Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výsledný odpor rezistorů spojených vedle sebe

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výsledný odpor rezistorů spojených vedle sebe"— Transkript prezentace:

1 Výsledný odpor rezistorů spojených vedle sebe
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Výsledný odpor rezistorů spojených vedle sebe FY_096_Rozvětvený elektrický obvod_ Výsledný odpor rezistorů spojených vedle sebe Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování učiva Materiál rozvíjí poznatky získané v hodinách fyziky Je určen pro předmět Fyzika a ročník 9.

3 Spojení rezistorů vedle sebe
Toto spojení se nazývá paralerní Paralelní zapojení je zapojení elektrotechnických součástek v elektrickém obvodu vedle sebe, tzn. paralelní obvod obsahuje uzly, ve kterých se vodiče větví, a součástky mohou být umístěny v různých větvích.

4 Elektrické napětí mezi dvěma uzly je stejné pro všechny větve.
U1 = U2 = U3 Elektrický proud je v jednotlivých větvích různý. Celkový proud I odpovídá součtu proudů v jednotlivých větvích. I = I1 + I2 + I3

5 Schéma obvodu ke změření proudu a napětí u rezistorů spojených vedle sebe

6 Proud a napětí při paralerním zapojení
Ampérmetrem změříme proud I v nerozvětvené části obvodu a proudy I1 a I2 procházející rezistory. Zjistíme, že platí I = I1 + I2. Elektrický proud procházející nerozvětvenou částí obvodu se rovná součtu proudů v obou větvích. Voltmetrem zjistíme, že mezi svorkami každého rezistoru je stejné napětí U1 = U2 a označíme ho společně U. Podle Ohmova zákona platí : I1 =U/R1 a I2 = U/R2

7 Rovnice pro výpočet výsledného odporu
Pro určení výsledného odporu si představme, že bychom nahradili oba rezistory jediným. Podle Ohmova zákona by platilo : I = U/R Pak můžeme rovnici I = I1 + I2 psát :

8 Pamatuj ! Převrácená hodnota výsledného odporu dvou rezistorů spojených vedle sebe se rovná součtu převrácených hodnot odporů obou rezistorů. Pro výpočet používáme vzorec :

9 Využití paralerního zapojeni v praxi
Typickým použitím paralelního obvodu je současné zapojení více spotřebičů v domácnosti, protože přerušením obvodu v některé větvi (vypnutí spotřebiče) se nepřeruší obvod v jiné větvi (jiný spotřebič běží dál). Př. Prodlužovací kabel

10 Použité zdroje: www.wikipedie.org
Soubor:ParalelniZapojeni.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z: Soubor:German power strip.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Výsledný odpor rezistorů spojených vedle sebe"

Podobné prezentace


Reklamy Google