Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PČ_140_Technické zobrazování_Postup kreslení technického výkresu Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PČ_140_Technické zobrazování_Postup kreslení technického výkresu Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 PČ_140_Technické zobrazování_Postup kreslení technického výkresu Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování učiva. Slouží k lepšímu pochopení významu předmětu v běžném životě.  Materiál rozvíjí poznatky získané v hodinách pracovních činností  Je určen pro předmět Pracovní činnosti a ročník 6.

3 Náčrt (skica) Skica je označení pro předběžnou kresbu, prvotní náčrt, původní náčrtek (črta) nějakého uměleckého nebo technického nápadu. Užívá se velmi často při všech tvůrčích činnostech, zejména ve všech oblastech výtvarného umění, dále též v architektuře, designu, užité grafice, své uplatnění nalezla i v technice. Skici bývají velmi často velmi improvizované a jako takové mohou být zaznamenány na nejrůznějším druhu papíru (či jiného vhodného materiálu, na který se dá kreslit a psát). Pro tvorbu skic lze v papírnictví zakoupit běžné papírové bloky, kterým pak také říkáváme skicáře - skicář.

4 Formáty papíru pro kreslení technických výkresů Označení formátu sestává z písmene následovaného číslem, např. A4. Standardy definují tři nejdůležitější řady formátů: A, B, C. Z nich je řada A základní; řada B je rozšiřující, pro případy, kdy formáty řady A nevyhovují; řada C je navržena pro obálky. Řada A je definována tak, že papír má velikosti stran v poměru 1:√2 (tj. přibližně 1:1,4142), zaokrouhlené na milimetry. Základním formátem je A0, který je definován svou plochou, která je přesně 1 m² (před uvedeným zaokrouhlením). Další formáty této řady (A1, A2, A3, …) vznikají postupným půlením delší strany. Nejčastěji používaný formát A4 má rozměry 210 × 297 mm.

5 Postup při kreslení náčrtu 1.Prohlédneme si kreslený předmět a uvědomíme a určíme jeho tvar 2.Uvážíme polohu hlavního pohledu 3.Určíme počet nutných zobrazení – pohledů 4.Stanovíme a rozvrhneme polohu pohledů na výkresu 5.Určíme osy souměrnosti 6.Znázorníme tvary předmětu tenkými obrysovými čárami 7.Stanovíme, které rozměry se musí pro potřeby výroby kótovat 8.Tlustými čárami vyznačíme viditelné hrany předmětu 9.Doplníme obrazy potřebnými pomocnými a kótovacími čarami a zapíšeme do výkresu kóty 10.Doplníme náčrt potřebným slovným komentářem nutným k výrobě.

6 Postup při kreslení technického náčrtu

7 Technický výkres : Dopravní značka

8 Čtení technických výkresů Postup při čtení technických výkresů : 1.Za výchozí zobrazení předmětu pokládáme vždy pohled zepředu 2.Ostatní pohledy nám doplňují, vysvětlují představu o předmětu vytvořenou podle pohledu zepředu 3.Zjistíme podobnost předmětu s různými geometrickými tvary 4.Postupně určíme tvar každé součásti 5.Podle tvaru jednotlivých součástí vytvoříme představu o tvaru celého předmětu 6.Představu o předmětu si doplňujeme dalšími informacemi, které technický výkres obsahuje (rozměry, kóty, materiál, způsob obrobení a podobně)

9 PAMATUJ ! Dobrá znalost čtení technického výkresu je předpokladem přesné práce a dobrého výrobku. Dobře číst technické výkresy se naučíš osvojováním vědomostí z technického kreslení, soustavným procvičováním, trpělivostí a čtením technických výkresů.

10 Použité zdroje:  Soubor:Sketch-book.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 3.3.2009 [cit. 2013-04-17]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sketch-book.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sketch-book.jpg  Soubor:A size illustration.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 28.6.2006 [cit. 2013-04- 17]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:A_size_illustration.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:A_size_illustration.svg  Pracovní vyučování. Praha: SPN, 1989. ISBN 80-04-24017-8.


Stáhnout ppt "PČ_140_Technické zobrazování_Postup kreslení technického výkresu Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google