Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FY_079_ Elektrický proud v kovech_Elektrický odpor

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FY_079_ Elektrický proud v kovech_Elektrický odpor"— Transkript prezentace:

1 FY_079_ Elektrický proud v kovech_Elektrický odpor
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. FY_079_ Elektrický proud v kovech_Elektrický odpor Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování učiva Materiál rozvíjí poznatky získané v hodinách fyziky Je určen pro předmět Fyzika a ročník 9.

3 Elektrický odpor Elektrický odpor je fyzikální veličina charakterizující schopnost elektrických vodičů klást odpor průchodu elektronů vodičem. Hodnota elektrického odporu je závislá na materiálu, tvaru a teplotě vodiče. Velikost elektrického odporu závisí na : délce vodiče (přímo úměrně) obsahu průřezu vodiče (nepřímo úměrně) na materiálu vodiče na teplotě.

4 Elektrický odpor jako fyzikální veličina
Elektrický odpor je roven podílu elektrického napětí U a elektrického proudu I. Matematickým vzorcem zapisujeme : R = U/I Označení a jednotky : Doporučená značka elektrického odporu je R Základní jednotkou v soustavě SI je 1 Ohm, mezinárodní značka "Ω".

5 REZISTOR Slovem odpor se označuje také elektrotechnická součástka, jejíž správný název je rezistor. Vyznačuje se jedinou typickou vlastností - elektrickým odporem.

6 Ohmův zákon Ohmův zákon vyjadřuje vztah mezi elektrickým odporem, napětím a proudem. Je pojmenován podle svého objevitele Georga Ohma. Zákon říká, že elektrický proud v elektricky vodivém předmětu je přímo úměrný elektrickému napětí přiloženému na tento předmět.

7 Měření elektrického odporu
Elektrický odpor se měří digitálním nebo analogovým měřícím přístrojem nebo Ohmovou metodou. Ohmova metoda měření elektrického odporu je klasický způsob měření, při němž vypočítáváme velikost odporu měřené zátěže pomocí Ohmova zákona : R = U / I   U - úbytek napětí na měřeném odporu I - proud protékající měřeným odporem

8 Příklad výpočtu elektrického odporu
Příklad : Elektrickým obvodem prochází elektrický proud o velikosti 500 mA. Mezi svorkami elektrického zdroje je napětí 220 V. Urči velikost elektrického odporu. Zápis : I = 500 mA = 0,5 A U = 220 V R = ? Vzorec : R = U : I Výpočet : R = U : I R = 220 : 0,5 R = 440 Ω Odpověď : Velikost elektrického odporu je 440 Ω

9 Georg Simon Ohm Se narodil 16. března 1789 v v Bavorsku v protestantské rodině jako jedno ze 7 dětí. Jeho otec mu osobně poskytl solidní vzdělání v matematice, fyzice, chemii a filozofii. V roce 1805 začal navštěvovat univerzitu v Erlangenu. Studiu se ale příliš nevěnoval. Přednost dával zábavě. To velmi zlobilo jeho otce, neboť se nemohl smířit s tím, že jeho syn nevyužívá vědomostí, které se mu nabízí. V roce 1817 začal vyučovat matematiku a fyziku na jezuitské škole v Kolíně nad Rýnem, kde se začal zabývat výzkumem elektřiny. Roku 1827 vydal svoji práci, ve které formuloval zákon, podle něhož je proud procházející obvodem přímo úměrný elektrickému napětí. Tento zákon – Ohmův zákon –zprvu nebyl německými vědci brán vážně.

10 Georg Simon Ohm

11 Otázky k opakování Charakterizuj elektrický odpor.
Na čem závisí velikost elektrického odporu ? Jak ovlivňuje teplota vodiče elektrický odpor ? Jaký má vliv délka vodiče na elektrický odpor ? Který kov má velký elektrický odpor ? Který kov má malý elektrický odpor ? O čem pojednává Ohmův zákon ? Zapiš vzorcem Ohmův zákon. Co je to rezistor ?

12 Použité zdroje: www.wikipedie.org
Resistors-photo.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, [cit ]. Dostupné z: Georg-simon-ohm 1.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "FY_079_ Elektrický proud v kovech_Elektrický odpor"

Podobné prezentace


Reklamy Google