Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vícekriteriální rozhodování Klasifikace disciplín VKR Vícekriteriální hodnocení variant Formulace úlohy, základní pojmy Metody odhadu vah kritérií Metoda.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vícekriteriální rozhodování Klasifikace disciplín VKR Vícekriteriální hodnocení variant Formulace úlohy, základní pojmy Metody odhadu vah kritérií Metoda."— Transkript prezentace:

1 Vícekriteriální rozhodování Klasifikace disciplín VKR Vícekriteriální hodnocení variant Formulace úlohy, základní pojmy Metody odhadu vah kritérií Metoda WSA Metoda AHP (Saatyho metoda) Vícekriteriální (lineární) programování 1

2 Klasifikace disciplín VKR 2 Vícekriteriální hodnocení variant Varianty Kritéria (max/min) Kriteriální matice (kriteriální hodnoty)

3 Klasifikace disciplín VKR 3 Vícekriteriální lineární programování Proměnné Omezující podmínky Kriteriální (účelové) funkce (max/min) „maximalizovat“ z 1 = c 11 x 1 + c 12 x 2 +...+ c 1n x n, z 2 = c 21 x 1 + c 22 x 2 +...+ c 2n x n, : z k = c k1 x 1 + c k2 x 2 +...+ c kn x n, za podmínek a 11 x 1 + a 12 x 2 +... + a 1n x n  b 1, a 21 x 1 + a 22 x 2 +... + a 2n x n  b 2, : a m1 x 1 + a m2 x 2 +... + a mn x n  b m, x j  0, j = 1, 2,..., n.

4 Vícekrit. hodnocení variant 4 Cíle:  Výběr jedné „nejlepší“ (kompromisní) varianty  Uspořádání variant  Klasifikace variant (rozdělení do skupin) Vztah dvojice variant: varianta X i dominuje variantu X j pokud jsou kriteriální hodnoty varianty X i lepší nebo stejné jako kriteriální hodnoty varianty X i a obě varianty nejsou stejně hodnocené podle všech kritérií; pro maximalizační kritéria platí tedy (y i1, y i2,..., y ik )  (y j1, y j2,..., y jk ) varianta X j dominuje variantu X i pokud všechny kriteriální hodnoty varianty X j jsou lepší nebo stejné jako kriteriální hodnoty varianty X i a obě varianty nejsou stejně hodnocené podle všech kritérií, varianty X i a X j jsou navzájem nedominované, neplatí-li ani jedna z předcházejících dvou možností.

5 Vícekrit. hodnocení variant 5 Nedominovaná varianta (v rámci celého souboru variant) Je to taková varianta, ke které neexistuje jiná varianta, která by ji dominovala. Při hledání kompromisní varianty se stačí soustředit na varianty nedominované. Je-li cílem uspořádání variant, potom je třeba uvažovat i varianty dominované (to že jsou dominované nemusí znamenat, že jsou špatné)

6 Metody odhadu vah kritérií 6 Kvantifikované vyjádření důležitosti jednotlivých kriterií se označuje jako váhy kritérií. Váhy kritérií lze vyjádřit ve formě váhového vektoru: v = (v 1, v 1,...,v k ),  v j = 1, v j > 0.  Metoda pořadí – kritéria uspořádána podle důležitosti; kritérium s nejvyšší důležitostí získává k bodů, druhé (k-1) bodů, …, až poslední 1 bod. Označíme-li b j, j = 1,2,…,k, body pro j-té kritérium, potom získáme váhy v j jako  Bodovací metoda – dtto jako metoda pořadí, pouze místo pořadí body v nějaké stupnici.

7 Metody odhadu vah kritérií 7  Fullerův trojúhelník Y1Y2Y1Y2 Y1Y3Y1Y3 Y1Y4Y1Y4 Y1Y5Y1Y5 Y1Y6Y1Y6 Y2Y3Y2Y3 Y2Y4Y2Y4 Y2Y5Y2Y5 Y2Y6Y2Y6 Y3Y4Y3Y4 Y3Y5Y3Y5 Y3Y6Y3Y6 Y4Y5Y4Y5 Y4Y6Y4Y6 Y5Y6Y5Y6


Stáhnout ppt "Vícekriteriální rozhodování Klasifikace disciplín VKR Vícekriteriální hodnocení variant Formulace úlohy, základní pojmy Metody odhadu vah kritérií Metoda."

Podobné prezentace


Reklamy Google