Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regulační diagram Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regulační diagram Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Regulační diagram Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D.
prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Systémy řízení jakosti – cvičení Katedra jakosti a spolehlivosti strojů, TF, ČZU Praha

2 Aplikace Regulační diagram se používá pro tyto účely: diagnóza: pro vyhodnocení stability procesu regulace: pro určení, kdy proces vyžaduje úpravy a kdy má být ponechán tak, jak je potvrzení: potvrdit zlepšení procesu

3 Popis Regulační diagram je nástrojem pro odlišení rozptýlení způsobených vymezitelnými nebo zvláštními příčinami od náhodného rozptýlení, které je inherentním (vlastním) rysem procesu. Náhodná rozptýlení se opakují náhodně uvnitř nepředvídatelných mezí. Rozptýlení způsobená vymezitelnými nebo zvláštními příčinami ukazují, že je třeba některé faktory, které proces ovlivňují, identifikovat, vyšetřit a vytvořit podmínky pro jejich trvalé odstranění. Konstrukce regulačních diagramů má matematicko-statistický základ. Pro další informace o regulačních diagramech odkazujeme na normu ČSN ISO 8258.

4 Postup Zvolí se znaky pro aplikaci regulačního diagramu.
Zvolí se vhodný typ regulačního diagramu. Rozhodne se o podskupině (malý soubor jednotek, uvnitř něhož lze předpokládat, že rozptýlení jsou způsobena jen samotnými náhodnými příčinami), o jejím rozsahu a kontrolním intervalu pro odběr skupiny. Shromáždí a zaznamenají se údaje pro nejméně 20 až 25 podskupin nebo se využijí již dříve zaznamenané údaje. Vypočítají se statistiky, které charakterizují každý výběr tvořený podskupinou. Vypočítají se regulační meze založené na statistikách z výběrů tvořených podskupinami. Sestrojí se diagram a zakreslí se statistiky vypočtené z podskupin. Vyšetří se souřadnice bodů vně regulačních mezí a seskupení naznačující přítomnost vymezitelných (zvláštních) příčin. Rozhodne se o budoucím opatření.

5 Postup řešení: 2. Podskupina byla definována jako pět po sobě jdoucích naplněných obalů odebíraných od stroje v hodinových intervalech. 3. Údaje byly shromážděny pro 25 podskupin; záznamy respektovaly pořadí podskupin 4. Pro každou podskupinu se vypočtou výběrové charakteristiky X (výběrový soubor z pěti pozorování) a R (rozpětí z pěti pozorování). 5. Pomocí příslušných vzorců (viz ČSN ISO 8258) se vypočtou centrální přímky (CL) a horní (UCL) a dolní (LCL) regulační meze pro X a R.

6 Průměrná hodnota rozpětí R (průměrné rozpětí) v podskupinách
kde k - počet podskupin Průměrná hodnota rozpětí R (průměrné rozpětí) v podskupinách kde Rj - rozpětí j-té podskupiny

7

8

9 Vyhodnocení výsledků Při zkoumání regulačních diagramů se nezjistily žádné body vně regulačních mezí a žádná seskupení bodů, která by naznačovala nenáhodnost nebo přítomnost vymezitelných příčin. Z tohoto důvodu byl proces ohodnocen jako proces predikovatelný, tj. proces ve statisticky zvládnutelném stavu. 2. Bylo rozhodnuto pokračovat stejným způsobem v odběru podskupin a vedení regulačních diagramů o hmotnosti obalů a neprovádět žádné seřizování procesu, ledaže by regulační diagram vykazoval vymezitelnou příčinu. Pokud by byly k dispozici údaje regulačního diagramu z dřívějšího procesu na plnění obalů, mohlo by se rozhodnout o stupni zlepšení, které přineslo nové strojní zařízení.

10

11

12

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Regulační diagram Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google