Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pč_139_Technické zobrazování_Technické kreslení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pč_139_Technické zobrazování_Technické kreslení"— Transkript prezentace:

1 Pč_139_Technické zobrazování_Technické kreslení
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Pč_139_Technické zobrazování_Technické kreslení Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování učiva. Slouží k lepšímu pochopení významu předmětu v běžném životě. Materiál rozvíjí poznatky získané v hodinách pracovních činností Je určen pro předmět Pracovní činnosti a ročník 8.

3 Technický výkres Technický výkres je výkres používaný převážně ve strojírenství, elektrotechnice a stavebnictví, kreslený ve vhodně zvoleném měřítku a obsahující všechny informace nutné pro výrobu konkrétní součásti, stroje, realizaci stavby apod.

4 Dělení technických výkresů
Technické výkresy dělíme na : strojírenský, výrobní dílenský, detailní, částečná sestava, hlavní sestava, pracovní postup, montážní, pomocný, elektrotechnický, stavební a v dřevozpracujícím průmyslu.

5 Zásady normalizace strojnického a elektrotechnického kreslení
Výrobní výkresy se musí kreslit jednotně, aby byly vždy jednoznačné pro každého, kdo podle nich pracuje. Výkres, který by umožňoval více možností výsledného tvaru nebo rozměrů součásti je vadný (ve strojírenství se používá slovo zmetek). Používá se zjednodušování, zvláštních symbolů, značek a podobně, což si vynutilo normalizaci hlavních zásad kreslení výkresů – státní normy ČSN – Strojnické výkresy.

6 Formáty výkresů Standartní formáty výkresů
I formáty výkresů používaných v technickém kreslení podléhají ČSN. Tato norma stanoví označení a rozměry jednotlivých formátů výkresů Standartní formáty výkresů

7 Měřítka technických výkresů
Měřítko je poměr mezi rozměry obrazu na výkresu a rozměry skutečného předmětu. Vhodným měřítkem lze zmenšit obraz rozměrného a jednoduchého předmětu, nebo naopak zvětšit obraz předmětu příliš drobného. Kromě kreslení ve skutečné velikosti (M 1 : 1) se užívají následující měřítka: pro zmenšení – 1 : 2, 1 : 5, 1 : 10, 1 : 15, 1 : 20, 1 : 50, 1 : 100 pro zvětšení – 2 : 1, 5 : 1, Měřítko, se zapisuje do příslušné rubriky rohového razítka. Jestliže jsou některé části výkresu kresleny v jiném měřítku, tato část výkresu je označena samostatným měřítkem. Například M 2 : 1.

8 Kreslící prkno a historické pomůcky pro kreslení výkresů
Výroba výkresů V minulosti (před nástupem počítačů) se používalo kreslící prkno. Byl to stojan s posuvnou dvojicí kolmých pravítek. Originál výkresu se kreslil na průsvitný (pauzovací) papír tužkou a tuší. Dnes konstruktéři pracují na počítačích s využívají speciální programy typu CAD. Výkres se vytiskne na tiskárně nebo plotru. Kreslící prkno a historické pomůcky pro kreslení výkresů

9 Základy promítání I. zepředu – odvodíme nárys
promítání názorné – na jednu průmětnu (na úvodním obrázku – předmět uvnitř pomyslného hranolu). Hodí se pro rychlou představu o tvaru součásti, pro výukové účely, pro výkresy pracovních postupů, návody na obsluhu strojů apod. Obrázky se však nedají spolehlivě kótovat a uplatňují se jen tam, kde je rozhodující názornost promítání pravoúhlé (kolmé) – na tři průmětny (na úvodním obrázku – obrazy promítnuté na stěnách pomyslného hranolu). Plochy na kterých se předmět promítá nazýváme hlavní průmětny a jsou to půdorysná, nárysná, a bokorysná průmětna. Jsou k sobě kolmé a protínají se v osách x, y, z. Zobrazení pohledů si představíme pomocí promítacích paprsků. Díváme-li se na těleso: I. zepředu – odvodíme nárys II. shora – odvodíme půdorys III. z boku – odvodíme bokorys

10 Kótování Kótování Kótování je způsob určení velikosti předmětu nakresleného na výrobním výkresu. Aby konstruktér výkres správně okótoval, musí mít určité vědomosti o výrobě součásti, aby ji šlo podle výkresu vyrobit. Pro určení rozměrů výrobku jsou rozhodující pouze rozměry udané kótami, bez zřetele na měřítko, v němž je výkres nakreslen. Žádné rozměry se nesmějí z výkresu odměřovat. Kóty značí rozměry v milimetrech, ale značku mm nepíšeme. Úhly kótujeme ve stupních, minutách a vteřinách. Kótovací čáry jsou s kótovaným rozměrem rovnoběžné, pomocné čáry jsou k němu zpravidla kolmé. kóta šipka kótovací čára vynášecí čára

11 ŘEZY Druhy řezů: úplný podélný příčný lomený částečný
Duté součásti s náročným tvarem nakreslené jen v pohledu by měly mnoho neviditelných čar (neviditelné hrany objektů jsou kresleny čárkovaně a zpravidla se nekótují). Kótování by bylo nepřehledné a znemožňovalo by čtení výkresu. Proto se takové součásti kreslí v řezech. Řezy se označují šrafováním. Druhy řezů: úplný podélný příčný lomený částečný

12 Razítko se umísťuje do pravého dolního rohu.
Součástí technického výkresu je razítko. Slouží k uvedení informací nutných pro výrobu jako je materiál, měřítko, počet kusů, číslo výkresu, autor výkresu, rozměry, pozice, název dílu, atd. Razítko se umísťuje do pravého dolního rohu.

13 Strojní výkres – ozubený hřídel

14 Otázky k opakování K čemu slouží technický výkres ?
Ve kterých oborech se setkáme s technickým výkresem ? K čemu je u technických výkresů normalizace ? K čemu slouží měřítko na technickém výkrese ? Co je to kótování ? K čemu slouží plotr ? K čemu slouží řezy při technickém kreslení ?

15 Správné odpovědi K zakreslení rozměrů, tvaru a všech dalších informací nutných k výrobě výkresu. Ve strojírenství, stavebnictví a elektrotechnice. Ke sjednocení vzhledu technických výkresů. K nakreslení předmětu ve zvětšeném nebo zmenšeném stavu. Zakreslování rozměrů do technického výkresu. K vytištění technického výkresu. K zakreslení neviditelných hran a tvarů výrobku.

16 Použité zdroje: Soubor:Architect.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Technical drawing instruments 2.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Technical Drawing Hole 03.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Technical Drawing Hole 04.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Schneckenwelle.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Pč_139_Technické zobrazování_Technické kreslení"

Podobné prezentace


Reklamy Google