivých kritériích. Krok 2 : Výpočet hodnoty variant. Krok 3: Stanovení pořadí variant

19 Příklad - bodovací metoda s vahami Č. Kritérium VáhaV1V2V3V4V5 1Reference0,301,52,42,10,91,2 2 Platební podmínky 0,251,5 1, Záruky za jakost 0,151,21,40,6 0,1 50,9 4 Lhůta plnění 0,100,50,60,50,81 5 Podíl vlastních kapacit 0,201,610,61,82 Celkem16,37,15,84,76,9 Pořadí

20 Metoda váženého pořadí Postup aplikace Krok 1: Přiřazení pořadí variantám v jednotlivých kritériích. Krok 2 : Převedení pořadí na body Krok 3 : Výpočet hodnoty variant. Krok 4: Stanovení pořadí variant

21 Přirazení pořadí jednotlivým variantám Č. Kritérium V1V2V3V4V5 1Reference Platební podmínky Záruky za jakost Lhůta plnění Podíl vlastních kapacit Č. Kritérium V1V2V3V4V5 1Reference Platební podmínky Záruky za jakost Lhůta plnění Podíl vlastních kapacit Převedení pořadí na body (h i = m+1 – p i )

22 Výpočet hodnoty variant Č. Kritérium VáhaV1V2V3V4V5 1Reference0,300,91,51,20,30,6 2 Platební podmínky 0,250,811,30,51 3 Záruky za jakost 0,150,60,80,30,20,5 4 Lhůta plnění 0,100,20,30,20,40,5 5 Podíl vlastních kapacit 0,200,60,40,20,81 Celkem1 3,0 5 3,9 5 3,1 5 2,1 5 3,5 5 Pořadí

23 Další používané metody Metoda lineárních dílčích funkcí utility Metoda bazické varianty Metoda vzdálenosti od fiktivní varianty –Ivanovičova vzdálenost –Frechetova vzdálenost Hodnota varianty


Stáhnout ppt "Metody výběru variant Používají se pro výběr v případě více variant řešení stejného problému Lze vybírat dle jednoho nebo více kritérií V případě více."

Podobné prezentace


Reklamy Google