Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FY_097_ Rozvětvený elektrický obvod_Výsledný odpor rezistorů za sebou

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FY_097_ Rozvětvený elektrický obvod_Výsledný odpor rezistorů za sebou"— Transkript prezentace:

1 FY_097_ Rozvětvený elektrický obvod_Výsledný odpor rezistorů za sebou
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. FY_097_ Rozvětvený elektrický obvod_Výsledný odpor rezistorů za sebou Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování učiva Materiál rozvíjí poznatky získané v hodinách fyziky Je určen pro předmět Fyzika a ročník 9.

3 Spojování rezistorů za sebou
V praxi se nejedná jen o spojování rezistorů, ale jakýchkoli elektrických součástek (spotřebičů), které kladou průchodu elektrického proudu odpor. Příkladem využití principu spojování rezistorů za sebou je využití tohoto zapojení je u žárovek třeba na vánočním stromečku. Při tomto zapojení na rozdíl od paralerního zapojení je nevýhoda, že pokud praskne jedna žárovka, přeruší se celý obvod.

4 Sériové zapojení - charakteristika
Pro sériové spojení rezistorů, nebo jiných spotřebičů je typické, že se v sériově zapojeném obvodu nevyskytují žádné uzly. Nedochází k rozdělení celkového proudu do jednotlivých větví. Proud procházející všemi rezistory je tedy konstantní. Celkové elektrické napětí zdroje se dělí mezi jednotlivé rezistory podle toho jaký mají elektrický odpor.

5 Spojení rezistorů za sebou
Nazývá se sériové zapojení Sériové zapojení je zapojení elektrotechnických součástek v elektrickém obvodu tak, že jsou všechny spotřebiče (R1, R2, R3) spojeny v jedné větvi. R1 R2 R3

6 Elektrický proud procházející jednotlivými rezistory je stejný
Celkové napětí mezi vnějšími svorkami rezistorů je rovno součtu napětí na jednotlivých rezistorech. U1 = U1 + U2 + U3 Elektrický proud procházející jednotlivými rezistory je stejný I = I1 = I2 = I3

7 Schéma obvodu ke změření proudu a napětí u rezistorů spojených za sebou

8 Proud a napětí při sériovém zapojení
Ampérmetrem změříme proud I procházející jednotlivými rezistory a zjistíme, že proudy I1 a I2 jsou stejné. Platí I1 = I2. Elektrický proud procházející jednotlivými rezistory je stejný. Voltmetrem zjistíme, že mezi svorkami každého rezistoru je různé napětí U1 a U2 a že celková hodnota napětí je dána jejich součtem : U = U1 + U2 Podle Ohmova zákona platí : R1 = U1/I a R2 = U2/I

9 Rovnice pro výpočet výsledného odporu
Výsledný odpor obou rezistorů určíme z celkového napětí U mezi vnějšími svorkami rezistorů a z proudu procházejícího oběma rezistory. pak můžeme rovnici psát :

10 pro výpočet používáme vzorec :
Pamatuj ! Výsledný elektrický odpor dvou rezistorů spojených za sebou se rovná součtu elektrických odporů jednotlivých rezistorů. pro výpočet používáme vzorec : R = R1 + R2 + R3 + ……. Rx

11 Využití sériového zapojeni v praxi
Přerušení sériového obvodu v kterémkoli místě má za následek přerušení celého obvodu. Typickým použitím je proto sériové zapojení spínače (pojistky či jističe) a spotřebiče. Vypnutím spínače (přepálením pojistky se vypne i spotřebič a nedojde ke zničení spotřebiče.

12 Opakování příklad : Tři žárovky na vánočním řetězu jsou spojeny v elektrickém obvodu za sebou. Každá žárovka má odpor 70 Ω. Urči celkový výsledný odpor všech tří žárovek a urči elektrické napětí zdroje, jestliže obvodem prochází elektrický proud 0,5 A. Nakresli schéma takového zapojení.

13 ŘEŠENÍ nákres výpočet : zápis : R1 = 70 Ω R2 = 70 Ω R3 = 70 Ω
I = 0,5 A R, U = ? R = R1 + R2 + R3 R = R = 210 Ω U = R . I U = ,5 U = 105 V

14 Otázky k opakování Jaké způsoby spojení rezistorů znáš ?
Kde se v životě můžeš setkat se sériovým zapojením spotřebičů ? Jakým způsobem jsou spojeny žárovky v lustru ? Napiš vzoreček pro výpočet výsledného elektrické odporu spotřebičů spojených vedle sebe. Napiš vzoreček pro výpočet výsledného elektrické odporu spotřebičů spojených za sebou. K čemu slouží v elektrickém obvodu pojistka ? Jakým způsobem jsou spojeny žárovky ve světlech na stromečku ?

15 Správné odpovědi Vedle sebe a za sebou. Žárovky na stromečku.
Vedle sebe – paralerně. 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ….. R = R1 + R2 + R3 + …. K přerušení elektrického obvodu v případě poruchy. Sériově - za sebou.

16 Použité zdroje: Soubor:Seriove zapojeni.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Swiss fuses.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "FY_097_ Rozvětvený elektrický obvod_Výsledný odpor rezistorů za sebou"

Podobné prezentace


Reklamy Google