Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FY_076_Elektrický proud v kovech_ Elektrický proud Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FY_076_Elektrický proud v kovech_ Elektrický proud Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační."— Transkript prezentace:

1 FY_076_Elektrický proud v kovech_ Elektrický proud Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování učiva  Materiál rozvíjí poznatky získané v hodinách fyziky  Je určen pro předmět Fyzika a ročník 9.

3 Elektrický proud  Elektrický proud je uspořádaný pohyb nositelů elektrického náboje, kterými jsou nejčastěji volné elektrony.  Proud v běžných elektrických rozvodech může být stejnosměrný a střídavý.  Dohodnutý směr toku stejnosměrného proudu je od kladného pólu zdroje přes spotřebič k zápornému pólu zdroje.  Tento dohodnutý směr je opačný ke skutečnému směru toku elektronů v pevných vodičích.

4 Elektrický proud jako fyzikální veličina Elektrický proud je fyzikální veličina. V soustavě SI je to jedna ze základních fyzikálních veličin. Elektrický proud je roven celkovému množství elektrického náboje, které projde průřezem vodiče za jednotku času. Označení a jednotky Doporučená značka elektrického proudu je I (velké i). Hlavní jednotkou v soustavě SI je 1 ampér, mezinárodní značka " A ".

5 Zdroj elektrického proudu  Charakteristickou vlastností zdroje elektrického proudu je elektromotorické napětí, což je elektrická energie přepočtená na jednotkový elektrický náboj, kterou je schopen zdroj dodávat.  Tato energie vzniká z práce přesouváním částic s elektrickým nábojem (elektronů) uvnitř zdroje proti směru (od + k -) elektrického pole.

6 Měření elektrického proudu Elektrický proud se měří AMPÉRMETREM

7 Princip ampérmetru Ampérmetr funguje na principu elektromagnetické indukce, kdy průchodem elektrického proudu cívkou dochází ke vzniku magnetického pole v okolí cívky. Magnetické pole v okolí cívky reaguje na magnetické pole permanentních magnetů. Výsledkem působení těchto dvou polí je vychýlení ručičky ampérmetru. Čím větší je rozdíl intenzity magnetických pólů, tím větší je výchylka ručičky.

8 Měření el. proudu v praxi Multimetr je elektronický měřicí přístroj, který v sobě kombinuje několik funkcí. Nejzákladnější varianty přístroje obsahují ampérmetr, voltmetr a ohmmetr. Multimetr může být malé přenosné zařízení, které je užitečné pro rychlé měření el. proudu v praktickém životě a běžné praxi. Často bývá běžnou výbavou domácností. Multimetry jsou dostupné v širokém cenovém rozsahu. Liší se přesností měření, rozsahy měření, nabízenými funkcemi, odolností vůči vnějším vlivům, komfortem obsluhy a dalšími vlastnostmi. Nejlevnější multimetry se dají sehnat v cenách od několika set, nejdražší stojí řádově několik tisíc, až desítek tisíc korun.

9 DIGITÁLNÍ MULTIMETR

10 André-Marie Ampère  André Marie Ampère se narodil 22. ledna 1775 a zemřel 10. června 1836. Byl to francouzský matematik a fyzik, který proslul zejména svými objevy z oblasti magnetismu a elektrodynamiky.  Ampère se narodil v rodině obchodníka v Lyonu. Ampère nikdy nenavštěvoval školu. Vyučoval ho jeho otec, díky němuž se mu dostalo výtečného vzdělání, zejména v latině a matematice. Ve 13 publikoval mladý Ampér svou první vědeckou práci. Do Ampérova života zasáhla významným způsobem Francouzská revoluce při které byl sťat jeho otec.  Z depresí z revoluce se dostal díky vědě. Začal úporně studovat matematiku vyučovat ji v Lyonu. V roce 1802 byl jmenován profesorem fyziky a chemie. V roce 1827 byl Ampère zvolen členem Královské společnosti.

11 André-Marie Ampère

12 Otázky k opakování 1.Co je to elektrický proud ? 2.Jakou značku a jednotku používáme pro fyzikální veličinu elektrický proud ? 3.Jak se nazývá přístroj pro měření elektrického proudu ? 4.Jaký je směr elektrického proudu v uzavřeném obvodu ? 5.Jaký je směr pohybu elektronů v obvodu ? 6.Jaký je rozdíl mezi stejnosměrným a střídavým proudem ? 7.Jaká je výhoda střídavého elektrického proudu ?

13 Použité zdroje:  www.wikipedie.org  Galvanometer diagram.pngZ Wikipedie, otevřené encyklopedie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, 30.1.2005 [cit. 2012-12-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Galvanometer_diagram.png  Digital Multimeter Aka.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, 20.2.2005 [cit. 2012-12- 26]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Digital_Multimeter _Aka.jpg  Ampere1.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, 23.6.2005 [cit. 2012-12-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ampere1.jpg


Stáhnout ppt "FY_076_Elektrický proud v kovech_ Elektrický proud Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google